Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Christoffelsteeg 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSint Christoffelsteeg 46-115(niet bekend)6-111E-213E-203
 huisnummer lager  huisnummer hogerSint Christoffelsteeg 46-113(niet bekend)6-111E-213E-203


Naastliggers vanSint Christoffelsteeg 4
ten oostende Sint Christoffelsteeg
ten zuidenSint Christoffelsteeg 6
ten westende Voorstraat
ten noordenSint Christoffelsteeg 2


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0196v van 18 jun 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Doekes q.q.


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0220v van 2 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0246v van 12 mei 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Christoffelsteeg 4Sint Christoffelsteeg OZ [staat: Stroffelsteeg]125‑00‑00 cgkamer
koperOude burgemr. Claes Rinnerts Winsma
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
toehaakeen ducaat
naastligger ten oosten [staat: westen]Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenoud burgemeester Jacobides
naastligger ten westen [staat: oosten]de hof van Scheltema koopman
naastligger ten noordenOude burgemr. Claes Rinnerts Winsma
verkoperSijke Douwes, gehuwd met
verkoperPieter Doekesmr. schoenmaker


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0249v van 29 sep 1715 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester Claes Rinnerts Winsma


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-113 , folio 123Sint Christoffelsteeg 4huis of kamer
eigenaarClaes Rinties Botsma
gebruikerGerrit Wouters wed.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-115 , folio 123Sint Christoffelsteeg 4kamer
eigenaarburgemeester Winsma
gebruikerburgemeester Winsma
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg
grondpacht aanHylke Meinerts wed.
grondpacht totaal00‑15‑00 cg
aanslag grondpacht00‑03‑12 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-113 , folio 80rSint Christoffelsteeg 4kamer
eigenaarPieter Feitema
gebruikerGerrit Wouters wed.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan23‑7‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-115 , folio 80rSint Christoffelsteeg 4kamer
eigenaarburgem. Winsma
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan27‑6‑1720
grondpacht aanHylke Meinerts wed.
grondpacht totaal00‑14‑00 cg
aanslag grondpacht00‑03‑08 cg
aansl. grondp. voldaan27‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-113 , folio Sint Christoffelsteeg 4kamer
eigenaarwed. Pyter Feytema
gebruikerwed. Pyter Feytema
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-115 , folio Sint Christoffelsteeg 4kamer
eigenaarburgemeester Wynsma
gebruikerburgemeester Wynsma
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑00‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0211r van 5 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: kamer


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0046v van 24 apr 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: kamer


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-111 , folio 139vSint Christoffelsteeg 4huis
eigenaarJochem Andries
gebruikerMichiel Wassenaar
huurwaarde38‑00‑00 cg
af: lasten01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal36‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑12‑10 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0096r van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSjoerd Hannema koopman


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-111 , folio 139vSint Christoffelsteeg 4huis
eigenaarJan Hannema
gebruikerHarm. Tabes
huurwaarde18‑04‑00 cg
gebruikerDouwe Simons
huurwaarde38‑00‑00 cg
huurwaarde totaal56‑04‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal54‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑18‑14 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-111 , folio 139vSint Christoffelsteeg 4huis
eigenaarJan Hannema
gebruikerMartinus Hou
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerFoppe Cornelis
huurwaarde34‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal50‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑04‑04 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0189r van 11 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet derde perceel in deze akte koopman


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0189r van 11 mei 1794 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Christoffelsteeg 4Sint Christoffelsteeg WZ [staat: Stroffelsteeg]12000‑00‑00 cgpakhuizen
koperJan Hannema koopman
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte
verkoperGeertje Talma, gehuwd met
verkoperJohan Daniel Toussaintjeneverstoker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema koopt huis zz. Voorstraat. Ten O. de capitein Hingst en de Lutherse Gem., ten Z. een steegje v.d. Luth. Gem., ten W. de Stroffelsteeg, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Grietje Talma, vrouw van Johan Daniel Toussaint.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0353r van 30 aug 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Hannema


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-111 , pag. 136Sint Christoffelsteeg 4Jan Hannema 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-213Sint Christoffelsteeg 4Jan Hannema... id. van wijk E-212, gebruiker is Andries W. van der Meer, stokersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk E-213, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk E-214, branderij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-215, wagenhuis, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-213Sint Christoffelsteeg 4Jan Hannemastalling


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1085Sint Christoffelsteeg 4Sjoerd Hannema zoutziederHarlingendisteleerderij (214 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1085aSint Christoffelsteeg 4Sjoerd Hannema zoutziederHarlingenstal (56 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1085Stokersteeg E-212Elisabeth J. Hannema wed. J. Hanekuijk disteleerderij
Sectie A nr. 1085aStokersteeg E-211Pieter C. Hamstra woonhuis


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 08 sep 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
E-213Sint Christoffelsteeg 4Een pakhuis in de Stokersteeg. Provisioneel verkocht op 20 sep 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 22 sep 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
E-213Sint Christoffelsteeg 4Een pakhuis in de Stokersteeg. Finaal verkocht op 4 okt 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1085Voorstraat E-019 Leendert Hannema kantoor
Sectie A nr. 1085Stokersteeg E-203 Leendert Hannema pakhuis
Sectie A nr. 1085Stokersteeg E-204 Leendert Hannema pakhuis
Sectie A nr. 1085Stokersteeg E-205 Leendert Hannema pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1085aSint Christoffelsteeg 4 (E-204)Leendert Hannemastal


2023
0.073124170303345


  terug