Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 36
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 368-1508-1508-172F-072F-073


Naastliggers vanSchritsen 36
ten oostenSchritsen 38
ten westenSchritsen 34
ten noordende Schritsen


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0164r van 6 mei 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 36Schritsen375‑00‑00 gghuis met ledige plaats daarchter
kopermr. Jelis Fortuna, gehuwd met
koperAeffke Johannes
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
protesteert vanwege grondpachtde stad Harlingen
eerdere eigenaarPietrick moeder van de verkoper, weduwe van
eerdere eigenaarwijlen mr. Jan
naastligger ten oostenUpcke Tomas
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenGerolt Foppes
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkopermr. Marten Johannes Stellingwerff, en zijn zuster
verkoperAttke Ariaens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Jelis Fortuna x Aeffke Johannes kopen een huis met ledige plaats opte Schritsen, met alle boomen bepotingen ende beplantinge vandien, zoe als de selve nu ter tijdt besteckt ende affgedeeldt is. Ten O. Uupcke Tomas, ten W. Gerrolt Foppes en een steeg. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van mr. Marten Johannes Stellingwerff en zijn suster Attke Ariaens, voor 375 GG.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0256r van 15 mrt 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 36Schritsen300‑00‑00 gghuis met een plaats daarachter en het gebruik van de 1/2 steeg
koperJacob Jacobs, gehuwd met
koperPyet Pieters
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde hof van de verkoper mr. Jelys Fortuin c.u.1‑02‑00 cg
naastligger ten oostenAnna Ritsckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg half in eigendom
naastligger ten westenHans van Auryck
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkopermr. Jelys Fortuin, gehuwd met
verkoperAeffke Johannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jacobs x Pyet Pieters kopen huis op de Schritsen, met een plaats er achter en de halve rerechtigheid van een steeg ten westen. Ten O. Anna Ritskes, ten W. Hans van Auryck. Gekocht van meester Jelys Fortuyn x Aeffke Johannes, voor 300 gg.


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0387r van 15 jan 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg, half in eigendom
naastligger ten oostenJacob mollener


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0469v van 26 mei 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenReyner Reyners


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0097v van 19 apr 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 38achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Jacobs* molenaar


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0028r van 17 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 32een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Schritsen
naastligger ten oostenJacob Jacobs molenaar


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0142r van 19 sep 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Jacobs* muller


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0202r van 15 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 36Schritsen ZZ0‑00‑00 gghuis daer den Rode Meulen uytsteeckt
koperN. N. de Rode Molen
verpachter grondde stad Harlingen5‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer daarachter van Jan Toenis1‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer daarachter van Toenis Simons1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenChristiaen Jurians
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenToenis Meinerts
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Jacobsmolenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt provisioneel geveild ten verzoeke van wd. en erven molenaar Jacob Jacobs, 1/2 huis zz. Schritsen, daer de rode meulen uytsteeckt. Ten O. Christiaen Jurrians, ten W. Toenis Meynerts en een steeg. Grondpacht 5 cg aan de Stad, waarentegen genietende 2 cg uit de kamers daarachter van Jan Toenis [1 achter 32] en Toenis Simons [2 achter 32].


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0210v van 5 feb 1620 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 36Schitsen613‑00‑00 gghuis van wln. Jacob Mullers
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenChristiaan Jurrians
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenToenis Meinerts
naastligger ten westenJan Toenis
naastligger ten westenToenis Simons
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperwijlen Jacobmolenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild een huis nagelaten door Jacob muller op de Schritsen. Ten O. Christian Jurians, ten W. een steeg en Toenis Meinerts, Jan Toenis [1 achter 32] en Toenis Simons [2 achter 32]. Provisioneel gekocht door [?] voor 613 GG.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0014r van 13 mei 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 32een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensecretaris Tiaard Lous


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0043v van 26 jan 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 38achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis daar de Rode Molen uitsteekt


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0116v van 12 dec 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg in halve eigendom
naastligger ten oostenhuis waar de Rode Molen uitsteekt


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0116v van 12 dec 1629 (het 10e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 36Schritsen ZZ00‑00‑00 cghuis, strekkende zuidwaarts met de tuin tot de gang voorbij de loods
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen5‑02‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelTonis Meynerts1‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelJan Teunis1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenChristiaen Jurjens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenTonis Meynerts
naastligger ten westenJan Teunis
naastligger ten westenTeunis Symons
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat en diept]
verkoper van 1/2burgemeester Hilbrant Dircks, gehuwd met
verkoper van 1/2Dyuecke Tyaardts, en
verkoper van 1/2Jancke Buwalda voor haar kind, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Lou Tyaardts, erfgenamen van
erflaterwijlen Tyaard Loussecretaris van Harlingen
eerdere samenvatting door Yde Elsingahuis zz Schritsen. Ten O. Christiaen Jurjens, ten W. Tonis Meynerts, Jan Teunis en Teunis Symens en een steeg, ten N. straat en diept. Grondpacht 5 CG aan de Stad, waarentegen de koper 2 CG ontvangt uit de kamers van Jan Teunis en Teunis Symons.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0028r van 11 dec 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 32een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenmr. Hans Pieters


1657 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 202 folio 235v van 22 dec 1657 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Schritsen 36
inventarisantwijlen mr. Hans Pytters
requirant q.q.Harmen Synes, testamentair curatorequipagemeester Admiraliteit
requirant q.q.Inte Aettes, curator over
requirantDouckien Bauckes inventarisants zoons kind, kind van
wijlen Frouck Hanses
aangeverTrintie Thomasdienstmaagd
Jurien Harmensknecht
inleiding bij de boedelinventarisatie[0235v] Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ende ten sterffhuyse van wijlen Meester Hans Pytters van alle de goederen uyt ende inschulden soo de selve bij hem pro indiviso sijn beseeten geweest, dat ten overstaen van de praesiderende burgemeesteren Evout Stiensma ende Jan Knijff als verordonneerde commissarien geadsocieert met doctore Dominico Wringer secretaris deser stede, ten versoecke van Inte Aettes als legitieme curator over Douckien Bauckes des selfs zoons kindt, bij wijlen Frouck Hanses in echte verweckt ter eenre, ende Harmen Synes, equipagemeester van de Heeren Raeden ter Admiraliteyt in Vrieslandt, testementarius curator, ende daerop bij den Gerechte geauthoriseert tot curator over Douckien Bauckes voornoemt, ende dat over de goederen soo bevonden sal worden bij wijlen Meester Hans Pyters naegelaten sal sijn, ende op het aengeven van Trintie Thomas ende Jurien Harmens respectivelijck dienstmaeght ende knecht van wijlen Meester Hans Pytters nae gedaene belofte bij solemnele ede in handen van welgemelte praesiderende Burgemeesteren om alles getrouuelijck nae haer beste wetenschap te sullen Aengeven. Actum den 22e december 1657.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0142v van 27 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJurrien


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0020v van 19 aug 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 32een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen mr. Hans Pieters


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 13vSchritsen 36mr. Jurienf. 2000-00-00


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0060v van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 36Schritsen ZZ600‑00‑00 gghuis genaamd de Rode Meulen
kopermr. Jurjen Harmens de Rode Molen
verpachter grondde stad Harlingen5‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde Admiraliteit in Friesland2‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Sicke Douwes
naastligger ten zuidende Admiraliteit in Friesland
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland: gevangenhuis
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat en diept]
verkoperDoutie Backes Wiersma, weduwe van
verkoperwijlen Livius Maggamagerechtsbode te Bolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Jurjen Harmens koopt een huis zz. Schritsen, genaemd 'de Rode Molen'. Ten O. wd. Siebe Douwes, ten Z. de Heeren Raden van het Collegie ter Admiraliteit, ten W. het gevangenhuis v.d. Admiraliteit en een steeg, ten N. de straat en diept. Gekocht van Doutie Bauckes Wiersma wv Livius Mockema.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0081r van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 38achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenmr. Jurjen Harmens


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0090r van 29 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenmr. Jurjen Harmens


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-150 , folio 162Schritsen 36huis
eigenaarmr. Jurjen Harmens
gebruikermr. Jurjen Harmens
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-150 , folio 106vSchritsen 36huis
eigenaarJurjen Harmens
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan31‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-150 , folio Schritsen 36huis
eigenaarJurjen Harmens erven
gebruikerJurjen Harmens erven
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-150 , folio 107rSchritsen 36huis
eigenaarClaaske Stapert
eigenaarGeeske Stapert
gebruikerClaaske Stapert
gebruikerGeeske Stapert
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-150 , folio 107rSchritsen 36huis
eigenaarKlaeske Stapert
eigenaarGeeske Stapert
gebruikerKlaeske Stapert
gebruikerGeeske Stapert
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-150 , folio 108rSchritsen 36huis
eigenaarClaaske Stapert
eigenaarGeeske Stapert
gebruikerJurjen Staapert
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-150 , folio 108rSchritsen 36huis
eigenaarClaaske Stapert
eigenaarGeeske Stapert
gebruikerJurjen Stapert
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-172 , folio 181rSchritsen 36huis en tuin
eigenaarJ. Stapert
gebruikerJ. Stapert
huurwaarde24‑08‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerObbe Stevens
huurwaarde13‑00‑00 cg
gebruikerDoedtje Wiegers
huurwaarde14‑00‑00 cg
huurwaarde totaal51‑08‑00 cg
af: lasten06‑10‑00 cg
huurwaarde totaal44‑18‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑03‑04 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0224r van 5 mei 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 36Schritsen ZZ189‑14‑00 gghuis
koper van 1/2 door niaar ratione sanguinisGovert de Keth, broer vansecretaris van Franekeradeel te Franeker
koper van 1/2 door niaar ratione sanguinisEvert de Keth vendumeester Admiraliteit
geniaarde koperJacob Sybrens, gehuwd metbleker
geniaarde koperSjoukje Johannis
huurderFreerk Symons
naastligger ten oostenGoverd de Keth c.s.
naastligger ten zuidenGoverd de Keth c.s.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperBaukje Codercq, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Noordgakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGovert Deketh koopt, na niaar ratione sanguinis tegen bleker Jacob Sybrens x Sjoukje Johannes kopen een huis zz. Schritzen, thans verhuurd aan Freerk Symons. Ten O. en Z. Goverd Deketh c.u., ten W. een steeg, ten N. de Schritzen. Geen grondpacht. Gekocht van Baukje Coderq wv koopman Jacob Noordga, voor 189 gg 14 st.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0190r van 13 jun 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Keth [staat: Deketh]


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0190r van 13 jun 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 36Schritsen ZZ1915‑00‑00 gghuis, erf en hof
koperEverhardus de Keth vendumeester Admiraliteit
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten oostende tuin van de heer de Keth [staat: Deketh]
naastligger ten zuidenhet woonhuis van de heer de Keth [staat: Deketh]
naastligger ten zuidende Admiraliteit in Friesland: pakhuis
naastligger ten westensteeg van de provoost gewaldige
naastligger ten zuidensteeg van de provoost gewaldige
naastligger ten noordenSchritsen
verkoper q.q.vroedsman Martinus Oneides, gelastigde en te Sneek
verkoper q.q.Harmanus Oneides, gelastigde en te Exmorra
verkoper q.q.burgerhopman Jacobus Oneides, gelastigden van te Sneek
verkoperwijlen Jurjen Stapert


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-172 , folio 181rSchritsen 36huis en tuiin
eigenaarE. de Keth [staat: Deketh]
gebruikerJacob Gerlofs
huurwaarde36‑00‑00 cg
gebruikerJan Oedses wed.
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting06‑10‑00 cg
huurwaarde totaal49‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑00‑00 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0077r van 5 mrt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEverhardus de Keth vendumeester Admiraliteit


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-172 , folio 181rSchritsen 36huis
eigenaarE. de Keth [staat: Deketh]
gebruikerAnne Frankes
huurwaarde32‑00‑00 cg
gebruikerRinke Hendriks
huurwaarde22‑00‑00 cg
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting06‑10‑00 cg
huurwaarde totaal47‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑12‑12 cg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0282r van 9 okt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer de Keth [staat: Deketh]


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-179/2, pag. 134Schritsen 36Hendrik Rink , 36 jaar, gehuwd
8-179/2, pag. 134Schritsen 36Wybren Luitjes , 34 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-172 , pag. 176Schritsen 36P. van der Zwaag 3‑00‑00 cghuis en tuin


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-072Schritsen 36Bauke Kramergebruiker van wijk F-072, sjouwer, eigenaar is mejuffr. v. d. Zwaag, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-072Schritsen 36Mejuffrouw van der Zwaageigenaar van wijk F-072; gebruiker Bauke Kramer, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-073; gebruiker Jan Jansen Bakker, sjouwer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-072Schritsen 36mej van der ZwaagBauke Kramersjouwer


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49010 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 555 en 576 van 5 nov 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-072Schritsen 36provisionele en finale toewijzingfl. 198huis op de Schritsen F-072
 
verkoperPetrus Deketh (ook wel Petrus de Keth genoemd)
koperLaas Lases Wijnalda


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1489Schritsen 36Laas Wijnalda timmermansknegtHarlingenhuis (36 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-072Schritsen 36Jan H Hildersumoud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk F-072; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-072Schritsen 36Jan Lykles de Boer... zv Lijkle Jans dB en Anna van Vals; BS huw 1813, huw 1831, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk C-004, wijk F-072; gebruiker van wijk E-232, varensgesel, medegebruiker is Jan Sweitser wed. ; eigenaar is wed. S. van der ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-072Schritsen 36Klaaske Hayes Bruinsma... en Aafke Karstens (de Kok); BS ovl 1828; 1831 huwelijken, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk C-004, wijk F-072; oud 37 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk C-005; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-072Schritsen 36Laas Laases Wijnalda... bewijs, 24 Slagtmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk F-072; VT1839; kind: Sjoukje Laases Wijnalda, geb 18 jan 1812, ged 9 feb 1812 Grote Kerk HRL; L.L.W. eigenaar ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-072Schritsen 36Tetje Dirks Akkerboom... productie van genoegzaam bewijs, 24 Slagtemaand 1810; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-072; VT1839; geb 1 feb 1789, ged 17 feb 1789 Grote Kerk HRL, dv Dirk Reins Akkerboom en Louiza ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-072SchritzenLaas Wijnalda51 jhuistimmermanHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
F-072SchritzenTetje Akkerboom50 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-072SchritzenLaas L Wijnalda22 jkleermakerHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-072SchritzenRein L Wijnalda19 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-072SchritzenLouisa L Wijnalda15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-072SchritzenGerrytje Wijnalda13 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-072SchritzenTrijntie Wijnalda12 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-072SchritzenJan Hendks. Hildersum41 jzeemanHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
F-072SchritzenAkke van der Zee41 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
F-072SchritzenUpkje Ku Hildersum20 jnaaisterHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-072SchritzenBaukje Hildersum17 jLeeuwardengezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-072SchritzenJantie Hildersum15 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-072Schritsen 36Ruurdje Fokkes Gaastra, overleden op 10 februari 1846(Certificaat van onvermogen), 51 jr, geboren Workum 19/10/1794, overleden Schritzen F 72, gehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 566 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-072Schritsen 36Geertje Lazes Wijnalda, overleden op 22 januari 184720 jr (geboren 1/4/1826), overleden Schritzen F 72, ongehuwd, dochter van Laas Wijnalda, timmerman en Tettje Dirks Akkerboom, zuster van Laas, kleermaker, Rein, schoenmaker, Sjouwkje (vrouw van Tijs Freerks de Bruin, varensgezel) en minderjarige Trijntje en Louisa Lazes Wijnstra. (in tafel 'Gerritje') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-072Schritsen 36Jetje Johannes de Boer... dv Johannes Sjoerds en Trijntje Dirks; BS huw 1820, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-121, 126, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1489Schritsen F-072Stoomboot-Reederij Harlingen woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1489Schritsen F-073 Wijger Harmens Czn.woonhuis


1896 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49097 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1095, 1100 en 1101 van 2 dec 1896
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-073Schritsen 36provisionele en finale toewijzingfl. 749huis met plaats en bleek aan de Schritsen F-073 en F-074
 
verkoperWyger Cornelis Harmens
koperAndries Nauta


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5044Schritsen 36 (F-074)Nicolaas P. Lipjeswoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 36B. Hondemaletterzetter
Schritsen 36aH. Kruidhofdekknecht
Schritsen 36aH. Kruidhofmachinist
Schritsen 36aE. Kruidhofsleepbootkapitein


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 36B. (Bauke) Tuinstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 36rijksmonument 20664


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 5044Schritsen 36


2023
0.13622903823853


  terug