Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rozengracht 9
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 94-1684-1684-165H-025H-026


Naastliggers vanRozengracht 9
ten oostenRozengracht 11
ten zuidende Rozengracht
ten westende Rozengracht


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0160v van 8 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 7oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTiaerd Sjoerds Bonck


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0027r van 10 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 0oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van de erfgenamen van wijlen Tiaard Bouckes
naastligger ten oostende hof van de erfgenamen van wijlen Tiaard Bouckes


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0033r van 18 apr 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 7oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van de erfgenamen van wijlen Tiaardt Boucks


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0031v van 24 mrt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 7oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMeinte Douues


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0088v van 15 jun 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 7oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende koper Meynte Douues


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0191v van 31 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Ankse Ippes Zeestra


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0160r van 11 okt 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJurrien Syborgh koopman
naastligger ten zuidenJan Joannis pannenbakker


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0099v van 25 apr 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Burgers


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0234r van 31 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jan Joannes
naastligger ten zuidenAllert gardenier


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0260r van 1 apr 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 7noordoost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenmr. Allert Kirchman
naastligger ten oostenmr. Allert Kirchman
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claes Burger
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claes Burger


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0025v van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van Claes Burgers


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0099v van 18 mrt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof en ingang van de erfgenamen van wijlen Claes Rutgers


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0111v van 9 sep 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van de heer Zeestra


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0122v van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 7noordoost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostengedeputeerde staat van Friesland de heer Stansius
naastligger ten oostengedeputeerde staat van Friesland de heer Stansius


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0237v van 31 aug 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 7zuidoost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van de heer Theodorus Stansius


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0110r van 24 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenT. Stantius


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0167ar van 12 mrt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 7noordoost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester Pauw


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0070v van 21 okt 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 7zuidoost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen de heer Stansius


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0094v van 16 jun 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Stansius


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-168 , folio 80Rozengracht 9huis
eigenaarMelle Feyes
gebruikerMelle Feyes
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpauper
grondpacht aanvroedsman Zeestra
grondpacht totaal04‑10‑00 cg
aanslag grondpacht01‑02‑08 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-168 , folio 52rRozengracht 9huis
eigenaarMelle Feyes
opmerkingpauper
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
grondpacht aande vroedsman Zeestra
grondpacht totaal04‑10‑00 cg
aanslag grondpacht01‑02‑08 cg
aansl. grondp. voldaan‑‑


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0117r van 21 sep 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 7oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende tuin van Adriana Stansius, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Boelens


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-168 , folio Rozengracht 9huis
eigenaarMelle Feyes
gebruikerMelle Feyes
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpauper
grondpacht aanReinder Fonteyn
grondpacht totaal04‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑18‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0130r van 10 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof nagelaten door de weduwe van wijlen Boelens


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0300v van 15 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 9Rozengracht NZ, tussen Oude Kimswarderpijp en Kerkpoort180‑00‑00 cgzomerhuis en kamer
koper door niaarHeere Jansen van Slooten oud schipper
geniaarde koperRouke Wytses, gehuwd met
geniaarde koperTrijntje Pouwlus
naastligger ten oostenhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Johannes Cramer
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westengemeensman Wopco Buma
naastligger ten noordenvroedsman Vosma
naastligger ten noordendr. Reen
verkoperSibbeltje van Slooten, gehuwd met
verkoperEgbartus Wiardipredikant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Jansen van Slooten, oud-schipper, koopt, na niaar ratione sanguinis, een hof c.a. met een groot zomerhuis met een bovenkamertje, nz. Rozengracht. Ten O. het panwerk van erven Johannes Cramer, ten W. Wopke Buma, gemeensman, ten Z. de straat, ten N. de vroedsman Vosma en ds. Reen. De ledige plaets in de noordwesthoek moet onbebouwd blijven. Gekocht van Sibbeltje van Slooten x ds. Egbertus Wiaerdi te Tzum, voor 180 cg.


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0317v van 16 apr 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 9Rozengracht NZ, tussen Kimswerder Pijp en Kerkpoort315‑00‑00 cghuis, zomerhuis en kamer
kopergemeensman Wopke Buma, gehuwd met
koperJohanna Beth
naastligger ten oostenhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Johannes Kramer koopman
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenWopke Buma, gehuwd met
naastligger ten westenJohanna Beth
naastligger ten noordenvroedsman Vosma
naastligger ten noordendr. Reen
verkoperHeere Jansen van Slooten, gehuwd metoud schipper
verkoperStijntje Rinnerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWopke Buma, mede-gezworen gemeensman x Johanna Beth, koopt een hof met zomerhuis, waarboven een kamertje en een lange galerij, met bloemen, gewassen etc., nz. Rozengracht, tussen de Oude Kimswerderpijp en de Kerkpoort. Ten O. het panwerk van erven Johannes Cramer, ten W. de koper, ten Z. de straat, ten N. de vroedsman Vosma en ds. Reen. De koper moet de ledige plaets in de noordwesthoek van de hof tot 42, 5 voet O. en W., en 10, 5 voet Z. en N. strekkende, ledig en onbebouwd laten. (Lange acte met veel voorwaarden). Gekocht van Heere Jansen van Slooten, oud-schipper x Stijntje Rinnerts, voor 315 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-168 , folio 52vRozengracht 9hoff
eigenaarvroedsman Buma
gebruikervroedsman Buma
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0016r van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Wopke Buma


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0141r van 18 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een niaar waarvan de uitkomst niet (hier) is vastgelegd. Hierdoor is vooralsnog onduidelijk of de oorspronkelijke koper het onroerend goed inderdaad heeft verkregen, of degene die in bezwaar is gegaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 9Rozengracht NZ 9-17 oost van de hof van de verkoper900‑00‑00 cgtwee hoven met huizen of woningen aan de einden
koperAntoni Vink, gehuwd metscheepsbewaarder
koperAukjen Oedses
niaarnemer ratione sanguinisSchelte Sipkes
huurderTrijntie
huurderMayke
naastligger ten oostenPytter Scheltema
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenburgemeester Wopco Buma
naastligger ten noordenAntoni Vink scheepsbewaarder
naastligger ten noordenburgemeester Doede Johannes Vosma
verkoperburgemeester Wopco Buma, gehuwd met
verkoperJohanna Beth
tekst in de margeJacob Tuininga, procureur postulant binnen dese stad en mede practisijn voor desen Ed. Gerechte, schriftelijke last en procuratie hebbende van Schelte Sipkes, huistimmerman alhier ter stede, de dato den 27 january 1741 alhier in judicio vertoont, versoekt uit kragte dies ratione sanguinis 't niaer van nevenstaende geproclameerde hovinge cum omnibus annexis door de burgemeester Bouwma verkogt, met wijdere aenneminge om de wederhelft door gedagte burgemeester Buma huisvrouw Johanna Beth verkogt te willen overnemen,met verdere belofte en aenneminge om der eerste coperen handen, soo ten respecte van de beloofde coopsoma als alle vordere accessorien van dien vrij kost- en schadeloos te sullen guarranderen en ontheffen, tot dien einde alhier realiter in judicio aen de coper Antony Vink alhier in judicio praesent voor hem en sijn huisvrouw en in desen met de procureur Pesma gesterkt, offererende een soma van hondert caroliguldens tot hoedinge van der coperen liquide en illiquide praetensen, met vordere aenneminge om 't liquide in continenti en 't illiquide bij moderatie of tauxatie te willen voldoen, protesterende den proclamant in sijn qualiteyt niet te min salvs regt te willen zijn en blijven nopens sodanige janderan? als den proclamant in middelen tijde aen en in 't verkogte hebben gemaekt, 't zij om de geamoveerde bomen als andersintrs wederom ter plaetse in vorige staet wederom te herstellen of andersints de geledene schade daer door van de proclamanten te vorderen spp als den retrahent verstaen zal te behoren, onder welke praesentatie, aenneminge, offerte van penningen en respective protestatien den retrahent in sijn qualiteyt versoekt dat alle andere handen van 't geproclameerde mogen werden afgewesen en de adjudicatie op de retrahent in forma gedecerneerd, waerop de verclaringe van de proclamanten wert versogt.
tekst in de margeDe mede proclamant Antony Vink en met de procureur Pesma gesterkt, verklaert sig te opponeren tegen 't niaerversoek bij den retrahent Schelte Sipkes [staat: Jacobs] alhier ondernomen, met versoek van libel en behoorlyke qualificatie en houdende de geoffereerde penningen des niet te min voer geconsigneerd. Vide het vervolg van deese niaarneming ende adjudicatie in het Recesboek op regtdag den 4e february 1741.
tekst in de margeNedergerecht Harlingen (tresoar toegang 13-16), recesboek inv.nr. 62, folio 48v: Regtdag den 4 february 1741, commissaris: burgemeester Bretton. Vervolg uyt 't proclamatienoek. Nadien de kinderen al op den 22 december laetstleden, gesterkt met de fiscael deser stede, hun wijlen ouders boedel hebben gerepudieers ten profijte van dessselvs crediteuren, en vervolgens verklaert sig geen erfgenamen te gedragen van hun wijlen ouderen voornoemt, breder volgens acte hier voor ten recesboek staende vab gelijken dato uitgedrukt, onder welke praesentatien, aenneminge, offerte van penningen zampt protestatien de retrahent versoekt dat alle andere handen van 't geproclameerde mogen werden afgewesen en de adjudicatie op zijn persoon in forma gedecerneerd, versoekende hier op de verklaringe van de koperse cum marito gesterkt of zij in dit versogte niaer is accepterende en de geoffereerde penningen hout voor geconsigneert, andersints zal den retrahent de penningen in handen van commissaris van desen Edelen Geregte consigneren.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Sipkes, huistimmerman, koopt, na niaar ratione sanguinis, 2 hoven oostwaarts van de hof van verkoper, aan de Rozengracht. Ten O. Pytter Scheltema, ten W. de verkoper, ten Z. die straat, ten N. Antoni Vink en burgemeester Doede Johannes Vosma. Gekocht van Wopke Buma, burgemeester x Johanna Beth?, voor 900 cg.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-168Rozengracht 9Claas Ypes, bestaande uit 3 personen06‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-168 , folio 52vRozengracht 9woning en hof
eigenaarAnthoni Vink
gebruikerAnthoni Vink
gebruikerClaas Ypes
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑16‑06 cg


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0211r van 14 jan 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPytter Scheltema


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-168 , folio 53rRozengracht 9woning en hof
eigenaarAnthoni Vink
gebruikerAnthoni Vink
gebruikerClaas Ypes
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑16‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-168 , folio 53rRozengracht 9woning en hof
eigenaarAnthoni Vink
eigenaarClaas Ypers
gebruikerAnthoni Vink
gebruikerClaas Ypers
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑16‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-165 , folio 93rRozengracht 9salpeterbranderij
eigenaarJ. Mecima
eigenaarM. Vink
gebruikerJ. Mecima
gebruikerM. Vink
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0263r van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Minne Vink


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-165 , folio 93rRozengracht 9woning
eigenaarM. Vink
gebruikerAlb. Floris
huurwaarde18‑04‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑04‑00 cg
huurwaarde totaal17‑04‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑02‑08 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-165 , folio 93rRozengracht 9woning
eigenaarMenno Vink
gebruikerHarm. Anthony
huurwaarde18‑04‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal17‑04‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑02‑08 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0130r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMenno Vink koopman


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0274v van 18 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 7oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMino Vink


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-165 , pag. 90Rozengracht 9M. Vink 1‑00‑00 cgwoning


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-025Rozengracht 9Albert Abelesovl voor 1815; is waarschijnlijk dezelfde als Harbart Abeles; wed. A.A. is gebruiker van wijk H-025, gealimenteert; eigenaar is M. Vink 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-025Rozengracht 9Minne Vink... wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker wijk H-012, tuinier, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-025; gebruiker Albert Abeles wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk H-192; gebruiker Cath. dekker, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-025Rozengracht 9M Vinkwed Albert Abeles gealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1734Rozengracht 9Jan Bouwknegt koopmanHarlingenhuis en erf (35 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-025Rozengracht 9Geertje Hendriks de Vries... dv Hendrik Jelles dV, en Trijntje Andeles; BS huw 1830, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-295, wijk H-025; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-021; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-025RozegragtOeds H Drijfhout27 jbalkvlotterHarlingenm, protestant, gehuwd
H-025RozegragtMaria Klazes26 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-025RozegragtHendrik Drijfhout3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-025RozegragtEbele Drijfhout9 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-025RozegragtEelkje Drijfhout2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1734Rozengracht H-025Engeltje IJpma vrouw van S. Beidschat woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1734Rozengracht H-026 Adam Lodewijks Hoek woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4820Rozengracht 9 (H-026)Gosse A. Hoek (en Zn.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rozengracht 9R. v/d Spoeldir. gemeente reiniging


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengracht 9Gemeente en Gem. Instellingen306Woonh. Dir. R. v.d. Spoel


1947 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-32518
Rozengracht 9Theunis Runia


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rozengracht 9T. (Theunis) Runia


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 9beeldbepalend pand6 van 10


2023
0.18286299705505


  terug