Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Scheerstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Scheerstraat 4 2-138 1/2 2-152 D-007 D-005
Naastliggers vanScheerstraat 4
ten oostenScheerstraat 6
ten westenScheerstraat 2
ten noordende Scheerstraat


aangrenzende stegensteeg
Scheerstraat 4naamloze steeg ten oosten


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0354r van 20 mrt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerryt Harmens


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0446v van 17 feb 1605 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 4in de Noordijshuis
 
koperPieter Jacobs, met als gelastigde zijn zwager402-10-00 CG
koper q.q.Wolther Uulckes
verpachter grondde stad Harlingen1-17-08 CG
protesteert vanwege een obligatieSaeff Hendricx
naastligger ten oostenCornelis Mennes lakenkoper
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRomcke Romckes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Auckes, gehuwd metschuitvaarder
verkoperAnna Jouckes


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0073r van 12 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenKempo Andries


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0103r van 29 mrt 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet nagelaten huis van Keimpe Andries* timmerman


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0005v van 5 dec 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJellert Hiddes


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0027r van 25 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJilderen Hiddes


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0185v van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJilderen Hiddes


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0017r van 8 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJilderen Hiddes


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0012va van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 4Scheerstraat ZZ [staat: hoek Noordijs, de straat lopend naar de Franekerpoort]huis met loods en plaats met een vrije achteruitgang in de steeg
 
koperThijs Ubles c.u.bakker900-00-00 GG
floreenrente1-14-00 fl
naastligger ten oostenEvert Ruirdts
naastligger ten zuidendoorgaande steeg [niet vermeld]
naastligger ten westenYde Taakes
naastligger ten noordenScheerstraat [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Jilderen Hiddessmalschipper


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0062r van 23 dec 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 4Scheerstraat ZZ [staat: Noordijs om de hoek in de straat naar de Franekerpoort]huis met loods en plaats
 
koperThijs Uubles bakker900-00-00 GG
verpachter grondoud burgemeester Pieter Claasen 2-02-00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Evert Ruirds
naastligger ten zuidendoorgaande steeg waarlangs vrij in- en uitgang [niet vermeld]
naastligger ten westenYde Taakes
naastligger ten noordenScheerstraat [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Jilderen Hiddessmalschipper


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0038ra van 19 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 4Scheerstraat ZZ [staat: om de hoek van het Noordijs in de straat naar de Franekerpoort toelopende]huis, loods en plaats
 
koper provisioneelClaes Lammerts 450-10-00 GG
floreenrente1-14-00 fl
naastligger ten oostenhet huis van wijlen de burgemeester Ewert Ruyrdts
naastligger ten zuidensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westenvroedsman Edo Taeckes
naastligger ten noordenScheerstraat [niet vermeld]
verkoperJenneke Jans voor zich en haar twee minderjarige kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Tijs Oebles


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0052v van 4 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Taeke Coolhart


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0006v van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 4Scheerstraat ZZ [staat: straat van het Noordijs naar de Lombartspijp]huis
 
koperTaeke Johannis, gehuwd metmr. knoopmaker295-00-00 CG
koperBinke Sipkes
verpachter grondde stad Harlingen1-17-08 CG
toehaakeen rijksdaalder voor de vrouw van de verkoper
huurder voorkamerGryttje Wouters 13-00-00 GG
huurder achterkamerJan Gerrits varensgezel7-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Stoffel Theunis
naastligger ten zuidensteegje
naastligger ten westenvroedsman Taecke Coolhart
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat lopende van het Noordijs na de Lombartspiep]
verkoperJasper Gerrits
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaeke Johannis, mr. knoopmaker x Binke Sipkes kopen een huis in de straat van het Noordijs naar de Lombartspijp. Ten O. de wv Stoffel Theunis, ten Z. een steegje, ten W. Taecke Coolhart, ten N. de straat. Grondpacht 1 cg 17 st 8 pn. Gekocht van Jasper Gerrits, voor 295 cg en een rijxdaalder voor de verkopers' vrouw.


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0228r van 25 nov 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTaecke Johannes loonwerker


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-138Scheerstraat 4huis
eigenaarwed. Stoffel Teunis
gebruikerHenning Cornelis cum soc.
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-138Scheerstraat 4huis
eigenaarwed. Stoffel Teunis
gebruikerJoost Beerents
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan10-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-138 Scheerstraat 4huis
eigenaarwed. Stoffel Teunis
gebruikerJan Anes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0290r van 11 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTaco Johannes


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-138 Scheerstraat 4huis
eigenaarerven Nanning Tijssen
gebruikerJan Pyters c.s.
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-00-00 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0114r van 22 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTeeke Johannis


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0148r van 15 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 4Scheerstraat ZZ [staat: straat die loopt naar de oude Bank van Lening]huis
 
koperGeertje Jans, gehuwd met274-00-00 GG
koperTjerk Jurjens mr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen1-17-08 CG
niaarnemer ratione vicinitatisSybrand Feitemakoopman
naastligger ten oostenFeitema koopman
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westende weduwe van burgemeester Menalda
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Jacobus Dirks Coster, curator over
verkoperde kinderen van Bouwe Bouwes, gehuwd met
verkoperGeertje Taekes


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-138 Scheerstraat 4Willem Gerbens, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-138 Scheerstraat 4huis
eigenaarCornelis houtmolenaar
gebruikerWillem Gerbens cum soc.
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-03-10 CG


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0214r van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 4Scheerstraat ZZ [staat: Midlumerstraat] bij de Lombardspijp tegenover de Scheerhuis
 
kopermeerderjarige vrijster Geertje Johannes 335-14-00 GG
naastligger ten oostenSybrand Feitema koopman
naastligger ten zuidenSybrand Feitema
naastligger ten westende heer Smit
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: Midlumerstraat]
mede eigenaarSybrand Feitema
verkoperGeertje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Tjerk Jurjens


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0243v van 17 nov 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 4Scheerstraat ZZ bij de zogenaamde Lombertspijphuis
 
koperSymon Wijma, gehuwd metgezworen klerk ter secretarie van Barradeel800-00-00 CG
koperSibbeltje Johannes
naastligger ten oostenSybrand Feytaema koopman
naastligger ten zuidenSybrand Feytaema koopman
naastligger ten westenRein Smit
naastligger ten noordenScheerstraat
verkoperGeertje Johannes


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0101r van 22 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenH. W. van Plettenberg


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0060r van 24 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 4Scheerstraat ZZhuis
 
koperRonus H. Blombergen koopman130-15-00 CG
huurderRuurd Johannes c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sybrand Feytama
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sybrand Feytama
naastligger ten westenClaas Gorter
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Cornelis D. Zijlstra, gelastigde vansolliciteur bij de marine
verkoperde erfgenamen van wijlen oud burgemeester H. W. van Plettenberg


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0032r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 4Scheerstraat ZZ [staat: wijk D-008]huis
 
koperFrans Tjallingii koopman105-00-00 CG
huurderEvert Postma c.u.36-00-00 CG
naastligger ten oostende koper Frans Tjallingii c.u.koopman
naastligger ten zuidende koper Frans Tjallingii c.u.koopman
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claas Gorter
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperNicolaas BlombergpredikantMidlum


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-152 Scheerstraat 4Frans Tjallingii0-15-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-007Scheerstraat 4Frans Tjallingii... (GAH204); id. van wijk C-134 en wijk C-135, pakhuizen, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-007, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-008; gebruiker Evert Groenia wed. ; medegebruikers Age ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-007Scheerstraat 4F Tjallingii wedF Tjallingii wedpakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 697Scheerstraat 4Sybrand TjallingiiHarlingenkoopmanhuis en erf (95 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-007Scheerstraat 4Doutje Walings... huwt met Gorrit de Boer, werkster, N.H., dv Jan W, en Klaasje Arjens; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk D-007, wijk H-097; oud 45 jaar, geb Wier en wonende te HRL. 1839, wijk B-039; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 697D-007 (Scheerstraat)Dirk Tjallingiipakhuis
Sectie A nr. 697D-010 (Noordijs)Pieter van Dorpenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 697D-005 (Scheerstraat)Dirk Tjallingiipakhuis
Sectie A nr. 3990*D-005 (Scheerstraat)Dirk Tjallingiipakhuis
Sectie A nr. 3990*D-034 (Pakhuissteeg)Dirk Tjallingiipakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4655Scheerstraat 4 (D-005)Sybrand Tjallingii (en Cons.)pakhuis


1910 - kentekenadresnaam
B-493
Scheerestraat 4Algra en Ypey


1929 - kentekenadresnaam
B-13598
Scheerstraat 4Fa. Algra en Ypey


1939 - kentekenadresnaam
B-25935
Scheerstraat 4Firma R. Ypey


1940 - kentekenadresnaam
B-26196
Scheerstraat Firma Algra & Ypeij


1945 - kentekenadresnaam
B-28006
Scheerstraat 4Fa. Algra en Epey


1946 - kentekenadresnaam
B-30934
Scheerstraat 4Fa. Algra en Ypey


1947 - kentekenadresnaam
B-31447
Scheerstraat 4Fa. Algra en Ypey


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Scheerstraat 4, HarlingenScheerstraat 4 AlgraAlgra & IJpeij, fa.import en export van granen, zaden en peulvruchten


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Scheerstraat 4, HarlingenScheerstraat 4 IJpeijAlgra & IJpeij, fa.import en export van granen, zaden en peulvruchten


1948 - kentekenadresnaam
B-33091
Scheerstraat 4Firma Algra en Ypey


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Scheerstraat 4, HarlingenScheerstraat 4 AlgraAlgra & IJpeij, fa.granen, zaden, peulvruchten


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Scheerstraat 4, HarlingenScheerstraat 4 IJpeijAlgra & IJpeij, fa.granen, zaden, peulvruchten


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Scheerstr.B.C. Algra878Kant.


1960 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ScheerstrB.C. Algra2878Kant
  terug