Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Romastraat 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRomastraat 6(niet bekend)(niet bekend)G-116G-126


Naastliggers vanRomastraat 6
ten oostenRomastraat 8
ten westende Romastraat
ten noordende Romastraat


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0285v van 17 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenThoenis Pieters


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0108v van 16 mei 1612 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArian Wouters


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0226v van 14 aug 1614 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAdriaen Wouters


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0269r van 16 apr 1615 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAriaen Wouters


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0077v van 20 aug 1625 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 6Romastraat [staat: Botapotekerstraat]71‑12‑00 GGkamer
koperEgbert Cornelis grossier
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenRomcke Sents
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJulius Martens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperburgervaandrig Hendrick Olpherts Belida, gehuwd met
verkoperYtgie Hanses


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0208r van 15 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 6Romastraat ZZ [staat: Apothekerstraat]95‑00‑00 GGkamer
koperMarten Hansen
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostende hof van Romcke Sents
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLiesbeth Julius
naastligger ten noordenRomastraat [niet vermeld]
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0240r van 15 mei 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 6Romastraat ZZ [staat: Botapotekersstraat]100‑00‑00 GGkamer
koperDoed Eelckes q.q., weduwe van
koperwijlen Cornelis Harmens
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis bewoond door Eernst Hendrickx
naastligger ten zuidende hof van Sioerd Laeses
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Botapotekersstraat]
verkoperHendrick Harmens c.u.knoopmaker


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0270r van 21 mei 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van wijlen Symen Symens


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0001v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenals bewoner de weduwe van Symen Symens


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0040r van 27 sep 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenals bewoner de weduwe van wijlen Simen Symens


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0110v van 10 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 4oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenuitgang van de hof van Seerp Lamberts


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0225r van 13 mrt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 4oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende uitgang van de hof van Seerp Lammerts


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0149v van 16 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Symen Symens


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0164r van 17 mei 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 4oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Seerp Lammerts Swerms


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0199v van 21 mrt 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 6Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]42‑00‑00 GGkamer
koperPytter Dircks c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHans Dircks
naastligger ten zuidende hof van Roma [staat: van de bootsgezellen]
naastligger ten westenPytter Jacobs timmerman
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperJoris Symons Hiddema


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0204r van 2 mei 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 4oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer van de erfgenamen van wijlen Seerp Lamberts


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0218v van 16 jun 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 4oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0023r van 23 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 4oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0178r van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 4oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis genaamd de Fontein


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0226r van 15 jan 1688 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd Roma


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0045v van 19 feb 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 6Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]86‑00‑00 GGkamer
koper door niaarvroedman Jacob Velthuis, gehuwd met
koper door niaarAuckjen Ruyrdts bloedverwante van de verkopers
verpachter grondhet huis de Fontein 0‑10‑00 CGde Fontein
geniaarde koperGerhardus Ackernotaris
huurderYdtie Lolkes
naastligger ten oostenGerrit Jansen linnenwever
naastligger ten zuidende hof van het huis de Fontein de Fontein
naastligger ten westenachteruit- en ingang van het huis de Fontein de Fontein
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicinae doctor
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd met te Tjerkgaast
verkoperds. Gerhardus Semploniuspredikant te Tjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
erflaterwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
erflaterwijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Velthuis, vroedsman, koopt voor zichzelf en als man en voogd over zijn vrouw Auckjen Ruyrdts, na niaar tegen Gerhardus Acker, notaris publicus wegens bloedverwantschap van zijn vrouw met de verkopers, een kamer in de Both Apothekerstraat [Romastraat]. Ten O. linnenwever Gerrit Jansen, ten Z. de hof van de Fontein, ten W. de achter ingang van de Fontein, ten N. de straat. Nu gehuurd door Ydtie Lolkes. Grondpacht 10 st aan de Fontein. Gekocht van erven Fokeltje Buwes voor 86 gg.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0305r van 25 apr 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 4oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Jacobus Velthuis


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0271v van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 4oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Velthuis


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0301v van 21 jun 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 6Romastraat ZZ [staat: Bothapothequersstraat]216‑16‑00 GGhof met zomerhuis
koperSimon Hiddema apotheker
naastligger ten westende achter uitgang van Fontein
naastligger ten oostende eigen kamer van Aukjen Ruirds, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen burgemeester Jacobus Velthuis
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Bothapothequersstraat]
verkoperAukjen Ruirds, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Jacobus Velthuis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBartel Kleisen [Lanting] koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen apotheker Simon Hiddema, een mooie hof met vruchtbomen en wijnstokken etc. en een groot zomerhuis, in de Both Apothekerstraat. Ten O. de verkoper, ten Z. de hof van Simon Hiddema, ten W. de achter in- en uitgang v. het huis 'de Fontein', ten N. de Both Apothekerstraat. Vrij op- en afslag door die achter in- en uitgang. Gekocht van Aukjen Ruurds wv Jacobus Velthuis, voor 262 gg.


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0318v van 24 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 17tuin, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0072v van 18 nov 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 4oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0161r van 6 sep 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 4oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van vroedsman Corver
naastligger ten oostenvan den Wolt kapitein


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0013r van 6 mei 1731 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: diaconie


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0087v van 27 apr 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 6Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]476‑07‑00 GGhof en zomerhuis
koperDirk Douwes, gehuwd metmr. blauwverver
koperYfke Tierds
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostende hof van herberg Romen
naastligger ten zuidenhet provisionele raadhuis, vroeger de Fontein genaamd de Fontein
naastligger ten westenhet provisionele raadhuis, vroeger de Fontein genaamd de Fontein
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperMartijntie Corver, gehuwd met
verkoperJohannes Coderqwijnhandelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Douwes, mr. blauwverver x Yfke Tierds kopen een tuin met zomerhuis etc. in de Both Apothekerstraat. Ten O. de hof van de herberg Roma, ten Z. en W. het provisionele Raadhuis vroeger de Fontein genoemd, ten N. de Both Apothekerstraat. Grondpacht 10 st aan de Stad. Gekocht van Martijntje Corver, de vrouw van wijnhandelaar Johannes Coderq, voor 476 GG 7 st.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0191r van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 4oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHylke Johannes Hylkema


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0213r van 9 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 4oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHylke Johannes Hylkema


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0062v van 25 feb 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 6Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]15‑07‑00 GGwoning
koperEeltje Travalje koopman
naastligger ten oostenJan Sybrens
naastligger ten zuidende weduwe Siderius
naastligger ten westenJan Bretton
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperde stad Harlingen: huiszittende armen


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0221v van 23 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 6Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]50‑00‑00 CGhuis
koperDirk Christiaans ijzersmid
huurderJan Harmens
naastligger ten oostenJan Sybrens
naastligger ten zuidenSiderius, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Bretton
naastligger ten noordenRomastraat [staat: straat]
verkoperEeltje Aukes Travailjekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Christiaans, mr. ijzersmid, koopt een woning in de Both Apothekerstraat, bewoond door Jan Harmens. Ten O. Jan Sybrens, ten W. Jan Bretton, ten Z. wd. Siderius, ten N. die straat. Gekocht van Eeltje Aukes Travaille, voor 50 cg.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0021r van 15 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 4oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWetsens secretaris


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0022r van 8 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 6Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]200‑00‑00 CGhuis
koperHeere Meyles, gehuwd metblauwverver
koperJiecke Jans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe van Siderius
naastligger ten westenJan Bretton
naastligger ten noordenBoth Apothekerstraat
verkoperDirk Christiaans Fabermr. ijzersmid


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0099r van 15 jan 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 4oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van de Fontein


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0218r van 3 sep 1775 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 6Romastraat ZZ [staat: Both Apothekersstraat]55‑00‑00 GGhuis
koperJohannes Alberts, gehuwd met
koperTrijntie Wopkes
huurderJan Hendriks 0‑07‑00 CG
naastligger ten oosten*huis en hof genaamd Roma Rome
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden*Romastraat [staat: straat]
verkoperHeere Meilesoud blauwverver


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0217r van 3 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 4oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0290v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 4oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Alberts


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0118r van 30 nov 1783 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Alberts


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0129v van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 4oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-116Romastraat 6Jan Willem Douwes Houtsma... G-115, gebruiker is Gerrit Hendriks Adema, gealimenteerd 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-116, tuin, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-067, gebruikers zijn Tetje en Trijntje Herema, Jouke Baukes de ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-116Romastraat 6J W Houtsma tuin


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-116Romastraat 6J W Houtsma tuin
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Romastraat 6 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-116Romastraat 6Akke Sjoukes Rootje... R, en Foekje Jans; BS huw 1840, huw 1842, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-200, wijk E-273, 307, wijk G-116, supp wijk G-437; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-026; ... (alles)


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Romastraat 6 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Romastraat 6 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Romastraat 6 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-116Romastraat 6Bernardus Geerts Spandauw... S, en Akke Spandauw; BS huw 1824, huw 1842, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-200, wijk E-273, 307, wijk G-116; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk G-197; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3136*Romastraat G-126Eugenius Bernardus Winklerwoonhuis
Sectie A nr. 3136*Romastraat G-127Eugenius Bernardus Winklerwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5033Romastraat 6 (G-126)St. Luciagesticht (te Rotterdam)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Romasstraat 6 Johannes Katswerkmanf. 600f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Romastraat 6W. Kalksmabeurtschipper
  terug