Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rommelhaven 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRommelhaven 167-045 7-046 C-099C-092


Naastliggers vanRommelhaven 16
ten oostenRommelhaven 18
ten oostenRommelhaven 18een_achter
ten zuidenVoorstraat 87
ten westenRommelhaven 14
ten noordende Rommelhaven


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0043v van 17 apr 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg, lege gemene


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0004ra van 5 mrt 1665 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0121r van 15 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18twee_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende stalling van dr. Heslinga


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0035r van 9 mrt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18twee_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenwijlen Heslinga


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0100r van 25 mrt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEevert Claessen Oosterbaen


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0226r van 3 mei 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18twee_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEwert Claessen Oosterbaen c.u.koopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-045Rommelhaven 16huis
eigenaarAbe Sybes
gebruikerAbe Sybes
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-045Rommelhaven 16huis
eigenaarAbe Sybes
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan6‑8‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0163v van 14 mrt 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18drie_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende tuin van Evert Clasen Oosterbaan


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-045Rommelhaven 16huis
eigenaarAbe Sybes
gebruikerAbe Sybes
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0242v van 6 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18drie_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFoekjen Oosterbaan


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0301v van 7 mrt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 16Rommelhaven ZZ [staat: Fooltjessteeg]200‑00‑00 CGhuis met een gedeelte van de zolder
koperDirck Huygens koopman
geniaarde koperoud burgervaandrig Johannes Hylkemamr. brouwer
naastligger ten oostenFoekien Ewerts Oosterbaan
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Fooltiesteeg]
naastligger ten zuidenFoekien Ewerts Oosterbaan
naastligger ten westende ingang van het pakhuis van Dirck Huygens
naastligger ten noordende verkoperse Trijntie Hansen
verkoperTrijntie Hansen, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Johannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens koopt, na niaar, het Z. gedeelte van een huis aan de wz. van de Vooltjessteeg. Ten O. die steeg en Foekien Everts Oosterbaan, ten W. de ingang van het pakhuis van de koper, ten Z. Foekien Everts Oosterbaan, ten N. de verkoper. Gekocht van Trijntie Hansen wv Jacob Johannes.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-045Rommelhaven 16huis
eigenaarEbbe Sybes
gebruikerEbbe Sybes cum soc.
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑06 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-045Rommelhaven 16huis
eigenaarCornelis Annes
gebruikerSybren Johannes cum soc.
huurwaarde42‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑00‑00 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0183v van 19 mei 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 16Vioolsteeg WZ [staat: Vooltiesteeg]157‑00‑00 CGkamer
koperBerend Geersma mr. brouwer
naastligger ten zuidenDirk Huigens koopman
naastligger ten oostenVooltiesteeg
naastligger ten noordenTieerd
naastligger ten westenAugustinus de Graaff
verkoperTrijntie Hanses, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Johannis


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0279v van 16 dec 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Fooltjessteeg]


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-045 /2Rommelhaven 16Rienk Bokkes, bestaande uit 3 personen04‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-045Rommelhaven 16huis
eigenaarerv. Ebbe Sybes
gebruikererv. Ebbe Sybes cum soc.
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑05‑06 CG


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0191r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 16Vioolsteeg WZ [staat: Vooltjesteeg]108‑00‑00 CGwoning
koperEvert Beva koopman
huurderAbraham Jacobs 24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Vooltjesteeg]
naastligger ten zuidenEvert Beva c.s.
naastligger ten westenkinderen van Gerben bakker
naastligger ten noordenJohannes Spannenburg
verkoper van 1/4 van 1/2Gerryt Gerryts de Jongkoffieschenker
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2Jurjen Gerryts de Jongmr. schoenmaker
verkoper van 1/2 van 1/2Dirk Cornelis Wetsenswinkelier
verkoper van 1/2 van 1/2minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens, dochter van
verkoperCornelis Jacobus Wetsens
erflaterwijlen Dirk Huigens oudoom van de verkoperskoopman en winkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Beva, koopman, koopt woning aan het wijdeinde van de Fooltjessteeg. Ten O. die steeg, ten W. Gerben Bakker (of: , bakker), ten Z. de koper, ten N. Johannes Spannenburg. Gekocht van erven Dirk Huigens. (Gerrit Gerrits de Jong c.s.)


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0184r van 13 jan 1771 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 16Rommelhaven ZZ [staat: wijdeinde van het Fooltjesteeg]4300‑00‑00 CGwoning
koper van 1/3Teunis van der Ley koopman
koper van 1/3Bente van der Ley koopman
koper van 1/3Jarig van der Ley koopman
huurderTrijntje Tijssen 0‑09‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEvert Beva, gehuwd metijzerkoper
verkoperChristine Ymans de Veer


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0185v van 13 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Fooltjesteeg]


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0037r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 18een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGrietje Schoonebeek, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jarig Jacobs van der Ley


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-046, pag. 146Rommelhaven 16J A Held4‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-099Rommelhaven 16Andries Gebel... 1811, ovl 1815, ovl 1826, huw 1829, ovl 1832, ovl 1842, ovl 1853, ovl 1872; wed. A.G. eigenaar van wijk C-099, gebruiker is J. van Eeken, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-129, winkeliersche, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-099Rommelhaven 16Jan Everts van Eeken... BS huw 1816, ovl 1817, huw 1820, huw 1821, ovl 1824, ovl 1855, ovl 1857, ovl 1858; gebruiker van wijk C-099, pakhuis; eigenaar is Andries Gebel wed., 1814. (GAH204); heeft een huisbediende, 1e quartier, no. 24, 1 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-099Rommelhaven 16Andries Gebel wedJ van Eeken pakhuis


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 17 van 15 mrt 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-099Rommelhaven 16koopaktefl. 16stalling C-099
 
verkoperAntie Syberens
koperJohan Jurg Gebel
koperZytske Freerks Faber


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 207 van 5 dec 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-099Rommelhaven 16koopaktefl. 20huis C-099
 
verkoperJohan Jurghebel
verkoperZytske Tjerks Faber
koperSybe Swart


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 78 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-099Rommelhaven 16Siebe Theunis Zwart, overleden op 13 juli 1824voerman (Grote Sluis C 99), man van Hendrikje Johannes Balstra, paardenverhuurster, vader van Taetske (vrouw van Johannes Jans, schipper wonend aan boord), Wiebe, voerman, Johannes, militair Groningen, wijlen Tjitske (vrouw van Klaas Martens Pannebakker, pannenbakkersknecht, moeder van minderjarige Marten en Siebe Martens Pannebakker) en minderjarige Gerke Siebes Zwart. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 670Rommelhaven 16wed. Siebe Theunis Swartsleperschehuis (78 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 670aRommelhaven 16wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenstal (72 m²)


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-099Rommelhaven 16Antje Walgreen, overleden op 21 november 1846(Certificaat van onvermogen), 4 jr (geboren 24/8/1842), overleden Voorstraat C 99. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-099Rommelhaven 16Klaas Oepkes de Vriesgeb 1799 Workum, ovl 6 nov 1874 HRL, huwt met Trijntje Hilveda, schippersknecht, N.H., zv Otte dV, en Sijbrig Jans Visser; BS ovl 1874; bev r HRL 1851 wijk C-099, wijk G-210


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-099Rommelhaven 16Trijntje Hilverdageb 1798 Workum, ovl 23 okt 1861 HRL, huwt met Klaas O. de Vries, N.H., ovl wijk G-299, dv Jacob H, en Oeke Vlas; BS ovl 1861; bev.reg. HRL 1851 wijk C-099 wijk G-210


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 670Rommelhaven C-096Sijbrandus W. Jagerwoonhuis
Sectie A nr. 670Rommelhaven C-097Sijbrandus W. Jagerwoonhuis
Sectie A nr. 670Rommelhaven C-099Sijbrandus W. Jagerwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3538Rommelhaven C-092Sijbrandus Jagerwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3539Rommelhaven 16 (C-092)Abraham J. Blokslachtplaats


1951 - bezwaarschriftenbron: proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra, 2006
geschat adresnaamonderzoeksgevalomschrijving
Rommelhaven 16G. van der Hengel44darmenwasserij
  terug