Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 24
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 24 4-171 4-177 H-281 H-068
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 24 4-175 4-178 H-281 H-068
Naastliggers vanRozengracht 24
ten oostenRozengracht 26
ten westenRozengracht 22
ten noordende Rozengracht


aangrenzende stegensteeg
Rozengracht 24naamloze steeg ten oosten


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0227r van 23 apr 1620 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJoost Jelis


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0061r van 22 mrt 1628 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJoost Jelis


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0110v van 12 sep 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0165v van 11 dec 1630 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende hof van Joost Jilles
naastligger ten westenhuis en timmerwerf van Gale Gales


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0085v van 12 mei 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Joost Jelis


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0148v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0013v van 16 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPyter Aebes


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0099r van 13 dec 1656 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0060r van 28 dec 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPytter Sjoerts molenaar


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0241r van 10 mrt 1715 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Dominicus Walrich*


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-171Rozengracht 24hoff
eigenaarjuffr. Boelens
gebruikerjuffr. Boelens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
4-175Rozengracht 24hoff
eigenaarburgemeester Heinsius cum fratre
gebruikerRuird Alberts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-171Rozengracht 24hoff
eigenaarjuffr. Boelens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-5-1720
4-175Rozengracht 24hoff
eigenaarRuird Alberts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-7-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0144r van 20 sep 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende hof van Ruird Alberts
naastligger ten oosteneen panwerk


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0178r van 26 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende tuin van Ruird Jacobs


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-171 Rozengracht 24hoff
eigenaarjuffr. Boelens
gebruikerjuffr. Boelens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
4-175 Rozengracht 24hoff
eigenaarRuird Alberts
gebruikerRuird Alberts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0276v van 8 sep 1726 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0276v van 8 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende tuin van Ruurd Alberts


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0033r van 21 okt 1731 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet panwerk van Jan Sybolts


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-171 Rozengracht 24kamer
eigenaarwed. burgemr. Haselaer
gebruikerHarmen Jansen
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-06 CG
4-175 Rozengracht 24huis
eigenaarBeernt Geersma
gebruikerBeernt Geersma
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
4-175 Rozengracht 24kamer
eigenaarerven Claas Douwes
gebruikererven Claas Douwes
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG
4-175 Rozengracht 24molen en huis
eigenaarJan Rienks
gebruikerYme Tjallings
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-13-06 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0046v van 13 sep 1739 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Cramer koopman


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-175 Rozengracht 24Mighel Romkes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG
4-171 /2Rozengracht 24Beernt Jansen, bestaande uit 2 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaal08-00-00 CG
4-171 Rozengracht 24Jan Hendriks, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG
4-175 /2Rozengracht 24Folkert Doekles, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-171 Rozengracht 243 kamers
eigenaarsecrets. Wetsens
gebruikerJan Hendriks cum soc.
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG
4-171 /2Rozengracht 24huis
eigenaarJacob Dirks
gebruikerBeernt Jansen
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG
4-175 Rozengracht 24kamer
eigenaarJohann. Elgersma
gebruikerMichiel Romkes
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-14 CG
4-175 /2Rozengracht 24huis en molen
eigenaarJan Rienks
eigenaarSjoerd Pieters Aerdenburgh
gebruikerFolkert Doekles
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG
gebruikerSjoerd Pytters
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0218r van 28 apr 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jacob Lolkes


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0057v van 13 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman J. Westra


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0285v van 30 mrt 1788 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Broers
naastligger ten westenWybren Broers
naastligger ten westenAne Ypes
naastligger ten westenFredrik Marting


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0074v van 14 mrt 1802 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 24oostRozengracht ZZ bij de kleine sluis1/2 huis gebruikt als timmerwinkel
 
koperWiebren Broers huistimmerman156-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenF. F. van Esta
naastligger ten zuidenF. F. van Esta
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperJan Broershuistimmerman


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0095v van 2 mei 1802 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 24oostRozengracht ZZ bij de kleine sluishuis gebruikt als timmerwinkel
 
koperF. F. van Esta koopman356-18-04 CG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenF. F. van Esta koopman
naastligger ten zuidenF. F. van Esta koopman
naastligger ten westenAne Yves
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperWibren Broersmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaF.F. van Esta


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-177 Rozengracht 24F van Esta1-00-00 CGwooningen


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1870Rozengracht 24Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurerf (112 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-281Rozengracht 24Petrus Daum... D., en Maria Zweitser; BS huw 1833, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk E-181, wijk H-070, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1870H-060 (Rozengracht)Frans van Esta Tjallingiituin


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5222Rozengracht 24 (H-068)Gosse A. Hoek (en Cons.)houtschuur


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 24Vooruitgang193N.V. Samenw. Bakk.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 24Vooruitgang193N.V. Samenw. Bakk.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 24Vooruitgang193N.V. Samenw. Bakk.


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rozengracht 24, HarlingenRozengracht 24 Vooruitgang, n.v. bakkerij debakkerij


1925 - bezwaarschrifteneen persoon of bedrijf op dit adres komt voor in het proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra
adresnaamomschrijvingonderzoeksgeval
Rozengracht 24h. broersmategelfabriek54


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 24Vooruitgang193N.V. Samenw. Bakk.


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rozengracht 24, HarlingenRozengracht 24 Vooruitgang, N.V. debrood-, koek- en beschuitbakkerij


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 24de Vooruitgang, N.V. Samenw. Bakkerijen193


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 24de Vooruitgang, N.V. Samenw. Bakkerijen706


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.W.C. Postma836Zaaigr. en pootaardapp. (8½-12½, 14-17½ u.)


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.W.C. Postma836Zaaigr. en pootaardapp. (8½-12½, 14-17½ u.)


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 6759Rozengracht 24gemeentelijk monument12 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 6759Rozengracht 24
  terug