Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 65
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 655-133 5-206 F-154F-148


Naastliggers vanSchritsen 65
ten oostenSchritsen 65b
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 63
ten noordenLanen 76


aangrenzende stegen
adresheeft
Schritsen 65Loonsteeg ten westen


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0077v van 26 jan 1612 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 65Schritsen NZ [staat: oude zuiderwal]286‑00‑00 GGhuis recht achter het voorgaande verkochte huis
koper provisioneelAernt Foppens
naastligger ten oostenGrietgie, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Pyter Huyberts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenMaycke Schoester
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0076v van 13 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 65b, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenChristiaen van Voorde


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0076v van 13 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 65bSchritsen NZ425‑00‑00 GGhuis en ledige plaats
koperFrederick Samuels, gehuwd met
koperTrijntie Salomons
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg in mede-eigendom
naastligger ten oostenGerrit Geerts
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenChristiaen van Voorde
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Jacobs te Achlum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrederick Samuels x Trijntie Salomons kopen een huis, ledige plaats en quotele steeg ten oosten, nz. Schritsen. Ten O. Gerrit Geerts en die steeg, ten W. Christiaen van Voorde. Grondpacht 1 cg. Gekocht van Jacob Jacobs te Achlum voor 425 gg.


1644 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Schritsen 65 (Hannemahuis), HarlingenSchritsen 65 (Hannemahuis)Voorstelling 'De Liefde 1644'Afkomstig uit de aan de Liefdessteeg grenzende (oostelijke) zijgevel van Schritsen 65b.


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0016r van 23 feb 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Voorda


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0268r van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Voorda c.soc.


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0337v van 9 mei 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waardoor vrije in- en uitgang
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Voorda c.s.


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0119v van 20 apr 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 65b, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kinderen en erfgenamen van wijlen burgemeester Voorda c.s.


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0119v van 20 apr 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 65bSchritsen NZ [staat: Vleesmarkt]100‑00‑00 CGhuis
koper van 1/12Geertie Romckes, weduwe van
koper van 1/12wijlen Hidde Tjirx
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 CG
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten zuidenSchritsen en Vleesmarkt
naastligger ten westende kinderen en erfgenamen van wijlen burgemeester Voorda c.s.
naastligger ten noordenPoppe Auckes mr. zeilmaker
verkoperPoppe Auckesmr. zeilmaker


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0202v van 14 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 76achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAegjen Hendrix


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0203v van 14 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 65Schritsen aan de Vleeschmerkt404‑00‑00 GGhuis
koperAegjen Hendrix, weduwe van
koperwijlen Foppe Uiftes
naastligger ten oosten[als huurder] Inne Hiddes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenClaes Upkes briefbesteller
naastligger ten noordende kamer gekogt door Sybe Ottes
verkoperJ. Voordanotaris en fiscaal
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAegjen Hendrix wv Foppe Uyftes koopt een huis nz. Schritsen aan de Vleesmarkt. Ten O. Inne Hiddes, ten Z. die straat, ten W. briefbesteller Claes Upkes, ten N. de door Sybe Ottes gekochte camer. Met overname v.d. goederen die tot de Vleesmarkt behoren. Gekocht van notarius publicus en fiscaal Justus Voorda voor zich en in qlt. voor 101 GG 7 st.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-133Schritsen 65huis
eigenaarwed. Foppe Uifts
gebruikerAndries Jochems
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0009v van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg waardoor vrije in- en uitgang
naastligger ten oostenAndries Jochems e.a.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-133Schritsen 65huis
eigenaarFoppe Uifts
gebruikerwed. Andries Jochems
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan7‑6‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0140r van 28 jun 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 65b, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAegjen Hendrix


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0140r van 28 jun 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 65bSchritsen NZ [niet vermeld]375‑00‑00 CG5/12 huis
koperInne Hiddes de Vries c.u.
bewonerInne Hiddes de Vries c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat en diept]
naastligger ten westenAegjen Hendrix
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Poppe Aukes
verkopergelastigde v moeder burgemeester Arend van Coeverden, zoon te Workum
verkoperTrijntie Sleeswijk, moeder te Workum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaInne Hiddes de Vries c.u. kopen 5/12 huis door hen bewoond. Ten O. een steeg, ten Z. de straat en diept, ten W. Aegjen Hendrix, ten N. erven Poppe Aukes. Gekocht van burgemeester van Workum Arend van Coeverden als gelastigde van zijn moeder Trijntie Sleeswijk aldaar, voor 375 cg.


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0168r van 18 apr 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 65b, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAeghje Hendrix


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0168r van 18 apr 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 65bSchritsen NZ450‑00‑00 CG1/2 huis
koperburgemeester Inne Hiddes de Vries koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenRinske Jans
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat en diept]
naastligger ten westenAeghje Hendrix
naastligger ten noordende weduwe van Poppe Aukes
verkoperGilles Sleeswijksmakschipper te Workum


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-133Schritsen 65huis
eigenaarAegjen Hendriks
gebruikerAegjen Hendriks
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0230v van 30 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 65Schritsen NZ bij de twee bruggen aan de zonkant van de vleesmarkt680‑00‑00 CGhuis
koperSytse Annes, gehuwd metmr. scheepstimmerman
koperSwaentje Reynes
naastligger ten oostenInne Hiddes de Vries
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Jansen scheepstimmerman
naastligger ten noordenSybe Ottes
verkoperAndries Jochums, gehuwd met
verkoperTrijntje Scheltes
ontvanger geldAeghjen Andries, dochter1‑00‑00 CG
verkoperMaertje Scheltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytse Annes, mr. scheepstimmerman x Swaentie Reyners koopt een huis nz. Schritsen, omtrent de 2 bruggen. Ten O. Inne Hiddes de Vries, ten Z. de straat, ten W. erven scheepstimmerman Claes Jansen, ten N. de camer van Sybe Ates?. Verkoop incl. alle goederen, ook die tot de Vleesmarkt behoren, behalve de winkel en winkelwaren. Gekocht van Andries Jochums x Trijntie Scheltes en vrijster Mintie Scheltes, voor 680 cg en een rijksdaalder voor mede-verkopers' dochter Aegien Andries.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-133Schritsen 65huis
eigenaarSytse Annes
gebruikerwed. Sytse Annes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0129r van 30 sep 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 76achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSytse Annes, gehuwd met
naastligger ten zuidenSwaantje Reiners


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0122v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 65b, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSytse Annes


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0122v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 65bSchritsen NZ1650‑00‑00 CGhuis
koperDaniel Cristoffels, gehuwd metopzichter
koperAntie Hanses
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Berber Jans
naastligger ten zuidenSchritsen en diept
naastligger ten westenSytse Annes
naastligger ten noordenSalomon Gerlofs
verkoper van 57/96Sibbeltie Sikkes, weduwe van
verkoper van 57/96wijlen Enne Hiddes de Fries, tesamen met en voogd van hun kinderenkoopman
verkoperSikke Ennes de Fries
verkoperTjerk Ennes de Fries
verkoperTrijntie Ennes de Fries
verkoper van 39/96meerderjarige vrijster Geertie Ennes de Fries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDaniel Christoffels koopt een huis nz. Schritsen. Ten O. Berber Jans, ten Z. die straat, ten W. Sytse Annes, ten N. Salomon Gerlofs. Gekocht van Sibbeltje Sikkes wv Enne Hiddes de Vries.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-133Schritsen 65huis
eigenaarSytse Annes
gebruikerSytse Annes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG
opmerking[één post met 5-134]


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0226v van 30 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 65b, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZytse Annes


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0226v van 30 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 65bSchritsen NZ [niet vermeld]1000‑00‑00 GGhuis
koperDouwe Hendriks Faber, gehuwd met
koperSjoertje Gerrits
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Kuiper
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: Vleesmarkt]
naastligger ten westenZytse Annes
naastligger ten noordenPoppe Salomons
verkoperde weduwe van Daniel Christoffels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Hendriks Faber x Sjoertje Gerrits kopen deftig huis op de Vleesmarkt, door de verkoper bewoond. Ten O. Jan Kuipers erven, ten Z. de Vleesmarkt, ten W. Zytse Annes, ten N. Poppe Salomons. Grondpacht 1 cg. Overname op taxatie van de inventaris en de goederen die bij de Vleesmarkt behoren, maar niet de goederen van de pruikmakerij en de snuifwinkel. Gekocht van Daniel Christoffels voor hemzelf en als boedelhouder van zijn overleden vrouws nalatenschap voor 1000 gg.


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0133r van 2 apr 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 65Schritsen NZ op de Vleesmarkt1051‑00‑00 GGdeftig huis met tuintje
koperhuisman Jacob Pyters, gehuwd met onder Achlum
koperSipkjen Sybrens
naastligger ten oostenDouwe Hendriks
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenLammert Sybrens
naastligger ten noordenJohannes Douwes
verkoperSwaentie Reinders, weduwe van
verkoperwijlen Sytse Annesmr. scheepstimmerman


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0157v van 19 jun 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 65b, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Pieters Nijboer


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0157v van 19 jun 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 65bSchritsen [staat: Vleesmarkt]1095‑00‑00 GGhuis
koperClaas Lourens Coster
koperLourens Clasen Coster, vader van de kopervleeshouwer
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenVleesmarkt
naastligger ten westenJacob Pieters Nijboer
naastligger ten noordenPoppe Salomons Builard
verkoperDouwe Hendriks Faber, en als vader en wettige voorstander overdweilwever
verkoperzijn zoon Hendrik Douwes


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0291v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1786 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Schritsen 65, HarlingenSchritsen 65'1786'


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0313v van 27 mrt 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg waardoor vrij in- en uitgang


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-206, pag. 123Schritsen 65Berber Jacobs erven2‑10‑00 cg


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0157v van 24 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTaeke Jans


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-154Schritsen 65Sijpkje Jans Neyboergeb 1762 ... , ovl 29 nov 1813 HRL; wijk F-154; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-154Schritsen 65Berber Jacobsovl voor 1815; huwt met Jan Taekes Nijboer; BS ovl 1835; erven B.J. eigenaar van wijk F-154, gebruiker is Taeke Jans Nijboer, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-154Schritsen 65Taeke Jans Nijboer... ovl 29 okt 1895 HRL, ongehuwd, zv Jan Taekes N, en Berber Jacobs; BS ovl 1835; gebruiker van wijk F-154, gleybakkersknegt; eigenaar is Berber Jacobs erven, 1814. (GAH204); T.J.N. eigenaar van perceel nr. 1315 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-154Schritsen 65Berber Jacobs ervenTaeke Jans Nijboer gleybakkersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1315Schritsen 65Taeke Jans NijboerHarlingenhuis en erf (84 m²)


1835 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 47 van 14 sep 1835
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-154Schritsen 65koopaktefl. 600huis F-154
 
verkoperTaeke Jans Nijboer
koperJan Sjoerds van der Weide


1836 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 68 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-154Schritsen 65Trijntje Alberts Bolman, overleden op 27 april 1836vrouw van Jan van der Weide, bakker Schritsen F 154/155, moeder van minderjarige Hendrika en Albert Jans van der Weide. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-154Schritsen 65Corneliske Nijboergeb 1782 Achlum, ovl 29 okt 1851 HRL, ongehuwd, N.H., dv Klaas N, en Antje ... ; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk F-242; oud 57 jaar, wonende te HRL. 1839, wijk F-154; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-154SchritzenCorneliske Nijboer57 jAchlum*v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-154Schritsen 65Johannes Johannes van Elst... Grietje Ewald; BS huw 1823 1827 huwelijken, ovl 1831, huw 1833, 183ov, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk F-154; oud 42 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk F-220; VT1839; J. v. d. E. eigenaar van ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3607Schritsen F-148Albert van der Weidewoonhuis


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Schritsen 65, HarlingenSchritsen 65A. van der Weideconfiseur


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3607Schritsen 65 (F-148)Lieuwe van der Weidewoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Schritsen 65L. van der Weidejongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
banketbakkerij


1910 - advertentiebron: Harlingen en omstreken : gids met wandelkaartje, Harlingen and environs; uitgeg. door de Vereeniging tot bevo [...] (Wielenga, S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Schritsen 65, HarlingenSchritsen 65L. van der Weide


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Schritsen 65 Lieuwe van der Weidebanketbakkerf. 1700f. 1700
Schritsen 65wed IJbe Bolman geb. Brouwerzonderf. 1900f. 1500


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Schritsen 65, HarlingenSchritsen 65T. Terpstrabanketbakkerij, speculaas, borstplaat, chocolade letters


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 65Anth. de Brocknotarisklerk
Schritsen 65Tj. Terpstrabanketbakker


1934 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schritsen 65, HarlingenSchritsen 65G. Bouritiusgoedkoope electrische handelsdrukkerij


1938 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schritsen 65, HarlingenSchritsen 65G. Bouritiuselectrische handelsdrukkerij


1950 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-39220
Schritzen 65Noord Friesch Expres


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenG. Bouritius446Drukkerij
SchritsenNoord-Fries Expres Lijndienst789Beroepsgoed. Verv. Leeuw.-A'dam v.v., kant.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenG. Bouritius446Drukkerij
SchritsenA.J. de Brock789


1956 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schritsen 65, HarlingenSchritsen 65 Bouritiusdrukkerij


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 65S. (Sijbe) Homminga


1965 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schritsen 65, HarlingenSchritsen 65 Bouritiusdrukkerij


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 65rijksmonument 20657
  terug