Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Romastraat 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Romastraat 7 (niet bekend) (niet bekend) G-374 G-135
Naastliggers vanRomastraat 7
ten oostenRomastraat 9
ten zuidende Romastraat
ten westenRomastraat 5


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0497r van 22 feb 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenweduwe van Geryt Dircx


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0214r van 1 mei 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerryt Diercx


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0137r van 8 nov 1657 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenmr. Rombertus Drost


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0043r van 25 mrt 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Pytters timmerman


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0004v van 30 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0058r van 3 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0194r van 29 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTjepke wijdschipper


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0232v van 31 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Pytters timmerman


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0283v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFedde Reins


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0116v van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFeddo Reyns


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0073r van 12 jun 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Feddes bontwever


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0013r van 11 dec 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBerend Jansen


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0179v van 6 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLolke Hennings


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0001r van 27 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLolke Hennings


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0051r van 15 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHarmen Arends


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0076r van 5 mrt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHarmen Arends


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1691Romastraat 7erven wed. Hendrik WennekesHarlingenpakhuis of bergplaats en erf (96 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1691erven H Wennekes zoonHarlingenafgebroken thans ledig plek grond


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4021G-135 (Romastraat)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4021Romastraat 7 (G-135)Jan P. Schaafsmawoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Romastraat 7Sj.Baardasmid
Romastraat 7K.Baardatransportarbeider


1937 - variaadresbronbericht
Romastraat 7Raadsvergadering 29 novemberOnbewoonbaar verklaard
  terug