Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schoolsteeg 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Schoolsteeg 3 7-026 7-026 C-089 C-085
1716 - reëelkohieradresgebruik
7-026Schoolsteeg 3
eigenaarTietie Pieters
gebruikerTietie Pieters
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-026Schoolsteeg 3
eigenaarTietie Pieters
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-026 Schoolsteeg 3
eigenaarSjoerd Pyters
gebruikerSjoerd Pyters
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-026 Schoolsteeg 3woning
eigenaarSjoerd Pyters
gebruikerSjoerd Pyters
opmerkingpauper


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-026 Schoolsteeg 3Hessel Sybrens Hingst, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal00-00-00 CG
7-026 Schoolsteeg 3Johannes Tjebbes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal16-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-026 Schoolsteeg 3huis
eigenaarerv. Johann. Tjebbes
gebruikererv. Johann. Tjebbes
huurwaarde44-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-026 Schoolsteeg 3Tjebbe van der Meulen4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-089Schoolsteeg 3Martinus Gerbrandus Pettinga... wijk C-076; gebruiker Bouwe Jacobs wed., winkeliersche, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-089, stalling, 1814. (GAH204); oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk A-031; VT1839; geb 24 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-089Schoolsteeg 3M Pettinga M Pettinga stalling


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 684Schoolsteeg 3Jan Lourens NakHarlingenschoenmakerhuis en erf (72 m²)


1838 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 38 van 15 sep 1838
adressoortbedraggebruik
C-089Schoolsteeg 3koopaktefl. 4500huis met grutterij c.a. aan de noordzijde van de Voorstraat C-071 en pakhuis C-089
 
verkoperDavid Matthijs Mass
koperJan Jans Jaspers (gehuwd met Akke Bartels Agema)
cessionarisLuetske Tjebbes van der Meulen (gehuwd met Martinus Gerbrandus Pettinga)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-089Schoolsteeg 3Alberdina Baronoud 30 jaar, geb Zwartsluis en wonende te HRL. 1839, wijk C-089; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-089Bij de Grote SluisBernardus Goldewijk23 jHarlingenm, protestant, gehuwd
C-089Bij de Grote SluisAlberdina Baron30 jZwartsluisv, protestant, gehuwd


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2696*C-071 (Voorstraat)Gemeente Harlingenwoonhuis
Sectie A nr. 2696*C-085 (Schoolsteeg)Gemeente Harlingenschool


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5247Schoolsteeg 3 (C-085)Louis van Gelderpakhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Schoolsteeg 3L.L. van Gelderjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
vleeschzouterij
  terug