Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schoolstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchoolstraat 6(niet bekend)4-2034-222H-165H-199b


Naastliggers vanSchoolstraat 6
ten oostende Schoolstraat
ten zuidenSchoolstraat 8
ten noordenSchoolstraat 4


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-203 , folio 55rSchoolstraat 6huis
eigenaardr. Scheltinga
gebruikerdr. Scheltinga
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑06‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-203Schoolstraat 6Marten Dirks, bestaande uit 4 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-203 , folio 55rSchoolstraat 6huis
eigenaarMarten Dirks
gebruikerMarten Dirks Scheltinga
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-203 , folio 55vSchoolstraat 6huis
eigenaarMarten Dirks
gebruikerMarten Dirks
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-203 , folio 55vSchoolstraat 6huis
eigenaarde heer Plettenberg
gebruikerde heer Plettenberg
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-222 , folio 99rSchoolstraat 6huis, stal en wagenhuis
eigenaarde heer H.W. van Plettenberg
gebruikerde heer H.W. van Plettenberg
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-222 , folio 99vSchoolstraat 6huis, stal en wagenhuis
eigenaarde Admiraliteit
gebruikerA. de Roock
huurwaarde totaal160‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde29‑01‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-222 , folio 99vSchoolstraat 6stal en wagenhuis
eigenaarJacob Oosterbaan
gebruiker
opmerkingbeklemd onder no. 4-210


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-222 , pag. 96Schoolstraat 6de Loge 0‑00‑00 cgstal en wagenhuis beklemd onder no 4-210


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-165Schoolstraat 6Cornelis Heins Mollema... van der Heide, pakhuisknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-014, koolplek, 1814. (GAH204); id. van wijk H-165; gebruiker Willem Jurjens, turfdrager, 1814. (GAH204); id. van wijk H-170; tuin, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-165Schoolstraat 6Willem Jurjens... 1815, id. bij O.K. Advokaat en G.A. vd Meulen, 1815; BS geb 1815, ovl 1820, ovl 1828; gebruiker van wijk H-165, turfdrager, eigenaar is C. Mollema, 1814. (GAH204); W.J., soldaat onder het Regiment van Luitenant ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-165Schoolstraat 6C MollemaWillem Jurjens turfdrager


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1930Schoolstraat 6Jacob Posthuma houtkoperHarlingenhuis en tuin (710 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-165Schoolstraat 6Anna Meyloud 54 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk H-165; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-165Schoolstraat 6Hendrika Jacobus Posthuma... dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1829, huw 1853; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-165; VT1839; geb 3 jul 1810, ged 5 aug 1810 Grote Kerk HRL, dv Jacobus Johannes Posthuma en Anna Martgens ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-165Schoolstraat 6Jacobus Johannes Posthuma... bewijs, 17 may 1805; ondertrouw HRL; oud 57 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk H-165; VT 1839; kind: Henderica Jacobus Posthuma, geb 3 jul 1810, ged 5 aug 1810 Grote Kerk HRL; J.J.P. en ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-165Jacobus Posthuma57 jkoopmanAchlumm, protestant, gehuwd
H-165Anna Meyl54 jFranekerv, protestant, gehuwd
H-165Henderika Posthuma29 jHarlingenv, protestant, weduwe
H-165Bregtje Posthuma21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-165Anna Gorter8 jSneekv, protestant, ongehuwd
H-165Jacobus M Gorter5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-165Foekje van der Werf22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 660 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-165Schoolstraat 6Jacobus Posthuma, overleden op 29 augustus 184765 jr, geboren Achlum juli 1782, overleden Zuiderhaven H 165, koopman, weduwnaar, vader van Henderika (wed. Durk Jans Gorter, moeder van Anna en Jacobus-Martinus Durks Gorter: erven elk legaat ad fl. 1.000,-) en Bregtje Jacobus Posthuma (vrouw van Gerrit Jans Wijers, koopman Zutphen). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-165Schoolstraat 6Marijke Riemers Lamminga... Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1831, ovl 1839, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk H-165; oud 30 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, zilversmidse, wijk C-066; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1930Zuiderhaven H-165Lieuwe Alta woonhuis
Sectie A nr. 1930Zuidergat H-196Jacob Bulkerus woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1930Zuiderhaven H-199erven Lieuwe Alta woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5208Schoolstraat 6 (H-199b)Hein van Asperenwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schoolstraat 6A. Welderingscheepstimmerman


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schoolstraat 6IJ. (IJpe) Hoekstra


2023
0.044796943664551


  terug