Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Romastraat 35
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Romastraat 35 (niet bekend) (niet bekend) G-169 G-190
Naastliggers vanRomastraat 35
ten oostenRomastraat 37
ten zuidende Romastraat
ten westenRomastraat 33


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0026r van 31 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg [staat: gang]


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0056v van 26 feb 1643 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSnakkerburen


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0239v van 3 mrt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 35Romastraat NZ [staat: aan het eind van de Both Apothekerstraat tegenover de herberg Roma]hof met zomerhuis
 
koperJoris Fookles doodgraver115-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenTieerd Fockes
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenTiepelstegen, een van de
naastligger ten noordenHaring Everts turfdrager
verkoperJan Harmens Backer c.u.koopmanNes


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0390r van 18 feb 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 35Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat] tegenover herberg Romenhof en zomerhuis
 
koperBeert Dirks, gehuwd metbrouwer85-00-00 CG
koperAnskjen Jaerigs
verpachter grondHarmen Douwes Faber 0-15-00 CG
naastligger ten oostenTjeerd Fockes
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenTiepelstegen, een van de
naastligger ten noordenMarten Martens
verkoper van 1/2Baukjen Jans, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Joris Foklesdoodgraver
verkoper van 1/4Aeltje Joris, gehuwd met
verkoper van 1/4Jan Gerritsmr. kleermaker
verkoper van 1/4Jeltje Joris meerderjarige ongehuwde dochter


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0140r van 25 nov 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 35Romastraat NZ [staat: aan het einde van de Both Apothekerstraat]hof en zomerhuis
 
koperJan Janzen, gehuwd methuistimmerman210-00-00 CG
koperAeltje Gerrits
verpachter grondDouwe Hendriks 0-15-00 CG
naastligger ten oostende ? diaconie: armen huis
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenTiepelstegen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBeert Dirks Brouwerkoopman


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0046v van 25 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 35Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat] aan het eindehuis
 
koperAdam Stitterts Bontekoe mr. huistimmerman300-00-00 CG
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie armhuis
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenTiepelsteeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Jansen de Boer, gehuwd met
verkoperAaltje Gerryts


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 52001 (notaris Willem S. Houtsma) repertoire nr. 112 van 6 nov 1811
adressoortbedraggebruik
G-169Romastraat 35koopaktehuis in de Snakkerbuurt G-169
 
verkoperHendrik Poort
koperIds van der Weide


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-169Romastraat 35Ids Hendriks van der Weyde... ovl 1830, ovl 1831, ovl 1852, ovl 1855, ovl 1874, BS Franeker huw 1826; eigenaar en gebruiker van wijk G-169, timmerknegt, 1814. (GAH204); I.H. vdW. en Haukje Jans van Dijk, beide van HRL, hebben hunne laatste ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-169Romastraat 35Ids van der Weyde Ids van der Weyde timmerknegt


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-169Romastraat 35Dirkje Broersma... Apollonia Jans Hiemstra; BS huw 1835, ovl 1879; oud 28 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-169; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-169Romastraat 35Douwtje Jelles Bakker... huw 1835, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 73 jaar, geb Menaldum en wonende te HRL. 1839, wijk G-169; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-169Romastraat 35Jan Johannes Michels... Johannes Hornyus; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1836; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-169; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-169TypelstegenDouwtie J Bakker73 jMenaldumv, protestant, weduwe, geen
G-169TypelstegenSjoerd van der Weide29 jHarlingenm, protestant, gehuwd, wever
G-169TypelstegenDurkje Broersma28 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-169TypelstegenDouwtje van der Weide3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-169TypelstegenApolonia van der Weide6 wHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-169TypelstegenJan J Michiels28 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-169TypelstegenAge Bergsma23 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-169TypelstegenJelle Broersma22 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, wever
G-169TypelstegenJan Broersma20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-169Romastraat 35Antje Harmens... en Metje Geerts; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk G-169; Ate Folkerts en A.H., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 2 ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-169Romastraat 35Trijntje Brink... 1806 Leeuwarden, ovl 22 mei 1862 HRL, huwt met Daniel Oolgaard Bonifaciuszoon, N.H., HerstEvL, ovl wijk G-169, dv Klaas B, en Grietje Feenstra; BS ovl 1837; 1862 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-046, wijk F-057, ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2386G-190 (Romastraat)Tjitske Ages Tromp, wed. Oene Gorter Mollwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4576Romastraat 35 (G-190)St. Luciagesticht (te Rotterdam)woonhuis
Sectie A nr. 4575Romastraat 35 (G-190)St. Luciagesticht (te Rotterdam)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Romastraat 35K.Banningpanbakker
  terug