Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rommelhaven 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rommelhaven 6 7-048 7-051 C-103 C-097
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rommelhaven 6 7-048 7-051 C-104 C-097
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rommelhaven 6 7-048 7-052 C-103 C-097
Naastliggers vanRommelhaven 6
ten oostenRommelhaven 8
ten zuidende Rommelhaven
ten westenRommelhaven 4
ten noordende Rommelhaven
ten oostenRommelhaven 8
ten zuidenVoorstraat 79
ten westenRommelhaven 4
ten noordende Rommelhaven


aangrenzende stegensteeg
Rommelhaven 6naamloze steeg ten westen


0000 - variaadresbronbericht
Rommelhaven 6Harlingen, mien stadsje deel 5, blz. 97Hier is slagerij Weitenberg in het pand gevestigd.


 


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0188r van 13 jan 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 6Rommelhaven ZZ [staat: bij de verlaten]huis met plaats
 
koperPyeter Wybrandt, gehuwd met110-00-00 GG
koperMaertien Gijsberts
naastligger ten oostenHilbert Jansen moutmaker
naastligger ten zuiden*Pyer Gerloffs
naastligger ten westenFrans Jansen kuiper
naastligger ten noordenN. N.
verkoperLyuwe Hobbes, gehuwd metbij Dokkum
verkoperAncke Annisbij Dokkum


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0021v van 11 feb 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Wybrens


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0031r van 24 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0146r van 21 nov 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0155r van 16 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0155r van 16 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0142v van 22 mrt 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 6Rommelhaven ZZ [staat: bij de verlaten]huis
 
koperoud burgemeester Jurgen Scheltes Fonteyn, gehuwd met1000-00-00 CG
koperMaertie Willems
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Wouters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Pyter Beerns
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoperWybrant PytersHoorn


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0155r van 16 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0101v van 22 mrt 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes Lambart wagenmaker


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0003r van 13 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 6Rommelhaven ZZ [staat: bij de kolk tussen de twee verlaten]huis, loods en een ledige plaats
 
koperSierck Feddes, gehuwd met950-00-00 GG
koperBotie Reyns
naastligger ten oostenJochum Dirxen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTierck Bouues
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkopergezworen gemeensman en oud burgemeester Jurien Scheltes


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0101v van 22 mrt 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0173r van 16 mrt 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 6drie_achterstrekkende tot de schuur van apotheker Abraham Pyttersledige plaats groot 8 1/2 voet achter zijn huis
 
kopermr. Atse Harmens mr. chirurgijn69-00-00 GG
toehaakeen rozenobel
naastligger ten oosten*Abraham Pytters apotheker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen*Atse Harmens mr. chirurgijn
naastligger ten noorden*Sierck Feddes wagenmaker
verkoperSierck Feddes c.u.


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0018v van 30 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSierck Feddes* wagenmaker


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0156v van 8 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 6Rommelhaven ZZ [staat: bij de Vallaten]twee kamers, daar een slijpmolen in de erve is
 
koper door niaarSierck Feddes 250-00-00 GG
koper door niaarGreolt Agges
koper door niaarDouwe Oenes
geniaarde koperAnekramer
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoperFeickebakker


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0204v van 6 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSierck Feddes wagenmaker


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0005va van 12 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0005va van 12 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Sierck Feddes


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0204v van 6 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0005va van 12 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0021ra van 15 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 6een_achterKatterug, bij de1/2 huis met een steeg ten westen in gedeeld eigendom
 
koper provisioneel en finaalJan Pieters wagenmaker677-14-00 GG
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Jochum Dircx
naastligger ten zuidenBottje Reins
naastligger ten westende weduwe van Greolt Ages
naastligger ten noordensteeg
verkoperBottje Reins mede als moeder van hun kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Sierk Feddes


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0182r van 22 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 6Rommelhaven ZZ [staat: bij de Katterug]1/2 huis
 
koperJan Pieters wagenmaker677-14-00 GG
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Jochum Dircx
naastligger ten zuidenBottje Reins
naastligger ten westen*steeg en plaats
naastligger ten westende weduwe van Greolt Ages
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoperBottje Reins, weduwe van
verkoperwijlen Sierk Feddes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Pieters, wagenmaker, koopt 1/2 huis omtrent de Katterug. Ten O. Jochum Dircx nagelaten huis, ten Z. Bottje Reins, ten W. wd. Greolt Ages. Ten W. een steeg. Geen grondpacht. Gekocht van Bottje Reins wv Sierk Feddes, voor 677 gg 14 st.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0204v van 6 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0005va van 12 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0203v van 2 mei 1669 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 6Rommelhaven ZZ [staat: Grote nieuwe sluis, achter Jacob wagenmaker]vier kamers met put, bak en loods
 
koperGerrit Willems timmerman478-00-00 GG
naastligger ten oostenhet achterhuis van Claas Fransen Visscher
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenFeite Tjeerds
naastligger ten noordenJan wagenmaker
verkoperJacob Zierkswagenmaker
verkoper q.q.Bauke Reins, curator over
verkoperReyn Zierx


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0186v van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHylck Foppes


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0186v van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0347v van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAlbert Jansen mr. wagenmaker


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0403r van 24 apr 1692 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAlbert Hendrix


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0403r van 24 apr 1692 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0403r van 24 apr 1692 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-048Rommelhaven 6huis
eigenaarAlbert Hendriks
gebruikerAlbert Hendriks
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0307r van 28 nov 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAlbert Hendriks* wagenmaker


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-048Rommelhaven 6huis
eigenaarAlbert Hendriks
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan10-7-1720


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0307r van 28 nov 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0137r van 8 mrt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAlbert Hendrix


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0164r van 14 mrt 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAlbert Hendrix


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0164r van 14 mrt 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-048 Rommelhaven 6huis
eigenaarAlbert Hendriks
gebruikerAlbert Hendriks
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0164r van 14 mrt 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0345r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWouter Arents


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0345r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0084r van 13 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWouter Aerents mr. schoenmaker


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-048 Rommelhaven 6huis
eigenaarWouter Arents
gebruikerMeyer Markus
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-048 Rommelhaven 6wed. Hessel Sytses, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-048 Rommelhaven 6huis
eigenaarWouter Arents
gebruikerwed. Hessel Sytses
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0121v van 24 apr 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWouter Arents


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0280r van 11 mei 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWouter Arends


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0202r van 2 feb 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerben Jansen mr. bakker


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0237r van 1 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenArent Wouters


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0252r van 6 sep 1767 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 6Rommelhaven ZZ [staat: groot vallaat]1/3 huis en tuin
 
koper provisioneelArent Wouters 191-00-00 GG
huurder voorBroer Bouwes c.u.mr. kuiper47-00-00 CG
huurder achter en tuinWouter Gerbens van der Veen 23-00-00 CG
naastligger ten oostenAlbert Dirks
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWaling Jans Faber
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: groot vallaat en straat]
verkoper q.q.Arent Wouters, administrator
verkoper q.q.Bauke Jansen, administratoren overwinkelier
verkoperde goederen van Wouter Gerbens van der Veen


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0252r van 6 sep 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet derde perceel in deze akte


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0109r van 5 sep 1773 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 6Rommelhaven ZZ [staat: grote sluis]1/3 huis en tuin
 
aanhandelaarJan Gerbens van der Veen vrijgezel100-00-00 CG
huurderMarten Clases mr. varkensslager73-00-00 CG
naastligger ten oostenAlbert Dirks
naastligger ten zuidenAlbert Heeres
naastligger ten westenWaling Janzen
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: grote sluis]
verwandelaarArent Wouters Baksmamr. bakker


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0150v van 10 apr 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 6Rommelhaven ZZ [staat: grote sluis]2/3 huis en tuin
 
koper door niaarAlbert Dirks, gehuwd metmr. huistimmerman329-14-00 GG
koper door niaarAntje Taekes
geniaarde koperBartle Tuiningaprocureur postulant voor het gerecht van Harlingen
eigenaar van 1/3 huis en tuinGeert Olthof
huurderMarten Claazen 73-00-00 CG
naastligger ten oostenAlbert Dirks
naastligger ten zuidenAlbert Heeres
naastligger ten westenWaling Jans
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperJan Gerbens van der Veen meerderjarig vrijgezel


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0252r van 6 sep 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0221r van 3 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 6een_achterRommelhaven ZZ [staat: grote sluis], in een steeg aan dekamer
 
koperWaling Jansen Faber mr. ijzersmid44-00-00 CG
medeverkoper en bewonerJan Gerbens van der Veen
naastligger ten oostenAlbert Dirks
naastligger ten zuidenArent Baksma
naastligger ten zuidenYtie Gerbens van der Veen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenWaling Jansen Faber
eigenaar van en bewoner van de opkamerWouter Gerbens van der Veen
verkoper van 1/3Arent Wouters Baksmamr. bakker
verkoper van 1/3Ytje G. van der Veen, gehuwd met
verkoper van 1/3Geert Olthof
verkopers van 1/3Jan Gerbens van der Veen


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0252r van 6 sep 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0246v van 21 jan 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 6een_achterRommelhaven ZZ [staat: grote sluis] in het zogenaamd Kloosterbovenkamer van een huis
 
koperWaling Jansen Faber mr. ijzersmid44-00-00 CG
eigenaar benedenwoningWaling Jansen Fabermr. ijzersmid
bewonerWouter Gerbens
naastligger ten oostenYtje Gerbens van der Veen
naastligger ten zuidenYtje Gerbens van der Veen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenWaling Jansen Faber mr. ijzersmid
verkoper van 2/3Wouter Gerbens van der Veen, voor 30-00-00 CGarbeider
verkopers van 1/3Ytje Gerbens van der Veen, gehuwd met
verkopers van 1/3Geert Olthof
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWaling Jansen Faber, mr. ijzersmid


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0261r van 12 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWaling Jans


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0306v van 21 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 6Rommelhaven ZZ [staat: grote sluis]huis en ijzersmederij
 
koper provisioneelPieter Minnes 938-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Albert Dirks
naastligger ten zuidenArent W. Baksma c.s.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: grote sluis]
verkoper q.q.Pieter Minnes, curator
verkoper q.q.Abraham Jansen Faber, curatoren over
verkoperde nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Waling Jansen Faber


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0178v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 6Rommelhaven ZZ [staat: grote sluis]huis en ijzersmederij
 
koperYege Fokkes, gehuwd metmr. ijzersmid810-14-00 GG
koperDouwtje Abes
bewonerwijlen Carst Dooytzes
naastligger ten oostende weduwe van Albert Dirks
naastligger ten zuidenArend W. Baksma
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: grote sluis]
verkoper q.q.vroedsman Rein Hendriks Faber, curator
verkoper q.q.Lieuwe Douwes, curatoren overmr. wagenmaker
erflaterde boedel van wijlen Carst Dooytzes, weduwnaar vanmr. ijzersmid
erflaterwijlen Pyttje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYege Fokkes, mr. ijsersmid x Douwtje Abes kopen huis en ijsersmederije Zz. Grote Sluis, metterdood ontruimd door Carst Dooytzes. Geen grondpacht. Ten O. wd. Albert Dirks, ten Z. Arend W. Baksma c.s., ten W. een steeg, ten N. de straat. Gekocht van (de redders en curatoren over de boedel van) Carst Dooytzes, mr. ijsersmid x Pyttje Jans, voor 810 gg. 14 st.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0274r van 15 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 6Rommelhaven ZZ [staat: ten zuiden van de grote sluis]huis
 
koperLieuwe Douwes mr. wagenmaker570-00-00 GG
huurder achterwoningMichiel Fonk
naastligger ten oostenAntje Taekes, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Albert Dirks
naastligger ten oostenJarig van der Ley
naastligger ten zuidenA. Heeres
naastligger ten westenArend Wouters
naastligger ten westenYge Fokkes
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: grote sluis en straat]
verkoperAntje Taekes voor zich, en als moeder en wettige voorstander over
verkoperhaar dochter Dirkjen Alberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Douwes, mr. wagenmaker, koopt huis Zz. Grote Sluis, thans bewoond door de verkoperse. Met een achterwoning thans gehuurd en bewoond door Michiel Fonk c.u. Geen grondpacht. Ten O. de verkopers en Jarig van der Ley, ten Z. A. Heeres c.s., ten W. Arend Wouters en Yge Fokkes, ten N. de straat en grote sluis. Ten westen een vrije steeg voor aan de straat ingaande. Gekocht van Antje Taekes wd. Albert Dirks, voor zichzelf en haar dochter Dirkje Alberts, voor 570 gg.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0069v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLieuwe Douwes* wagenmaker


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-051 Rommelhaven 6Lieuwe Douwes erven3-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
C-104Rommelhaven 6Dirk Sipkes Sleeperzie ook: Dirk Sipkes; geb 17 dec 1809 HRL, ovl 16 mei 1812 HRL; wijk C-104, N.H., zv Sipke Sijbrens en Riemke Geerts; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1812


1812 - bewonersadresnaamgegevens
C-104Rommelhaven 6Hendrikje Bruggengeb 1806 HRL, ovl 11 aug 1812 HRL; wijk C-104, dv Sipke Sijbrens Sleeper en Riemke Geerts (van Driesum); BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-103Rommelhaven 6Anth Bekkergebruiker van wijk C-103, gegagimenteerd, medegebruiker is Jan Roelofs van der Zee; eigenaar is Jan Zuiderma, pakhuis, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-103Rommelhaven 6Anthoon Bakkergeb 1733 ... , ovl 26 nov 1814 HRL; wijk C-103; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-103Rommelhaven 6Gerardus van Kempen... HRL, komt van HRL, laatste afk. 23 aug 1795, stadsassistent in 1812, gerechtsdienaar 1801-1810, ovl wijk C-103, kinderen: Geertje vK, geb ... , Grietje Gerardus vK, geb 1798 HRL, zv Willem vK, en Geertje Jans; huw ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-103Rommelhaven 6Jan Roelofs van der Zee... Dijk en H. vd Laan, 1818; BS huw 1817, huw 1818, ovl 1826, ovl 1831, ovl 1832, ovl 1844; gebruiker wijk C-103, pakhuis; eigenaar is Jan Zuidersma, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-158, sjouwer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-103Rommelhaven 6Jan Tjerks Zuiderma... en de geregtigheid betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 28 feb 1793. (burgerboek); eigenaar van wijk C-103; gebruiker Jan Roelofs vd Zee; medegebruiker Anth. Bakker, gegagimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-104Rommelhaven 6Hendrik Taekes Poort... eigenaar is B. Boomsma wed., 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-104; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-104Rommelhaven 6Sipke Sybrens Sleeper... Kerk HRL 1799, 1806, 1808, 1809, BS ovl 1812, ovl 1828, ovl 1830, ovl 1832, ovl 1847; gebruiker van wijk C-104, sjouwer; eigenaar is Jan Zuidersma, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-103Rommelhaven 6Jan Zuiderma Jan Roelofs van der Zee pakhuis
C-103Rommelhaven 6Anthonie Bakker gegagimenteerd
C-104Rommelhaven 6Sipke S Sleeper sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 647Rommelhaven 6wed. en kind. Simon Stijl HingstHarlingenfabrikeurpakhuis (45 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 648Rommelhaven 6wed. en kind. Simon Stijl HingstHarlingenfabrikeurhuis en erf (55 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 649Rommelhaven 6wed. en kind. Simon Stijl HingstHarlingenfabrikeurhuis en erf (126 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-103Rommelhaven 6Jacob Pronkgeb 1790 Ameland, ovl 25 jul 1845 HRL, werkman, ongehuwd, zv Nanning P, en Antje Foppes Vlieger; BS ovl 1845; oud 50 jaar, geb Ameland en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk C-103; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-103Rommelhaven 6Pieter Pronkgeb 1787 Ameland, ovl 3 feb 1847 HRL, huwt met Trijntje vd Weide, pakhuisknecht, zv Nanning P, en Antje Vlieger; BS ovl 1847; oud 32 jaar, geb Ameland en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk C-103; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-103Rommelhaven 6Trijntje van der Weidehuwt met Pieter Pronk; BS ovl 1847; oud 50 jaar, geb Krimpen aan den Lek en wonende te HRL. 1839, wijk C-103; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-104Rommelhaven 6Evertje van Dokkum, overleden op 22 juni 183950 jr, overleden Noordijs C 104, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 24) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-103Bij de Grote SluisPieter N Pronk32 jAmelandgezin 1, m, protestant, gehuwd, pakhuisknegt
C-103Bij de Grote SluisTrijntie van der Weide50 jKrimpen aan de Lekgezin 1, v, protestant, gehuwd
C-103Bij de Grote SluisNanning P Pronk25 jKrimpen aan de Lekgezin 1, m, protestant, ongehuwd, scheepstimmerknegt
C-103Bij de Grote SluisAntie P Pronk22 jKrimpen aan de Lekgezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-103Bij de Grote SluisJacob N Pronk50 jAmelandgezin 1, m, protestant, ongehuwd, pakhuisknegt
C-103Bij de Grote SluisN.N...gezin 2, v, protestant, weduwe
C-104Bij de Grote SluisHendrik Poort54 jHarlingenm, protestant, weduwnaar
C-104Bij de Grote SluisWybe Poort18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-103Rommelhaven 6Pieter Pronk, overleden op 3 februari 184760 jr, geboren Ameland 30/4/1780, overleden Rommelhaven C 103, pakhuisknecht, gehuwd, vader van Nanning, scheepstimmerman Almenum en wijlen Antje Pieters Pronk (vrouw van Klaas Jacobs de Vries, schipper, moeder van minderjarige Trijntje Klazes de Vries). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-103Rommelhaven 6Coenraad Meeth... huisknecht, zv Lodewijk M, en Froukje Appelhof; BS ovl 1849, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk C-103, wijk F-240, 261, wijk G-334; oud 29 jaar, geb Augustinusga en wonende te HRL. 1839, koetsier, wijk A-074; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-103Rommelhaven 6Hielkje Pieters Joris... dv Pieter Joris en Atje Anskes; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1824, ovl 1850 bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 647C-103 (bij de Grote Sluis)Sijbrand Hingstwagenhuis
Sectie A nr. 648C-107 (Sint Jacobstraat)Engele Pieters de Vrieswoonhuis
Sectie A nr. 648C-130 (bij de Grote Sluis)Sijbrand Hingstwagenhuis
Sectie A nr. 649C-104 (bij de Grote Sluis)Sijbrand Hingstwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3540C-097 (Rommelhaven)Sijbrand Hingstkoetshuis
Sectie A nr. 3540C-097 (Rommelhaven)Sijbrand Hingstwoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 6, HarlingenRommelhaven 6A. Blok Jzn.slagerij, rund- en kalfsvleesch


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 6, HarlingenRommelhaven 6R. WijnaldaAmsterdamsche Vleeschhouwerijslagerij, vleeschhouwerij en varkens-


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3540Rommelhaven 6 (C-097)Laas Wijnalda (Kzn.)woonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Rommelhaven 6R.N. Wijnaldajongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
slagerij


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rommelhaven 6H. de Witsigarenmaker


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 6, HarlingenRommelhaven 6W.R. van der Meerslagerij


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 6, HarlingenRommelhaven 6A. Blokslagerij, rund- en vetgemest blank kalfsvleesch


1936 - variaadresbronbericht
Rommelhaven 6Oud Harlingen Magazine 1998mei: Slagerij Noordbeek, Noorderhaven 9, verhuisde naar Rommelhaven 6


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Sluisv. Nimwegen's Nationaal Verkoopkant.791


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Groote SluisH. Weitenberg416Slag.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. SluisJac. v. Nimwegen791Petroleumh.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Groote SluisH. Weitenberg416Slag.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Groote SluisH. Weitenberg416Slag.


2000 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 6, HarlingenRommelhaven 6A. Blokslagerij
  terug