Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rozengracht 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 54-1544-166/44-162H-022H-023


Naastliggers vanRozengracht 5
ten oostende Rozengracht
ten zuidende Rozengracht
ten westenRozengracht 3
ten noordenZuiderplein 3


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0057v van 12 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 7west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenmijnheer Fedde Feddes Bonnema


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0069v van 30 apr 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenmijnheer Feddes Bonnema


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0076v van 20 sep 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Bonnema


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0137v van 22 sep 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 5Rozengracht NZ [niet vermeld]660‑00‑00 ggdwarshuis met 15 voeten plaats erachter in de hof van Fedde Feddes Bonnema
koperIpe Tijssen timmerman
naastligger ten oostende hof van Pytter Jelmers
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenAgge Symens
naastligger ten westenoud burgemeester Fedde Feddes Bonnema
naastligger ten noordenoud burgemeester Fedde Feddes Bonnema
verkoperoud burgemeester Fedde Feddes Bonnema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIpe Tijssen, timmerman, koopt een dwarshuis met 15 voeten plaets erachter in verkopers hof. Ten O. de hof van Pytter Jelmers, ten W. Agge Symens en de verkoper, ten Z. de straat, ten N. de verkoper, met vrij in- en uitgang door de poort die onder het gekochte huis doorloopt. Grondpacht 4 CG. Gekocht van oud-burgemeester Fedde Feddes Bonnema voor 660 GG.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0152v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 5Rozengracht NZ [staat: bij het Zwart verlaat]350‑00‑00 ggkamer met een ledige plaats ten noorden erachter
koperPhilips Iedes, gehuwd metschipper op Bolsward
koperMayke Martens
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostende hof van Pytter Jelmers
naastligger ten zuidenRozengracht [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende heer Bonnema
verkoperEpe Tijssenmr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Iedes, Bolswarder schipper x Mayke Martens koopt een camer met 15 voeten ledige plaets ten N. daarvan, omtrent het Zwart Vallaat. Ten O. de hof van Pytter Jelmers, ten N. Fedde Feddes Bonnema. Gekocht van Ipe Tijssen, mr. timmerman, voor 350 gg.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0234v van 15 nov 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 5Rozengracht NZ [staat: bij de Kimswerder Pijp]550‑07‑00 gg1/2 huis genaamd de Vallom
koperRuierd Doytses, gehuwd metde Vallom
koperAlyt Taeckes
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis van Philips Iedes
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenAgge Symens
naastligger ten noordende hof van de heer Bonnema
verkoperIppe Tijssen
verkoperPhilips Iedes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Doytses x Alijt Heerckes? koopt een 1/2 huis 'de Vallom', omtrent de Kimswerder Pijp, met een gang (steeg) er onderdoor, met 15 voeten plaets die omheind is. Ten O. Philippus Iedes, ten W. Agge Symens, ten Z. de straat, ten N. de hof van Fedde Feddes Bonnema. Gekocht van Ipe Tijssen en Philippus Iedes, voor 515 gg.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0242v van 17 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 7west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Ruerd Doytses


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0062v van 27 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Bastiaens


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0063r van 27 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Bastiaens


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0110v van 16 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 7west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGattie Gerbens c.soc.


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0276r van 15 okt 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGosse Johannes


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0046v van 4 nov 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende koper Gosse Johannes


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0114r van 31 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 7west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0141r van 12 dec 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 5Rozengracht NZ [staat: tegenover het swart vallaat]400‑00‑00 gghuis
koperPhilips Ydes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenWarner Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPytter Jacobs
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRuyrdt Doitses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Iedes koopt een huis tegenover het Swart Vallaat. Ten O. Warner Jansen, ten W. Pytter Jacobs. Gekocht van Ruurd Doytses voor 400 gg.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0029v van 5 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 7west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van Philip Yedes
naastligger ten westenRuierd Doytses


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0034v van 14 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 7west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Ruierd Doitses


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0157v van 29 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 7west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van Philippus Iedes


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0161r van 25 okt 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 7west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet timmerhuis van Anske Ypes Zeestra
naastligger ten westeneen gedeelte van de ledige plaats of koolstek van de erfgenamen van wijlen burgemeester Gosse Adema


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0173r van 20 nov 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 5Rozengracht NZ [staat: tegenover de Kleine Nieuwe Sluis]660‑00‑00 cghuis, plaatsje en tuintje
koper door niaarvroedsman Anske Ypes Zeestra
verpachter grondde stad Harlingen4‑10‑00 cg
geniaarde koperHendrick Hendricks, gehuwd metschuitvoerder
geniaarde koperFolke Wytses
naastligger ten oostenvroedsman Anske Ypes Zeestra
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westenSibren Kingma
naastligger ten westende stad Harlingen: schilhok
naastligger ten noordenvroedsman Zeestra
verkopergemeensman Dirck Sioerdts, gehuwd met
verkoperAartje Jarighs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnske Ypes Zeestra mede vroedschap koopt na niaar vicinitatis tegen Hendrick Hendricks schuitevoerder x Folke Wytses een huis, plaats en tuintje tegenover de nieuwe sluis. Ten O. en N. vroedsman Anske Ypes Zeestra, ten Z. de straat en diept, ten W. het koolstek van Sybren Kingma en een stads zandplaatsje. Grondpacht 4 CG 10 st aan de Stad. Gekocht van Dirck Sioerds gemeensman en Aertje Jarighs, voor 660 CG.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0070r van 5 mei 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 7west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud kolonel Tjaerd Sloterdijk


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0298r van 14 jun 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 5Rozengracht NZ [staat: tegenover de kleine sluis]450‑00‑00 cghuis met overdekte ledige plaats en een tuintje
koperMelle Feyes Nijholt, gehuwd met
koperWillemke Willems
verpachter grondde verkoper Anske Yppes Zeestra 4‑10‑00 cg
naastligger ten oostende juffers van Heerma
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sibren Kingma c.soc.
naastligger ten noordenMarten Wygerts molenmaker
verkoper q.q.burgerhopman Wilhelmus Zeestra, gelastigde van zijn vadermr. zilversmid
verkoperAnske Yppes Zeestra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMelle Feyes Niholt x Willemke Willems koopt een huis met een overdekte ledige plaets en een tuintje erachter, tegenover (Nz.) de Kleine Sluis. (nz. Rozengracht?). Ten O. de juffers van Heerma, ten W. erven Sibren Kingma, ten Z. de straat, ten N. Marten Wygerts, molenmaker. Gekocht van Wilhelmus Zeestra, hopman en mr. zilversmid, namens zijn vader Anske Ypes Zeestra, voor 450 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-154 , folio 78Rozengracht 5huis
eigenaarBaucke Fockes Agricola
gebruikerBaucke Fockes Agricola
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-154 , folio 51rRozengracht 5huis
eigenaarBaucke Fockes
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan15‑8‑1720


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0251r van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 7west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMelle Feyes* gardenier
naastligger ten westenburgemeester Pieter Tjallinghs


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-154 , folio Rozengracht 5huis
eigenaarLammert Joris
gebruikerLammert Joris
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0130r van 10 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMelle Feyes* gardenier
naastligger ten westenburgemeester Pyter Tjallings


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0251v van 27 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 5Rozengracht NZ [staat: tegenover de kleine sluis]250‑00‑00 gghuis
koperHarmanus Dortman mr. kuiper
huurderRoelof Jacobus
huurderRomke Wytses
naastligger ten oostenWopco Buma
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westenburgemeester Crytenberg
naastligger ten noordenJohannis Andries mr. molenmaker
verkoper van 1/12Aefke Reyners Fontein, weduwe van
verkoper van 1/12wijlen Fedde Pyters
verkoper van 1/4Ybeltje Reyners Fontein, gehuwd metde regnerus secretaris van Barradeel
verkoper van 1/4Hylke Hanekuik
verkoper van 1/4kinderen van Aukjen Reyners Fontein
verkoper van 1/4Grietje Reyners Fontein, gehuwd met
verkoper van 1/4Romke Braem
verkoper van 1/12Jacob Romkes Braem, kind
verkoper van 1/12Claes Romkes Braem, kind
erflaterwijlen Reiner Fontein, (groot)vader
eigenaar (door schuldbrieven)Melle Feyes Nijhold


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0048r van 20 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRoelof Jacobs mr. metselaar


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0048v van 20 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRoelof Jacobs mr. metselaar


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0299r van 31 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Jacobus Wetsens


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0297av van 31 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 5Rozengracht NZ435‑00‑00 gghuis met tuintje
koper door niaarWopco Buma procureur postulant
geniaarde koperCornelis Jacobus Wetsensturfdrager
naastligger ten oostenoud burgemeester Wopke Buma
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenkamer en weefwinkel van Cornelis Wetsens
naastligger ten westenArjen Boikes
naastligger ten noordenJohannes Andrys
verkoperRoelof Jacobus Wetsens, gehuwd metmr. wever
verkoperJohanna Melles Nijholt


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-166/4Rozengracht 5burgemr. Buma, bestaande uit 6 personen25‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-166/4 , folio 52vRozengracht 5huis
eigenaarburgemr. Buma
gebruikerburgemr. Buma
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-166/4, fol. 71vRozengracht 5oud burgemeester Buma cum uxore, bestaande uit 5 volwassenen en geen kinderen88:17:00 cg14:16:00 cgbestaet wel


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0022v van 19 okt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester Buma


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-166/4 , folio 53rRozengracht 5huis
eigenaarburgemeester Buma
gebruikerburgemeester Buma
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0160v van 8 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Wopco Buma


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-166/4 , folio 53rRozengracht 5huis
eigenaarburgemeester Buma
gebruikerburgemeester Buma
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0253r van 26 apr 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Buma


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-162 , folio 92vRozengracht 5huis
eigenaarburgemeester Buma
gebruikerPieter Zijlstra
huurwaarde45‑00‑00 cg
af: lasten01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal43‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑18‑02 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0146v van 27 sep 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 5Rozengracht NZ350‑00‑00 gghuis
koperWillem Coenraads Bakker, gehuwd metbode Admiraliteit in Friesland
koperMaaike de Haas
naastligger ten oostenoud burgemeester C. Aardenburg c.u.
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenPieter Pieters
naastligger ten noordenS. Aardenburg
naastligger ten noordenJ. de Nijs
verkoper q.q.ds. Petrus van Fikkens, procuratiehouder te Oosterhaule
verkoper q.q.Cornelis Aardenburg, procuratiehouders van
verkoperJannetje Beth, weduwe van
verkoperwijlen Wopke Buma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Coenraads Backer, admiraliteitsbode x Maike Folkerts de Haas koopt een huis c.a. nz. Rozengracht. Ten O. de oud-burgemeester Aardenburg, ten W. Pieter Pieters, ten Z. de straat, ten N. Aardenburg en Nijs? Gekocht van de kinderen en erfgenamen van Wopke Buma x Jannetje Both.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0267v van 2 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Coenraads Bakker, gehuwd metbode Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostenMaike Folkerts


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0263r van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWillem C. Backer
naastligger ten westenFrans T. van Esta


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-162 , folio 92vRozengracht 5huis
eigenaarC. Bakker nom.ux.
gebruikerJan Bakker
huurwaarde50‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal48‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑16‑06 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-162 , folio 92vRozengracht 5huis
eigenaarWillem C. Bakker nom.ux.
gebruikermilitairen
huurwaarde50‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal48‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑16‑06 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0130r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Willem C. Bakker
naastligger ten westenFrans van Esta


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0025v van 1 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 7west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen Bakker


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-162 , pag. 90Rozengracht 5Willem C. Bakker wed.1‑10‑00 cgwoning


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-022Rozengracht 5Doetje Aukesgeb 1736 Kimswerd, ovl 26 mrt 1813 HRL; wijk H-022; BS ovl 1813; erven D.A. wed. eigenaar van wijk H-147; gebruiker is Gosse Claasen wed., gealimenteert, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-022Rozengracht 5Pietje Tammesgeb 1745 Franeker, ovl 7 jun 1823 HRL, ongehuwd; BS ovl 1823; gebruiker van wijk H-022; eigenaar is C.W. Bakker, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-022Rozengracht 5C W BakkerPietje Tammes


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 92 en 99 van 21 okt 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-022Rozengracht 5provisionele en finale toewijzingfl. 43huis H-022
 
verkoperRoelof Feenstra (gehuwd met Alida Heins)
koperHarmen Jans van Vliet


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1724Rozengracht 5Cornelis Zwart wieldraaijerHarlingenhuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-022Rozengracht 5Elisabeth Nijhof... Kerk HRL 1800, BS huw 1823, bev.reg. HRL 1851 wijk H-026; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-022; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-022Rozengracht 5Geertje de Vries... dv Sjoerd dV, en Sietske Bakker; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk D-179, wijk F-230, wijk G-047, wijk H-022; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-181; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-022Rozengracht 5Harmen van ''t Vliet... ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk H-026; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-022; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
H-022Rozengracht 5H van Vliet stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-022RozegragtHarmen J van Vliet40 jscheepstimmermanHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
H-022RozegragtElisabeth Nijhof38 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
H-022RozegragtJan van Vliet10 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-022RozegragtInte van Vliet1 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-022RozegragtGerrytje van Vliet14 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-022RozegragtCatharina van Vliet12 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-022RozegragtPeternella van Vliet7 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-022RozegragtTrijntie van Vliet4 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-022RozegragtFemke J Leyenaar27 jnaaisterHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
H-022RozegragtJohannette Overdijk5 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-022RozegragtTjetske Postema20 jnaaisterWommelsgezin 2, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-022Rozengracht 5Joheannetta S. Overdijk, overleden op 8 januari 1840S.=Sophia, 6 jr, overleden Rozengracht H 22. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 12) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 146 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-022Rozengracht 5Elisabeth Harmens van Vliet, overleden op 3 augustus 18422 jr 7 mnd, overleden Rozengracht H 22, dochter van Harmen Jans van Vliet, scheepstimmermansknecht en Elisabeth Aikes Nijhoff, zuster van minderjarige Gerritje (17 jr), Catharina (15 jr), Jan (13 jr), Pietje (10 jr), Trijntje (7 jr) en Inte Harmens van Vliet (4 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-022Rozengracht 5Jantje Zytzes Steenstra, overleden op 23 december 18434 1/2 mnd (geboren 15/8/1843), overleden Rozengracht H 22. (Certificaat van onvermogen nr. 176) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-022Rozengracht 5Metje Sinkelaar... ovl 1864; 1869 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-018, 199, wijk B-041, wijk D-179, wijk G-132, wijk H-022; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-180; ... (alles)


1855 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7023 aktenr. 3794 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-022Rozengracht 5Inte Harmens van 't Vliet, overleden op 21 april 185517 jr, varensgezel, zoon van Harmen Jans van Vliet, scheepstimmerknecht (bij Kleine Sluis H 22) en Elisabeth Intes Nijhof, broer van Gerritje, te Amsterdam, Catharina, Jan, Petronella, Trijntje! en minderjarige Trijntje Harmens van Vliet. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1724Rozengracht H-022Obbe Vinkelbos woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1724Rozengracht H-023 Rients Okke Norel woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1724Rozengracht 5 (H-023)Y. Schokker (wed. R. Norel)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rozengracht 5A. Dreijeropperman
Rozengracht 5B. Dreijertransportarbeider
Rozengracht 5aH. Jornamatroos


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rozengracht 5D. (Douwe) Attema


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 5rijksmonument 20636


2023
0.074027061462402


  terug