Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 48
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 488-154 8-177 F-257F-067


Naastliggers vanSchritsen 48
ten oostende Raamstraat
ten westenSchritsen 46
ten noordende Schritsen


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0041r van 4 mrt 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 48Schritsen ZZ hoek Raamstraat600‑00‑00 GGwoning bestaand uit 2 kamers met een gang ertussen, beide met een ledige plaats en loods erachter met een bak ende een wijnstok die op de kamers ligt
koperDouwe Douwes, gehuwd met
koperMayke Cornelis Oedendall
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidende hof van Frans Templar
naastligger ten westende kamers van Frans Templar
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperRegnerus Templarapotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Douwes x Mayke Cornelis Oedendall kopen een woning bestaande uit twee kamers en een gang tussen beide, met een ledige plaats en loods daar achter, zz. Schritsen op de hoek van de Raamstraat. Ten O. de Raamstraat, ten Z. de hof van Frans Templar, ten W. de kamers van Frans Templar, ten N. de Schritsen. Grondpacht 25 st aan de Stad. Gekocht van apotheker Regnerus Templar, voor 600 GG.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0294r van 14 mrt 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 48Raamstraat, op de hoek van de200‑00‑00 GGhuis of woning met een ledige plaats en loods
koperAlbert Alberts c.u.pottenbakker
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenReyner Claessen Fonteyn
naastligger ten westenJacob Romkes Braam
naastligger ten noordenSchritsen [staat: diept]
verkoperMayke Douwes, gehuwd met
verkoperCoert Feyckes


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0155r van 26 apr 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 48Schritsen ZZ bij de Woudmansbrugge64‑08‑00 GGwoning
koperDirk Christiaans
bewonerde koper Dirk Christiaans
naastligger ten oostende bewoonde woning door Jacob Jansen, gehuwd metsteenvoerder
naastligger ten oostenRinske Alberts
naastligger ten zuidende bewoonde woning door Jacob Jansen, gehuwd metsteenvoerder
naastligger ten zuidenRinske Alberts
naastligger ten westenJacob R. Braam koopman
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperJacob Jansen, gehuwd metsteenvoerder
verkoperRinske Alberts


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-154Schritsen 48huis
eigenaarJacob Jansen
gebruikerJacob Jansen
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0300r van 4 jul 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Christiaens


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0022v van 11 sep 1718 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 48Schritsen ZZ bij de Raamstraat50‑00‑00 GGwoning
koperSalomon Stapert
naastligger ten oostenJacob Jansen
naastligger ten zuidenJacob Jansen
naastligger ten westende koper Salomon Stapert
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat]
verkoperChristiaen Dirks
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(ook) Salomon Stapert koopt woning omtrent de Raamstraat. Ten O. en Z. Jacob Jansen, ten W. de koper, ten N. de Schritsen. Gekocht van Christiaan Dirks, voor 50 gg. (Onder aan de blz..)


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-154Schritsen 48huis
eigenaarJacob Jansen
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingaen den executeur bet.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-154Schritsen 48huis
eigenaarJacob Jansen
gebruikerJacob Jansen
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0126v van 2 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 48Schritsen ZZ [staat: op de hoek van de Raamstraat WZ]410‑10‑00 CGhuis
koperSweerd Ruerds
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten westenSalomon Stapert
naastligger ten zuidenSalomon Stapert
naastligger ten noordenSchritsen
huurderDirk Wyberens
verkoperAlbert Jacobsdamastwever


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0312v van 28 mrt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 48Schritsen ZZ [staat: Raamstraat WZ hoek Leertouwersbrugje]386‑00‑00 CGhuis
koperDirck Wybes, gehuwd metplateelbakker
koperTrijntie Alberts
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten westende weduwe van Stapert
naastligger ten zuidende weduwe van Stapert
naastligger ten noordenSchritsen en diept
verkoperSwerus Ruyrds Bontekoe, gehuwd met
verkoperFeykien Louwerens


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-154Schritsen 48huis
eigenaarDirk Wybrens
gebruikerDirk Wybrens
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
opmerking[in het register vermeld als 8-254]
opmerking[in het register vermeld als 8-255]
opmerking[in het register vermeld als 8-256]


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-154 Schritsen 48Wybe Wybrens, bestaande uit 4 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-154Schritsen 48huis
eigenaarWybbe Wybrens nom. ux.
gebruikerWybbe Wybrens nom. ux.
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0076v van 6 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 48Schritsen ZZ [staat: Raamstraat WZ op de hoek bij het Leertouwersbrugje]550‑00‑00 CGhuis en tuintje
koperJetse Ruirds, gehuwd metvarensgezel
koperTrijntie Jans
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenPhilippus Swart
naastligger ten westenPhilippus Swart
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperTrijntie Alberts, gehuwd met
verkoperWybe Wybrensplateelbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetse Ruurds, varend persoon x Trijntje Jans koopt een huis en tuin hoek Raamstraat, bij het Leertouwersbrugje. Geen grondpacht. Ten O. die straat, ten Z. en W. Philppus Zwart, ten N. de Schritsen. Gekocht van Trijntje Alberts x plateelbakker Wybe Wybrens voor 550 cg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0066v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Jetze Ruurds


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0115v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 48Schritsen ZZ405‑00‑00 CGhuis
koperBetting Alberts de Boer, gehuwd met
koperPietje Jans Schaafsma
naastligger ten oostenTjerk van Tienen
naastligger ten zuidenAndries van Hoek
naastligger ten westenAndries van Hoek
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperSusanna Johannes de Haan, weduwe van
verkoperwijlen Hein Brouwer


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-177, pag. 176Schritsen 48Jetze Ruurds0‑10‑00 cg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1502Schritsen 48Menzo RengersschoolmeesterHarlingenhuis en erf (240 m²)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2646Schritsen F-067Hette W. Hettemawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2646Schritsen 48 (F-067)Hette W. Hettemawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 48S. Boomstrastoker gemeentelijke gasfabriek


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 48beeldbepalend pand5 van 10
  terug