Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rinnertspijp 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rinnertspijp 4 7-119 7-123 C-172 C-168
Naastliggers vanRinnertspijp 4
ten oostende Rinnertspijp
ten zuidenRinnertspijp 6
ten noordenRinnertspijp 2


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0026r van 18 sep 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 4Rinnertspijpkamer of huis
 
koperMarten Jans Sliere, gehuwd met293-00-00 GG
koperTrijntie Martens
naastligger ten oostenRinnertspijp [nier vermeld]
naastligger ten zuidenLijsbeth Jaspers
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Tonis
naastligger ten noordenMaycke Oliviers*, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Hidde Juwes*
reversaalhouderOrsel Hendricks
verkoper destijdsoud burgemeester Dirck Willems mede namens de andere erfgenamen, gehuwd met
verkoperHadewij Willems
erflaterwijlen Willem Stevens


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0038v van 19 aug 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 4Rinnertspijp WZhuis
 
koperN. N. 0-00-00 CG
naastliggerLijsbeth Jaspars
naastligger ten oostenRinnertspijp [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen*burgemeester Jan Ewerts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen Marten Janssen Sliere
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild door de kinderen en erfgenamen van Marten Janssen, een huis op de Rinnertspijp. Ten [niet ingevuld] burgemeester Jan Ewerts, ten [niet ingevuld] Lijsbeth Jasparis.


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-119Rinnertspijp 4kamer
eigenaarGerrit Schiere
gebruikerDouwe Jochems (voor 12-00-00 CG)
gebruikerSybe Claessen (voor 12-00-00 CG)
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-119Rinnertspijp 4kamer
eigenaarb[urgem]r. Schiere
opmerkingdoet geen huir


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-119 Rinnertspijp 4kamer
eigenaards. Schiere
gebruiker
opmerkingdoet geen huir


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-119 Rinnertspijp 4kamer
eigenaards. Schiere
gebruikerds. Schiere
opmerkingdoet geen huir


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-119 Rinnertspijp 4Jocchem Cornelis, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-119 Rinnertspijp 4huis
eigenaarJochum Cornelis
gebruikerJochum Cornelis
opmerkingonvermogende


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0010v van 22 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 4Rinnertspijp WZhuis
 
koperBauke Jans 450-00-00 CG
toehaakeen gouden ducaat
huurderWillem van Kempen c.u.
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenBauke Jans e.a.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Talma
naastligger ten noordenAnne Stonal
verkoperJan Arends Fabermr. grofsmid


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-123 Rinnertspijp 4Bauke Jansen0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-172Rinnertspijp 4Jacob Dirks Lootsma/Lootsmangeb 1742 ... , ovl 29 aug 1827 HRL, kind: Janke Jacobs, geb 1784 te HRL; BS ovl 1826; 1827 overlijdens; gebruiker van wijk C-172, loots, eigenaar is Simon H. Molenaar, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-172Rinnertspijp 4Simon Haantjes Molenaar... (GAH204); id. van wijk A-244; gebruiker Johannes Mulder, pottebakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk C-172; gebruiker Jacob Dirks Lootsma, loots, 1814. (GAH204); id. van wijk G-271; gebruiker Arnoldus P. de Wilde, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-172Rinnertspijp 4Simon H Molenaar Jacob Dirks Lootsman loots


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 531Rinnertspijp 4Simon Jans SchiereHarlingenkoopmanhuis (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-172Rinnertspijp 4Joseph P Paisoud 33 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-172; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-172Rinnertspijp 4Leentje Schoonhoutoud 31 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk C-172; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-172Op de RinnertspijpJoseph P Pais33 jAmsterdamm, israëliet, gehuwd, koopman
C-172Op de RinnertspijpLeentje Schoonhout31 jAmsterdamv, israëliet, gehuwd
C-172Op de RinnertspijpElias Joseph Pais8 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
C-172Op de RinnertspijpSara Joseph Pais6 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-172Rinnertspijp 4Liskje Struiks, overleden op 26 mei 1844(Certificaat van onvermogen), 10 jr, overleden Rinnertspijp C 172. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-172Rinnertspijp 4Baukje Riemers Pool... Hendriks P, en Jentje Donia; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1835, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk C-172; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-163; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 531C-172 (Noorderhaven )Johannes Schragewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 531C-168 (Noorderhaven)Wed. en erven Johannes Schragewoonhuis


1895 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 06 dec 1895
C-172Rinnertspijp 4Woning op de Rinnertspijp. Provisioneel verkocht op 6 dec 1895 door notaris Kijlstra..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 531Rinnertspijp 4 (C-168)Hermanus Schragewoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rinnertspijp 4 Reintje Kaspersbootwerker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 500


1923 - variaadresbronbericht
Rinnertspijp 4Raadsvergadering 8 oktoberOnbewoonbaar verklaard in verband met een ministerieele circulaire


1993 - variaadresbronbericht
Rinnertspijp 4Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1993
  terug