Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 31
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 31 5-173 5-189 1/2 F-138 F-132
Naastliggers vanSchritsen 31
ten oostenSchritsen 33
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 29
ten noordenSchritsen 29


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0073v van 1 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 31Schritsen NZ 29/31twee kamers
 
koperEdger Douues 245-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirck Laeses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEdger Douwes koopt 2 camers op de Schritsen. Gekocht van Dirck Laeses, voor 245 gg.


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0135r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 29, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0255v van 9 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 33, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van Edger Douwes


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0264v van 13 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 29, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0016v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 31Schritsen NZwoning
 
koperEelke Lieuwes 230-00-00 GG
naastligger ten oostende tuin van Acker
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenGerloff Jansen
naastligger ten noordenJan Rommerts
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicus
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd metTjerkgaast
verkoperds. Gerhardus SemploniuspredikantTjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
erflaterwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
erflaterwijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelke Lieuwes koopt een woning met in- en uitgang zuidwaarts naar de Schritsen. Met beschrijving. Ten O. de tuin van notaris Akker, ten Z.?, ten W. Gerloff Jansen met wie de zijmuur ten oosten mandelig is, ten N. de plaets van Jan Rommerts. Veel voorwaarden. Gekocht van erven Fokeltie Buwes voor 230 gg.


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0105v van 28 mei 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 33, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEelke Lieuwes


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0145v van 24 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 31Schritsen NZ [niet vermeld]huis met nog een dwarshuis erachter, dat een vrij in- en uitgang heeft naar de S
 
koperPieter Keimpes, gehuwd metmr. bootjesmaker512-14-00 CG
koperGrietie Reyners
verpachter grondde Stad Harlingen0-04-08 CG
naastligger ten oostenPieter Keimpes c.u.mr. bootjesmaker
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat]
naastligger ten westenGerloff Jansen wijdschipper
naastligger ten noordenJan Rommerts
verkoperEelke Lieuwes c.u.


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0080r van 20 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 31Schritsen NZhuis
 
koperBauke Fockes, gehuwd metscheepstimmerman300-00-00 CG
Wytske Watses
naastligger ten oostenPieter Keimpes mr. scheepstimmerman
naastligger ten zuidenPieter Keimpes mr. scheepstimmerman
naastligger ten westenGerloff Jansen c.u.
naastligger ten noordenJan Rommerts c.u.
verkoperPieter Keimpesmr. scheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBauke Foekes, scheepstimmerman x Wytske Watses koopt een huis, loods en plaetske met regenwaterbak en mede-gebruik en onderhoud pro quota van de steeg, stoep, luifel, straat en wal zover de stoep reikt. Het huis staat nz. Schritsen, recht achter het huis van de verkoper. Ten O. en Z. de verkoper, ten W. Gerlof Jansen, ten N. Jan Rommerts. Gekocht van mr. scheepstimmerman Pieter Keimpes voor 300 gg.


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0147r van 1 feb 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 29, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-173Schritsen 31huis
eigenaarBenjamin Jansen
gebruikerBenjamin Jansen
huurwaarde13-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-173Schritsen 31huis
eigenaarBenjamin Jansen
huurwaarde13-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-6-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0123v van 7 dec 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 29, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat]


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-173 Schritsen 31huis
eigenaarPyter Keimpes
gebruikerJelle Jetzes
huurwaarde13-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0286v van 24 nov 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 29, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPytter Keimpes


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0138r van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 27, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPyter Keimpes scheepstimmerman


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-173 Schritsen 31huis
eigenaarPieter Keimpes
gebruikerJelle Jetses
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-173 Schritsen 31Jelle Jetses, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal16-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-173 Schritsen 31huis
eigenaarJelle Jetses
gebruikerJelle Jetses
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-14 CG


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0224v van 16 jun 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 27, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJelle Jetses


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 225r van jul 1748 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Schritsen 31Abraham Baukes Wijngaarden, mr. knoopmaker x Baukjen Oenes Haga koopt een huis nz. Schritsen. Ten O. Jelle Jetses en Anskjen Andles, ten Z. de straat en diept, ten W. Jacobus Groenewolt, ten N. Thijs Hendrix. Gekocht van D.G. ds. Thomas Wopkens.


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0245r van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 29, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSchritsen


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0105r van 20 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 29, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSchritsen


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0105r van 20 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 31Schritsen NZhuis
 
koperWybren Broers mr. huistimmerman287-05-00 CG
huurderEnte Hendriks c.u.32-00-00 CG
naastligger ten oostenJohannes Norel
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende erfgenamen van Jetze Jelles
naastligger ten noordende erfgenamen van Jetze Jelles
verkoperJelle Boomsma, kind
verkoperBouwe Boomsma, kind
verkoperAnna Boomsma, kind
verkoperRuird Jans Builard, erfgenaam vantrekveerschipper op Leeuwarden
erflaterwijlen Jetze Jelleskoopman


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0113v van 27 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 31Schritsen NZhuis
 
koperJohannes Hendriks, gehuwd metbontwever263-00-00 CG
Ybeltje Jans
huurderEnte Hendriks c.u.32-00-00 CG
naastligger ten oostenJohannes Norel
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenWybren Broers mr. huistimmerman
naastligger ten noordenWybren Broers mr. huistimmerman
verkoperWybren Broersmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Hendriks, bontwever x Ybeltje Jans kopen een huis nz. Schritsen. Ten O. Johannes Norel, ten Z. die straat, ten W. en N. de verkoper. Gekocht van mr. huistimmerman Wybren Broers voor 263 cg.


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0117r van 11 jul 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 33, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenals huurder Ente Hendriks c.u.


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0132r van 3 feb 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 31Schritsen NZhuis
 
koperAndries Onsman, gehuwd met135-10-00 CG
koperGrietje Arjens Brouwer
huurderRienk Wybes
naastligger ten oostenJohannes Beerends
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende erfgenamen Wijngaarden
naastligger ten noordenWybren Broers
verkoperWybren Broers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWyger Harmens x Elisabeth Mollema koopt het huis. Ten O. Stinstra, ten W. wd. Syds Schaaff, ten Z. de Lanen. Gekocht van Tjepke Gratama, namens zijn broer prof. Seerp Gratama.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0346r van 21 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 33, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohannes Hendriks


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-189 Schritsen 31Andries Onsman1-05-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-138Schritsen 31Johannes Hendrikseigenaar en gebruiker van wijk F-138, wafelaar, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-138Schritsen 31Johannes Hendriks Johannes Hendriks wafelaar


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-138Schritsen 31Ybeltje Jans Beuker, overleden op 27 februari 1829vrouw van Johannes Hendriks Tolbrink, wafelbakker (Schritsen F 138, enige testamentair erfgenaam). Saldo fl. 293,35. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 77 van 28 mrt 1829
adressoortbedraggebruik
F-138Schritsen 31koopaktefl. 500huis aan de noordkant van de Schritsen F-138
 
verkoperJohannes Hendriks Volbrink
koperSimme Ottes van der Meer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1355Schritsen 31Simme Oeges van der MeerHarlingenschipperhuis en erf (84 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-138Schritsen 31Eva Salomonsoud 51 jaar, geb Weener (?) en wonende te HRL. 1839, wijk F-138; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-138Schritsen 31Leefman M Leefmanoud 49 jaar, geb Jever, Dld, en wonende te HRL. 1839, godgeleerde onderwijzer, wijk F-138; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-138Schritsen 31Mozes Leefmansoud 29 jaar, geb Norden, Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk F-138; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-138SchritzenLeefman Mozes Leefman49 jJeverm, israëliet, gehuwd, godgel. onderwijzer
F-138SchritzenEva Salomons51 jWeenerv, israëliet, gehuwd
F-138SchritzenSalomon Leefmans27 jNordenm, israëliet, ongehuwd, kledermake
F-138SchritzenBenjamin Leefmans16 jNordenm, israëliet, ongehuwd
F-138SchritzenHanohen Leefmans21 jNordenm, israëliet, ongehuwd
F-138SchritzenAäron Leefmans13 jSneekm, israëliet, ongehuwd
F-138SchritzenMozes Leefmans29 jNordenm, israëliet, ongehuwd, schoenmaker
F-138SchritzenRozette Leefmans10 jSneekv, israëliet, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-138Schritsen 31Taeke Simmes van der Meer, overleden op 31 augustus 18431 uur (geboren 31/8/1843), overleden Spekmarkt F 138, zoon van Simme Obes van der Meer, schipper & Martje Taekes Taekema, broer van minderjarige Nieske, Sjoukje, Obbe, Durkje, Antje, Taekje en Ida Simmes van der Meer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51026 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 30 en 33 van 26 apr 1848
adressoortbedraggebruik
F-138Schritsen 31provisionele en finale toewijzingfl. 207huis aan de noordkant van de Schritsen F-138
 
verkoperJelger Sjoerds Schaafsma
koperSybren Goris van Smeden (in de b.s. is de voornaam: sybrand)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-138Schritsen 31Izak Hartog Cohen... 1811, zv Hartog Benjamins C, en Judic Jacobs; BS huw 1811, huw 1831, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk F-138; oud 50 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-124; VT 1839; Y. Hertog Kohen eigenaar ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1355F-138 (Schritsen)Roelof H. Dieterswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1355F-132 (Schritsen)Lijkle H. de Boerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1355Schritsen 31 (F-132)Lammert Zeilmakerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 31 Willem de Vrijbootwerker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 31W. de Vrijbootwerker
Schritsen 31B. de Vrijverver


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 31J. (Jelle) Leistra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 31beeldbepalend pand4 van 10
  terug