Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rapenburg 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rapenburg 14 4-054 4-054 H-046 H-048
Naastliggers vanRapenburg 14
ten oostenRapenburg 16
ten westenRapenburg 12
ten noordenhet Rapenburg


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0202v van 12 jun 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende kamer van T. Lantingh kolonel


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0079r van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende ingang van de hof en de kamer van T. Lantingh commies


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0193r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosteningang van de hof en kamer van Teotardus Lantingh commies


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0117v van 8 mei 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende hof van Ewert Jansen* Oosterbaan


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0315v van 13 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenEvert Claessen koopman


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-054Rapenburg 14
eigenaarTeunis Meinerts
gebruikerTeunis Meinerts
opmerkingpro deo versogt


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-054Rapenburg 14
eigenaarTeunis Meinerts
opmerkingpro deo versogt
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-054 Rapenburg 14huis
eigenaarSacharias Bergaen
gebruikerSacharias Bergaen
opmerkingpauper


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0289v van 24 nov 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenEvert Claesen Oosterbaan


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0274v van 30 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFoekjen Oosterbaen


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-054 Rapenburg 14huis
eigenaarHarmanus Israels
gebruikerHarmanus Israels
opmerking1720 insolvent verklaart 15-00-00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-054 Rapenburg 14wed. Harmen Ysraels, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-054 Rapenburg 14huis
eigenaarwed. Harmanus Ysdraels
gebruikerwed. Harmanus Ysdraels
opmerking1720 insolvent verklaart en is onvermogende


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0068r van 24 apr 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHeyn Wytses*


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0082r van 4 sep 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHein Wytses


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0235v van 9 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: diaconie


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-054 Rapenburg 14 Diacony0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-046Rapenburg 14Jan Cornelis Posthumusvrouw J.C.P. gebruiker wijk H-046; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-046Rapenburg 14Gereformeerde Diaconie Jan Cornelis Posthumus vrouw


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1804Rapenburg 14Hervormde DiaconyHarlingenhuis (24 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-046Rapenburg 14Hans Paulus Goverts... metzelknegt, 1814. (GAH204); oud 64 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, stokersknecht, wijk H-046; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-046Rapenburg 14Hiltje Philips Hayes Steioef... met Geret Klaases Steenveld op 26 mrt 1809 HRL, komt van Franeker, zaknaaister in 1861, N.H., ovl wijk H-046, dv Philip S, en Annette Zipron; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, 1811, BS ovl 1861, ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-046Hans Goverts64 jMakkumm, protestant, gehuwd, stokersknegt
H-046Klaske Berkman55 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1840 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1804H-045 Hans GovertsHarlingendit perceel door den nieuwen koper l rimkema getrokken bij no 1807


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1804H-045 Lambertus RimkemaHarlingentuin vergroot door de aankoop van het naastvolgende perceel en nog meerdere verandering


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-046Rapenburg 14Douwe Dijkstra... in 1851, N.H., zv Hendrik Hotzes en Wilhelmina ... ; BS ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk G-341, wijk H-046; oud 44 jaar, geb Pietersbierum en wonende te HRL. 1839, wijk F-179; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-046Rapenburg 14Klaaske Stevens Berkman... 1828, ovl 1840, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-146; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-046; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1804H-046 (Rapenburg)Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1804H-048 (Rapenburg)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5063Rapenburg 14 (H-048)Hervormde Diaconiewoonhuis


1923 - variaadresbronbericht
Rapenburg 14Raadsvergadering 8 oktoberOnbewoonbaar verklaard in verband met een ministerieele circulaire
  terug