Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 26
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 268-1498-1498-170F-078F-078


Naastliggers vanSchritsen 26
ten oostenSchritsen 28
ten westenSchritsen 24
ten noordende Schritsen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0019v van 6 feb 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 26Schritsen ZZ [staat: bij de Lijnbaan van Lammert Annes]104‑00‑00 gg1/2 huis
koper provisioneelEpe Agges
naastliggerde lijnbaan van Lammert Annes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild 1/2 huis bij Lammert Annes lijnbaen. Provisioneel gekocht door Ipe Agges voor 104? gg.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0068r van 22 dec 1611 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 26Schritsenledige plaats of tuin
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen mr. Sybrant Andries organist
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhuis daar de Bonte Aarnt uitsteekt van Hendrick Aerts de Bonte Arend
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.burgerhopman Jan Broers, curator over
verkoperTrijn Stevens


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0081r van 2 feb 1612 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 26Schritsenplaats of tuin
koper finaalN. N.
naastligger ten oostenhet huis van wijlen mr. Sybrant Andries* organist
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrick Aarts Ducis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTrijn Stevensbrandewijnbrandster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild de plaats of tuin van brandewijnbrandster Trijn Stevens op de Schritsen. Ten O. wl. organist mr. Sybrant, ten W. Hendrica Aarts Ducis.


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0314v van 23 feb 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 26Schritsen ZZ200‑00‑00 cghuis
koperHendrick Ellerts schipper op Leeuwarden
verpachter grondde stad Harlingen0‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHendrick Pyters Doncker c.soc.
naastligger ten zuidenHendrick Pyters Doncker c.soc.
naastligger ten westende stad Harlingen: weesvoogdij huis
naastligger ten noordenSchritsen
verkoper q.q.Hendrick Pyters Doncker, gecommitteerde crediteur
verkoper q.q.Jurjen Harmens, gecommitteerde crediteuren van
verkoperde geabandonneerde boedel van wijlen Wybe Liskeskarreman


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0393r van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 26Schritsen ZZ350‑14‑14 ggnieuw gebouwd huis
koperHessel Jansen Wiersma, gehuwd metwijdschipper
koperAukien Doedes
verpachter grondde stad Harlingen0‑16‑00 cg
huurderGrytie Yedes
naastligger ten oostenhet zomerhuis van Casparus de Bruyn kapitein gewaldige Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidende hof van Casparus de Bruyn kapitein gewaldige Admiraliteit in Friesland
naastligger ten westende stad Harlingen: weesvoogdij woning
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperTeedtske Auckes, gehuwd met
verkoperburgemeester Symon Cornelis, en als voogd van haar dochterkoopman
verkoperYttie Hendrix, dochter en mede erfgenaam van
erflaterwijlen Hendrik Eilerts
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Schritsen 28/30] Hessel Jansen Wiersma, wijdschipper x Aukjen Doedes koopt een huis zz. Schritsen. Ten O. het zomerhuis v.d. capitein gewaldige Casparus de Bruyn, ten Z. de hof van Casp. de Bruyn, ten W. een Weeshuiswoning, ten N. de straat. Gekocht van Andrieske Auckes x burgemeester Symon Cornelis, ook als moeder over haar dochter Yttie bij haar wl. 1e man, Hendrick Ellerts.


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0191v van 5 feb 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 26Schritsen ZZ425‑00‑00 cghuis
koperAucke Gerbens c.u.schuitschipper
verpachter grondde stad Harlingen0‑16‑00 cg
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: gevangenhuis
naastligger ten zuidende Admiraliteit in Friesland: gevangenhuis
naastligger ten westende stad Harlingen: weesvoogdij
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperAuckjen Doedes, weduwe van
verkoperwijlen Hessel Jansen Wiertsma
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Schritsen 28/30] Auke Gerbens, schuitschipper koopt een huis zz. Schritsen. Ten O. en Z. het Admiraliteitsgevangenhuis, ten W. het huis van het Weeshuis. Gekocht van Aukjen Doedes wv Hessel Jansen Wiertsma, voor 425 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-149Schritsen 26huis
eigenaarAucke Gerbens
gebruikerAucke Gerbens
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-149Schritsen 26huis
eigenaarAucke Gerbens
gebruikerAucke Gerbens
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan30‑5‑1720


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0199r van 14 mei 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 26Schritsen ZZ [niet vermeld]50‑00‑00 ggtuin
koperAuke Gerbens koopman
naastligger ten oosteneen tuin in gebruik bij kapitein de Bruyn hoogbootsman Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Adtie Pyters, gehuwd met te Arum
naastligger ten zuidenwijlen Wijnsen Piers te Arum
naastligger ten westende stad Harlingen: weesvoogdij [staat: het oud weeshuis]
naastligger ten noordenAuke Gerbens
verkoperde Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Schritsen 28/30] Auke Gerbens koopt een kleine tuin, tot nu toe gebruikt door de hoogbootsman van het Magazijn. Ten O. de tuin gebruikt door capitein de Bruin, ten Z. erven Adtie Pieters en Wijnsen Piers van Arum, ten W. het Oud Weeshuis, ten N. de koper. Gekocht van de Admiraliteit van Friesland, voor 50 cg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-149Schritsen 26huis
eigenaarAuke Gerbens
gebruikerAuke Gerbens
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-149Schritsen 26gorthuis
eigenaarAuke Pyters
gebruikerAuke Pyters
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0266r van 21 sep 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 26Schritsen ZZ1200‑00‑00 cghuis met tuin daarachter
koperHomme Clases, gehuwd metmr. sleefmaker
koperAaltie Douwes
verpachter grondde stad Harlingen0‑16‑00 cg
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende stad Harlingen: weesvoogdij
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperAuke Gerbensoud schipper te Barradeel
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Schritsen 28/30] Homme Clases, mr. sleefmaker x Maria? Douwes koopt een deftig huis met een tuin er achter, zz. Schritsen. Ten O. het College ter Admiraliteit., ten Z.?, ten W. het Weeshuis tot Harlingen, ten N. die straat. Gekocht van oud-schuitschipper Auke Gerbens voor 1200? cg.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-149Schritsen 26huis
eigenaarHomme Claeses
gebruikerHomme Claeses
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-149, fol. 151vSchritsen 26Homme Claesen cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 0 kinderensleefmaeker25:0:00 cg4:3:00 cgbestaet maetig wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-149Schritsen 26huis
eigenaarHomme Claezes
gebruikerHomme Claezes
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0150r van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 26Schritsen ZZ950‑00‑00 cghuis met tuintje
koperJurjen Ockes, gehuwd metmr. metselaar
koperAaltje Harkes
verpachter grondde stad Harlingen0‑16‑00 cg
huurderArjen Clazes c.u.
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidende Admiraliteit in Friesland
naastligger ten westende stad Harlingen: weesvoogdij
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperHomme Clazesoud mr. zeefmaker


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-149Schritsen 26huis
eigenaarJurjen Ockes
gebruikerJurjen Ockes
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-170Schritsen 26huis
eigenaarJurjen Okkes
gebruikerJelle Jacobs
huurwaarde50‑00‑00 cg
af: lasten03‑06‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑09‑12 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-170Schritsen 26huis
eigenaarHarke van der Stok
eigenaarOkke van der Stok
gebruikerTaeke J. Plantinga
huurwaarde50‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting03‑06‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑09‑12 cg


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0182r van 18 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 26Schritsen ZZ wijk F-078 [staat: E-085]640‑00‑00 cghuis
koperAntje H. van der Stok
huurderThomas J. Smith schipper
naastligger ten oostendes konings magazijn
naastligger ten zuidendes konings magazijn
naastligger ten westenD. Ohlgard koopman
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJurjen H. van der Stokmetselaar
verkoperAaltje H. van der Stok, gehuwd met
verkoperRienk Ruurdsbakkersknecht
verkopermeerderjarige vrijster Antje H. van der Stok
verkoperTrijntje de Roos, weduwe van
verkoperwijlen Harke van der Stokmr. metselaar


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-170 , pag. 176Schritsen 26Dirk Ruurds Bakker 2‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-078Schritsen 26Dirk Ruurds Bakker... Harkes vd Stok op 25 dec 1808 HRL; huw Grote Kerk HRL 1808, BS geb 1811; eigenaar en gebruiker van wijk F-078, varensgesel, 1814. (GAH204); D.R.B. en Antje Harkes van der Stok, beide van HRL, zijnde de aangave ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-078Schritsen 26Dirk Ruurds BakkerDirk Ruurds Bakkervarensgesel


1822 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49015 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 253 van 4 jul 1822
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-078Schritsen 26koopaktefl. 500huis aan de zuidkant van de Schritsen F-078
 
verkoperSteven Klases de Vries
koperJohannes Andries Koopmans
koperJeltje Johannes de Boer
cessionarisDirk Hiddes de Vries


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1486Schritsen 26 Johannes Koopmans metzelaarsknegtHarlingenhuis en erf (48 m²)


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 364 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-078Schritsen 26Johannes Andries Koopmans, overleden op 7 juli 1835metselaar Schritsen F 78, man van Jettje Johannes de Boer, vader van minderjarige Andries, Sjoerd en Antje Johannes Koopmans. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-078Schritsen 26Niels Lindegaardoud 45 jaar, geb Drontheim en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk F-078; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-078Schritsen 26Paulina Rodooldoud 45 jaar, geb Drontheim en wonende te HRL. 1839, wijk F-078; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-078SchritzenNiels Lindegaard45 jzeekapteinDrontheimm, protestant, gehuwd
F-078SchritzenPaulina Rodoold45 jDrontheimv, protestant, gehuwd
F-078SchritzenGeorgine Lindegaard18 jDrontheimv, protestant, ongehuwd
F-078SchritzenPouline Lindegaard11 jDrontheimv, protestant, ongehuwd
F-078SchritzenSophie Lindegaard5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-078Schritsen 26Geertje Smith, overleden op 11 december 18432 jr (geboren 18/2/1842), overleden Schritzen F 78. (Certificaat van onvermogen nr. 175) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1200 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-078Schritsen 26Andries Johannes Koopmans, overleden op 22 mei 184824 jr (geboren 12/2/1824), overleden Schritzen F 78, metselaar, ongehuwd, zoon van wijlen Johannes Koopmans en Jetje Johannes de Boer, broer van minderjarige Sjoerd en Anna Johannes Koopmans. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-078Schritsen 26Eva Jans Kuipers... 10 en 17 mei 1818, N.H., dv Jan Jans K, en Rinske Sjoerds; BS huw 1818, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk F-078; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-088; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-078Schritsen 26Geertje van der Stel... F-062, 78, wijk G-244, bev.reg. HRL 1860-80; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-070; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-078Schritsen 26Haring Jans van der Zee... N.H., zv Jan Tjebbes vdZ, en Jetske Rommerts; BS huw 1818, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk E-207, wijk F-078, 170, 251, wijk I-009; oud 43 jaar, geb Heeg en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk D-088; ... (alles)


1856 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7023 aktenr. 4144 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-078Schritsen 26Jan Lykles de Boer, overleden op 25 januari 1856Schritsen F 78, man van Klaaske Hayes Bruinsma (mede testamentair erfgenaam), vader van Rinske (vrouw van Nicolaas Schaap, stuurman) en minderjarige Lykle, Aafke, Wilhelmina en Adriaan Jans de Boer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1486Schritsen F-078Jan Jakles Boer woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3567Schritsen F-078 Hubert Jans en Co.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3567Schritsen 26 (F-078)Pietje Snoek (wed. T. Boersma)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Schritsen 26 Engel Koudenburgkantoorbediendef. 900f. 1200


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 26H.Ph. v/d Zeetimmerman


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 26K. (Klaas) de Jong


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 26rijksmonument 20663  terug