Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 50
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 504-048 4-001 F-060F-057


Naastliggers vanSchritsen 50
ten oostenSchritsen 52
ten zuidende Schritsen
ten westende Raamstraat
ten noordende Schritsen


aangrenzende stegen
adresheeft
Schritsen 50Leerlooierssteeg of Perksteeg of Joodse steegje ten oosten


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0171v van 17 jun 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLucas


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0211r van 25 mei 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 50Schritsen ZZ900‑00‑00 GGhuis met de plaatsen daarachter
koperSteven Gunter, gehuwd met
koperJantien Pieters
verpachter grondN. N. 8‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelThewis Folckerts2‑06‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde tuin van burgemeester Dyrck Hendrix5‑05‑00 CG
naastligger ten oostenThewis Folckerts
naastligger ten zuidentuin of huis van Wiert Syurdts
naastligger ten westenRaamstraat [staat: steeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSteven Gunter x Jantien Pieters


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0083v van 2 feb 1612 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Leerlooierssteeg


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0102v van 7 dec 1617 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 50Schritsen ZZ0‑00‑00 GGhuis en plaats
koperN. N.
naastligger ten oostenTheunis Folckerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRaamstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat]
verkoper q.q.burgerhopman Jan Freercks, curator bonorum
verkoper q.q.Jan Jansen, curatoren bonorum overkoperslager
verkoperhet sterfhuis van wijlen Steffen Gunter de oude, gehuwd met
verkoperSicke Sickes, nu de echtgenote van
verkoperClaes Aerntsgleibakker


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0106r van 18 jan 1618 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 50Schritsen ZZ681‑21‑00 GGhuis met tuintje
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRaamstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperwijlen Steffen Gunter de oudegleibakker


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0232v van 13 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSteffen Steffens de Gunter de jonge


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0259r van 20 jan 1621 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 50Schritsen ZZ775‑00‑00 GGhuis met plaats daar achter
koperSimon Toenis van der Pijpe, gehuwd metgleibakker te Leeuwarden
koperMartye Jansen te Leeuwarden
verpachter grondde stad Harlingen8‑11‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Lambert Geurts2‑06‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde plaats van Douue Siercx5‑05‑00 CG
naastligger ten oostenLambert Geurts
naastligger ten zuiden*de tuin van Eme Rogiers
naastligger ten westenRaamstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperSteffen Steffens Gunter, gehuwd met
verkoperSibrich Jelles


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0304v van 17 mrt 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSimon Toenis van der Pijpe


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0022v van 19 aug 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSymmen Theunis de Piet, gehuwd met
naastligger ten noordenMaicke Jans


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0022v van 19 aug 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 50achterSchritsen ZZ achter het huis en de plaats van de kopers275‑00‑00 CGhovinge
koperSymmen Theunis de Piet, gehuwd met
koperMaicke Jans
naastligger ten oostenJacob Fransen
naastligger ten zuidenBaucke Sierks
naastligger ten westenRaamstraat [staat: de wijde straat]
naastligger ten noordenSymmen Theunis de Piet, gehuwd met
naastligger ten noordenMaicke Jans
verkoperJan Piters Meut, gehuwd metkoopman
verkoperLeyntie Ymes voor zich, en als last- en procuratiehebbende van
verkoperWierd Emes, en
verkoperJan Emes voor zich
eerdere samenvatting door Yde ElsingaVerkoop van een 1/2 huis op de noordoosthoek aan de oz. van de Catterugh, recht besijden over mr. hardhouwers Lou Ripperts' hoekhuis [Noorderhaven 114?]. Ten N. ligt de HEERESTRAAT.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0062v van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 50Schritsen ZZ2624‑00‑00 GGhuis, winkel, oven, plaats, tuin, houtstek en paardenstal
koper van 1/2Jelle Annes c.u.
koper van 1/2wijlen Roeloff Lubberdts, overleden man van
koper van 1/2Aeltie Meynerts, samen met haar zoon
koper van 1/2Simen Symens Grettinga
verpachter grondde stad Harlingen3‑05‑08 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelnaastligger ten oosten Yede Riencx2‑06‑00 CG
naastligger ten oostenYede Riencx gortmaker
naastligger ten zuidende plaats van de verkoperse Maycke van der Laen
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenstraat
verkoperMaycke van der Laen, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Simen Tuenis van der Piet, echtgenote van
verkoperSuffrido Johannessecretaris op Ameland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Annes c.u. voor 1/2, en Aeltie Meinerts wv Roeleff Lubberts, met haar zoon Simen Symens Grettinga voor 1/2, kopen een huis, winkel, oven, plaets, tuin, houtstek en paardenstal en alle verdere annexen, zz. Schritsen. Ten O. gortmaker Yede Riencx, ten Z. mede de plaets van verkoper, ten W. en N. de straten. Grondpacht 3 CG 5 st 8 pn aan de Stad, daarentegen genietende 2 CG 6 st uit het huis ten oosten. Gekocht van Maycke van der Laen wv Symen Tuenis van der Piet en nu gehuwd met secretaris op Ameland Suffrido Johannes, voor 2624 GG.


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0184r van 30 aug 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJelle Annes c.s.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0213r van 24 okt 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jelle Annes


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0020v van 3 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 50Schritsen ZZ890‑00‑00 GGhuis bestaande uit verscheidene gebouwen
koper van 1/2Tiebbe Jansen c.u.
koper van 1/2Dirck Claessen c.u.
verpachter grondde stad Harlingen3‑05‑08 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Yede Riencx2‑06‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Trijntie Pyters, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Jelle Annes
verkoper van 1/2Mintie Ipes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Symen Symens Grettinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiebbe Jansen x Bauck Lieuwes voor 1/2, en Dirck Claessen x Jetske Gerbens voor 1/2, kopen een huis c.a., bestaande uit meerdere gebouwen, zz. Schritsen, met recht op de grondpacht uit het huis van Yede Riencx. Gekocht van Trijntie Pieters wv Jelle Annes en Mintie Ipes wv Symen Symens Grettinga, elk voor de helft, voor 890 gg.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0021r van 3 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0021r van 3 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 50achterRaamstraat OZ702‑07‑00 GGnieuw huis van 40 1/2 x 22 1/4 voet, en 1/2 schuur in de Raamstraat van 11 voet
koperDirck Fransen, gehuwd metbrouwer
koperAnna Grijp
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Trijntie Pyters, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Jelle Annes
verkoper van 1/2Mintie Ipes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Symen Symens Grettinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Fransen [Visscher], brouwer x Anna Grijp koopt een nieuw huis oz. Raamstraat, lang buitenwerks 40,5 voet en breed 22,25 voet, met de 1/2 van de schuur, breed 11 voet, strekkende voor van de straat tot achter, aan de Perksteeg etc. Geen grondpacht. Gekocht van Trijntje Pieters wd. Jelle Annes, en Mintie Ypes wd. Symen Symens Grettinga, voor 702 GG 7 st.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0070r van 24 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 50Schritsen1425‑00‑00 CG1/2 huis, gleibakkerij, ledige plaats en schuur
koperMintie Epes, laatst weduwe van
koperwijlen Symen Symens Grettinga
eigenaar van 1/2Trijntie Peters Dreyer, weduwe van
eigenaar van 1/2wijlen Jelle Annes
naastligger ten oostenEde Riencx
naastligger ten zuidenDirck Fransen brouwer
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperTrijntie Peters Dreyer gesterkt met haar zonen, weduwe van
verkoperwijlen Jelle Annes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMintie Epes wv Symen Symens Grettinga, koopt huis. Gekocht van Trijntje Pieters Dreyer wv Jelle Annes.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0254v van 28 feb 1657 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 50Schritsen ZZ1720‑00‑00 CGgleibakkerij met molen en gereedschappen
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Iede Riencxgortmaker2‑06‑00 CG
naastligger ten oostenIede Riencx gortmaker
naastligger ten zuidenhet huis van Dirck Fransen Visscher
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperMeyntie Ipes voor haar kind, gehuwd met
verkoperSymen Symens Grettinga


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0073r van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende galeibakkerij van Jacob Aerts cum fratre


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0004r van 30 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende gleibakkerij van Jan Aartz


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0004r van 30 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 50achterRaamstraat OZ1200‑14‑00 GGhuis
koperPieter Yghes c.u.grootschipper
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑08 CG
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten zuidenhet huis van mr. Jurjen Groenwolt kapitein
naastligger ten westenRaamstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende gleibakkerij van Jan Aartz
verkoperoud vroedsman Dirk Fransen Visscher
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Ypkes, grootschipper, koopt een huis oz. Raamstraat, strekkende achterwaarts tot de doorgaande steeg. Ten Z. capitein Jurjen Groenwolt, ten N. de gleibakkerij van Jan Aerts. Gekocht van de curatoren over de boedel van de oud-gemeensman Dirk Fransen Visscher.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0168v van 26 jun 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 50Schritsen ZZ bij het Leertouwersbrugje2200‑11‑00 GGgleibakkerij
koper van 1/2Pytter Pytters Grauda koopman
koper van 1/2Jan Folckerts Grauda* koopman
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenmr. Jurjen Harmens
naastligger ten oostenPytter Yges
naastligger ten zuidenhet huis aan het houthuis staande
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat en diept]
verkoperJan Aerts, gehuwd met
verkoperJeltie Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Pytters Grauda en Jan Folckerts, kooplieden, kopen een gleibakkerij zz. Schritsen bij het Leertouwersbrugje. Ten O. mr. Jurrien Harmens en Pytter Yges, ten Z. de huizinge aan `t houthuis staande, ten W. de Raamstraat, ten N. de straat en diept. Met overname van alle vaste en losse goederen van de gleibakkerij tegen taxatie. Gekocht van Jan Aerts x Jeltie Jacobs voor 2200 gg 11 st.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0044v van 8 jun 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 50Schritsen ZZ bij het Leertouwersbrugje1200‑00‑00 CG1/2 gleibakkerij
koperPytter Pyttersen Grauda koopman
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJurjen Harmens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJan Folckerts Grauda broeder van de koper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Pytters Grauda ruilt de 1/2 gleibakkerij van zijn broer Jan Folckerts Grauda (?) tegen een stukje greidland aan de Bloedige Blynse, gerekend tegen 1200 cg. van 20 stuivers.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0054v van 9 nov 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 50Schritsen ZZ [staat: bij het Leertouwersbrugje]40‑00‑00 CGgrondpacht van 2-00-00 CG
koperJurjen Harmens
eigenaar perceelgrondpacht uit de gleibakkerij van Pytter Pytters Grauda2‑00‑00 CG
verkoperJeltie Jacobs eerder wonende te Harlingen, weduwe van te Stavoren
verkoperwijlen Jan Aertsgleibakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Harmens koopt 2 cg 6 st grondpacht, als op de copers huysinge bijt Leertouwersbruchie aen de gleybackerije van d?coopman Pytter Pytters Grauda is leggende. Gekocht van Jeltie Jacobs tegenwoordig te Stavoren wv gleibakker Jan Aerts, voor 40 cg.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0394v van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPytter Pytters Grauda c.u.gleibakker


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0394v van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 50achterRaamstraat tot achter aan de Perksteeg850‑00‑00 CGhuis
koperPytter Pytters Grauda, gehuwd metgleibakker
koperJetske Sybouts
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑00 CG
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]
naastligger ten zuidenhet huis van Groenewolt
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenPytter Pytters Grauda c.u.gleibakker
verkoper q.q.Hidde Yges, gelastigde vanoud grootschipper
verkoperFedde Pytters, en eveneens vangrootschipper te Kopenhagen
verkoperJan Pyttersgaljootschipper te Kopenhagen
verkoperSytske Pytters, gehuwd met
verkoperWyger Albertsmr. bakker
verkoperPytter Pytterswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Pytters Grauda, galeibacker x Jetske Sybouts, koopt huis in de Raamstraat, strekkende voor van die straat tot achter aan de Perksteeg. Ten O. die steeg, ten W. de Raamstraat, ten Z. Groenewolt, ten N. de koper. Gekocht van Hidde Yges, grootschipper, als lasthebber van Fedde- en Jan Pytters, respect. grootschipper en galjootschipper te Toppenhuizen en Sydske Pyters x Wyger Alberts, mr. bakker en Pytter Pytters, wijdschipper, beiden te Harlingen.


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0169r van 24 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 50Schritsen ZZ hoek Raamstraat1250‑00‑00 CGgleibakkerij
koperJohannes Cramer koopman
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenmr. Jurrien Harmens
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Papesteegje]
naastligger ten zuidende verkoper Wybe Grauda koopman
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperWybe Graudakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Cramer, koopman, koopt een gleibakkerij zz. Schritsen, op de hoek van de Raamstraat. Ten O. mr. Jurrien Harmens en het Papensteegje, ten Z. de verkoper, ten W. de Raamstraat, ten N. de Schritsen. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht inclusief inventaris en gereedschappen, van koopman Wybe Grauda voor 1250 CG.


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0247r van 12 mei 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Cramer gleibakker


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0247r van 12 mei 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 50achterRaamstraat OZ strekkende van daar tot aan de Perksteeg700‑00‑00 CGhuis
koperSybren Harmens c.u.wijdschipper
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑08 CG
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenhet huis van Schelte Pieters
naastligger ten westenRaamstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJohannes Cramer gleibakker
verkoperWybe Grauda meerderjarig vrijgezel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybren Harmens, wijdschipper c.u. kopen een huis oz. Raamstraat, strekkende tot de Perksteeg, waarin het in- en uitgang heeft. Ten Z. Schelte Pieters, ten N. de gleibakkerij van Johannes Cramer. Grondpacht 4 st 8 pn aan de Stad. Gekocht van Wybe Grauda, meerderjarig vrijgezel, voor 700 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-048Schritsen 50gleibackerie
eigenaarJohannes Cramer
gebruikerJohannes Cramer c.u.
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0021r van 19 jun 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 50Schritsen ZZ1080‑00‑00 GGgleibakkerij
koperEnne Hiddes de Vries c.u.
koperLykje Johannes c.u. te Franeker
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Papesteeg]
naastligger ten oostenmr. Jurrien Harmens
naastligger ten zuidenSybren Harmens
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperJohannes Cramerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEnne Hiddes de Vries en Lykle Johannes uit Franeker kopen een gleibakkerij aan de zz. Schritsen. Ten O. mr. Jurrien Harmens en de zgn. Papesteeg, ten Z. Sybren Harmens, ten W. de Raamstraat, ten N. de Schritsen. Gekocht van Johannes Cramer.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-048Schritsen 50gleibackerie
eigenaarJane Hiddes c.u.
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan6‑5‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0095v van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 50Schritsen ZZ hoek Raamstraat875‑00‑00 CGhuis en gleibakkerij
kopermonsieur Petrus Gelinde, gehuwd met
koperPytie Jans Harmana
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
toehaakvijf zilveren ducatons
huurderN. N. 10‑00‑00 CG
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: de zogenaamde Papesteeg]
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen mr. Jurjen Harmens
naastligger ten zuidende kinderen van wijlen Sybren Harmens Koese
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperEnne Hiddes de Vries c.u. en c.s.mr. gleibakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPetrus Gelinde x Pietje Jans Karmann koopt huis en gleibakkerij zz. Schritsen, hoek Raamstraat. Ten O. erven mr. Jurjen Harmens en de zogenaamde Papesteeg, ten Z. erven Sybren Harmens, ten W. de Raamstraat, ten N. de Schritsen. Gekocht van mr. gleibakker Enne Hiddes de Vries, voor? en 5 zilveren ducaten.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-048Schritsen 50gleibackerij
eigenaarPetrus Gelinde
gebruikerPetrus Gelinde
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0128v van 10 okt 1728 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 50Papensteeg OZ150‑00‑00 CGtuin vanouds perk
koperoud burgemeester Joost Gongrijp
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostende hof gebruikt door de Roomse priester
naastligger ten zuidende hof gebruikt door de Roomse priester
naastligger ten westenPapensteeg
naastligger ten noordenPapensteeg
verkoperFolkert Huidekoper te Amsterdam
verkoperJanke Huidekoper te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Gonggrijp, oud-burgemeester, koopt een tuintje c.a. in de Papensteeg, vanouds een schoenmakersperk. Ten O. en Z. de tuin van de Roomsche priester, ten W. en N. die steeg. Vrij op- en afslag in die steeg. Gekocht van Folkert- en Janke Huidekoper te A`dam, voor 150 cg.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0163r van 30 nov 1732 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 50Carl Visschersteeg WZ33‑14‑00 GGhuis
koper q.q.Gerardus Sybrens Suringar, gelastigde vankoopman
koperWatse van Kamminga jonkeroverste van een regiment Infanterie te Wirdum
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenSymon Klamsma koopman
naastligger ten westenWatse van Kamminga jonkeroverste van een regiment Infanterie te Wirdum
naastligger ten noordenWybrigje
verkoper q.q.Lieuwe Sioerds de Bruin, gecommitteerde uitkoopman
verkoperde hypothecaire crediteuren van Jan Broersbrouwer
eerdere samenvatting door Yde Elsingajhr. Watse van Camminga, overste van een regiment infanterie te Wirdum, koopt (via zijn gelastigde Gerard Sybren Suringar) een huis in de Carl Vissersteeg. Ten O. die steeg, ten Z. Symon Lambsma, ten W. de koper, ten N. Wybrigje...? Gekocht van (Lieuwe Sjoerds de Bruin namens hypotheek-crediteuren van) brouwer Jan Broers voor 33 gg.


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0354r van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGelinde [staat: Glinda] koopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-048Schritsen 50huis
eigenaarGerryt Willems
gebruikerHarmen Jurjens cum soc.
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0012va van 4 mrt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Gelinda koopman


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0012va van 4 mrt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 50achterRaamstraat OZ750‑21‑00 GG3/4 huis
koper provisioneelPoulus Dirks mr. timmerman
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑08 CG
huurderGrytie Wassenaer 60‑00‑00 CG
huurderTjiskien Wassenaer
naastligger ten oostenPerksteeg
naastligger ten zuidende weduwe van Gosse Jansen
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenPieter Gelinda koopman
verkoper q.q.Dirk Pieters, curator
verkoper q.q.Auke Clasen, curatoren over
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen Sybren Harmens, gehuwd metgrootschipper
verkoperwijlen Acke Pieters


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0120r van 22 apr 1736 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Gelinda koopman


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0120r van 22 apr 1736 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 50achterRaamstraat OZ187‑19‑00 GG1/4 huis
koperPaulus Dirks, gehuwd metmr. huistimmerman
koperTrijntje Jans
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑08 CG
huurderGrietje Wassenaar 60‑00‑00 CG
huurderTjieskjen Wassenaar
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]
naastligger ten zuidende weduwe van Gosse Jansen
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenPieter Gelinda koopman
verkoperAcke Sybrens, gehuwd met
verkoperWillem Jan Bissuin


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-048 Schritsen 50Johannes Jacobs, bestaande uit 6 personen, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-048Schritsen 50huis
eigenaarJacob Willems
gebruikerJohannes Jacobs
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑10‑14 CG


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0122r van 6 okt 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEeltje Aukes n.u.


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0260v van 21 jun 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEeltje Travaillie n.u.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0180v van 6 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenElske Janes van Slooten


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0299v van 19 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJarig Gelinde koopman


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0301v van 19 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJarig Gelinde koopman


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0135v van 14 okt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJarig Gelinde koopman


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0313r van 14 okt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJarig Gelinde koopman


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 61r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Schritsen 50aHotze R. Binksma x Janke Rasschen kopen een huis en plateelbakkerij en een in 1780 door de verkoper aangekocht achterhuis, zz. Schritsen/hoek Raamstraat. Ten W. de Raamstraat, ten N. de Schritsen. De voorraad steenschotels, gereedschappen en inventaris moet op taxatie worden bijgekocht. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van koopman en plateelbakker Jarig Gelinde voor 10.000 cg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0061r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 50Schritsen ZZ hoek Raamstraat10000‑00‑00 CGhuis, plateelbakkerij, kamer en achterhuis
kopervroedsman Hotze R. Binksma, gehuwd met
koperJanke Rasschen
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJarig Gelindeplateelbakker en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHotze R. Binksma x Janke Rasschen kopen een huis en plateelbakkerij en een in 1780 door de verkoper aangekocht achterhuis, zz. Schritsen/hoek Raamstraat. Ten W. de Raamstraat, ten N. de Schritsen. De voorraad steenschotels, gereedschappen en inventaris moet op taxatie worden bijgekocht. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van koopman en plateelbakker Jarig Gelinde voor 10.000 cg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-048Schritsen 50huis
eigenaarBroer Wybrens
gebruikerAdam Rutgers (voor 20‑00‑00 CG)
gebruikerGerryt Reinders (voor 18‑00‑00 CG)
huurwaarde38‑04‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑09‑12 CG
af: sint jacobi schatti2 10 0


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0213r van 21 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester H. Binksma


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0213r van 21 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 50achterRaamstraat OZ lopende tot de Perksteeg310‑21‑00 GGhuis
koper door niaaroud burgemeester Hotze Romkes Binksma, gehuwd met
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑08 CG
geniaarde koperWytze Heins, gehuwd met
geniaarde koperFrouwkje Palses
huurder voorsergeant de Ruiter 0‑14‑00 CG
huurder bovenTjeerd Annes Bootsma 0‑06‑00 CG
huurder achterWytze Heins c.u.25‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPerksteeg
naastligger ten zuidenRuurd Ackringa
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenoud burgemeester H. Binksma
verkoperTrijntje Lansenberg, gehuwd met
verkoperA. Oenstrastadsbode te Bolsward
verkoperPaulus Lansenbergmr. bakker te Farmsum
erflaterwijlen Jan Paulus Lansenbergkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHotze Romkes Binksma, oud-burgemeester koopt, na niaar ratione vicinitatis, een huis c.a. oz. Raamstraat, strekkende ten O. tot de Perksteeg, waarin een vrij in- en uitgang. Het voorste gedeelte en de bovenkamer zijn verhuurd. Ten O. de Perksteeg, ten Z. Ruurd Ackringa, ten W. de straat, ten N. de koper zelf. Gekocht van Trijntje- x A. Oenstra, stadsbode te Bolsward en mr. bakker te Farmsum Paulus Lansenberg, als mede-erven van hun vader wl. Jan Paulus Lansenberg te Harlingen.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-048Schritsen 50huis
eigenaarBroer Wybrens
gebruikerGorryt Haayes (voor 24‑00‑00 CG)
gebruikerwd. Harmen Harmens (voor 15‑00‑00 CG)
huurwaarde39‑12‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑14‑14 CG
af: sint jacobi schatti2 10 0
grondpacht01‑10‑00 CG
aanslag grondpacht00‑07‑08 CG
grondpacht aan de stad Harlingen


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0219r van 6 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 50Raamstraat3059‑15‑00 CGplateel- of gleibakkerij etc.
koperFrans Tjallingii koopman
naastligger ten oostenFolkert Ates
naastligger ten zuidenwijlen Hotze Romkes Binksma
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenSchritsen
verkoper van 1/3Albartus Binksmakoopman
verkoper q.q.Albartus Rasschen, gelastigde vangezworen klerk ter secretarie
verkoper van 1/3Elisabeth Binksma, gehuwd met te Amsterdam
verkoper van 1/3C. de Meulenmeester
verkoper q.q.Hendrik Wybes Blok, curator overmr. blokmaker
verkoper van 1/3Feike Dirks Kamsma
erflaterwijlen oud burgemeester Hotze Romkes Binksma, gehuwd met
erflaterwijlen Janke Rasschen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Tjallingii koopt een plateel- of gleybakkerij en een mooi huis met bleekveld in de Raamstraat. Gekocht van Albertus Binksma als mede-erfgenaam van zijn ouders Hotze Romkes Binksma x Janke Rasschen, voor 3059 cg.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0219r van 6 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenwijlen Hotze Romkes Binksma


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0219r van 6 mrt 1803 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 50achterRaamstraat OZ3059‑15‑00 CGhuis en bleekveld
koperFrans Tjallingii koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑08 CG
huurder bovende weduwe van Andries Douwes
huurder achterkeukenLieuwe Aukes
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]
naastligger ten zuidenHendrik Jans
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenwijlen Hotze Romkes Binksma
verkoper van 1/3Albartus Binksmakoopman
verkoper q.q.Albartus Rasschen, gelastigde vangezworen klerk ter secretarie
verkoper van 1/3Elisabeth Binksma, gehuwd met te Amsterdam
verkoper van 1/3C. de Meulenmeester
verkoper q.q.Hendrik Wybes Blok, curator overmr. blokmaker
verkoper van 1/3Feike Dirks Kamsma
erflaterwijlen oud burgemeester Hotze Romkes Binksma, gehuwd met
erflaterwijlen Janke Rasschen


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0326v van 19 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFrans Tjallingii


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0022v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFrans Tjallingii koopman


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0022v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 50achterRaamstraat OZ wijk F-062700‑00‑00 CGhuis
koper door niaarAurelia Gratama, weduwe van
koper door niaarwijlen P. Tetrode
geniaarde koperHendrik Danekastelein in de Hopzak
huurderJ. de Reus c.s.
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]
naastligger ten zuidende weduwe van Pieter Tetrode
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenFrans Tjallingii koopman
verkoperFrans Tjallingiikoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAurelia Gratama wv Pieter Tetrode koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Hendrik Dane, kastelein in 'de Hopzak', een huis wijk F-062 (later kadnr. 1513), oz. Raamstraat. Het huis had een buitentrap ten N. en de plateelbakkerij was naastgelegen. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. wd. Pieter Tetrode (koper), ten W. de Raamstraat, ten N. Frans Tjallingii. Gekocht van Frans Tjalingii, voor 700 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-001, pag. 74Schritsen 50F Tjallingii4‑00‑00 cggleibakkerij


1812 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49005 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 84 van 14 mrt 1812
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-060Schritsen 50koopaktefl. 1000huis op de Schritsen nr. 60
 
verkoperCatharina Feytama (wv Frans Tjallingii)
koperPieter Jans Pietersen


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-060Schritsen 50Sjoukje Ruurdsgeb 1760 HRL, ovl 5 nov 1813 HRL, huwt met Tjerk van Tienen, ovl wijk F-060; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-060Schritsen 50Pieter Pieterseneigenaar en gebruiker van wijk F-060, schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk F-061, stalling, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-060Schritsen 50Pieter Pietersen Pieter Pietersen schipper


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49008 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 92 van 29 mrt 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-060Schritsen 50koopaktefl. 525huis op de Schritsen F-060
 
verkoperPieter Johan Pietersen
koperJohannes Yemes Alkama
koperGerbrig Simons


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1515Schritsen 50Johannes Iemes AlkemamelktapperHarlingenhuis en erf (330 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-060Schritsen 50Berber Flamingoud 28 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-060; VT1839; zie ook: Klaas Jans Flameling


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-060Schritsen 50IJ Alkama stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-060SchritzenYeme Alkema26 jmelktapperWonsderwerdenm, protestant, gehuwd
F-060SchritzenBerber Flaming28 jBolswardv, protestant, gehuwd
F-060SchritzenJeltie Alkema3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-060SchritzenGerbrigje Alkema2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-060SchritzenYetje Alkema10 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-060SchritzenAaltie van der Tol22 jAlmenumv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 179 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-060Schritsen 50Yme Johannes Alkema, overleden op 31 juli 184027 jr, melktapper, geboren Wons, overleden Schritsen F 60, man van Berber Klazes Flameling, vader van minderjarige Jeltje, Gerbrigje en Ietje Ymes Alkema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 153 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-060Schritsen 50Ytje Ymes Alkema, overleden op 16 mei 18445 jr (geboren 28/1/1838), overleden Schritzen F 60, dochter van wijlen Yme Alkema en Berber Flameling (thans vrouw van Jacob Wouters, tapper), zuster van minderjarige Sybrigje en Jeltje Ymes Alkema, halfzuster van minderjarige Roelof en Grietje Jacobs Wouters (uit 2e huwelijk moeder). Saldo fl. 266,46. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-060Schritsen 50Gerben Dijkstra, overleden op 22 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 69 jr, geboren Bolsward 24/7/1777, overleden Schritzen F 60, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1007 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-060Schritsen 50Ybele Jacobs Wouters, overleden op 11 januari 18487 jr, geboren Kimswerd 26/5/1840, overleden Schritzen F 60, zoon van Jacob Wouters, varensgezel (thans man van Berber Flameling) en wijlen Douwtje Jans Kuipers, halfbroer van minderjarige Roelof, Grietje, Yettje en Klaas Jacobs Wouters (uit 2e huwelijk vader), broer van minderjarige Gerbrigje Jacobs Wouters (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1318 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-060Schritsen 50Klaas Jacobs Wouters, overleden op 13 september 18484 mnd (geboren 17/5/1848), overleden Schritzen F 60, zoon van Jacob Wouters, koemelker en Berber Flameling (wed. Yme Alkema), broer van minderjarige Roelof, Grietje en Ytje Jacobs Wouters, halfbroer van minderjarige Jeltje en Gerbrigje Ymes Alkema (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-060Schritsen 50Maaike Atsma... Huizum, huwt met Minze Ringers, N.H., A 21 mei 1861 Arum, bev.reg. HRL 1851 wijk A-156, wijk E-241, wijk F-060, 187, 347, supp wijk F-379, supp wijk G-403; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-060Schritsen 50Minze Johannes Ringers... onderwijzer in 1851, zv Johannes R, en Trijntje Ouda; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk E-241, wijk F-060; oud 38 jaar, (vnm: Menso J. ), geb Franeker en wonende te HRL. 1839, onderwijzer, wijk F-067; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1515Raamstraat F-060Pieter de Vrieswoonhuis
Sectie A nr. 1515Raamstraat F-061Pieter de Vriesplek grond


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3077Schritsen F-057Gerrit S. Spoelstrawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3077Schritsen 50 (F-057)Gerrit Sipkes Spoelstrawoonhuis en timmerwinkel


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Schritsen 50G.S. Spoelstrajongens: 0, meisjes: 0
vrouwen: 0
timmerman1 januari 1906 de zaak opgeheven


1915 - schoolgeld
vermeld adresnaam
Schritsen 50Piet Bisschop


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Schritsen 50 Petrus Bisschoptimmermanf. 1300f. 1300


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 50R. Bisschoptimmerman


1933 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schritsen 50, HarlingenSchritsen 50R.P. Bisschoptimmerman, aannemer, markiezen, jaloezieen


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 50R.P. Bisschop317Timmerm. en aann.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 50R.P. Bisschop995Timmerm. en aann.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenR.P. Bisschop995Timm. en aann.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenR.P. Bisschop995Timm. en aann.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 50B.S. (Bauke) Zeinstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 50rijksmonument 20666
  terug