Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 14 4-182 1/2 4-185 H-066 H-073
Naastliggers vanRozengracht 14
ten oostenRozengracht 16
ten zuidenSpinhuisstraat 9
ten westenRozengracht 12
ten noordende Rozengracht


aangrenzende stegensteeg
Rozengracht 14naamloze steeg ten oosten


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0084r van 17 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 14Rozengracht ZZ [staat: nieuwe Kimswerdervaart]huis en plaats, getekend op de kaart met nummer 13 (xiij)
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenJelle Pieters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Scheltes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPieter Dircks Cruicebroer voor zich en zijn kinderen, weduwnaar van
verkoperwijlen Trijn Pieters


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0159v van 23 okt 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 14Rozengracht ZZ 10/12/14 [staat: bij het Zwart Varlaet, voor vd straat en achter tot aan de Lijnbaan]drie ledige plaatsen
 
koperJurien Scheltes, gehuwd metrentmeester324-00-00 CG
koperMaritie Willems
verpachter grondde stad Harlingen10-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Dirckx
naastligger ten westenJacob Willems de Graeff
verkoperJan ScheltesDenemarken


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0021v van 2 okt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 14Rozengracht ZZ 10/12/14 [staat: zuider nieuwe stad bij het zwart verlaat]drie ledige plaatsen of huissteden
 
koperObbe Hansen grootschipper288-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen5-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Dirckx
naastligger ten zuidenlijnbaan en stadsvesten
naastligger ten westenJacob Willems de Graeff
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en diept]
verkoperburgemeester en rentmeester Jurien Scheltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaObbe Hansen, trekschipper, koopt 3 ledige plaetsen of huissteden in de Zuider nieuwestad omtrent het Swart Vallaat. Ten O. Pieter Dircks, ten W. Jacob Willems de Graeff, ten Z. de Lijnbaan en de Stadsvesten, ten N. de straat en diept. Gekocht van Jurrien Scheltes Fontein, burgemeester en rentmeester van Harlingen, voor 288 gg.


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0069r van 19 aug 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 14bij het Zwart Verlaathuis waarachter plaats en zomerhuis
 
koperThomas Jaspers, gehuwd met340-00-00 GG
koperGeeske Pieters
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenJelle Pieters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJurien Scheltes rentmeester
naastligger ten noordenstraat
verkoperPieter Dirx, gehuwd met
verkoperGriet Lourens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas Jaspers x Geeske Pieters, omtrent het Swart Vallaat


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0097r van 2 feb 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 14zuider nieuwe stadhof of tuin
 
koper door niaarburgemeester Pouwels Jansen, gehuwd met62-00-00 CG
verpachter grondburgemeester Paulus Jansen of zijn vrouw4-00-00 CG
geniaarde koperJelle Pieters, gehuwd met
geniaarde koperAnna Jansen
naastligger ten oostende koper Jelle Pieters, gehuwd met
naastligger ten oostenAnna Jansen
naastligger ten zuidende grote lijnbaan
naastligger ten westenObbe Hansen
naastligger ten noordenhet huis van Tomas Jaspers
verkoperAndries Lambarts jongman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Pieters x Anna Jans koopt een hof in de Zuider nieuwe stad. Ten O. de koper, ten W. Obbe Hansen, ten Z. de Grote Lijnbaan, ten N. Tomas Jaspers. Gekocht van Andries Lamberts, voor 62 cg. Het is belast met jaarl. grondpacht aan burgemeester Paulus Jansen, die geniaard heeft.


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0178v van 13 apr 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 14Zwart verlaat aan de ZZ, tegenover hethuis
 
koperGrietie Lourens, weduwe van425-00-00 GG
koperwijlen Piter Dircx
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurder voor 8 jarenN. N. 20-00-00 GG
naastligger ten oostenJelle Piters wever
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenObbe Hansen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirck Piters c.u.


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0009v van 9 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 14Rozengracht ZZ [staat: het Swart Vallaet]huis, plaats, put en bak
 
koperJoucke Duytses c.u.schipper op Bolsward515-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
toehaakvier guldens tot een verering
naastligger ten oostenJelle Pieters wever
naastligger ten zuidenPouuels Jansens Innama
naastligger ten westende weduwe en kinderen van Obbe Hanses
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperGrietie Lourens, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Dirckx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoucke Doytses, schipper van Harlingen op Bolsward, koopt een huis en plaets zz. Swart Vallaat. Ten O. Jelle Pytters, wever, ten W. wd. Obbe Hansen, ten Z. Pauwel Jansen Innema, oud-burgemeester, ten N. de straat. Gekocht van Grietie Lourens wv Pyter Dirks, voor 550 gg. en 4 gg. tot een verering.


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0220v van 9 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 14Rozengracht ZZ [staat: zuider nieuwe stad bij het zwart verlaat]huis en hof
 
koper door niaarburgemeester Pauuels Jansen Ennema 532-00-00 GG
geniaarde koperHarmen Beerns c.u.mr. chirurgijn
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenAnne Jelles
naastligger ten zuidenburgemeester Paulus Jansen Ennema
naastligger ten westenTrijntie, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Obbe Hansen
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat tot aan het diept toe]
verkoperJoucke Doytses c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPauwel Jansen Innema koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Harmen Beerns, mr. chirurgijn, een huis en hof zz. nieuwe Zuiderhaven, bij het Swart Vallaat. Ten O. Anne? Jelles, ten W. Trijntje Pieters wv Obbe Hansen, ten Z. de koper, ten N. de straat tot aan het diept. Gekocht van Joucke Doytses, voor 532 gg.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0027v van 11 mrt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende andere hof van Abraham Bontekoe


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0238r van 19 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 14Rozengracht ZZ [staat: zuider nieuwe stad bij het zwart vallaat]huis, plaatsje en loods
 
koper finaalCornelis Dousen de Boer 351-00-00 GG
koper provisioneelCornelis Dousen de Boer 351-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenmr. Rombartus Drost
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte, een hof Bontekoe
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenAucke Jansen Haselaer
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en diept]
verkoper q.q.Foppe Foppes, curator overrentmeester weeshuis
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen burgemeester Bontekoe, gehuwd met
verkoperMargarita van Marsum


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0238r van 19 mrt 1659 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 14achterRozengracht ZZ [staat: zuider nieuwe stad bij het zwart vallaat]hof
 
koper finaalburgerhopman Hardenburg 375-16-00 CG
koper provisioneelburgerhopman Hardenburg 375-16-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenmr. Rombartus Drost
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: straat en lange lijnbaan]
naastligger ten westenAucke Jansen Haselaer
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte, een huis
naastligger ten noordensteeg noordwaarts naar het diept
verkoper q.q.Foppe Foppes, curator overrentmeester weeshuis
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen burgemeester Bontekoe, gehuwd met
verkoperMargarita van Marsum


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0058v van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 14Rozengracht ZZ [staat: zuider nieuwe stad bij de kleine sluis]huis, loods en plaats en een hof ten zuiden met bomen, planten en prieel
 
kopergemeensman Dirk Fransen Visscher, gehuwd met800-00-00 CG
koperAnneke Grijps
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenmr. Rombartus Drost
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenoud gemeensman Aucke Haselar
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Douwes de Boer, gehuwd met
verkoperFok Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Fransen Visscher, gemeensman x Anneke Grijp koopt een huis, loods, plaets en hof met prieel ten Z., omtrent de Kleine Sluis zz. Ten O. mr. Rombartus Drost, ten W. de oud-gemeensman Aucke Haselaar. Gekocht van Cornelis Douwes de Boer x Fok Jans, voor 800 cg.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0024ra van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostengemeensman Dirck Fisscher


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0136r van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0138r van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westengemeensman Dirck Fisscher


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0158v van 5 apr 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 14achterRozengracht ZZ [staat: zuider nieuwe stad bij de kleine nieuwe sluis]hof met bomen en planten
 
koperBarent Hiddes de Fries c.u.kapitein300-00-00 CG
verpachter grondgemeensman Dirck Fransen Fisscher c.u.1-08-00 CG
naastligger ten oostenmr. Rombartus
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: lange lijnbaan en straat]
naastligger ten westenPytter Cornelis Bonck c.s.
naastligger ten noordengemeensman Dirck Fransen Fisscher c.u.
verkopergemeensman Dirck Fransen Fisscher c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCapt. Barent Hiddes de (F)Vries koopt een hof met bomen etc. in de Z. nieuwe stad, omtrent de Kleine nieuwe Sluis zz.. Ten O. wd. Rombartus (Popta?), ten W. Pytter Cornelis Boncq, ten Z. de straat en de Lange Lijnbaan, ten N. de verkoper. Gekocht van Dirck Fransen (V)Fisscher, gemeensman, voor 300 cg.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0214r van 12 dec 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Dirk Fransen Visscher
naastligger ten westenBeern Hiddes de Vries kapitein


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0022r van 2 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 14Rozengracht ZZ [staat: zuider nieuwe stadt bij de kleine sluis]huis en hof met bomen en planten daarachter
 
koperBauckjen Fransen Visscher, weduwe van433-14-00 GG
koperwijlen Symen Foeckes kapitein
verpachter grondde stad Harlingen2-12-00 CG
naastligger ten oostenRombartus Drost
naastligger ten zuidenhet hoff van Barent de Fries kapitein
naastligger ten westenhet houtstek van Pytter Boncq c.soc.
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperDirck Fransen Visscher
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBauckjen Fransen Visscher wv Capt. Symon Fockes koopt een huis en hof met bomen, zz. Zuider nieuwe haven bij de Kleine Sluis. Ten O. Rombartus Drost, ten W. het houtstek van Pyter Boncq, ten Z. de hof van Capt. Barent Hiddes de (V)Fries, ten N. de straat en diept. Gekocht van de commissaris over de boedel van Dirck Fransen Visscher, voor?


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0139v van 22 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 14Rozengracht ZZ [staat: in de zuider nieuwe stad bij de kleine sluis]huis een hof daarachter
 
koperWybe Pytters Mooyman, gehuwd metwijnhandelaar432-00-00 GG
koperJancke Lieuwes
verpachter grondde stad Harlingen2-12-00 CG
naastligger ten oostenWillem Rijx
naastligger ten zuidende hof van Baernt Hiddes de Vries kapitein
naastligger ten westenhet houtstek van Pytter Boncq c.soc.
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en diept]
verkoperBauckien Fransen Visscher


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0215v van 18 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 14Rozengracht ZZ [staat: aan de zuidoost zijde van de kleine nieuwe sluis]huis en hof
 
koperHidde Tjerks de Vries, met als curator500-00-00 CG
koper q.q.Baernt Hiddes de Vries
verpachter grondde stad Harlingen2-12-00 CG
naastligger ten oostenlege plaats en woning van Lijsbeth Hoeff nom. lib.
naastligger ten zuidende hof van Baernt Hiddes kapitein
naastligger ten westenhet houtstek van de erfgenamen van wijlen Pyeter Boncq c.soc.
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperJan Pytters Oldaens, gehuwd metkoopman
verkoperTrijntie Cornelis, mede erfgenaam van
erflaterwijlen Cornelis Douwes de Boer, gehuwd met
erflaterwijlen Fock Jans, en namens
consenteertWiebe Pytters Moyman, gehuwd met
consenteertJancke Lieuwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHidde Tjerks de Vries, vertegenwoordigd door zijn curator kapitein bij de Admiraliteit Barent Hiddes de Vries, koopt een mooi huis en hof ten Z.O. van de Kleine nieuwe Sluis. Ten O. de ledige plaets en woning van Lijsbet Hoeff, ten W. het houtstek van Pyter Boncq, ten Z. de hof van de koper, ten N. de straat. Gekocht van Pieter Oldaan, als man en voogd over zijn vrouw Trijntje Cornelis, mede-erfgenaam van Cornelis Douwes de Boer x Fock Jans en namens de andere erven etc., voor 560 cg. Zie bij 2420270v.


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0234v van 12 feb 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHidde Tjerx de Vries
naastligger ten westenBarent Hiddes de Vries


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0388v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0270v van 20 jan 1689 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 14Rozengracht ZZ [staat: in de zuider nieuwe stad bij de kleine sluis]tuin met bomen
 
koperHidde Tjerks de Vries, gehuwd met262-00-00 CG
koperLijsbeth Clases
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenHessel Wassenaar oud rentmeester
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: straat en gang van de oude lijnbaan]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pyter Bonck c.soc.koopman
naastligger ten noordenHidde Tjerks de Vries, gehuwd met
naastligger ten noordenLijsbeth Clases
verkoperBarent Hiddes de Vries, gehuwd metordinaris kapitein Admiraliteit
verkoperAnna Jensma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHidde Tjerks de Vries x Lijsbeth Clases koopt een hof met bomen etc. in de zuider nieuwe stad, bij de Kleine Sluis. Ten O. oud-rentmeester Hessel Wassenaar, ten Z. de straat en gang (pad) v.d. oude lijnbaan, ten W. erven Pyter Bonck, ten N. de kopers. Grondpacht 1 cg. Gekocht van ordinaris kapitein bij de Admiraliteit Barent Hiddes de Vries x Anna Jensma voor 262 cg.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0388v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhuis en tuin van Hidde Tjerx de Vries


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0041v van 5 feb 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhuis en tuin van Hidde Tjerx de Vries


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-182Rozengracht 14huis
eigenaarnot. Walrig
gebruikernot. Walrig
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-182Rozengracht 14huis
eigenaarde not. Walrich
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-5-1720


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0215r van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Edsge Lieuwes


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-182 Rozengracht 14huis
eigenaarnot. Walrig
gebruikernot. Walrig
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-00 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0150r van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Sioerd Pyters Bierma


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0193r van 1 feb 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Sioerd Pieters Bierma


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0045v van 24 apr 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 14Rozengracht ZZ aan het Klein Vallaattuin met planten, eerder houtstek van de ouders van de verkopers
 
koperLammert Joris, gehuwd metoud schipper en koopman300-00-00 CG
koperTrijntie Lolkes
verpachter grondde stad Harlingen5-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Sjoerd Pieters Bierma
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: Baanpad en stadsvesten]
naastligger ten westenoud burgemeester Hania
naastligger ten noordenRozengracht en diept
verkoper van 1/4Geertie Edsgers, laatst weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Jacob Jansen Wiersma
verkoper van 1/4Doetie Edsgers
verkoper van 1/4Trijntie Edsgers, gehuwd met
verkoper van 1/4Pieter Jansen Jongma thans ter zee uitlandigschipper
verkoper van 1/4Marike Edsgers, gehuwd met
verkoper van 1/4Jacob Symons Kuiperschipper


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0045v van 24 apr 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 14Rozengracht ZZ aan het Klein Vallaattuin met planten, eerder houtstek van de ouders van de verkopers
 
koperLammert Joris, gehuwd metoud schipper en koopman300-00-00 CG
koperTrijntie Lolkes
verpachter grondde stad Harlingen5-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Sjoerd Pieters Bierma
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: Baanpad en stadsvesten]
naastligger ten westenoud burgemeester Hania
naastligger ten noordenRozengracht en diept
verkoper van 1/4Geertie Edsgers, laatst weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Jacob Jansen Wiersma
verkoper van 1/4Doetie Edsgers
verkoper van 1/4Trijntie Edsgers, gehuwd met
verkoper van 1/4Pieter Jansen Jongma thans ter zee uitlandigschipper
verkoper van 1/4Marike Edsgers, gehuwd met
verkoper van 1/4Jacob Symons Kuiperschipper


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-182 Rozengracht 14huis
eigenaarwed. burgemr. Bierema
gebruikerLubbert Beerns
gebruikerSipke Edes
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG
4-182 Rozengracht 14houtstek en tuin
eigenaarLammert Joris
gebruikerLammert Joris
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0015r van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 14Rozengracht ZZ [staat: bij de kleine sluis]houtstek en hof
 
koper van door niaarburgemeester Hendrik Schaaff, gehuwd met430-21-00 GG
koper van door niaarAafke Bierma mr. bakker
verpachter grondLammert Joris koopman5-00-00 CG
geniaarde koper van 1/2Douwtjen Douwes
geniaarde koper van 1/2Douwe Reins de Vethmr. bakker
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester Sioerd Pieters Bierma
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: baanpad]
naastligger ten westenUlbo Hania
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperLammert Joriskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Schaaf, burgemeester x Aefke Bierma koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Douwtje Douwes, vrijster, voor 1/2, en Douwe Reins de Veth, mr. bakker, voor 1/2, een houtstek en hof omtrent de Kleine Sluis, lang 60 voet, met daarop een paardenstal met een zolder, en uitzicht op de Stadsvesten. Ten O. wd. Sioerd Pieters Bierma, burgemeester, ten W. de burgemeester Ubbo Hania, ten Z. het Baanpad, ten N. de Rozengracht. Gekocht van Lammert Joris, voor 430 gg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-182 Rozengracht 14Lubbert Beerns, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-182 Rozengracht 14huis
eigenaarwed. burgemr. Bierma
gebruikerLubbert Beernts
gebruikerMinne Hendriks
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-01-12 CG
4-182 /2Rozengracht 14houtstek en tuin
eigenaarburgemr. Schaaf
gebruikerburgemr. Schaaf cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0173r van 6 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Hendrik Schaaf


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0126v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 14Rozengracht ZZ tot aan het baanpad of stadsvestenhuis, houtstek, tuin en zomerhuis
 
koperPaulus Dirks, gehuwd metmr. timmerman1200-00-00 CG
koperMayke Janus van Slooten
naastligger ten oostenJan Gelinde
naastligger ten oostenWybren Klok
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: baanpad en stadsvesten]
naastligger ten westenLolle Kok
naastligger ten noordenRozengracht
verkopervrouw Aafke Bierma, gehuwd met
verkoperoud burgemeester Hendrik Schaaff
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus Dirks, mr. timmerman x Mayke Janes van Slooten


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0151v van 10 apr 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 14Rozengracht ZZhuis, tuin en houtstek
 
koperPieter Tetrode koopman1900-00-00 CG
huurder huis en tuinYtje 47-00-00 CG
huurder huis en tuinwijlen Focke Gerbens
naastligger ten oostenJan Gelinde
naastligger ten oostenWybren Klok
naastligger ten zuidenJan Paulus koopman
naastligger ten westenLolle Heins Kock
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperJan Pauluskoopman


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0271v van 23 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenP. Tetrode


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0271v van 23 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0271v van 23 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0271v van 23 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0295v van 6 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende leerlooierij van Pieter Tetrode koopman


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0305r van 27 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 14Rozengracht ZZleerlooierij en drogerij
 
koperChristoffel de Haas leerlooier900-00-00 CG
koperAndries Christoffels de Haas leerlooier
naastligger ten oostenhet onlangs gekochte pand van Christoffel de Haas leerlooier
naastligger ten oostenhet onlangs gekochte pand van Andries Christoffels de Haas leerlooier
naastligger ten zuidenenkele kamers aan het bolwerk
naastligger ten westenWillem Douwes koopman
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperPieter Tetrode


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-185 Rozengracht 14Andries de Haas2-00-00 CGlooyerij


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-066Rozengracht 14Andries Christoffel de Haas... 1823, ovl 1828, ovl 1843; eigenaar en gebruiker van wijk H-065, leerlooyer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-066, loyerij, 1814. (GAH204); Harmen Teewis ende Taakjen Ennes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-066Rozengracht 14Andries de Haas loyerij


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-066Rozengracht 14Andries de Haas, overleden op 25 april 1828man van Antje Tevis, vader van Christoffel Andries de Haas, leerlooier Rozengracht H 65/66. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1883Rozengracht 14wed. Andries Christoffel de HaasHarlingenleerlooijerleerlooijerij en erf (390 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-066Rozengracht 14Sjoerd van der Weide... Jelles(Bakker); dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1835, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk C-167, wijk H-066, 82, 101, 107, 110; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-168; VT1839; geb 1 sep 1810, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-066Rozengracht 14Hendrik Piebes Postma... dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1825, ovl 1845, bev.reg. HRL 1851 wijk D-145, wijk G-075, 246, wijk H-066, 83, 97, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-066Rozengracht 14Hendrikje Ypes van der Werf... dv IJpe Jans vdW, en (Hendrikje Norbruis); BS huw 1834, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk D-145, wijk H-066, 83, 97; oud 45 jaar, (vnm: Hendrika), geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-115; VT 1839; geb 11 jun 1794, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-066Rozengracht 14Klaas Panbakker... Baukje Sietses; BS huw 1817, ovl 1821, huw 1834, huw 1837, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk D-145, wijk H-066, 83, 97; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-115; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-066Rozengracht 14Pieter van der Sluis... vdS, en Trijntje Gabes; BS huw 1817, huw 1835, ovl 1839, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-340, wijk H-066, 210; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-074; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1883H-066 (Rozengracht)Laas Houtsmahoutstek


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1883H-073 (Rozengracht)Laas Houtsmahoutstek


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4971Rozengracht 14 (H-073)Pieter P. Westerhuis (en Cons.)houtschuur


1920 - bezwaarschrifteneen persoon of bedrijf op dit adres komt voor in het proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra
adresnaamomschrijvingonderzoeksgeval
Rozengracht 14a.a. hoekhoutconserveerbedrijf50


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 14beeldbepalend pand9 van 10
  terug