Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rozengracht 24
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 244-171 4-177 H-281H-068
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 244-175 4-178 H-281H-068


Naastliggers vanRozengracht 24
ten oostenRozengracht 26
ten westenRozengracht 22
ten noordende Rozengracht


aangrenzende stegen
adresheeft
Rozengracht 24naamloze steeg ten oosten


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0227r van 23 apr 1620 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJoost Jelis


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0061r van 22 mrt 1628 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJoost Jelis


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0110v van 12 sep 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0165v van 11 dec 1630 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van Joost Jilles
naastligger ten westenhuis en timmerwerf van Gale Gales


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0085v van 12 mei 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Joost Jelis


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0148v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0013v van 16 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyter Aebes


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0099r van 13 dec 1656 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0060r van 28 dec 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPytter Sjoerts molenaar


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0241r van 10 mrt 1715 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Dominicus Walrich*


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-171Rozengracht 24hoff
eigenaarjuffr. Boelens
gebruikerjuffr. Boelens
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-175Rozengracht 24hoff
eigenaarburgemeester Heinsius cum fratre
gebruikerRuird Alberts
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-171Rozengracht 24hoff
eigenaarjuffr. Boelens
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan27‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-175Rozengracht 24hoff
eigenaarRuird Alberts
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan17‑7‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0144r van 20 sep 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Ruird Alberts
naastligger ten oosteneen panwerk


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0178r van 26 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende tuin van Ruird Jacobs


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-171Rozengracht 24hoff
eigenaarjuffr. Boelens
gebruikerjuffr. Boelens
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-175Rozengracht 24hoff
eigenaarRuird Alberts
gebruikerRuird Alberts
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0276v van 8 sep 1726 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0276v van 8 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende tuin van Ruurd Alberts


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0033r van 21 okt 1731 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet panwerk van Jan Sybolts


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-171Rozengracht 24kamer
eigenaarwed. burgemr. Haselaer
gebruikerHarmen Jansen
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑13‑06 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-175Rozengracht 24huis
eigenaarBeernt Geersma
gebruikerBeernt Geersma
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0046v van 13 sep 1739 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Cramer koopman


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-175 Rozengracht 24Mighel Romkes, bestaande uit 4 personen, gealimenteerd00‑00‑00 cg0
4-171 /2Rozengracht 24Beernt Jansen, bestaande uit 2 personen08‑00‑00 cg0heeft 2 weeversknegts
4-171 Rozengracht 24Jan Hendriks, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg0
4-175 /2Rozengracht 24Folkert Doekles, bestaande uit 5 personen12‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-171Rozengracht 243 kamers
eigenaarsecrets. Wetsens
gebruikerJan Hendriks cum soc.
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑18‑02 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-175Rozengracht 24kamer
eigenaarJohann. Elgersma
gebruikerMichiel Romkes
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑14 CG


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0218r van 28 apr 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Jacob Lolkes


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0057v van 13 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman J. Westra


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0285v van 30 mrt 1788 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Broers
naastligger ten westenWybren Broers
naastligger ten westenAne Ypes
naastligger ten westenFredrik Marting


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0074v van 14 mrt 1802 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 24oostRozengracht ZZ bij de kleine sluis156‑00‑00 CG1/2 huis gebruikt als timmerwinkel
koperWiebren Broers huistimmerman
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenF. F. van Esta
naastligger ten zuidenF. F. van Esta
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperJan Broershuistimmerman


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0095v van 2 mei 1802 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 24oostRozengracht ZZ bij de kleine sluis356‑18‑04 CGhuis gebruikt als timmerwinkel
koperF. F. van Esta koopman
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenF. F. van Esta koopman
naastligger ten zuidenF. F. van Esta koopman
naastligger ten westenAne Yves
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperWibren Broersmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaF.F. van Esta


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-177, pag. 91Rozengracht 24F van Esta1‑00‑00 cgwooningen


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1870Rozengracht 24Frans van Esta TjallingiifabrikeurHarlingenerf (112 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-281Rozengracht 24Petrus Daum... D., en Maria Zweitser; BS huw 1833, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk E-181, wijk H-070, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1870Rozengracht H-060Frans van Esta Tjallingiituin


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5222Rozengracht 24 (H-068)Gosse A. Hoek (en Cons.)houtschuur


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 24Vooruitgang193N.V. Samenw. Bakk.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 24Vooruitgang193N.V. Samenw. Bakk.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 24Vooruitgang193N.V. Samenw. Bakk.


1925 - advertentiebron: Gids voor Harlingen (Ferwerda, dr. S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rozengracht 24, HarlingenRozengracht 24 Vooruitgang, n.v. bakkerij debakkerij


1925 - bezwaarschriftenbron: proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra, 2006
geschat adresnaamonderzoeksgevalomschrijving
Rozengracht 24H. Broersma54tegelfabriek


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 24Vooruitgang193N.V. Samenw. Bakk.


1931 - advertentiebron: H.A.R.E.T.O., Handels-reclame-verkoop tentoonstelling
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rozengracht 24, HarlingenRozengracht 24 Vooruitgang, N.V. debrood-, koek- en beschuitbakkerij


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 24de Vooruitgang, N.V. Samenw. Bakkerijen193


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 24de Vooruitgang, N.V. Samenw. Bakkerijen706


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.W.C. Postma836Zaaigr. en pootaardapp. (8½-12½, 14-17½ u.)


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.W.C. Postma836Zaaigr. en pootaardapp. (8½-12½, 14-17½ u.)


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 6759Rozengracht 24gemeentelijk monument12 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 6759Rozengracht 24
  terug