Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Romastraat 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Romastraat 6 (niet bekend) (niet bekend) G-116 G-126
Naastliggers vanRomastraat 6
ten oostenRomastraat 8
ten westenRomastraat 4
ten noordende Romastraat


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0208r van 15 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 6Romastraat ZZ [staat: Apothekerstraat]kamer
 
koperMarten Hansen burger95-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenhovinge van Romcke Sents
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLiesbeth Julius
naastligger ten noordenRomastraat [niet vermeld]
verkoperGereformeerde Kerk diaconie


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0240r van 15 mei 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 6Romastraat ZZ [staat: Botapotekersstraat]kamer
 
koperDoed Eelckes q.q., weduwe van100-00-00 GG
wijlen burgemeester en ontvanger Cornelis Harmens
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenhet huis bewoond door Eernst Hendrickx
naastligger ten zuidenhet hof van Sioerd Laeses
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Botapotekersstraat]
verkoperHendrick Harmens c.u.knoopmaker


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0060v van 7 okt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDoetie Eelkes


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0149v van 16 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 8, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Symen Symens


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0199v van 21 mrt 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 6Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]kamer
 
koperPytter Dircks c.u.42-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenHans Dircks
naastligger ten zuidenhet hof van Roma [staat: van de bootsgezellen]
naastligger ten westenPytter Jacobs timmerman
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperJoris Symons Hiddema


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0226r van 15 jan 1688 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 8, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis genaamd Roma


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0045v van 19 feb 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 6Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]kamer
 
koperGerhardus Acker burgerpubliek notaris86-00-00 GG
huurderYdtie Lolkes
verpachter grondhet huis de Fontein 0-10-00 CG
naastligger ten oostenGerrit Jansen linnewever
naastligger ten zuidende hof van het het huis de Fontein
naastligger ten westenachteruit- en ingang van het het huis de Fontein
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicus
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd metTjerkgaast
ds. Gerhardus SemploniuspredikantTjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
Fookeltie Bouwes, weduwe van
wijlen hopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
wijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Velthuis, vroedsman, koopt voor zichzelf en als man en voogd over zijn vrouw Auckjen Ruyrdts, na niaar tegen Gerhardus Acker, notaris publicus wegens bloedverwantschap van zijn vrouw met de verkopers, een kamer in de Both Apothekerstraat [Romastraat]. Ten O. linnenwever Gerrit Jansen, ten Z. de hof van de Fontein, ten W. de achter ingang van de Fontein, ten N. de straat. Nu gehuurd door Ydtie Lolkes. Grondpacht 10 st aan de Fontein. Gekocht van erven Fokeltje Buwes voor 86 gg.


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0301v van 21 jun 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 6Bothapothequersstraathof met zomerhuis
 
koperSimon Biddema apotheker216-16-00 GG
naastligger ten westende achter uitgang van Fontein
naastligger ten oostende eigen kamer van Aukjen Ruirds, weduwe van
wijlen burgemeester Jacobus Velthuis
naastligger ten noordenBothapothequersstraat
verkoperAukjen Ruirds, weduwe van
wijlen burgemeester Jacobus Velthuis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBartel Kleisen [Lanting] koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen apotheker Simon Hiddema, een mooie hof met vruchtbomen en wijnstokken etc. en een groot zomerhuis, in de Both Apothekerstraat. Ten O. de verkoper, ten Z. de hof van Simon Hiddema, ten W. de achter in- en uitgang v. het huis 'de Fontein', ten N. de Both Apothekerstraat. Vrij op- en afslag door die achter in- en uitgang. Gekocht van Aukjen Ruurds wv Jacobus Velthuis, voor 262 gg.


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0318v van 24 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 6Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]hof
 
koperJacobus Corver wijnhandelaar315-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Velthuis
naastligger ten westende achteruit- en ingang van Bartel Cleisen c.u.
naastligger ten zuidenhuis en hof van Bartel Cleisen c.u.
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperBartel Cleisen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Corver, wijnhandelaar, koopt een tuin met zomerhuis in de Both Apothekerstraat. Ten O. wd. Velthuis, ten Z. verkopers' huis en tuin, ten W. verkopers' achter in- en uitgang, ten N. de straat. Grondpacht 10 st aan de verkopers. Gekocht van Bartel Cleisen [Lanting] c.u., voor 315 GG.


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0087v van 27 apr 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 6Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]hovinge en zomerhuis
 
koperDirk Douwes, gehuwd metmr. blauwverver476-07-00 GG
Yfke Tierds
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostende hof van herberg Romen
naastligger ten zuidenprovisionele Raadhuis, vroeger de Fontein genaamd
naastligger ten westenprovisionele Raadhuis, vroeger de Fontein genaamd
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperMartijntie Corver, gehuwd met
Johannes Coderqwijnhandelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Douwes, mr. blauwverver x Yfke Tierds kopen een tuin met zomerhuis etc. in de Both Apothekerstraat. Ten O. de hof van de herberg Roma, ten Z. en W. het provisionele Raadhuis vroeger de Fontein genoemd, ten N. de Both Apothekerstraat. Grondpacht 10 st aan de Stad. Gekocht van Martijntje Corver, de vrouw van wijnhandelaar Johannes Coderq, voor 476 GG 7 st.


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0021r van 15 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWetsens secretaris


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0099r van 15 jan 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende hof van de Fontein


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0217r van 3 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0129v van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0278v van 3 sep 1809 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Jansen


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0081r van 11 nov 1810 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Jansen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-116Romastraat 6Jan Willem Douwes Houtsma... G-115, gebruiker is Gerrit Hendriks Adema, gealimenteerd 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-116, tuin, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-067, gebruikers zijn Tetje en Trijntje Herema, Jouke Baukes de ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-116Romastraat 6J W Houtsma tuin


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-116Romastraat 6Akke Sjoukes Rootje... R, en Foekje Jans; BS huw 1840, huw 1842, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-200, wijk E-273, 307, wijk G-116, supp wijk G-437; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-026; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-116Romastraat 6Bernardus Geerts Spandauw... S, en Akke Spandauw; BS huw 1824, huw 1842, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-200, wijk E-273, 307, wijk G-116; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk G-197; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3136*G-126 (Romastraat)Eugenius Bernardus Winklerwoonhuis
Sectie A nr. 3136*G-127 (Romastraat)Eugenius Bernardus Winklerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5033Romastraat 6 (G-126)St. Luciagesticht (te Rotterdam)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Romasstraat 6 Johannes Katswerkman
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Romastraat 6W.Kalksmabeurtschipper
  terug