Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Romastraat 29
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Romastraat 29 (niet bekend) (niet bekend) G-128 G-140
Naastliggers vanRomastraat 29
ten oostenRomastraat 31
ten zuidende Romastraat
ten westenRomastraat 27


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0021r van 2 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAernt Hendricx wieldraaier


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0119r van 24 nov 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 29Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat tegenover Roma]twee kamers of dwarshuis
 
koperClaes Willems Burger 131-14-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende kamer van Lammert Gijsberts
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westende kamer van Claes Willems
naastligger ten noordende hof van Foppe Foppes rentmeester
verkoperBarent Hiddes de Friesordinaris kapitein ter zee
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Willems Burger koopt een kamer of dwarshuis in de Bot Apotequersstraat, scheen over Romen.


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0349r van 13 feb 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes Stinnerts mr. stadstimmerman


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0003v van 28 nov 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claes Stinnerts mr. timmerman


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0072v van 20 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gerben Piers


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0238r van 27 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Gerbens


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0158v van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAaltie Jans


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0227r van 26 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAaltie Jans


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0232r van 23 feb 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 29Romastraat NZ tegenover de herberg Roma [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperAaltie Jans Bostijn, weduwe van300-00-00 CG
koperwijlen Douwe Feddriks
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenAaltie Jans Bostijn
naastligger ten noordenwijlen Foppe Jans
verkoper van 1/2Saakjen Jans Bostijn, gehuwd met
verkoper van 1/2Jan Jansen Blauw
verkoper van 1/2Janneke Jans Bostijn, gehuwd metHoorn
verkoper van 1/2Pieter Alderts WieringHoorn


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0071r van 30 aug 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 29Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat tegenover de herberg Roma]huis met weefwinkel
 
koperStijntie Jans, weduwe van246-14-00 GG
koperwijlen Beernt Beernts mr. bontwever
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostensteeg lopend naar de voordeur van Roma
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenOtte Sybes
naastligger ten noordende tuin van Folkert van der Plaats
verkoperHiltie Douwes, gehuwd met
verkoperHendrik van Hees thans uitlandig, derhalve bijgestaan door haar broersoldaat
verkoperDouwe Douwesmr. reidmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaStijntie Jans wv Beernt Beernts, in leven mr. bontwever, koopt huis en weefwinkel voor drie getouwen, en bijbehorende aparte woning, in de botapothecarsstraat tegenover herberg 'Roma'. Grondpacht 28 st. Ten O. de steeg naar de voordeur van Roma, ten Z. de botapothecarsstraat, ten W. Otto Sybes woning, ten N. de tuin van Folkert van der Plaats. Grondpacht 28 st aan de Stad. Gekocht van Hiltie Douwes x Hendrik van Hees, soldaat guarnisoen houdende in de graaff, wonende te Harlingen, geassisteerd door haar broeder mr. reidmaker Douwe Douwes, voor 246 gg. 14 st.


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0258v van 21 jun 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 29Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat] tegenover de herberg Romahuis en weefwinkel en aparte woning aaneen gebouwd
 
koperAntje Johannes, weduwe van350-00-00 CG
koperwijlen Dirk Pyters
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
huurderRegina Jans
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenOtte Sybes
naastligger ten noordende tuin van Jacob Willems
verkoperHarmen GerrytsbontweverEnschede


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0074v van 28 feb 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Dirk Pieters


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0177r van 16 okt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Dirk Pieters


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0286r van 3 sep 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 29Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperFolkert Baukes, gehuwd met320-00-00 CG
koperDieuwke Okkes
verpachter grondde stad Harlingen1-16-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenN. N.
verkoper q.q.Dirk Bartling, gelastigde vanspekslager
verkoperPieter Durks
verkoperAgnieta Durks
verkoperJohannes Durks
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter 10 = kadnr. 1177) Cornelis Jacobs Coster x Baatje? Poulus koopt een huis c.a. omtrent de Vijver. Ten O. erven Jan Poulus, ten W.?, ten Z. de straat, ten N. de convooimeester van der Straaten. Gekocht van Froukje Jans wv Geert Hansen, voor 96 gg.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0009r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFolkert Baukes*


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0083v van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 29Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperPoppe Menalda [staat: Manalda] koopman119-21-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
huurderFolkert Baukes c.u.22-00-00 CG
huurderMaayke Wytzes 0-05-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenJan Bolman
naastligger ten noordenAbraham Hansen
verkoperCatharina Bartling, gehuwd met
verkoperJan H. Teutelingbontwever
verkoperAnna Bartling, gehuwd met
verkoperJan Willems van der Werff
verkoperJohannes Kramer, vader en voogd vankoopmanAmsterdam
verkoperAnna Gezina Kramer, dochter van
verkoperwijlen Alida Bartling
erflaterwijlen Dirk Bartling, gehuwd met
erflaterwijlen Gezina Westendorp


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0307v van 17 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 29Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperHendrik Harmens, gehuwd met350-00-00 CG
koperAkke Gerbens Wijnaldum
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
huurderFolkert Baukes 22-00-00 CG
huurderMaaike Wytzes 0-05-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenJan Bolman
naastligger ten noordenAbraham Hansen
verkoperPoppe Menaldakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Harmens x Akke Gerbens te Wijnaldum, kopen huis in de Botapothecars straat, thans gehuurd en bewoond door Folkert Baukes c.u. voor 22 gg. en Maayke Wytzes voor 5 st. per week. Grondpacht 28 st aan de stad. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de Botapothecars straat, ten W. Jan Bolman, ten N. Abraham Hansen. Gekocht van Poppe Menalda, coopman, voor 350 cg.


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0114r van 17 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0145r van 4 okt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 29Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperFokke Hessels, gehuwd metmetselaarsknecht380-00-00 CG
koperTrijntje Bastiaans
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
huurderJacob de [niet ingevuld] c.u.30-00-00 CG
huurderEgberdina Claases 0-06-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Bot apothecarsteeg]
naastligger ten westende weduwe van Jan Bolman
naastligger ten noordenRoelof van Dijk
verkoperFoekje Jacobs Kuiper, weduwe van
verkoper q.q.wijlen Poppe Eekes Menalda, gelastigde vankoopman
verkoperAukje Gerbens, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Harmens, houderse van het reversaal ten laste van
reversaalhouderJohannes Jans, gehuwd met
reversaalhouderAngenietje Dirks


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0032v van 20 mei 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFokke Hessels


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0351v van 2 okt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannes Hessels


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0137r van 12 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet onlangs gekochte huis van de weduwe van Poppe Menalda


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0141r van 12 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 29Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperFoekje Kuiper, weduwe van83-10-00 CG
koperwijlen Poppe Menalda
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
huurderde weduwe van Fokke Hessels
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRoelof van Dijk
verkoper q.q.Tjerk van Benthem, curator overboekdrukker en koopman
verkoperwijlen Fokke Hessels
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(11 of 33) Foekje Kuiper wd. Poppe Menalda koopt een huis in de Bot Apothecarsstraat. Grondpacht 28 st aan de Stad.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-056 Romastraat 29Ritske Kronenburgh


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-128Romastraat 29Arent Huisjemaker... met Voske Ruurds, kind: Geert Arends H, geb 1794 HRL; BS ovl 1817; 1840 overlijdens; gebruiker van wijk G-128, korenmeter, eigenaar is R. Kronenburg wed., 1814. (GAH204); A. Geerts H., van HRL, en Antje Roelofs ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-128Romastraat 29Ritske Jans Kronenburg... eigenaar van wijk F-173, gebruiker is Jan A. Bakker, pakhuis 1814. (GAH204); wed. R.K. eigenaar van wijk G-128, gebruiker is Arent Huisjemaker, korenmeter, 1814. (GAH204); Jan Andries Hensel en Johanna Veenrodenhuis, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-128Romastraat 29R Cronenburg wedArent Huisjemaker koornmeter


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1681Romastraat 29Johannes HessWoudsendmolenaarsknegthuis (40 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-128Romastraat 29Durkje P Krofoud 56 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk G-128; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-128Romastraat 29Inne Wiegers van der Weide... huw 1822, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk G-306; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-128; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-128Romastraat 29Jarigje Pieters Luidinga... BS huw 1822, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk G-306; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-128; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-128Romastraat 29Douwe Stoffels de Vries, overleden op 17 mei 183976 jr, sleper, geboren Hindeloopen, overleden Romastraat G 128, gehuwd. (CzOG nr. 32) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-128RomastraatDurkje Pieters Krof56 jHindelopengezin 1, v, protestant, weduwe
G-128RomastraatInne van der Weide42 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, werkman
G-128RomastraatJarigje P Ludinga42 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-128RomastraatPieter van der Weide16 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-128RomastraatWieger van der Weide9 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-128RomastraatKlaas van der Weide3 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-128RomastraatJetske van der Weide14 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-128Romastraat 29Fritske Innes van der Weide, overleden op 12 september 18411 1/2 jr (geboren 30/3/1840), overleden Romastraat G 128. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 73) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-128Romastraat 29Johannes Schoot... Johannes Wilhelmus S, en Helena Hamers/Kramers; BS huw 1832, huw 1865, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk G-128, 132; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-120; ... (alles)


1862 - bewonersadresnaamgegevens
G-128Romastraat 29Jurjen Piebes Waardenburg... Conradi, 2e huwt met Clara Antoinette Bemp, schoenmaker, N.H., Vst 4 aug 1854 uit Franeker, ovl wijk G-128, huw.get. bij H.W. Koster en T. Waardenburg, zonder beroep, wonende te Franeker, broeder bruid. 1835, zv ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1681G-128 (Romastraat)Gosse D. Minnemawoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
G-128Romastraat 29Maria Paulina van der Zee... ovl wijk G-126, dv Jan Harmens vdZ, en Mientje Nak; BS huw 1832, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-128, 132; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-120; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1681G-140 (Romastraat)Erven Gosse Douwes Minnemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1681Romastraat 29 (G-140)Auke de Vries (en Cons.)woonhuis
  terug