Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Romastraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Romastraat 8 (niet bekend) (niet bekend) G-115 G-125
Naastliggers vanRomastraat 8
ten oostenRomastraat 10
ten westenRomastraat 6
ten noordende Romastraat


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0226v van 14 aug 1614 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 8Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]kamer en weefhuis of winkel
 
koperRompke Sents, gehuwd met110-00-00 GG
koperRynscke Bernts
verpachter grondOcke Jurckes 2-10-00 CG
naastligger ten oostenmr. Mathijs Matthijssen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAdriaen Wouters
naastligger ten noordenN. N.
verkoperThys Janssenlinnenwerker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRompcke Sents x Reynsck Bernts kopen een kamer en weefhuis of winkel in Botte Apteeckersstraete.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0077v van 20 aug 1625 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 6, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRomcke Sents


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0057v van 5 mrt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 10, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHans [niet vermeld]


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0208r van 15 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 6, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende hof van Romcke Sents


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0240r van 15 mei 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 6, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis bewoond door Eernst Hendrickx


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0270r van 21 mei 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 8Romastraat ZZ [staat: Both Apotekerstraat]kamer
 
koperPierius Heemstra philosophia studiosus90-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis Romen
naastligger ten zuidenhet huis Romen
naastligger ten westende kamer van wijlen Symen Symens
naastligger ten noordenRomastraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Teunis Alberts, eerst geregistreerde crediteur vanadelborst compagnie kapitein Johan van Roorda
verkoperHans Meyerstoofmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndreas Heemstra, philosofisch student, koopt een camer zz. Both Apothekerstraat (Romastraat?). Ten O. en Z. het huis 'Romen', ten W. Symen Symens. Gekocht van Teunis Alberts, adelborst onder de compagnie van Jhr. Johan van Roorda, garnizoen houdende te Harlingen, als crediteur van Hans Meyer, stoofmaker, voor 90 gg.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0001v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 8Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]kamer
 
koperJancke Jacobs 150-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd Roomen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenals bewoner de weduwe van Symen Symens
naastligger ten noordenRomastraat [staat: straat]
verkoper q.q.Andreas Heemstra, vader vanstadssecretaris
verkoperPierius Heemstraphilisophia studiosus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJancke Jacobs


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0040r van 27 sep 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 8Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]kamer
 
koperCornelis Cornelis c.u.210-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd Roma
naastligger ten zuidende hof van het huis genaamd Roma
naastligger ten westenals bewoner de weduwe van wijlen Simen Symens
naastligger ten noordenRomastraat [staat: straat]
verkoperJacob Jansen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Cornelis koopt een camer zz. Both Apothekerstraat. Ten O. het huis 'Romen', ten W. wd. Symen Symens, ten Z. de Hof van Romen, ten N. die straat. Gekocht van Jacob Jansen, voor?


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0149v van 16 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 8Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]kamer
 
koperHans Dircksen c.u.110-00-00 CG
verpachter grondhet huis Romen 2-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis Romen
naastligger ten zuidende hof van het huis Romen
naastligger ten westende weduwe van Symen Symens
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperGeeske Hendricks, weduwe van
wijlen Cornelis Cornelis


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0199v van 21 mrt 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 6, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHans Dircks


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0226r van 15 jan 1688 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 8Romastraat ZZ [niet vermeld]woning betaande uit twee kamers
 
koperZierck Gerbens mr. metselaar42-00-00 GG
koperPytter Bruyns mr. metselaar
huurderYsack Jacobs wever
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis genaamd Roma
naastligger ten noordenRomastraat [niet vermeld]
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaZierck Gerbens en Pyter Bruyns, mr. metselaars, kopen (b) een woning bewoond door wever Ysack Jacobs, bestaande uit twee kamers, met ten W. het huis Roma. Gekocht van de diakenen van de Gereformeerde kerk voor 42 gg.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0045v van 19 feb 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 6, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerrit Jansen linnewever


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0301v van 21 jun 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 6, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende eigen kamer van Aukjen Ruirds, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen burgemeester Jacobus Velthuis


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0318v van 24 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 6, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Velthuis


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0087v van 27 apr 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 6, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende hof van herberg Romen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-115Romastraat 8Gerrit Hendriks Ademagebruiker van wijk G-115, gealimenteert; eigenaar J.W. Houtsma, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-115Romastraat 8Jan Willem Douwes Houtsma... 8, Grote Kerk; vdGaast, begraaflijst; eigenaar van wijk F-013, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk G-115, gebruiker is Gerrit Hendriks Adema, gealimenteerd 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-116, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-115Romastraat 8J W Houtsma Gerrit Hendriks Adema gealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1711Romastraat 8Andries HoogmolenHarlingenkoopmanhuis (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-115Romastraat 8Pieter Engberts Nieuw... ovl 1835, bev.reg. HRL 1851 wijk D-155; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk G-115; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-115Romastraat 8Sietske Overzetgeb 1800 Hardegarijp, ovl 29 mei 1841 HRL, huwt met Pieter Engberts Nieuw, dv Siebe Teunis en Tietje Tjeerds; BS ovl 1841; 1850 overlijdens; oud 39 jaar, geb Rijperkerk (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-115; VT 1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-115RomastraatPieter E Nieuw34 jHarlingenm, protestant, gehuwd, smidsknegt
G-115RomastraatSietske Overzet39 jRijperkerkv, protestant, gehuwd
G-115RomastraatEngelbert Nieuw11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-115RomastraatTamme Nieuw8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-115RomastraatTrijntie Nieuw5 jHardegarijpv, protestant, ongehuwd
G-115RomastraatJenske Nieuw1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1711G-155 Andries HoogmolenHarlingengeheel verbeterd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-115Romastraat 8Fredrik Baantjer, overleden op 19 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 4 jr (geboren 21/7/1842), overleden Romastraat G 115. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-115Romastraat 8Ietje Baantjer, overleden op 30 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 9 jr (geboren aug. 1837), overleden Romastraat G 115. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-115Romastraat 8Riemke Jans Scheer... Kerk HRL 1809, BS huw 1811w. afk, hu, huw 1833, ovl 1844, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk F-175, wijk G-115, 117, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1711G-115 (Romastraat)Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1711G-125 (Romastraat)Eugenius Bernardus Winklerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4406Romastraat 8 (G-125)St. Luciagesticht (te Rotterdam)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Romastraat 8M.Knippertransportarbeider
  terug