Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Romastraat 27
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Romastraat 27 (niet bekend) (niet bekend) G-127 G-139
Naastliggers vanRomastraat 27
ten oostenRomastraat 29
ten zuidende Romastraat
ten westenRomastraat 25


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0018ra van 9 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaas Burger


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0119r van 24 nov 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kamer van Claes Willems


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0068v van 19 nov 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes Burger


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0194v van 7 mrt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende kamer van Claes Burger


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0349r van 13 mrt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 27Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat] schuin tegenover het huis genaamd Romatwee kamers of dwarshuis
 
koperDirk Jans Kuik, en als zijn curator zijn zwager112-00-00 CG
koperLivius Ripama apotheker
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenClaes Stinnerts mr. stadstimmerman
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenMoses Abrahams
naastligger ten noordende hof van Heere Andries
verkoperWillem Douwesmr. schaarmaker


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0003v van 28 nov 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 27Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat] schuin tegenover het huis genaamd Romatwee kamers of dwarshuis
 
koperJan IJsbrands 40-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claes Stinnerts mr. timmerman
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Botapothequerstraat]
naastligger ten westenMoses Abrahams
naastligger ten noordende hof van Heere Andries
verkopervroedsman Livius Rypemaapotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan IJsbrands koopt twee kamers of dwarshuis in de Botapothequersstraat schuin tegenover het huis Roma. Ten O. erven Claas Stinnerts timmerman, ten Z. de straat, ten W. Moses Abrahams, ten N. de hof van Heere Andries. Grondpacht 1 cg. Gekocht van Livius Rypema, apotheker en vroedsman, voor 40 cg.


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0072v van 20 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 27Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat] schuin tegenover Romahuis
 
koperJacob Dirx c.u.20-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gerben Piers
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenburgervaandrig Jan Schonebeek
naastligger ten noordenFoppe Jansen mr. schoenmaker
verkoperHiltie Jans, weduwe van
verkoperwijlen Rein Lauwrens


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0238r van 27 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 27Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperCasper Dirx mr. bontwever250-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Gerbens
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenJan Schoonebeek
naastligger ten noordenFopkie Jansen
verkoperJacob Dirxkoster van de grote kerk


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0158v van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 27Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]dwarshuis
 
koperReiner Pieters koopman110-00-00 GG
koperPieter Jansen Scheltema koopman
koperEvert Nieuwenhuys koopman
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
huurderCasper Dirks
naastligger ten oostenAaltie Jans
naastligger ten zuidenRomastraat
naastligger ten westenHarmen Harmens
naastligger ten noordenFoppe Jans
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoper van 7/24Gerben Jacobs
verkoper q.q.de stad Harlingen: huiszittende armen, alimentatores van
verkoper van 7/24Jacobus Jacobs
verkoper van 7/24Aafke Jacobs
verkoper q.q.Casper Dirks, vader en voorstander van zijn zoonmr. bontwever
verkoper van 3/24Dirk Caspers, zoon van
erflaterwijlen Antie Coen


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0227r van 26 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 27Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]dwarshuis
 
koperOtte Sibes Salverda koopman101-07-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
huurder enFemme Jansen metselaar
huurderKarst Jansen mr. wever
naastligger ten oostenAaltie Jans
naastligger ten westenHarmen Harmens
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Foppe Jansen
verkoper enReiner Pytters
verkoper enPytter Jansen Scheltema
verkoperEwert Nieuwenhuis


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0232r van 23 mrt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAaltie Jans Bostijn


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0038r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenOtte Sybes


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0071r van 30 aug 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenOtte Sybes


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0109r van 28 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0150v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenOtte Sybes Salverda


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0258v van 21 jun 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenOtte Sybes


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0074v van 28 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 27Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperCornelis Jans mr. ijzersmid80-07-00 GG
huurderMarcus Hendriks c.u.28-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Dirk Pieters
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenJildren Ruirds
naastligger ten noordenJacob Willems
verkoperOtte Sybes Salverdakoopman


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0177r van 16 okt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 27Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperJan Jansen bontwever110-00-00 GG
huurderde vrouw van Simon Meyles 26-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Dirk Pieters
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenJielderen Ruirds
naastligger ten westenHidde Ruirds
naastligger ten noordenJacob Willems
verkoperCornelis Jansmr. ijzersmid


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0286r van 3 sep 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0009r van 21 jan 1781 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 27Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperJan Bolman koopman70-07-00 GG
huurderNeeltje Daniels
naastligger ten oostenFolkert Baukes*
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenJieldren Ruurds
naastligger ten noordenAbraham Hansen
verkoperAnskje Gerlofs, weduwe van
verkoperwijlen Albert Kooning


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0083v van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Bolman


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0182r van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Bolman


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0307v van 17 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Bolman


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0152v van 8 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJ. Bolman


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0114r van 17 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 27Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat] bij herberg Roma tussen Snakkerburen enhof, tuin en zomerhuis
 
koperRoelof van Dijk, gehuwd metmr. bakker133-21-00 GG
koperJetske Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenJ. Schoonebeek
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperMarijke Everts, weduwe van
verkoperwijlen Abraham Hanses


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0243v van 13 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe Jan Bolman


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0145r van 4 okt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jan Bolman


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0032v van 20 mei 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 27Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperJohannes van Pruissen mr. broekmaker23-10-00 GG
huurderde weduwe van Jan Tabes 0-07-08 CG
naastligger ten oostenFokke Hessels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKlaas Pieters
naastligger ten noordenR. van Dijk
verkoper van 1/2Johanna Christina Briel, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Jan Bolman
verkoper van 1/2Albert Bolmanmr. verver en glasmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes van Pruissen, mr. broekenmaker


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0351v van 2 okt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 27Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis waarin twee woningen
 
koper door niaarFokke Hessels, gehuwd met15-17-00 GG
geniaarde koperArend Bartling, gehuwd metmr. bontwever
geniaarde koperMarijke Bisschop
huurderJanke Pieters
huurderGeele Claases
naastligger ten oostenJohannes Hessels
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Botapteekers straat]
naastligger ten westenClaas Pieters
naastligger ten noordenRoelof van Dijk
verkoperHendrik Winterkastelein in Het Herenlogement
verkoperdr. Hendrik Philip Stambkeadvocaat Hof van Friesland


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0137r van 12 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 27Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]twee woonkamers
 
koperRitske J. Kronenburg mr. timmerman25-15-00 CG
huurder 1 kamerHendrikje Hessels c.u.0-07-00 CG
huurder 1 kamerChristiaan Burmeester c.u.0-07-00 CG
naastligger ten oostenhet onlangs gekochte huis van de weduwe van Poppe Menalda
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenClaas Pieters
naastligger ten noordenRoelof van Dijk
verkoper q.q.Tjerk van Benthem, curator overboekdrukker en koopman
verkoperwijlen Fokke Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRitske J. Kronenburg


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0141r van 12 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51001 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 105 van 28 dec 1809
adressoortbedraggebruik
G-127Romastraat 27koopaktefl. 40huis G-127
 
verkoperAntie Pieters (wv Klaas Pieters)
koperJohannes Jans Frederiks (gehuwd met Aaltie Johannes)


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0018r van 18 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRitske Kronenburg


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-127Romastraat 27Jelle Dirks Tadema... Willems; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1816, ovl 1846; gebruiker van wijk G-127, werkman; eigenaar is Johannes Frielders, 1814. (GAH204); J.D.T. en Eelkje Haayes, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-127Romastraat 27Johannes Frielderseigenaar van wijk G-127, gebruiker is Jelle D. Tadema, werkman, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-127Romastraat 27Johannes Frielders Jelle D Tadema werkman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1683Romastraat 27Roelof FeenstraHarlingentuinierhuis (16 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-127Romastraat 27Antie Hombertoud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-127; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-127Romastraat 27Herre de Vriesoud 35 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk G-127; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-127RomastraatHerre de Vries35 jHindelopenm, protestant, gehuwd, geen
G-127RomastraatAntie J Hombert32 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-127RomastraatCatharina de Vries6 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 107 van 25 okt 1841
adressoortbedraggebruik
G-127Romastraat 27royementfl. 5041e. het zomerhuisje c.a., G-130, 2e. huis in de Romastraat, G-129, 3e huis in de Romastraat, G-127
 
Laas Wijnalda


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-127Romastraat 27Hendrik Gerrits de Vries, overleden op 25 maart 18445 1/2 jr (geboren 26/9/1838), overleden Romastraat G 127, zoon van Gerrit Hendriks de Vries, zeilmaker & Hieke Berends Braammeyer, broer van minderjarige Aaltje en Aafke Gerrits de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-127Romastraat 27Anne Dijkstra, overleden op 3 november 1847(Certificaat van onvermogen), bijna 2 jr (geboren 28/1/1845), overleden Hofstraat G 127. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-127Romastraat 27Aaltje Gerrits Stuurman... 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk G-124 127, 358; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-119; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-127Romastraat 27Akke Ynses van der Zee... Roelofs vdZ, en Baukje Germens; BS huw 1818, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-159, wijk D-161, wijk G-127, supp wijk G-402; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-022; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-127Romastraat 27Doetje Lieuwes de Boergeb 7 okt 1780 Idsegahuizen, N.H., Vst 31 aug 1852 uit Wonseradeel, A 30 apr 1853 Medemblik; bev.reg. HRL 1851 wijk G-127


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-127Romastraat 27Hieke Beerends Braammeyer... B, en Aafke Cornelis de Roos; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1838, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk G-127, 137, 365; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-082; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-127Romastraat 27Hiltje Jans Wierstra... Sietske Hilles Hilstra; BS huw 1823, ovl 1838, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk C-073, wijk F-189, wijk G-127; oud 36 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-307; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-127Romastraat 27Jacob Aukes de Boergeb 1803 Makkum, huwt met Sara Rewinders vd Veen, N.H., scheepstimmermansknegt, Vst 21 mei 1852 uit Wonseradeel, A 30 apr 1853 Medemblik; bev.reg. HRL 1851 wijk G-127


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-127Romastraat 27Jantje Berends Braammeyer... (B), en Aafke Cornelis de Roos; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1833, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk G-127, 134; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-110; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-127Romastraat 27Jelsje Brons... dv Willem Abrahams B, en Atsje Freriks; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk C-221, wijk F-053, wijk G-127, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-127Romastraat 27Jiskje Wiersmageb 1803 prov, huwt met Klaas Feitsma, N.H., A 11 nov 1853 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk F-174, wijk G-127


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-127Romastraat 27Klaas Feitsmageb 1801 prov, huwt met Jiskje Wiersma, N.H., veeschatter en commies, A 11 nov 1853 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk F-174, wijk G-127


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-127Romastraat 27Sara Reinders van der Veer... 1859 uit Medemblik, N.H., dv Reinder vdV, en Wimke ... ; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk A-092, wijk G-127, wijk ... (alles)


1852 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 2 van 13 mrt 1852
adressoortbedraggebruik
G-127Romastraat 27obligatieobligatie met de huizen G-118, G-129 en G-127 als onderpand
 
schuldenaarGerrit Hendriks de Vries
schuldeiserSipke Willems Houtsma


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1683G-139 (Romastraat)Gerrit H. de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1682Romastraat 27 (G-139)Liekele Hazenberg (te Amsterdam)woonhuis
  terug