Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rozengracht 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 84-185 4-187 H-069H-076


Naastliggers vanRozengracht 8
ten oostenRozengracht 10
ten zuidenSpinhuisstraat 3
ten westenRozengracht 6
ten noordende Rozengracht


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0100v van 2 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 8Rozengracht ZZ 4/6 [staat: in de zuider nieuwe stad aan de zuidzijde van de vaart strekkende zuidwaarts tot op 32 houtvoeten van de weefwinkel van de verkopers]500‑00‑00 GGtwee huissteden
koperDirck Pyters Maes, gehuwd met
koperTrijntgie Waelings
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Scheltis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende plaetsen van wijlen Pyter Robijns
naastligger ten noordenRozengracht [niet vermeld]
verkoperJacob Willems de Graeff, gehuwd met
verkoperMagdalena Louys


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0142v van 13 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirck Pyters Maes


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0159v van 23 okt 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Willems de Graeff
naastligger ten westenJacob Willems de Graeff
naastligger ten westenJacob Willems de Graeff


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0021v van 2 okt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Willems de Graeff
naastligger ten westenJacob Willems de Graeff
naastligger ten westenJacob Willems de Graeff


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0135r van 8 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 8Rozengracht [staat: bij het Zwart Vallaat]375‑00‑00 GGhof van twee huisplaatsen breed
koperSyntie Jacobs, weduwe van
koperwijlen Jan Rutten
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 CG
naastligger ten oostenObbe Hanssen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAnne Thomas
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Willems de Graeff pro se et q.q.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0196r van 18 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRogier de Cocq


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0256v van 11 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Rogier de Cock


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0266r van 25 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 8Rozengracht ZZ [staat: in de zuider nieuwe stad bij het zwart vallaat]2000‑00‑00 GG1/3 dwarshuis waarin twee aparte woningen
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Obbe Hansen
naastligger ten zuiden*Rozengracht [staat: diept]
naastligger ten westenWillem Dircxen brouwer
naastligger ten noorden*de weefwinkels
verkoperN. N.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0094v van 11 okt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 8Rozengracht ZZ [staat: zuider nieuwe stad bij het zwart vallaat]2000‑00‑00 GGdwarshuis waarin twee woningen, en hof
koperMarten Martens
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Obbe Hansen
naastligger ten zuidenweefwinkels of woningen
naastligger ten zuidende lijnbaan van wijlen Lammert Annes
naastligger ten westensteeg west van de hof
naastligger ten westenWillem Dircx brouwer
naastligger ten noordenRozengracht [staat: diept]
verkoperde erfgenamen van wijlen Rogier Jansen de Cock c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Martens (Blau) koopt een dwarshuis waarin 2 aparte woningen, met een hof met bomen etc. erachter, in de Z. nieuwe stad omtrent het Swart Vallaat, strekkende voor van `t diept tot achter aan de weefwinkels of woningen. Er is een eigen steeg ten W. van de hof, waardoor toegang tot aan Lammert Annes` lijnbaan. Met veel voorwaarden. Ten O. wd. en erven Obbe Hansen, ten W. Willem Dircx, brouwer. Gekocht van erven Rogier Jansen de Cocq, voor 2000 gg.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0186r van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhof en huis van Symen Jelles Stijl
naastligger ten westenhof en huis van Symen Jelles Stijl


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0200v van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 8Rozengracht ZZ [staat: bij het zwart vallaat]2360‑00‑00 GGdwarshuis bestaande uit 2 gescheiden woningen en een hof, strekkende van het diept tot achter aan de weefwinkels toe
koperSymen Jelles Stijll, gehuwd met
koperGeertie Bentes Boncq
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 CG
naastligger ten oostenObbe Hansen
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRozengracht [niet vermeld]
verkoperMarten Martens Blau
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Jelles Stijl x Geertje Bentes Boncq koopt een dwarshuis bestaande uit 2 aparte woningen, met een hof erachter, omtrent het Swart Vallaat. Het strekt vanaf het diept tot achter aan de weefwinkels toe, met een eigen steeg ten W. van de hof, waardoor vrij uitgang naar de lijnbaan etc. Ten O. wd. Obbe Hansen. Gekocht van Marten Martens Blau, voor 2360 gg.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0043r van 7 apr 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSymen Jelles Stijll


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0092v van 3 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 8Rozengracht ZZ [staat: kleine sluis]210‑00‑00 CGhof
koperSydts Pytters, gehuwd metapotheker
koperJetscke Ruirdts
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Aucke Jansen Haseler
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: de grote lijnbaan en een vrije in- en uitgang]
naastligger ten westende brouwerij van burgemeester Augustijn Pytters
naastligger ten noordende weduwe Geertie Bentes
verkoperGeertie Bentes, weduwe van
verkoperwijlen burgervaandrig Symon Stijl
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSyds Pytters, apotheker x Jetske Ruurdts koopt een 1/2 hof, zz. Kleine Sluis. Ten O. de vroedsman Aucke Jansen Haselaer, ten W. de brouwerij van burgemeester Augustijn Pytters, ten Z. de grote Lijnbaan en een vrij in- en uitgang, ten N. de verkoper. Gekocht van Geertie Bentes (Boncq) wv Simon Stijl, vaandrig, voor 220 cg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0018va van 28 apr 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 8achterRozengracht ZZ [staat: zwart verlaat achter het huis van de verkoper]210‑00‑00 CG1/2 hof
koperSydts Pytters c.u.apotheker
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Aucke Jansen Haseler
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende brouwerij van burgemeester Augustijn Pytters
naastligger ten noordenRozengracht [niet vermeld]
verkoperGeertie Bentes, weduwe van
verkoperwijlen S. Stijll


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0129r van 5 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Symon Jelles Stijll


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0023va van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Symon Jelles Stijll


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 4, fol. 24rRozengracht 8de weduwe van Symon Stijllf. 7000-00-00


1674 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 212 folio 123r van 17 feb 1674 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Rozengracht 8
overledeneGeertje Bentes, weduwe van
wijlen oud burgervaandrig Symon Jelles Stijl
Jarigh Jacobs oom, curator
Jetze Jelles Stijl oom, curatoren over
aangeverFoeckjen Symens Stijl
Jelle Symens Stijl
Antje Symens Stijl
Trijntje Symens Stijl
inleiding bij de boedelinventarisatie[0123r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten sterfhuyse van wijlen Geertje Bentes wedu van wijlen Symon Jelles Stijl in leven old burger faendrigh alhier, van alle sodanige actien goederen ende crediten als bij den selven metter doodt ontruymt ende nagelaten sijn, op 't versoeck van Jarigh Jacobs ende Jetze Jelles Stijl als respectievelijck omen ende curatoren over Foeckjen, Jelle, Antje ende Trijntje Symens, alle vier nagelatene weeskinderen van Geertje Bentes over bij haar overleden man Symon Jelles voornoemt in echte verweckt, ten overstaen van de heren praesiderende burgemeesteren Jacobus Voorda ende Hendrick Coenraads Ludinga als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, sijnde de [doorgehaald: beschrievinge] aengevinge geschiet door de oldste dochter Foeckjen Symons die oock in cas van getrouwigheyt de behoorlijcken belofte daer toe staande in handen van de mede commissaris Ludinga heeft gepraesteert ende is daar op tot de beschrievinge geprocedeert soo volght, desen 17e february 1674.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0097r van 26 jul 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 8Rozengracht ZZ [staat: het Zwart Vallaat]300‑00‑00 GGhof
koperEesger Lieuwes koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 CG
naastligger ten oostenNeeltie Stevens, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Joost Michiels kapitein
naastligger ten westenoud burgemeester Augustinus Pyters
naastligger ten noordenEsger Lieuwes
verkoperSyds Pytters, voorstander van zijn dochteroud apotheker te Wieuwerd
verkoperGrietie Sytses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEesge Lieuwes koopt een hof met bomen etc., zz. Swart Vallaat, achter zijn eigen huis en hof. Ten O. Neeltie Stevens wv capitein Joost Michiels, ten W. de oud-burgemeester Augustinus Pyters, ten N. de koper zelf. Gekocht van Syds Pytters, oud-apotheker, nu te Wieuwerd, als vader van zijn dochter Grietie Sydses, voor 300 gg.


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0149r van 2 mei 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 8ten westen van kopers huis28‑00‑00 CGgrondpacht van 1-00-00 GG
koperRuyrd Pytters koopman
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Bouwe Doedes1‑00‑00 CG
verkoperSyds Pytters te Wieuwerd
verkoperCornelis Willemswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuyrd Pytters koopman koopt 28 st grondpacht uit het huis van Bouwe Doedes ten westen van het huis van de koper. Gekocht van Syds Pytters te Wieuwerd in 't bosch en wijdschipper Cornelis Willems te Harlingen voor 28 CG.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0101v van 25 mrt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spinhuisstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende hof van Eesge Lieuwes


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0174r van 10 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spinhuisstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenEsge Lieuwes c.u.koopman


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0039v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEsge Lieuwes koopman


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0253r van 10 nov 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Eesge Lieuwes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-185Rozengracht 8huis en hoff
eigenaarJan Kuik
gebruikerJan Kuik
huurwaarde66‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-185Rozengracht 8huis en hoff
eigenaarJan Kuik
huurwaarde66‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan18‑1‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0066v van 29 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Edsge Lieuwes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-185Rozengracht 8huis en hoff
eigenaarJan Kuik
gebruikerJan Kuik
huurwaarde66‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde11‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-185Rozengracht 8huis
eigenaarerven Esge Lieuwes
gebruikererven Esge Lieuwes
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑06 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0351r van 29 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Esge Lieuwes


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-185 Rozengracht 8Fokke Symons, bestaande uit 4 personen20‑00‑00 cg05‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-185Rozengracht 8huis
eigenaarEdsge Lieuwes erven
gebruikerFokke Symons
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑05‑06 CG


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0148r van 13 nov 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 8Rozengracht ZZ [staat: Klein Vallaat]380‑07‑00 GG1/3 dwarshuis met extra grote hof, twee kamers en weefwinkel
koperMarijke Edsges, gehuwd met
koperJacob Symons wijdschipper
eigenaar van 1/3Marijke Edsges, gehuwd met
eigenaar van 1/3Jacob Symonswijdschipper
verpachter grondde stad Harlingen0‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van oud burgemeester Hania c.s.
naastligger ten zuidenbolwerk en straat
naastligger ten westenJacob van der Ley
naastligger ten westenEgbert Heidkamp
naastligger ten noordenRozengracht [staat: Klein Vallaat en straat]
verkoperTrijntie Edsges, weduwe van
verkoperwijlen Pytter Jansen Jongma


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0215r van 24 mrt 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFokke Symons c.s.


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0216r van 7 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Simons


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0161v van 26 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Symons Kuiper


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0137r van 15 okt 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Symons Kuiper


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0013v van 10 nov 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Symons


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0158r van 6 dec 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 8Rozengracht ZZ [staat: Zwart of Klein Vallaat]2900‑00‑00 CGhuis, tuin en weefwinkel erachter
koperWillem Douwes, gehuwd metoud bouwmeester en koopman
koperYmkjen Theunis
huurder weefwinkelJan Baron
naastligger ten oostenLolle Kok
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: stadswallen]
naastligger ten westenJelle Wilschut
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperMarijke Edgers, gehuwd met
verkoperJacob Symons Kuiper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Douwes, oud-bouwmeester x Ymkjen Theunis koopt mooi dwarshuis met grote tuin, zz. Swart Vallaat en strekkende voor van de straat tot achter aan de Stadsvesten. Ten O. Lolle Kok, ten W. het pakhuis van Jelle Wildschut, ten Z. de stadswal, ten N. de straat. Gekocht van Marijke Edsgers x Jacob Symons, kuiper.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0112r van 2 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWillem Douwes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-187, pag. 92Rozengracht 8Jan W Douwes6‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-069Rozengracht 8Jan Willem Douwes Houtsma... huw 1812, huw 1813, ovl 1816, ovl 1853; geb 26 jul 1758, ovl 29 feb 1816, 58 jaar, sterfhuis wijk H-069/Rozengracht 8, Grote Kerk; vdGaast, begraaflijst; eigenaar van wijk F-013, ledig, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Rozengracht 8 Jan W. Houtsmafl. 5


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-069Rozengracht 8J W D Houtsma J W D Houtsma houtkoper


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1891Rozengracht 8Tjardus HoutsmahoutkoperHarlingenhuis (182 m²)


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 20 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-069Rozengracht 8Jan Tjardus Houtsma, overleden op 2 december 1835zoon van Tjardus Houtsma, koopman (bij Kleine Sluis H 69) en Doetje Laases Spannenburg, broer van minderjarige Geertje, Laas, Petronella en Antje Tjardus Houtsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 127 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-069Rozengracht 8Anne Jelles Tadema, overleden op 25 maart 1837oom van Tjardus, koopman (bij Kleine Sluis H 69) en Ymkje Houtsma (wed. Bouwe Rodenhuis), fabrikeursche (samen 1e staak), oudoom van Doetje, Geertje en minderjarige Sipke Willems Houtsma (kinderen van wijlen Willem Sipkes Houtsma en Rinske Laases Spannenburg, bierbrouwersche) (andere staak). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1838 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 297 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-069Rozengracht 8Geertje Tjardus Houtsma, overleden op 6 juli 1838dochter van Tjardus Houtsma, koopman (Kleine Sluis H 69) en Doetje Lases Spannenburg, zuster van minderjarige Laas, Petronella en Antje Tjardus Houtsma. Saldo fl. 108,90. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-069Bij de Kleine SluisTjardus Houtsma50 jkoopmanHarlingenm, protestant, gehuwd
H-069Bij de Kleine SluisDoetje Spannenburg51 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-069Bij de Kleine SluisLaas Houtsma22 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-069Bij de Kleine SluisPetronella Houtsma20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-069Bij de Kleine SluisAntje Houtsma17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-069Bij de Kleine SluisGrietje Rispens23 jWorkumv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-069Rozengracht 8Doetje Spannenburg... 1812, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk E-015, wijk H-062; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-069; VT1839; geb 29 dec 1788, ged 25 jan 1789 Grote Kerk HRL, dv Laas Tjebbes Spannenburg en Geertje Sybrands ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-069Rozengracht 8Jeltje Molenaar... te HRL 1844; BS ovl 1844; geb 1806 ... , winkelierse, N.H., A 31 mrt 1851 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk H-069; oud 33 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-248; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-069Rozengracht 8Tjaardus Houtsma... is Laas Spannenburg erven, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk H-069; VT1839; Ried, Sectie C, 1832: T.H. eigenaar van perceel nr. 6, legger nr. 134, Weiland, groot 11710 m2, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1891bij de Kleine Sluis H-069Laas Houtsmawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1891Rozengracht H-076Laas Houtsmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4878Rozengracht 8 (H-076)Jan Foekens (Jr.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Rozengracht 8 Roelof R. Feenstrakoopm. in aardappelenf. 12000f. 13000


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 8R.A. Feenstra82Aardappelverkoop Vereen. "Westergo"


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 8R.A. Feenstra82Aardappelverkoop Vereen. "Westergo"


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 8R.A. Feenstra82Aardappel verkoop Ver. Westergo
Rozengr. 8R.A. Feenstra210Aardappel verkoop Ver. Westergo


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 8R.A. Feenstra210Aardappelverkoopver. Westergo


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 8R.A. Feenstra210Aardappelverkoopver. Westergo


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 8R.A. Feenstra210Aardappelverkoopver. Westergo


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rozengracht 8R.A. Feenstrakoopman


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 8R.A. Feenstra553Westergoo


1946 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-29092
Rozengracht 8Hillebrand Feenstra


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.R.A. Feenstra553Westergoo


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.R.A. Feenstra553Westergoo
Rozengr.H.R. Feenstra553(b.g.g.)


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.R.A. Feenstra553Westergoo
Rozengr.H.R. Feenstra553(b.g.g.)


1954 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rozengracht 8, HarlingenRozengracht 8H.R. Feenstragroothandel in zeevis, haring- en mosselmarinaden


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rozengracht 8A. (Albertus) Bambach


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 8rijksmonument 20641


2013 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 6754Rozengracht 8
  terug