Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 61
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 61 5-140 5-204 F-152 F-146
Naastliggers vanSchritsen 61
ten oostenSchritsen 63
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 57
ten noordenSchritsen 59


aangrenzende stegensteeg
Schritsen 61naamloze steeg ten westen


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0206r van 11 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 61Schritsen NZhuis
 
koperJan Sioerds 600-00-00 GG
eerdere bewonersterfhuis van Maike Hingst
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenJacob Jansen Cock
naastligger ten noordenYnte glasmaker
verkoperJacob Jacobs Hingst
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sioerds koopt een huis nz. Schritsen, waar Maike Hingst is gestorven. Ten O. de camers van de Blauwe Schuursgemeente, ten W. Jacob Jansen Cock, ten Z. de straat en diept, ten N. Inte Pytters, glazenmaker. Gekocht van Jacob Jacobs Hingst, voor 600 gg.


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0028v van 26 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 61Schritsen NZ of Vleesmarkthuis
 
koperDouwe Hilles, gehuwd metgrootschipper1000-00-00 CG
koperAntje Tjeerdts
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenJacob Jansen de Cocq
naastligger ten noordenInte Pytters* glasmaker
verkoperJan Sjoerdtsscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Hilles, grootschipper x Antie Tjeerds koopt een huis nz. Schritsen of Vleesmarkt. Ten O. het Armhuis v.d. Blauwe Schuursgemeente, ten W. Jacob Jansen de Cocq, ten Z. de Schritsen, ten N. Inte (Pytters?), glasmaker. Gekocht van Jan Sjoerdts, scheepstimmerman voor 1000 cg.


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0016r van 23 feb 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Douwe Hilles


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0268r van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSicke Salomons havenmeester


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0337v van 9 mei 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSicco Salomons havenmeester


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-140Schritsen 61huis
eigenaarwed. Servaas van Bemen
gebruikerwed. Servaas van Bemen
opmerkingonvermogende


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0009v van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBaukjen Douwes, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Sicke Salomons
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Servaas van Beemen


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-140Schritsen 61huis
eigenaarwed. Servaas van Bemen
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-140 Schritsen 61huis
eigenaarFeyte Christiaens
gebruikerFeyte Christiaens
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerkingAnno 1722 insolvent verklaerd


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0248v van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBaukjen Douwes


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0053r van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 61Schritsen NZhuis en losse goederen
 
koper door niaarJudikje Joukes, weduwe van575-00-00 CG
koper door niaarwijlen Feyte Christiaens mr. wolkammer
geniaarde koperAntje Feddes, weduwe van
geniaarde koperwijlen Jan Jansen de Grootmr. wolkammer
huurderDoetje Sjoerds
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claas Upkes*
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat en diept]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenweduwe Feite Cristiaens
verkoperBaukjen Douwes, weduwe van
verkoperwijlen Sicco Salomonshavenmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJudikje Joukes wv mr. wolkammer Feyte Christiaens, kopen na niaar ratione vicinitatis, een huis nz. Schritsen. Ten O. erven Claes...?, ten Z. de straat, ten W. een steeg, ten N. de koper. Gekocht van Baukjen Douwes wv havenmeester Sicco Salomons.


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-140 Schritsen 61huis
eigenaarwed. Feyte Christiaans
gebruikerwed. Feyte Christiaans
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0034v van 31 mei 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Feite Christiaans


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-140 Schritsen 61huis
eigenaarwed. Feyte Christiaans
gebruikerwed. Feyte Christiaans cum soc.
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-14 CG


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0167v van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 61Schritsen op de Vleesmerkhuis
 
koperCornelis Krol, gehuwd metstokersknecht399-00-00 GG
koperDirkje Yedes
naastligger ten oostenLammert Sybrens
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van Jacob Lolles c.s.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenJudith Joukes, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Feite Christiaans
verkoperJudith Joukes, weduwe van
verkoperwijlen Feite Christiaans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Geerts Krol, stokersknecht x Dirkjen Yedes koopt huis op de Vleesmarkt, nz. Schritsen, bewoond door Judith Joukes wv Feite Christiaans. Ten O. Lammert Sybrens, ten Z. die straat, ten W. een steeg en wd. Jacob Lolles, ten N. de verkoper. Gekocht van Judith Joukes wv Feite Christiaans, voor 399 gg.


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0001r van 27 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 59, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenCornelis Geerts


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0196v van 17 feb 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 61Schritsen NZhuis
 
koperHaeye Jacobs, gehuwd met970-00-00 CG
koperSjoerdtje Baukes
huurderCornelis Geerts 48-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Lammert Sybrens
naastligger ten westenLolle Jacobs Kok
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten noordenHendrik Paulus
verkoper van 1/3Rein Yedesbinnenvader Gereformeerd Armenhuis
verkoper q.q.Allert Scheltinga, gelastigde vankoopman
verkoper van 1/3Saeke Yedes thans buitenlands zijndeschipper
verkoper q.q.Antje Joosten, weduwe van
verkoper q.q.wijlen Yede Yedes
verkoper q.q.Antje Joosten, moeder en voorstanderse van
verkoper van 1/3Sytske Yedes minderjarig
erflaterwijlen Cornelis Geertsstokersknecht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHaeye Jacobs x Sjoerdtje Baukes koopt huis nz. Schritsen, met de schalen en gewichten v.d. vleeswegerij. Ten O. wd. Lammert Sybrens, ten Z. de straat, ten W. Lolle Jacobs Kok, ten N. Hendrik Poulus. Gekocht van binnenvader in het Ger. Diaconie`s Armehuis Rein Yedes voor 1/3, schipper Saeke Yedes voor 1/3 en Antje Joosten wv Yede Yedes als voogd over Sytske Yedes voor 1/3, tezamen erven van Durkjen Yedes wv Cornelis Gearts [Krol].


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0291v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHaye Jacobs


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0039v van 25 mrt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 59, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHaaye Jacobs c.u.


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0313v van 27 mrt 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHaaye Jacobs


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0112v van 27 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 61Schritsen NZ ofwel Vleesmarkthuis
 
koperSimme Jans 1200-00-00 CG
naastligger ten oostende kinderen van Barend Smit
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenLolle Jacobs Kok
naastligger ten noordenHaye Jacobs, gehuwd met
naastligger ten noordenSjoerdtje Baukes
verkoperHaye Jacobs, gehuwd met
verkoperSjoerdtje Baukes


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0133v van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 61Schritsen NZ op de Vleesmarkthuis
 
koperHaje Jacobs, gehuwd met1050-00-00 CG
koperSjoerdtje Baukes
naastligger ten oostende kinderen van Barend Smit
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenLolle Jacobs Kok
naastligger ten noordenHaje Jacobs c.u.
verkoperSimme Jansherbergier en koopmanAchlum


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-206 Schritsen 61Haije Jacobs
5-206 Schritsen 61Barend Eeltjes


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0119v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteegje met uitgang naar de Schritsen


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-204 Schritsen 61Haaye Jacobs1-10-00 CG


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0157v van 24 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHaye Jacobs


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-152Schritsen 61Haye Jacobs Terpstrageb jan 1734 Sexbierum, ovl 25 nov 1819 HRL, huwt met Sjoerdtje Baukes, verkoopt een huis in 1802; BS ovl 1819; ; eigenaar en gebruiker van wijk F-152; medegebruiker Tjietze R. Zeldenrijk, schipper, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-152Schritsen 61Tjietse Romkes Zeldenrijk... Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1817, huw 1826, ovl 1848, ovl 1850; gebruiker wijk F-152, schipper; eigenaar en medegebruiker is Haye Jacobs Terpstra, 1814. (GAH204); T.R.Z. eigenaar van de ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-152Schritsen 61Haye Jacobs Terpstra Haye Jacobs Terpstra
F-152Schritsen 61Tjietze R Zeldenrijk schipper


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-152Schritsen 61Jan Cornelis Wagenaar, overleden op 17 september 1822zoon van Cornelis Jans Wagenaar, timmerman (Schritsen F 152) en Rinkje Andriesde Vries, broer van minderjarige Anna Cornelis Wagenaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1322Schritsen 61Cornelis WagenaarHarlingentimmermansknegthuis (36 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-152Schritsen 61Cornelis Jans Wagenaar... ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk F-044; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk F-152; VT1839; C.W. eigenaar van perceel nr. 1322 te HRL, timmermansknegt, woonplaats HRL, legger nr. 759, huis, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-152Schritsen 61Rinkje de Vries... BS huw 1818, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk F-044; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-152; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-152Schritsen 61Cornelis B Wagenaar stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-152SchritzenCornelis Wagenaar40 jHarlingenm, protestant, gehuwd, huistimmerman
F-152SchritzenRinkje de Vries41 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-152SchritzenAndries Wagenaar5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-152SchritzenAntje Wagenaar18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-152Schritsen 61Sibbeltje Jans Bakker, overleden op 9 april 1846(Certificaat van onvermogen), 85 jr (geboren 1761), overleden Schritzen F 152, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-152Schritsen 61Liskje Fransens Rikkers, overleden op 22 augustus 1846(Certificaat van onvermogen), 64 jr, geboren Franeker 2/5/1782, overleden Schritzen F 152, gehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-152Schritsen 61Sipkje Wopkes van der Stel... wijk H-210, supp wijk E-328, supp wijk G-378; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-104; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1322F-152 (Schritsen)Jan Damenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1322F-146 (Schritsen)Wed. en erven Jan Damenwoonhuis


1881 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 30 dec 1881
F-152Schritsen 61Een huis c.a. waarin thans eene tapperij wordt uitgeoefend aan de noordzijde van de Schritsen. Finaal verkocht op 30 dec 1881 door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 901..


1889 - variaadresbronbericht
Schritsen 61Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Klaas de Haan een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk F no. 146 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1894 - variaadresbronbericht
Schritsen 61Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Lambertus Beima een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk F no. 146 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1894 - variaadresbronbericht
Schritsen 61Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Walle de Jager een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk F no. 146 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1322Schritsen 61 (F-146)Theodora L. Repko (wed. H. de Windt)woonhuis


1906 - variaadresbronbericht
Schritsen 61Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 61wed Ernst Haagsmazonder
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 61R. v/d Weijdebetonwerker
Schritsen 61J. v/d Weijdeopperman
  terug