Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 44
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 448-1538-1538-175F-068F-069


Naastliggers vanSchritsen 44
ten oostenSchritsen 46
ten westenSchritsen 42
ten noordende Schritsen


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0172v van 1 jul 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReyner Frans


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0231r van 23 nov 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReyner Fransen


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0225r van 10 jul 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReyner Fransen


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0126v van 16 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 42achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van burgemeester Frans Reyners Templar


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0046v van 14 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Frans Reiners


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0155r van 26 apr 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob R. Braam koopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-153 , folio 162Schritsen 44huis
eigenaarJacob Romkes Braam
gebruikerDirk van Zeist
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0300r van 4 jul 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 44Schritsen ZZ440‑00‑00 cgwoning
koperSalomon Stapert c.p.
naastligger ten oostenDirk Christiaens
naastligger ten zuidenReiner Fontein koopman
naastligger ten westenAlbert Alberts
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJacob Romkes Braamkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSalomon Stapert koopt woning zz. Schritsen, omtrent de Raamstraat. Ten O. Dirck Christiaans, ten W. Albert Alberts, ten Z. Reiner Fontein, ten N. de Schritsen. Gekocht van Jacob Romkes Braam, voor 440 cg.


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0022v van 11 sep 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende koper Salomon Stapert


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-153 , folio 106vSchritsen 44huis
eigenaarSalomon Stapert
gebruikerAntie Sjoerds Schiere
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan31‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-153 , folio Schritsen 44huis
eigenaarSalomon Stapert
gebruikerAntje Sjoerds Schiere cum soc.
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0322v van 11 jun 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSalomon Stapert


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-153 , folio 107rSchritsen 442 huisen
eigenaarPhilippus Swart
gebruikerPhilippus Swart
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerjuffrouw van der Wolt
huurwaarde60‑00‑00 cg
huurwaarde totaal90‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-153Schritsen 44juffr. van der Wolt, bestaande uit 1 persoon, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-153 , folio 107rSchritsen 442 huizen
eigenaarPhilippus Swart
gebruikerTjeskjen Wassenaer
huurwaarde40‑00‑00 cg
gebruikerjuffrouw van der Wolt
huurwaarde60‑00‑00 cg
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-153 , folio 108rSchritsen 442 huizen
eigenaarPhilippus Swart
gebruikerTjieskje Wassenaer
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg
gebruikerGeert Steenveld
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-153 , folio 108rSchritsen 442 huizen
eigenaarPhilip Swart wed.
gebruikerjuffrouw Hillema
huurwaarde40‑00‑00 cg
gebruikerHylke Stapert
huurwaarde40‑00‑00 cg
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0256r van 11 feb 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Philippus Swart


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-175 , folio 181vSchritsen 44huis
eigenaarPh. Swart wed.
gebruikerdr. H. Stapert
huurwaarde60‑00‑00 cg
af: lasten02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal58‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑10‑14 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0064r van 31 aug 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendr. Stapert


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0066v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRuurd Pieters


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0084r van 12 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 44Schritsen ZZ1100‑00‑00 cghuis en tuintje
koperRuurd Pieters, gehuwd met
koperYtje Jans
huurderSaake Jochums c.u.
naastligger ten oostende verkoperse, de weduwe van wijlen Philippus Zwart koopman
naastligger ten zuidends. Wildeman
naastligger ten westende heer E. de Keth [staat: Deketh]
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperRinske Hendriks Rademaker, weduwe van
verkoperwijlen Philippus Zwartkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Pieters x IJtje Janes koopt een huis en tuin zz. Schritsen, verhuurd aan Saeke Jochums. Ten O. de verkoper, ten W. Everhardus de Keth, ten Z. ds. Wildeman en N. de Schritsen. Gekocht van Rinske Hendriks Rademaker wv Philippus Zwart, voor 1100 cg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-175 , folio 181vSchritsen 44huis
eigenaarRuurd Pieters wed.
gebruikerRuurd Pieters wed.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-175 , folio 181vSchritsen 44huis
eigenaarRuurd Pieters wed.
gebruikerRuurd Pieters wed.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0282r van 11 okt 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 44Schritsen ZZ470‑00‑00 gghuis en tuin
koperAndries Anskes van der Hoek, gehuwd metschoolmeester
koperAttje van der Meulen
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Hein G. Brouwer
naastligger ten zuidends. G. Wildeman
naastligger ten westenE. de Keth
naastligger ten noordenSchritsen
verkoper q.q.Jan Rootje, curatorvoerman
verkoper q.q.Jan G. de Boer, curatoren overkoopman
verkoperde boedel van wijlen Yttje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Ruurd Pieters


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-183, pag. 134Schritsen 44Anderies van Hoek, 31 jaar, gehuwd


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0115v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAndries van Hoek


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0299v van 25 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAndries van Hoek


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0013r van 15 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 44Schritsen ZZ wijk F-075425‑00‑00 cghuis en tuintje
koperAbraham de Ruiter
naastligger ten oostenBetting A. de Boer schipper
naastligger ten zuidende heer P. de Keth [staat: Deketh]
naastligger ten westende heer P. de Keth [staat: Deketh]
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperAndries van Hoekschoolmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbraham Frederiks de Ruiter koopt.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0048v van 24 jun 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAbraham de Ruiter boekbinder


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-175 , pag. 176Schritsen 44A. de Ruiter 2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-068Schritsen 44Abraham Frederiks de Ruiter... van wijk E-242; gebruiker Jelle Hanekamp, geweermaker, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-068, handelaar, 1814. (GAH204); id. van wijk F-069, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-135; ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-068Schritsen 44Abraham de RuiterAbraham de Ruiterhandelaar


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1501Schritsen 44erven Abraham de Ruiter grutterHarlingenhuis en erf (120 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-068Schritsen 44Thomas Jans Zwanenburg... ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk H-203; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk F-068; VT1839; T.J.Z. eigenaar van perceel nr. 1920 te HRL, scheepstimmerman, woonplaats HRL, legger nr. 842, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-068Schritsen 44Trijntje Johannes Alta... BS huw 1827, ovl 1850 bev.reg. HRL 1851 wijk H-203; oud 35 jaar, geb Lemmer, wonende te HRL. 1839, wijk F-068; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-068Schritsen 44T Zwanenburg stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-068SchritzenThomas Zwanenburg35 jscheepstimmermanHarlingenm, protestant, gehuwd
F-068SchritzenTrijntie Johanna Alta35 jLemmerv, protestant, gehuwd
F-068SchritzenJan Zwanenburg9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-068SchritzenJohannes Zwanenburg5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-068SchritzenAuke Zwanenburg2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-068SchritzenItske Zwanenburg1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-068Schritsen 44Uilke de Vrij, overleden op 6 mei 1844(Certificaat van onvermogen), 17 jr (geboren 5/1/1827), overleden Ossenmarkt F 68. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1501Schritsen F-068Stoomboot-Reederij Harlingen woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1501Schritsen F-069 Wijger Harmens Czn.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1501Schritsen 44 (F-069)Wyger Harmens (Czn.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 44J. Stängelkantoorbediende
Schritsen 44L. Stängellikeurstoker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 44W. (Willem) Vlieger


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 44beeldbepalend pand4 van 10


2023
0.073462009429932


  terug