Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 12(niet bekend)8-1488-164F-084F-085


Naastliggers vanSchritsen 12
ten oostenSchritsen 22
ten zuidenSchritsen 14
ten westenJan Ruurdstraat 3
ten noordenSchritsen 10


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0018v van 30 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0227r van 14 aug 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaes Heylties


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0261r van 19 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 12Schritsen in een steeg, op de60‑00‑00 ggkamer
koperSibrant Feyckes
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenWypke Tyaerts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenThoenis Martens
verkoperHendrick Ernstes, gehuwd met
verkoperJouck Sipkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSibrant Feyckes koopt een kamer op de Schritsen in een steeg. Ten Z. Wypcke Tyaerts, ten N. Thoenis Martens. Grondpacht 8 st aan de Stad. Gekocht van Hendrick Eernstes x Jouck Sipkes voor 60 gg.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0230r van 13 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFed Seerps


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0362r van 30 aug 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 12Schritsen ZZ100‑00‑00 ggkamer
koperFed Seerps, laatst weduwe van
koperwijlen Albert Hendricks
verpachter grondN. N. 0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenRein Hendricks
naastligger ten zuidende verkoper Jan Pyters c.u.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenIeme Rogiers
verkoperJan Pyters, gehuwd met
verkoperYttyen Arians


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0183r van 5 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerryt Gerryts


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0175v van 9 nov 1651 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 12Schritsen ZZ00‑00‑00 cghuis en kamer
koperClaaske Clases, weduwe van
koperwijlen burgemeester Symen Hendrix
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenhet huis van burgemr. Sanstra
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Nihil hic alsoo d'selve bij de executeur ende decreet van desen gerechte is vercocht ende maer consentgelt hoeft te betalen] Claeske Clases wd. Symen Hendrix koopt een huis en kamer op de Schritsen. Ten O. de algemene steeg, ten Z. burgemeester Sanstra. Grondpacht 8 st aan de Stad.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0089v van 17 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen de Haan kapitein


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0157r van 22 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 12Schritsen ZZ [staat: zekere steeg]200‑00‑00 cghuis en loods
koperJurjen Tuyges c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
toehaakeen dubbele ducaat en vier halve rijksdaalders
naastligger ten oosteneen ledige plaats
naastligger ten zuidenWarner Sents
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Jan Sanstra
naastligger ten noordenHans Symens
verkoperBaucke Aebes c.u. te Anjum ?


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0195r van 14 feb 1669 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 12Schritsen in Haspelmans steeg141‑00‑00 ggkamer
koperJurien Tuyges grootveerschipper
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
naastligger ten oostende steeg van Haspelman
naastligger ten zuidende gekochte kamer van Age Yges
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Rijckes
verkoperClaeske Clases, weduwe van
verkoperwijlen Symon Hendricks


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0194v van 14 feb 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende gekochte kamer van Jurgen Tuyges


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0244v van 19 nov 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJurjen Tuyges


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0084r van 27 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPyttje Pytters, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Abbe Feites


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0098v van 13 okt 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 12Schritsen ZZ [niet vermeld]50‑00‑00 cgkamer en 1/2 van een loodtske, plaats, put en bak
koperHessel Hendrix
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenLieuwe Alles
naastligger ten zuidende koper Hessel Hendrix
naastligger ten westende kamer van Otte Tieerds
naastligger ten noordende verkoper Pytie Pyters, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Abbe Feites wijdschipper
verkoperPytie Pyters, weduwe van
verkoperwijlen Abbe Feiteswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHessel Hendriks koopt een camer met 1/2 loods, plaets en uitgang aan de oz. in de steeg. Ten O. Simon Alles en die steeg, ten Z. de koper, ten W. de camer van Otte Tieerds, ten N. ten naasten de verkoper. Gekocht van Pietie Pieters wv wijdschipper Abbe Feites, voor 50 cg.


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0108v van 26 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHessel Lex


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0119r van 20 apr 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHessel Hendriks


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0125v van 14 dec 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJanke Broers


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-148 , folio 106vSchritsen 12huis
eigenaarJanke Broers
gebruikerFrans
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerClaas Jans wed.
huurwaarde16‑00‑00 cg
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑13‑06 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0290r van 23 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Hessel Hendriks


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0103v van 3 apr 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 12Schritsen ZZ85‑00‑00 cgloods
koperAlbert Wygers schipper
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidends. Wopkens
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Hessel Lex
verkoperJohannis Arents, gehuwd metgleibakker
verkoperEvertie Michiels


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-148Schritsen 12Jan Gerrits, bestaande uit 5 personen, vermogend00‑00‑00 cg0havenchercher


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-148 , folio 106vSchritsen 12kamer
eigenaarJohannes Arends
gebruikerJohannes Arends
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-148 , folio 106vSchritsen 12huis
eigenaarLolkjen Rinkes
gebruikerJan Gerrits
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-148 , folio 107vSchritsen 12huis
eigenaarCornelis Fokkes
gebruikerAnskje melkwijf
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0010v van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Willems


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-148 , folio 107vSchritsen 12huis
eigenaarEeke Menalda
gebruikerAnskje melkwijf
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-164 , folio 180vSchritsen 12woning
eigenaarEeke Menalda
gebruikerJacob Jansz
huurwaarde24‑00‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal23‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑05‑06 cg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0068v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 12Schritsen ZZ in een steeg38‑21‑00 gghuis
koperJurjen Ockes mr. metselaar
huurderde weduwe van wijlen Frans Cornelis 24‑00‑00 gg
naastligger ten oostenDaniel Hendriks
naastligger ten zuidenP. Menalda
naastligger ten westenPieter Alberts
naastligger ten noordenMarijke Lex
verkoperEvertje Michiels, weduwe van
verkoperwijlen Johannes Arents
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Ockes (v.d. Stok), mr. metselaar, koopt een woning c.a. zz. Schritsen, in een steeg, verhuurd aan wd. Frans Cornelis. Ten O. Daniel Hendriks, ten Z. wd. P. Menalda, ten W. Pieter Alberts, ten N. Marijke Lex. Gekocht van Evertje Michiels wv Johannes Arents, voor 38 gg.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0165r van 14 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 12Schritsen ZZ in een steeg80‑00‑00 cgkamer of woning
koperBaukje Ockes, gehuwd met
koperPieter Alberts mr. sleefmaker
huurderde weduwe van wijlen Frans Cornelis
naastligger ten oostenDaniel Hendriks
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Poppe Menalda
naastligger ten westenPieter Alberts
naastligger ten noordenMarijke Lex
verkoperHarke Jurjensmetselaar
verkoperOkke Jurjenscementmolenaar onder Almenum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBaukje Ockes wv Pieter Alberts, mr. sleefmaker, koopt een camer in een steeg, zz. Schritsen, en bewoond door wd. Frans Cornelis als huurder. Ten O. Daniel Hendriks, ten W. Pieter Alberts, ten Z. wd. Poppe Menalda, ten N. Marijke Lex. Gekocht van Harke Jurjens (v.d. Stok), metselaar onder Almenum, voor 80 cg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-164 , folio 180vSchritsen 12huis
eigenaarPoppe E. Menalda wed.
gebruikerYeme Wybes
huurwaarde29‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal28‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑03‑10 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-164 , folio 180vSchritsen 12huis
eigenaarPoppe Menalda wed.
gebruikerHendrik Clasen
huurwaarde28‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal27‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-164 , pag. 175Schritsen 12P. Menalda wed. en erven0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-084Schritsen 12Bote Botes Postma... Meintes, werkman en huw.get. bij C. Bouwmans en E. Stoker; BS huw 1816, ovl 1826; gebruiker van wijk F-084, sjouwer; medegebruikers Robijn Claasen wed., gealimenteerd, Sjoerd de Groot vrouw, tapster, Jouke P. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-084Schritsen 12Jacob Willems... timmerknegt, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-084Schritsen 12Jouke P Broersmagebruiker van wijk F-084, sjouwer; medegebruiker vrouw van Sjoerd de Groot, tapster, Bote Postma, sjouwer, Robijn Claasen wed., gealimenteert; eigenaar is Jacob Willems wed. erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-084Schritsen 12Robijn Claasen... R. ; kind: Jan Robijns, geb 2 may 1793, ged ged 26 may 1793 Grote Kerk HRL; wed. R.C. gebruiker van wijk F-084, gealimenteerd, medegebruikers zijn Sjoerd de Groot vrouw, tapster, Bote Postma, sjouwer, Jouke P. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-084Schritsen 12Sjoerd Jacobs de Groot... Geeltje Sjoerds de Groot, geb 7 jul 1797, ged 25 jul 1797 Grote Kerk HRL; vrouw S. dG. gebruiker van wijk F-084, tapster, medegebruikers Bote Postma, sjouwer, Robijn Claasen wed., gealimenteerd, Jouke P. Broersma, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-084Schritsen 12wed & erven Jacob Willems vrouw Sjoerd de Groottapster
F-084Schritsen 12wed & erven Jacob Willems Bote Postmasjouwer
F-084Schritsen 12wed & erven Jacob Willems wed Robijn Claasen gealimenteerd
F-084Schritsen 12wed & erven Jacob Willems Jouke P Broersmasjouwer


1820 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49013 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 419 en 1821-4 van 27 dec 1820
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-084Schritsen 12provisionele en finale toewijzingfl. 196huis op de Schritsen F-084
 
verkoperJan Everts Bouwknegt
verkoperJacob van Slooten
koperYpe de Groot


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1480Schritsen 12Ype de Groot schoenmakerHarlingenhuis en erf (55 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-084Schritsen 12Foekje Douwes van der Werf... vdW, en Bregtje Simons Zwart; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1843, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk F-084; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk F-085; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-084Schritsen 12Franske Aukes Krol... Heineman; BS huw 1814, ovl 1842; oud 51 jaar, (vnm: Francina), geb Koudum en wonende te HRL. 1839, wijk F-084; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-084Schritsen 12Japke Meinderts Zondervan... Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1841; oud 83 jaar, (vnm: Jacobje), geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk F-084; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-084Schritsen 12Ype Sjoerds de Groot... 1818, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk E-167; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-084; VT1839; geb 30 nov 1792, ged 25 dec 1792 Grote Kerk HRL, zv Sjoerd Jacobs de Groot en Aaltje Pieters ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-084Schritsen 12Y de Groot stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-084SchritzenYpe S de Groot47 jschoenmakerHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-084SchritzenFrancina A Krol51 jKoudumgezin 2, v, rooms katholiek, weduwe
F-084SchritzenJacobje Zondervan83 jMidlumgezin 3, v, protestant, weduwe
F-084SchritzenFrouwkje van der Werf24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-084Schritsen 12Japke Zondervan, overleden op 7 april 184184 jr, geboren Midlum, overleden Schritsen F 84, weduwe. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 37) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-084Schritsen 12Froukje Douwes van der Werf, overleden op 22 oktober 184228 jr (geboren 2/1/1814), overleden Schritzen F 84, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 99) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-084Schritsen 12Ybeltje Dirks Posthumus, overleden op 29 april 1847(Certificaat van onvermogen), 74 jr, geboren Donkerbroek, overleden Schritzen F 84, weduwe, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-084Schritsen 12Antje Jans Molenaar, overleden op 17 mei 1847(Certificaat van onvermogen), 42 jr, geboren Sneek 13/2/1805, overleden Schritzen F 84, gehuwd, 6 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-084Schritsen 12Hermanus van der Heide, overleden op 17 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 4 jr (geboren 1844), overleden Schritsen F 84. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1480Schritsen F-085 Sjieuwke Wink woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1480Schritsen 12 (F-085)Sjieuwke Winkwoonhuis


2023
0.17903685569763


  terug