Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Scheerstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Scheerstraat 7 2-133 2-145 B-012 B-015


Huisnaam in: 1861
Gebruik: kegelbaan
Naam: het bonthuis
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanScheerstraat 7
ten oostenScheerstraat 9
ten zuidende Scheerstraat
ten westenScheerstraat 5
ten noordenHoogstraat 28


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0239v van 14 mei 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBeatricx Lammerts, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Andries van der Bouckhorst kapitein


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0062v van 26 jan 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBeatrix Lammerts


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0209r van 10 apr 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBeatrix Lammerts
naastligger ten oostenScheerstraat [niet vermeld]


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0186v van 17 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGovert Fransen


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0209r van 19 sep 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 7Scheerstraat NZ [staat: straat strekkend naar de Bank van Lening]huis met plaats
 
koperJacob Auckes 250-00-00 GG
naastligger ten oostenLambert Boekhorst
naastligger ten zuidenScheerstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenHeyn Oenes zeeman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperLambert Boekhorst


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0023ra van 15 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenThijs timmerman


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0098v van 4 mrt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende moeder van de erfgenamen van wijlen Johannis glasmaker


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0110v van 9 sep 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGeertie Berents


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0118v van 13 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 7Scheerstraat NZ [niet vermeld]huis
 
koperSymen Feyckes, gehuwd metschuitschipper320-00-00 CG
koperAntie Jacobs
naastligger ten oostenEngel Harmens
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHans Aens
naastligger ten noordende weduwe van Jacob
verkoperGeertie Beernts, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Aucks, en als voogd van hun kinderen
verkoperBeern Jacobs, en
verkoperJoannes Jacobs, en
verkoperUlbe Cornelis, weduwnaar van
verkoperwijlen Doedtie Jacobs, en als voogd van hun zoon
verkoperCornelis Ulbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymen Feikes x Antie Jacobs koopt een huis c.a., bewoond door de verkoper. Ten O. Engel Harmens, ten W. Hans Aerns, ten Z. de straat, ten N. wd. Jacob Gootjer? Gekocht van Voske Wytses wv schuitevoerder Hendrick Hendricx voor 480 cg en 1 zilveren ducaton.


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0190v van 22 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSimen Feickes


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-133Scheerstraat 7huis
eigenaarRoeloff Jansen
gebruikerRoeloff Jansen
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-133Scheerstraat 7huis
eigenaarRoeloff Jansen
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-133 Scheerstraat 7huis
eigenaarRoeloff Jansen
gebruikerRoeloff Jansen
opmerkingpauper


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0099r van 13 jul 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Symon Feykes


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-133 Scheerstraat 7huis
eigenaarwed. Roeloff Jans
gebruikerwed. Roeloff Jans
opmerkingpauper


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0279r van 2 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Simon Feykes schipper


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-133 Scheerstraat 7wed. Obbe Gerbens, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal01-10-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-133 Scheerstraat 7huis
eigenaarTjeerd Claeses erv.
gebruikerObbe Gerbens
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-14-08 CG


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0174v van 5 dec 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jan Jacobs


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0233v van 9 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAntje Fokkes


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0025v van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 7Scheerstraat NZhuis
 
koperLourens Claases Coster, gehuwd met350-00-00 CG
koperEelkje Teunis
naastligger ten oostenJohannes Mecima
naastligger ten zuidenScheerstraat
naastligger ten westenDieuwke Melles
naastligger ten noordenRinske Marnstra
verkoperAntje Fokkes, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jacobsmr. smid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLourens Claasen Coster x Eelkje Teunis koopt huis in de Scheerstraat, thans door de verkoperse als eigenaar bewoond en gebruikt. Geen grondpacht. Ten O. Johannes Mecima, ten Z. de Scheerstraat, ten W. Dieuwke Melles, ten N. Rinske Marnstra. Gekocht van Antie Fokkes wv Jan Jacobs, mr. smid, voor 350 cg.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0204r van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0056r van 15 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLouwrens C. Coster


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0203r van 23 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen L. C. Coster


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-138 Scheerstraat 7Jelmer Akker
2-138 Scheerstraat 7Filippus Zievancie, 20 jaar, gehuwdinwoning


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-145 Scheerstraat 7Jelmer Akker wed1-10-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
B-012Scheerstraat 7Lourens Jelmers Akkergeb 16 dec 1783, ged 13 jan 1784 Grote Kerk HRL, zv Jelmer Egberts Akker en Lysbeth Laurens Koster; geb 1784 HRL, ovl 28 feb 1813 HRL; wijk B-012, zv Jelmer A, en Liesbeth Koster; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-012Scheerstraat 7Gerlof Klasen Boonstra... H-143; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-012Scheerstraat 7Jelmer Akker... kind: Laurens Jelmers Akker, geb 16 dec 1783, ged 13 jan 1784 Grote Kerk HRL; wed. J.A. eigenaar van wijk B-012; gebruiker Gerlof K. Boonstra, varensgezel, 1814. (GAH204); wed. J.A. gebruiker van wijk H-168, alsmede ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-012Scheerstraat 7Jelmer Akker wedGerlof K Boonstra varensgesel


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 197 van 23 aug 1819
adressoortbedraggebruik
B-012Scheerstraat 7koopaktefl. 925huis B-012
 
verkoperLysbeth Lourens Koster
Jelle Harings van der Wal


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 451Scheerstraat 7Jelle Harings van der WalHarlingenmetzelaarhuis en erf (96 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-012Scheerstraat 7Anna/Antje Rintjes Deventer... BS huw 1819, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-015; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-012; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-012Scheerstraat 7Jelle Harings van der Wal... ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk B-015; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaarsbaas, wijk B-012; VT1839; J.H. v. d. W. eigenaar van perceel nr. 451, metselaar, woonplaats HRL, legger nr. 765, huis en ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk B-012Scheerstraat 7Jelle H van der Wal stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-012ScheerstraatJelle H van der Wal43 jHarlingenm, protestant, gehuwd, metzelaarsbaas
B-012ScheerstraatAnna R Deventer49 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-012ScheerstraatHaring van der Wal9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-012ScheerstraatTietje van der Wal15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-012ScheerstraatElisabeth van der Wal9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-012ScheerstraatRintie A Wielinga18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1841 - personele belastingadreseigenaargrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 451Scheerstraat 7jelle h van der wal38 gl.1.00 gl.4.000 gl.1.00 gl.0.00 gl.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-012Scheerstraat 7Klaaske Eeltjes Akkerboom... ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk B-009, 12; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-012; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 451B-012 (Scheerstraat)Marten Jelles van der Walwoonhuis


1879 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 12 dec 1879
B-012Scheerstraat 7Een winkelhuis met plaats in de Scheerstraat, verhuurd aan P.J., Braggaar. Finaal verkocht op 17 dec 1879 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 1714..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 451B-015 (Scheerstraat)Erven Marten Jelles van der Walwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 451Scheerstraat 7 (B-015)Jantje van der Wal (en Cons.)woonhuis


1939 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Scheerstraat 7, HarlingenScheerstraat 7W. Wielingahuisschilder, behanger, glaszetter


1965 - adresboekadresnaam
Scheerstraat 7A. (Aaltje) v.d. Giessen wv Punt


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Scheerstraat 7rijksmonument 20648
  terug