Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 43
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 435-1515-1515-195F-144F-138


Naastliggers vanSchritsen 43
ten oostenSchritsen 45
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 41
ten noordenLanen 52


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0158v van 22 apr 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 41achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0058r van 19 jan 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0064v van 9 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0259v van 20 jan 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJelis Pieters Mesdach


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0311v van 4 mei 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet achterhuis van Jelis Mesdach


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0334v van 18 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 43Schritsen NZ of zuiderwal00‑00‑00 cg1/2 huis daer den Gulden Vlassack uytsteeckt
koper provisioneelN. N. de Gouden Vlaszak
naastligger ten oostenJan Rutten
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Marten Pieters
naastligger ten noordenvrije uitgang op de Lanen
verkoperJacobmijntie Meyns, weduwe van
verkoperwijlen Gillis Mesdach
verkoper q.q.Jan Harmens c.soc., oomen en voorstanders van
verkoperde onmondige weeskinderen van wijlen Gillis Mesdach
verkoperAbraham Pieters de Blaire
verkoper q.q.Abraham Pieters de Blaire mede voor zich, gelastigde van zijn zuster
verkoperSusanneken Pieters de Blaire
verkoper q.q.Abraham Pieters de Blaire mede voor zich, gelastigde van zijn zuster
verkoperMartijntyen Pieters de Blaire
verkoper q.q.Abraham Pieters de Blaire mede voor zich, gelastigde van zijn zuster
verkoperJudit Pieters de Blaire
erflaterPieter Mesdach


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0345v van 8 feb 1623 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 43Schritsen NZ156‑00‑00 gg1/2 huis daer de Vlassack uytsteeckt
koper provisioneelN. N. de Vlaszak
naastligger ten oostenJan Rutten
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Marten Pyters
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0079r van 3 sep 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet achterhuis van Jelis Mesdach


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0085v van 26 nov 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0023v van 1 sep 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacomijntie, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Jelis Mesdagh


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0127r van 14 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0096r van 26 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGilles Misdach


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0174v van 23 mrt 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 41achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEllert Jansen


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0226v van 14 jun 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 43Schritsen NZ870‑00‑00 gghuis
koperCornelis Jeltes c.u.
naastligger ten oostenRogier Jansen de Coocq
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenRoelyff Lubberts
naastligger ten noordenEllert Jansen
verkoperMarten Gillis Mesdagh c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jeltes koopt een huis nz. Schritsen. Ten O. Rogier Jansen de Cocq, ten W. Roeloff Lubberts, ten Z. die straat, ten N. Ellert Jansen. Gekocht van Marten Gilles Mesdagh.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0087r van 10 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Wybrens


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0178v van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Wybrandts


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0093v van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWybren Jansen mr. kleermaker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-151 , folio 107Schritsen 43huis
eigenaarWybren Jansen wed.
gebruikerWybren Jansen wed.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-151 , folio 69vSchritsen 43huis
eigenaarWybren Jansen wed.
gebruikerWybren Jansen wed.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan13‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-151 , folio Schritsen 43huis
eigenaarwed. Wybren Jansen
gebruikerwed. Wybren Jansen
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑08 cg


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0004r van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Wybrens Wijngaarden mr. kleermaker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-151 , folio 70rSchritsen 43huis
eigenaarWybren Jansen erven
gebruikerWybren Jansen erven
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-151Schritsen 43Jan Wybrens, bestaande uit 2 personen20‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-151 , folio 70rSchritsen 43huis
eigenaarWybren Jansen erven
gebruikerWybren Jansen erven
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0230v van 26 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sjoerd Wijngaard


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-151 , folio 71rSchritsen 43huis
eigenaarWybren Jansen erven
gebruikerWybren Jansen erven
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0062v van 27 feb 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sjoerd Wijngaerd


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0036r van 16 nov 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 43Schritsen NZ1000‑00‑00 gghuis en tuintje
koperhuisman Focke Gerbens te Almenum
huurderJan Yedes Wijngaerden c.u.mr. kleermaker
naastligger ten oostenPyter Lensius
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westendr. B. Jelgersma c.s.
naastligger ten noordenJan Jansen
verkoper van 1/2Trijntie Wijngaerd, gehuwd met te Franeker
verkoper van 1/2Johannes Wijngaerd te Franeker
verkoper van 1/2Trijntje Rienstra, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen vroedsman Wybrand Wijngaerd


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0105v van 29 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFocke Gerbens


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0106r van 12 mei 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFocke Gerbens


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-151 , folio 71rSchritsen 43huis
eigenaarFocke Gerbens
gebruikerFocke Gerbens
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-195 , folio 125vSchritsen 43huis
eigenaarGerben Fokkes
gebruikerF. v.d. Brugh
huurwaarde70‑00‑00 cg
af: lasten03‑10‑00 cg
huurwaarde totaal66‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑01‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-195 , folio 125vSchritsen 43huis
eigenaarGerben Fokkes
gebruikerF. van der Brugh
huurwaarde60‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑10‑00 cg
huurwaarde totaal56‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑05‑06 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0073v van 18 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 43Schritsen NZ640‑00‑00 gghuis
koper door niaarPierkje Bonnes Leefsma, gehuwd met
koper door niaarBernardus Koelmans
geniaarde koperBerend Oorthuis, gehuwd met
geniaarde koperBeitske Jans
huurderF. van der Brugh c.u.70‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Yemes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenP. Schelwald c.u.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Aukje Bolta, gehuwd met
verkoper van 1/2Antonius van Ringhmedicinae doctor
verkoper van 1/2Hyke Bolta, gehuwd met
verkoper van 1/2J. de Leeuwmr. blokmaker


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-195 , folio 126vSchritsen 43huis
eigenaarB. Coelmans nom.ux.
gebruikerF.C. Rhiel
huurwaarde70‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑10‑00 cg
huurwaarde totaal66‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑01‑12 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-199, pag. 85Schritsen 43wed. Koelmans


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-195 , pag. 122Schritsen 43B. Coelman wed.3‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-144Schritsen 43Anna de Vriesgebruiker van wijk F-144, renteniersche; eigenaar is B. Coelmans wed. erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-144Schritsen 43Bernardus Coelmans... Petronella Bonnes Leefsma, verkoopt een huis in 1797; BS ovl 1813; ; wed. erven B.C. eigenaar van wijk F-144, gebruiker is Anna de Vries, renteniersche, 1814. (GAH204); huwt met Petronella Bontes, beide van HRL, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-144Schritsen 43Tjietske Bonnes Leefsmageb 1744 HRL, ovl 5 feb 1814 HRL; wijk F-144; BS ovl 1814; woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-144Schritsen 43wed & erven B CoelmansAnna de Vriesrenteniersche


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49007 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 365 van 15 sep 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-144Schritsen 43koopaktefl. 600huis op de Schritsen F-144
 
verkoperFrans Willems Leemkool
verkoperGerrit ter Heiden
koperPetrus Rosinga


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 108 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-144Schritsen 43Anna Joosten de Vries, overleden op 21 januari 1825vrouw van Petrus Rosinga, rentenier (Schritsen F 144, testamentair erfgenaam), geen kinderen. Saldo fl. 1.086,53. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1340Schritsen 43Simon Schaap Harlingenhuis en tuin (156 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-144Schritsen 43Harmen Roelofs Dieters... Klases Blok; BS huw 1824; oud 40 jaar, geb Nieuweschans en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk F-144; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-144Schritsen 43Johannes Eeuwes van der Heyde... eigenaar is C. Mollema, 1814. (GAH204); oud 73 jaar, geb Grootegast en wonende te HRL. 1839, wijk F-144; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-144Schritsen 43H Dieters stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-144SchritzenHarmen R Dieters40 jkantoorbediendeNieuwe Schansm, protestant, gehuwd
F-144SchritzenAaltie van der Heide33 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-144SchritzenRoelof H Dieters14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-144SchritzenJohannes van der Heide73 jGrote Gastm, protestant, weduwnaar


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-144Schritsen 43Tettje Brink, overleden op 13 november 184319 jr (geboren 24/8/1824), overleden Schritsen F 144. (Certificaat van onvermogen nr. 264: ook te lezen als 'Fettje') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-144Schritsen 43Rinze Oepkes Zijlstra... in 1850, N.H., zv Oepke Minnes en Eva Rinses; BS huw 1822, ovl 1849, ovl 1850, bev.reg. Ha18 51 wijk ... (alles)


1860 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Schritsen 43, HarlingenSchritsen 43Drooge, Rimke vanRJvD 1860'baksteeninscriptie (Rimke van Drooge)
Geboren 7 december 1852 te Harlingen. Zoon van schoenmaker Jan Huibartus van Drooge, geboren 16 december 1816 te Wolvega, overleden 9 mei 1887 te Harlingen, en Aaltje Rimkema, overleden 19 januari 1885 te Harlingen.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1340Schritsen F-144erv. Cornelis P. Draaisma woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1340Schritsen F-138 Jan Hubertus van Droge woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1340Schritsen 43 (F-138)Trijntje Posthumuswoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 43Jac. Dijkstramandenmaker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 43W. (Willem) Ligthart


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 43rijksmonument 20653


2023
0.08873987197876


  terug