Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 23
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 235-169 1/25-186 F-134F-128


Naastliggers vanSchritsen 23
ten oostenSchritsen 25
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 21
ten noordenLanen 32


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0157v van 15 apr 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSchritsen


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0482v van 29 sep 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0508v van 27 apr 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0068r van 22 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0081r van 2 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0129v van 10 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0090r van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0106r van 28 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0052r van 2 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0062r van 29 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0118v van 16 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenUupcke Piers


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0233r van 30 apr 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenals bewoner Bastiaen gleibakker


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0246r van 10 dec 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSibout Symens


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0011v van 3 feb 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 23Schritsen NZ272‑00‑00 CGhuis
koperFeyckien Ages, weduwe van
koperwijlen Rintie Groeyer
naastligger ten oostenWillem Jeppes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenPyter Meetie
naastligger ten noordenals huurder Schelte Pyters timmerman
verkoperburgervaandrig Dirck Jansensteenhouwer te Franeker


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0114r van 14 nov 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 23Schritsen NZ630‑00‑00 CGhuis
koperAntie Jans, weduwe van
koperwijlen Pyke Tierdts
toehaakeen rijksdaalder
naastligger ten oostenWillem Jeppes timmerman
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenPyter Claesen Meetie
naastligger ten noordenSchelte Pyters
verkoperFeyckien Aghes, weduwe van
verkoperwijlen Rintie Groeyer


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0127r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 23Schritsen NZ600‑00‑00 CGhuis
koperEling Douwes, gehuwd metgrootschipper
koperRixtie Tjepkes
toehaakeen ducaat
naastligger ten oostende weduwe van Willem Jeppes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenPyter Claeses Meedtie
naastligger ten noordenPyter Claeses
verkoperAntie Jans, weduwe van
verkoperwijlen Pieke Tjeerdts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaElingh Douwes, grootschipper x Rixtie Tjepkes koopt een huis nz. Schritsen. Ten O. wd. Willem Jeppes, ten W. Pyter Claessen, ten Z. die straat, ten N. Schelte Pieters. verkoper is Antie Jans wv Pieke Tjeerdts, voor 600 cg. en 1 ducaat.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-169Schritsen 23huis
eigenaarSaapke Isaax erven
gebruikerSaapke Isaax erven
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-169Schritsen 23huis
eigenaarwed. en erven Pieter Tiepkes
gebruikerAntie Schiere
huurwaarde27‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan22‑8‑1720


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0198r van 23 apr 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 23Schritsen NZ250‑00‑00 CG1/2 huis
koperJan Alberts, gehuwd metscheepstimmerman
koperJanke Pyters
naastligger ten oostenJacobus Groenewolt c.sorore
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat]
naastligger ten westenPyter Claesen Meetje
naastligger ten noordenburgerhopman Wopke Buma [staat: Bouma]
verkoperAuckien Gerrits, weduwe van
verkoperwijlen Gerben Tiepkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Alberts, scheepstimmerman x Janke Pyters koopt 1/2 huis nz. Schritsen. Ten O. Jacobus Groenewolt, ten Z. die straat, ten W. Pyter Claesen Meetje?, ten N. de hopman Wopke Buma. Gekocht van Aukien Gerrits wv Gerben Sipkes, voor 250 cg.


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0237v van 30 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Alberts mr. scheepstimmerman


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0020v van 17 jun 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 23Schritsen NZ730‑00‑00 CGhuis
koperTaeke Dijxma, gehuwd metmr. kleermaker
koperAntje Wybrens Wijngaard
naastligger ten oostenJacobus Groenewolt c.u.
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat en diept]
naastligger ten westenweduwe Gerben Aukes
naastligger ten noordenvroedsman Buma
verkoperJan Albertsscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaecke Dijxma, mr. kleermaker x Antje Wybrens Wijngaard koopt een huis nz. Schritsen. Ten O. Jacobus Groenewolt, ten Z. die straat, ten W. Gerben Aukes, ten N. de vroedsman Buma. Gekocht van scheepstimmerman Jan Alberts voor 730 cg.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0036r van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTaeke Dijxma


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0108r van 21 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTaeke Dijxma


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0166r van 24 jun 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSara Andrys, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Taeke Dijxma mr. kleermaker


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0006r van 8 dec 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBurgert Hendriks c.u.leerlooier


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0293r van 1 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sara Dijksma


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0289r van 23 okt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 23Schritsen NZ355‑00‑00 CGhuis
koperJetze Lentz mr. bakker en koopman
huurderJan Cornelis Posthumus c.u.
naastligger ten oostenPaulus Alles
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenPier Abes
naastligger ten noordenAardenberg
verkoperJelle Cornelis Posthumusmr. gortmaker en koopman te Dokkum


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0085r van 27 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 23Schritsen NZ wijk F-134 [staat: F-142]445‑00‑00 CGhuis
koperChristiaan Pieters, gehuwd metscheepstimmerman
koperEeke Yntes
huurderJan Posthumus c.u.
naastligger ten oostenPaulus Allards
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende weduwe van Pier Abes
naastligger ten noordends. Florison
verkoper q.q.Willem Pieters, curatorkoopman
verkoper q.q.Jan A. Bakker, curatoren overkoopman
verkoperde nalatenschap van wijlen Jetze Lentzmr. brood- en kleinbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWijk F-142. Kadnr. 1348.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-186, pag. 121Schritsen 23Christiaan Pieters2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-134Schritsen 23Christiaan Pieters Bruin... van de staat bij de marine; BS huw 1813, ovl 1819, ovl 1833; eigenaar en gebruiker van wijk F-134, timmerknegt, 1814. (GAH204); weduwe C.P. d. B. eigenaresse van perceel nr. 1365 te HRL, woonplaats HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-134Schritsen 23Christiaan Pieters Bruin Christiaan Pieters Bruin timmerknegt


1819 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 116 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-134Schritsen 23Christiaan Pieters de Bruin, overleden op 28 april 1819scheepstimmerman (Schritsen F 134), gehuwd, geen kinderen, broer van Pier, touwslager, Annegje (vrouw van Rienk Wybes de Boer, varensgezel Zoursloot B 90), wijlen Rein Pieters de Bruin (vader van afwezige Meinse, schoenmaker en Rienk Reins de Bruin, sjouwerman, beide te Stavoren). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 305 en 317 van 22 sep 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-134Schritsen 23provisionele en finale toewijzingfl. 167huis op de Schritsen F-134
 
verkoperEeke Yntes
verkoperPier Pieters de Bruin
verkoperAmegje Pieters de Bruin
verkoperRienk Wiebes de Bruin
koperEeke Yntes


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1365Schritsen 23wed. Christiaan Pieters de BruinHarlingenhuis en erf (68 m²)


1832 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49025 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 124 van 1 jun 1832
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-134Schritsen 23koopaktefl. 100huis op de Schritsen F-134
 
verkoperEke Yntes (wv Christiaan Pieters de Bruin)
koperHendrika Tingnagel


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-134Schritsen 23Gerrit Leenbeekoud 40 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, justitiedienaar, wijk F-134; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-134Schritsen 23Maria Snijdersoud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-134; VT1839


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-134Schritsen 23Geertruida Leenbeek, overleden op 22 juni 18398 jr, geboren Leeuwarden, overleden Schritsen F 134. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 13) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-134SchritzenGerrit Leenbeek40 jjustitie dienaarLeeuwardenm, protestant, gehuwd
F-134SchritzenMaria Snijders38 jWoerdenv, protestant, gehuwd
F-134SchritzenCornelia Leenbeek5 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
F-134SchritzenGerardina Leenbeek3 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd


1849 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49044 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 40 van 19 mrt 1849
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-134Schritsen 23koopaktefl. 100huis op de Schritsen F-134 met jaarlijkse lijfrente van fl. 25
 
verkoperBauke Kerkhoven
koperHendrika Tingnagel
schuldeiserHendrik Reinier Snijders


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-134Schritsen 23Marten Jans van der Mey... Hiltje Poppes Zijlstra op 28 jun 1827 HRL, huw.afk. 17 en 24 jun 1827 HRL, loods in 1851, N.H., ovl wijk F-134, zv Jan Martens vdM, en Sjoerdtje Faber; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1827, ovl 1861, bev.reg. HRL ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1365Schritsen F-134Bauke Tj. Kerkhovenwoonhuis


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 20 dec 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
F-134Schritsen 23Eene welingerichte huizinge met erf aan de Scritsen, in gebruik bij den heer, Hasselman. Publiek verkocht op 28 dec 1870 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris J.A. Zaal Stroband.


1872 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 23-03-1872
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Schritsen 23, HarlingenSchritsen 23H. Husselmanstoffen


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1365Schritsen F-128Eelke Jans Leijenaarwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1365Schritsen 23 (F-128)Eelke Wagenaarwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Schritsen 23 Eelke Wagenaarververf. 1200f. 1500


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Schritsen 23, HarlingenSchritsen 23P. van Zandbergenhuisschilder, behanger enz.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 23P. van Zandbergenhuisschilder


1936 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schritsen 23, HarlingenSchritsen 23P. van Zandbergenschilder en behanger


1949 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schritsen 23, HarlingenSchritsen 23P. van Zandbergenschilder, behanger


1961 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schritsen 23, HarlingenSchritsen 23P. van Zandbergenschilder, behanger


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 23P. (Pieter) van Zandbergen


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 23beeldbepalend pand4 van 10
Schritsen naast 23beeldbepalend pand5 van 10
  terug