Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Scheerstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerScheerstraat 22-139 2-153 D-009D-006


Naastliggers vanScheerstraat 2
ten oostenScheerstraat 4
ten noordende Scheerstraat


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0135v van 14 jan 1599 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Pieters


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0354r van 20 mrt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 2Scheerstraat ZZ [staat: in de noordees]1000‑00‑00 GGhuis met plaats of houtstek ten oosten
koper finaalHendrick Jans Pleucken
verpachter grondde stad Harlingen1‑02‑08 CG
naastligger ten oostenGerryt Harmens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPybe timmerman
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperRompcke Rompckes, gehuwd met
verkoperAeff Tiepkes


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0446v van 17 feb 1605 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRomcke Romckes


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0073r van 12 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 2Scheerstraat ZZ [staat: in de Noordies]700‑00‑00 GGhuis en ledige plaats daarachter
koperJacob Pyters, gehuwd met
koperHillegonda Jans
verpachter grondde stad Harlingen1‑02‑08 CG
naastligger ten oostenKempo Andries
naastligger ten zuidensteeg waarlangs mede in- en uitgang
naastligger ten westenBouwe Bouwes
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Robert Jacobs Honoret, vertegenwoordiger
verkoper q.q.Hendrick Aarts Ducis, vertegenwoordigers van
verkoperde ? Gemeente: diaconie armen


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0077r van 20 sep 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRippert Agges


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0051r van 3 mrt 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Laes Dircks


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0147r van 10 mei 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Dirckx


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0017r van 8 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 2Scheerstraat ZZ [staat: op de hoek van het Noordijs richting Franekerpoort]620‑00‑00 GGhuis waar de Metselaer uithangt, en plaats
koperIde Teeckes c.u.de Metselaar
verpachter grondde stad Harlingen1‑02‑08 CG
naastligger ten oostenJilderen Hiddes
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenSicke Scheltes
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat naar de Franekerpoort]
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Dirck Laeses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIde Teeckes c.u. kopen een huis om de hoek van het Noordijs daar men naar de Franekerpoort toe gaat, alwaer de metselaer uythanght. Ten O. Jilderen Hiddes, ten Z. de steeg, ten W. Sicke Scheltes, ten N. de straat naar de Franekerpoort. Grondpacht 22 st 8 pn. Gekocht van van wd en erven van Dirck Laeses voor 620 GG.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0012va van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYde Taakes


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0062r van 23 dec 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYde Taakes


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 2, fol. 15vScheerstraat 2vroedsman Yde Takesf. 6000-00-00 (5000+1000)


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0187r van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van vroedsman Yde Taeckes


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0038ra van 19 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Edo Taeckes


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0006v van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Taecke Coolhart


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0228r van 25 nov 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 2Scheerstraat ZZ [staat: om de hoek van het Noordijs in de straat na de Franekerpoort toe lopende]325‑00‑00 CGhuis
koperOud burgemr.en Raad Rein Sickes Menalda c.u.
floreenrentede armvoogdij2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenTaecke Johannes loonwerker
naastligger ten zuidensteegje [niet vermeld]
naastligger ten westenverkoper burgemeester Tiaard Bouwens
naastligger ten noordenScheerstraat [niet vermeld]
verkoperburgemeester Tiaard Bouwens


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0230v van 23 dec 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Rein Sickes Menalda c.u.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-139Scheerstraat 2huis
eigenaarTake Johannis
gebruikerTake Johannis
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-139Scheerstraat 2huis
eigenaarTaecke Johannis
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan24‑4‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0161v van 28 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Rein Sickes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-139Scheerstraat 2huis
eigenaarwed. Taeke Johannis
gebruikerwed. Taeke Johannis
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑06‑08 CG


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0036r van 28 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stal van de weduwe van wijlen burgemeester Menalda


1734 - genealogie bron: ondertrouw gerecht Harlingen op 2 mrt 1734
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Mathias Smit, wonende te Franeker
Hiltje Menalda, wonende te Harlingen


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-139Scheerstraat 2huis
eigenaarwed. Taeke Johannis
gebruikerwed. Taeke Johannis
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑06‑10 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0180r van 5 mei 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Reinder Sickes Menalda


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0148r van 15 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van burgemeester Menalda


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-139 Scheerstraat 2Tjerk Jurjens, bestaande uit 4 personen06‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-139Scheerstraat 2houtstek
eigenaar van 1/2Sybrand Feytema
eigenaar van 1/2Tjerk Jurjens
gebruikerSybrand Feytema
huurwaarde07‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑05‑06 CG
gebruikerTjerk Jurjens
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑06 CG


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0171v van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMathijs Smit


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0214r van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer Smit


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0015v van 11 dec 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stal van de heer Mathijs Smit


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0129v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhr. R. Smit


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0001r van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer Smit


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0243v van 17 nov 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRein Smit


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0101r van 22 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 2Scheerstraat ZZ350‑00‑00 GGwagenhuis en stalling
koperClaas Johannes Gorter, gehuwd metvoorman
koperGrietje Sydses
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 CG
naastligger ten oostenH. W. van Plettenberg
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenFrans Arjens
naastligger ten noordenScheerstraat
verkoperRein Smithsecretaris van Barradeel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Johannes Gorter, voerman x Grietje Sydses


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0060r van 24 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaas Gorter


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0032r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claas Gorter


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0164r van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Gorter


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-153, pag. 41Scheerstraat 2Frans Tjallingii0‑15‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-009Scheerstraat 2Johannes Klases Gorter... 1828, huw 1834, ovl 1866; eigenaar en gebruiker van wijk B-046, stalhouder, 1814. (GAH204); id. van wijk D-009, wagenhuis, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk G-319, eigenaar is G. Andreae wed., 1814. (GAH204); J.K.G. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Scheerstraat 2 Johs. Gorterfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-009Scheerstraat 2Johannes Gorter Johannes Gorter wagenhuis


1819 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 185 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-009Scheerstraat 2Lolke Johannes Sinnema, overleden op 21 december 1819zoon van wijlen Johannes Pieters Sinnema, in leven mr. wagenmaker en Johanna-Hendrika Wilhelmy (Scheerstraat D 9), broer van minderjarige Joseph-Wilhelm en Pieter Johannes Sinnema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 77 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-009Scheerstraat 2Johanna Hendrika Hendriks Wilhelmy, overleden op 2 april 1822Scheerstraat D 9, wed. Johannes Pieters Sinnema, in leven mr. wagenmaker, vrouw van Wybe Obbes Wybenga (geen kinderen uit haar 2e huwelijk), moeder van minderjarige Joseph en Pieter Johannes Sinnema (voogd is oom Jan Hendrik Wilhelmy, mr. grofsmid) (uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 696Scheerstraat 2Wiebe Obbes WybengawagenmakerHarlingenhuis en erf (102 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-009Scheerstraat 2Geertruida Jorritsmaoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-009; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
D-009Scheerstraat 2J Sinnema stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-009ScheerstraatJoseph Sinnema27 jwagenmakerLeeuwardenm, protestant, gehuwd
D-009ScheerstraatGeertruida Jorritsma28 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-009ScheerstraatJohanna Sinnema2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-009Scheerstraat 2Sybren Donkergeb 1792 HRL, ovl 2 aug 1851 HRL, ongehuwd, arbeider, zv Dirk Donkel, en Baukje Sijbrens Meyer; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk D-009


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 696Scheerstraat D-009Joseph Sinnemawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 696Scheerstraat D-006Joseph Sinnemawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 696Scheerstraat 2 (D-006)Uilke Schuilwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Scheerstraat 2mej. G. Hoekbewaarschoolhouderes
Scheerstraat 2A. Wassenaarcostumi?re


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Scheerstr.J. Jager650Schoenrep.bedr. en inr. v. voetverz.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Scheerstr.J. Jager650Schoenrep.bedr. en inr. v. voetverz.


1952 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 24-10-1952
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Scheerstraat 2, HarlingenScheerstraat 2 Jagerschoenreparatiebedrijf


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Scheerstr.J. Jager650Schoenrep.bedr. en inr. v. voetverz.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Scheerstraat 2J. (Jelte) Jager
  terug