Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Romastraat 31
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRomastraat 31(niet bekend)(niet bekend)G-129G-141
 huisnummer lager  huisnummer hogerRomastraat 31(niet bekend)(niet bekend)G-130G-141


Naastliggers vanRomastraat 31
ten oostenRomastraat 33
ten zuidende Romastraat
ten westenRomastraat 29


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0021r van 2 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 31Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]00‑00‑00 cgkamer
aanhandelaarLouw Jans, gehuwd metrogmeter
aanhandelaarFrouck Tytes
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
naastligger ten oostenGoert Goerts
naastligger ten zuidenRomastraat [niet vermeld]
naastligger ten westenAernt Hendricx wieldraaier
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarHarmen Harmens, gehuwd metbakker
verwandelaarLampck Oenes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLouw Jans, rogmeter x Frouck Tytes wandelen een kamer in Botte Apthekersstraat. Ten O. Goert Goerts, ten W. wieldraaier Aernt Hendricx. Grondpacht 12 st. In wandel verkregen van bakker Harmen Harmens x Lampck Oenes.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0026r van 31 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLouw Jans


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0056v van 26 feb 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Banga


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0119r van 24 nov 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer van Lammert Gijsberts


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0232r van 23 feb 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0071r van 30 aug 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg lopend naar de voordeur van Roma


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0258v van 21 jun 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0286r van 3 sep 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0083v van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0307v van 17 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0145r van 4 okt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0141r van 12 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-129Romastraat 31Feike S Molenaar... Feikje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1804, 1805, 1808, BS ovl 1823, ovl 1825, huw 1830; gebruiker van wijk G-129, varensgesel; eigenaar is Poppe Menalda wed. 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-129Romastraat 31Poppe Eekes Menalda... P.M. eigenaar van wijk F-082; gebruiker Hendrik K. Bakker, stadstimmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-129; gebruiker Feike S. Molenaar, varensgesel, 1814. (GAH204); d van wijk G-287; gebruiker Hendrik Andries ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-130Romastraat 31Roelof Luitjes van Dijk... 1814. (GAH204); id. van wijk F-171; gebruiker Jacob Vettevogel, zilversmid. 1814. (GAH204); id. van wijk G-130, tuin, 1814. (GAH204); Franke Minnes ende Mettje Oebles Cuipers, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-129Romastraat 31Poppe Menalda ervenFeike S Molenaar varensgesel
G-130Romastraat 31Roelof van Dijk tuin


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 57 van 7 jul 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-129Romastraat 31koopaktefl. 500huis en woningen G-129 en G-130
 
verkoperRoelof van Dijkstra
koperRoelof Feenstra
koperAlida Heins


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-129Romastraat 31Poppe Menalda ervenFeike S Molenaar varensgesel
G-130Romastraat 31Roelof van Dijk tuin
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Romastraat 31 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-129Romastraat 31Harmen Alderts van der Zee... 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk G-108; oud 32 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk G-129; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-129Romastraat 31Marijke Blommeroud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-129; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-129Romastraat 31Trijntie Blommeroud 72 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-129; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-129RomastraatHermanus van der Zee32 jschoenmakerHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
G-129RomastraatMarijke Blommer35 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
G-129RomastraatHermanus van der Zee3 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-129RomastraatAllerd van der Zee6 mHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-129RomastraatBaukje van der Zee5 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-129RomastraatTrijntie Blommer72 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Romastraat 31 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Romastraat 31 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1841 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 107 van 25 okt 1841
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-129Romastraat 31royementfl. 5041e. het zomerhuisje c.a., G-130, 2e. huis in de Romastraat, G-129, 3e huis in de Romastraat, G-127
 
Laas Wijnalda


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 214 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-129Romastraat 31Frouwkje Gerrits de Vries, overleden op 3 augustus 184618 mnd (geboren 26/10/1844), overleden Romastraat G 129, dochter van Gerrit Hendriks de Vries, zeilmakersknecht en Hieke Berends Brameyer, zuster van minderjarige Aaltje en Aafke Gerrits de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Romastraat 31 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 1012 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-129Romastraat 31Hendrik Gerrits de Vries, overleden op 26 december 184710 mnd (geboren 19/2/1847), overleden Romastraat G 129, zoon van Gerrit Hendriks de Vries, zeilmaker & Hyke Berends Braammeyer, broer van minderjarige Aaltje en Aafke Gerrits de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-129Romastraat 31Janke de Vries... N.H., dv Andries Hendriks dV, en Froukje Harmens; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 supp wijk G-437, wijk G-129; oud 56 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-122; ... (alles)


1852 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 2 van 13 feb 1852
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-129Romastraat 31obligatieobligatie met de huizen G-118, G-129 en G-127 als onderpand
 
schuldenaarGerrit Hendriks de Vries
schuldeiserSipke Willems Houtsma


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3646Romastraat G-141Gerrit H. de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3646Romastraat 31 (G-141)St. Luciagesticht (te Rotterdam)woonhuis


1915 - schoolgeld
vermeld adresnaam
Romastraat 31Jacs. Huisman


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Romasstraat 31 Johannes Huismantimmerknechtf. 0f. 0


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Romastraat 31A. Huismankruidenier
  terug