Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 108-1478-1478-163F-084F-086


Naastliggers vanSchritsen 10
ten oostenSchritsen 22
ten zuidenSchritsen 12
ten westenSchritsen 8
ten noordende Schritsen


aangrenzende stegen
adresheeft
Schritsen 10naamloze steeg ten oosten


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0018v van 30 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 10Schritsen260‑00‑00 ggkamer met achterplaats en medegebruik van de steeg
koperSaeckele Jans, gehuwd met
koperYd Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenPieter Pieters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg [staat: Lubbert lijndraaierssteeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacomyntyen Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSaeckele Jans x Yd Jacobs kopen een kamer met achterplaats op de Scritsen, met mede-gebruik van de steeg ten westen. Ten O. Pieter Pieters, ten W. Lubbe lijndraaiers steeg. Grondpacht 14 st aan de Stad. Gekocht van Jacomijntje Pieters, voor 260 GG.


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0506v van 13 apr 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSaeckel Jans


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0227r van 14 aug 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenTuge Juriens


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0227r van 14 aug 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenTuge Juriens


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0261r van 19 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenThoenis Martens


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0017r van 14 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTuyge Juriens


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0173v van 4 apr 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTuyge Jurians


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0302v van 16 feb 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTuyge Jurrians


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0362r van 30 aug 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenIeme Rogiers


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0068v van 17 apr 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTuge Jurians


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0063r van 3 jun 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSaeckel Jans


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0175v van 9 nov 1651 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0089v van 17 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 10Schritsen ZZ290‑00‑00 gghuis
koperHans Symens
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen de Haan kapitein
naastligger ten westenDirk mr. goudsmid te Sneek
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperde erfgenamen van wijlen Fenne Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Symens koopt een huis zz. Schritsen. Ten O. een steeg, ten Z. wd. capitein de Haan?, ten W. mr. goudsmid te Sneek Dirk [Jansen Roorda?], ten N. de straat en diept. Gekocht van erven Fenne? Jacobs.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0157r van 22 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHans Symens


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0195r van 14 feb 1669 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Rijckes


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0241v van 11 mrt 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Jurjens Klip wijdschipper


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0209v van 25 feb 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenHendrick Alberts


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0081r van 20 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Abbe Feites


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0098v van 13 okt 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende verkoper Pytie Pyters, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Abbe Feites wijdschipper


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0108r van 26 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPietie Pieters


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0108v van 26 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 10Schritsen ZZ250‑00‑00 cghuis off woning
koper door niaarHessel Hendrix vrijgezel
geniaarde koperStoffel Middagtenschout bij nacht Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten zuidenHessel Lex
naastligger ten westende woning gekocht door Widenbrug
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperPietie Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Abbe Feites
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHessel Hendriks, vrijgezel, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen schout bij nacht Stoffel Middachten, een huis zz. Schritsen. Ten O. een steeg, ten Z. de koper, ten W. de woning die door de heer Widenbrug is gekocht, ten N. die straat. Gekocht van Pietje Pieters wv Abbe Feites, voor 250 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-147 , folio 161Schritsen 10huis
eigenaarHessel Lex
gebruikerHessel Lex
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0304r van 17 okt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHessel Lex


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-147 , folio 106rSchritsen 10huis
eigenaarHessel Hendrix
gebruikerHessel Hendrix
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan22‑6‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0109r van 20 apr 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenHessel Hendrix


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-147 , folio Schritsen 10huis
eigenaarHessel Hendriks
gebruikerPyter Tjepkes cum soc.
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0039r van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHessel Lexs


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-147 , folio 106vSchritsen 10huis
eigenaarHessel Hendriks
gebruikerHessel Hendriks cum soc.
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑00 cg
opmerking[voor de tweede maal vermeld als 8-147]


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0013v van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hessel Lex


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0103v van 3 apr 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Hessel Lex


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-147Schritsen 10Steffen Elias, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-147 , folio 106vSchritsen 10huis
eigenaarHessel Hendriks
gebruikerSteffen Elias cum soc.
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑18‑02 cg


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0225v van 19 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMaria Lex


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-147 , folio 107vSchritsen 10huis
eigenaarHessel Hendrix erven
gebruikerSteffen Elias c.soc.
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑18‑02 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-147 , folio 107vSchritsen 10huis
eigenaarHessel Hendrix erven
gebruikerSteffen Elias c.soc.
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑18‑02 cg


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0103r van 4 jul 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Willems


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-163 , folio 180vSchritsen 10huis
eigenaarJacob Willems
gebruikerClaas Pieters
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerChr. Charpentijn wed.
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerEvert Pieters wed.
huurwaarde17‑00‑00 cg
gebruikerJan Hendriks
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerTjerk Herkes
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal97‑00‑00 cg
af: lasten03‑06‑00 cg
huurwaarde totaal93‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde17‑00‑10 cg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0068v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMarijke Lex


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0076v van 7 sep 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jacob Willems


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0165r van 14 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMarijke Lex


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-163 , folio 180vSchritsen 10huis
eigenaarJacob Willems
gebruikerHaye Claasen
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerJan Jansen Postma
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerEgger Jansen
huurwaarde22‑00‑00 cg
huurwaarde totaal64‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑06‑00 cg
huurwaarde totaal60‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑11‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-163 , folio 180vSchritsen 10huis
eigenaarJacob Willems wed. erven
gebruikerAndrieske Andries
huurwaarde16‑00‑00 cg
gebruikerClaas Taekes
huurwaarde15‑12‑00 cg
gebruikerClaas Arends wed.
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikermilitairen
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerJan de Leeuw
huurwaarde20‑16‑00 cg
huurwaarde totaal96‑08‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑06‑00 cg
huurwaarde totaal93‑02‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑18‑08 cg
grondpacht vanJacob Willems wed. erven
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal00‑16‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑00 cg


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0308r van 14 feb 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Maria Lex


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0002r van 18 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Maria Lex


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-163 , pag. 175Schritsen 10Jacob Willems wed. en erven2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-084Schritsen 10Bote Botes Postma... Meintes, werkman en huw.get. bij C. Bouwmans en E. Stoker; BS huw 1816, ovl 1826; gebruiker van wijk F-084, sjouwer; medegebruikers Robijn Claasen wed., gealimenteerd, Sjoerd de Groot vrouw, tapster, Jouke P. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-084Schritsen 10Jacob Willems... timmerknegt, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-084Schritsen 10Jouke P Broersmagebruiker van wijk F-084, sjouwer; medegebruiker vrouw van Sjoerd de Groot, tapster, Bote Postma, sjouwer, Robijn Claasen wed., gealimenteert; eigenaar is Jacob Willems wed. erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-084Schritsen 10Robijn Claasen... R. ; kind: Jan Robijns, geb 2 may 1793, ged ged 26 may 1793 Grote Kerk HRL; wed. R.C. gebruiker van wijk F-084, gealimenteerd, medegebruikers zijn Sjoerd de Groot vrouw, tapster, Bote Postma, sjouwer, Jouke P. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-084Schritsen 10Sjoerd Jacobs de Groot... Geeltje Sjoerds de Groot, geb 7 jul 1797, ged 25 jul 1797 Grote Kerk HRL; vrouw S. dG. gebruiker van wijk F-084, tapster, medegebruikers Bote Postma, sjouwer, Robijn Claasen wed., gealimenteerd, Jouke P. Broersma, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-084Schritsen 10wed & erven Jacob Willems vrouw Sjoerd de Groottapster
F-084Schritsen 10wed & erven Jacob Willems Bote Postmasjouwer
F-084Schritsen 10wed & erven Jacob Willems wed Robijn Claasen gealimenteerd
F-084Schritsen 10wed & erven Jacob Willems Jouke P Broersmasjouwer


1820 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49013 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 419 en 1821-4 van 27 dec 1820
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-084Schritsen 10provisionele en finale toewijzingfl. 196huis op de Schritsen F-084
 
verkoperJan Everts Bouwknegt
verkoperJacob van Slooten
koperYpe de Groot


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1483Schritsen 10Ype de Groot schoenmakerHarlingenhuis (72 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-084Schritsen 10Foekje Douwes van der Werf... vdW, en Bregtje Simons Zwart; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1843, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk F-084; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk F-085; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-084Schritsen 10Franske Aukes Krol... Heineman; BS huw 1814, ovl 1842; oud 51 jaar, (vnm: Francina), geb Koudum en wonende te HRL. 1839, wijk F-084; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-084Schritsen 10Japke Meinderts Zondervan... Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1841; oud 83 jaar, (vnm: Jacobje), geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk F-084; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-084Schritsen 10Ype Sjoerds de Groot... 1818, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk E-167; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-084; VT1839; geb 30 nov 1792, ged 25 dec 1792 Grote Kerk HRL, zv Sjoerd Jacobs de Groot en Aaltje Pieters ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-084Schritsen 10Y de Groot stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-084Schritzen47 jschoenmakerHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-084Schritzen51 jKoudumgezin 2, v, rooms katholiek, weduwe
F-084Schritzen83 jMidlumgezin 3, v, protestant, weduwe
F-084Schritzen24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-084Schritsen 10Japke Zondervan, overleden op 7 april 184184 jr, geboren Midlum, overleden Schritsen F 84, weduwe. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 37) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-084Schritsen 10Froukje Douwes van der Werf, overleden op 22 oktober 184228 jr (geboren 2/1/1814), overleden Schritzen F 84, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 99) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-084Schritsen 10Ybeltje Dirks Posthumus, overleden op 29 april 1847(Certificaat van onvermogen), 74 jr, geboren Donkerbroek, overleden Schritzen F 84, weduwe, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-084Schritsen 10Antje Jans Molenaar, overleden op 17 mei 1847(Certificaat van onvermogen), 42 jr, geboren Sneek 13/2/1805, overleden Schritzen F 84, gehuwd, 6 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-084Schritsen 10Hermanus van der Heide, overleden op 17 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 4 jr (geboren 1844), overleden Schritsen F 84. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1483Schritsen F-084Martinus Hovenier woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1483Schritsen F-086 Sjieuwke Wink woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1483Schritsen 10 (F-086)Sjieuwke Winkwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 10P.J. Wassenaarwagenmaker
Schritsen 10aA. Zwaanarbeider


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 10K. (Klaas) Boonstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 10rijksmonument 20661


2023
0.102618932724


  terug