Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Christoffelsteeg 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Sint Christoffelsteeg 56-1196-1196-113E-257E-209


Naastliggers vanSint Christoffelsteeg 5
ten oostende Lanen
ten zuidenLanen 83
ten westende Sint Christoffelsteeg
ten noordenSint Christoffelsteeg 3


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0127v van 19 nov 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 81, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0030v van 17 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 81, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van de weduwe Habel


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0081v van 20 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 81, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0081v van 20 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Christoffelsteeg 5Sint Christoffelsteeg [staat: Troffelsteeg]53‑00‑00 cggrondpacht van 2-00-00 cg
koperBaukjen Reyners, met als curator
koper q.q.Harmen Claeses Groyer
koperBaukjen Reyners, nagelaten weeskind van
koperwijlen Reyner Minnes, gehuwd met
koperwijlen Baukje Ettjes
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Poppe Hanses2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTrintje Metskes, weduwe van
verkoperwijlen Reyner Minnes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(Harmen Claessen [?] als curator over) Bauckjen Reyners, nagelaten weeskind van wl. Reyner Minnes x Bauckjen Ettjes, koopt 58 st grondpacht, waarvan 40 st uit het huis van Poppe Hanses in de Stroffelsteeg, en 18 st uit het huis van blauwverver Luytie aldaar. Gekocht van Trintje Metskes wv Reyner Minnes, voor 53 CG.


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0029r van 26 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van burgemeester Cent Huiberts


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0038r van 19 aug 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Christoffelsteeg 5Voorstraat ZZ [niet vermeld]58‑00‑00 cggrondpacht van 2-00-00 cg
koperDirck Ariaens, gehuwd metbrouwer
koperAmerens Piters
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis nu van de koper Dirck Ariaens c.u.brouwer2‑00‑00 cg
eerdere eigenaarCornelis Floris
verkoper q.q.Harmen Claessen Groyer, curator over
verkoperBauck Reyners
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Ariaens, brouwer x Amerens Piters kopen (a) 40 st grondpacht uit het huis dat eerst van Cornelis Floris was en nu van de kopers zelf. Gekocht van (Harmen Claessen Groyer als curator over) Bauck Reyners, voor (a+b) 58 GG.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0102r van 20 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 81, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van weduwe Habel


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0265v van 20 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 81, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordeneen weduwe Habel


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0188r van 17 dec 1702 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Christoffelsteeg 5[niet vermeld]100‑00‑00 cgstal met hooizolder
koperWopke Clasen, gehuwd metmr. brouwer en koopman
koperDieuke Gerrits Middagten
naastligger ten oostenTjeerd Ypes
naastligger ten zuidenhuis op de Lanen van weduwe Dina Tjebbes
naastligger ten westensteeg naar stal en huis/brouwerij
naastligger ten noordende brouwerij van Wopke Clasen
verkoperDina Tjebbes, weduwe van
verkoperwijlen Pytter Feddesmr. brouwer en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWopke Clasen [Knoop], mr. brouwer x Dieuke Gerrits [Middagten] kopen een stalling met hooizolder ten Z. van zijn brouwerij. Ten W. van zijn huis en brouwerij is de Stroffelsteeg, ten Z. het huis van de verkoper en de Lanen. Gekocht van Dina Tjebbes Dreyer wv mr. brouwer Pytter Feddes, voor 600 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-119 , folio 123Sint Christoffelsteeg 5huis
eigenaarTiaerd Ypes wed.
gebruikerTiaerd Ypes wed. c.soc.
opmerkingheeft pro deo begeert


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0005r van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 81, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDouwe Gerrits


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-119 , folio 80vSint Christoffelsteeg 5huis
eigenaarTieerd Ypes wed.
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpro deo


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0130r van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 81, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordeneen kamer


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0130v van 25 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuideneen huis


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-119 , folio Sint Christoffelsteeg 5huis
eigenaarwed. Tjeerd Ypes
gebruikerwed. Tjeerd Ypes
opmerkingpro deo begeerd


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-119 , folio 81rSint Christoffelsteeg 5huis
eigenaarFoppe Dirks
gebruikerFoppe Dirks
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-119 , folio 81rSint Christoffelsteeg 5stal
eigenaarSybrand Feykes
gebruikerSybrand Feykes
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-119 , folio 82rSint Christoffelsteeg 5stal
eigenaarSybrand Feikes
gebruiker
opmerkingledig


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-119 , folio 82rSint Christoffelsteeg 5stal
eigenaarLolle Steensma
gebruikerLolle Steensma
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-113 , folio 139vSint Christoffelsteeg 5stal en wagenhuis
eigenaarH. Schaaff wed.
gebruikerH. Schaaff wed.
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-113 , folio 139vSint Christoffelsteeg 5stal en wagenhuis
eigenaarE. Talma
eigenaarA. Talma
gebruikerL. W. Steensma
huurwaarde25‑00‑00 cg
gebruikerJan Hannema
huurwaarde15‑00‑00 cg
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal38‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑00‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-113 , folio 139vSint Christoffelsteeg 5stal en wagenhuis
eigenaarG. en A. Talma
gebruikerL. W. Steensma
huurwaarde25‑00‑00 cg
gebruikerJan Hannema
huurwaarde15‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal38‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde17‑00‑00 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0189r van 11 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 81, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgemeester Steensma


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-113 , pag. 136Sint Christoffelsteeg 5Jan Hannema 3‑00‑00 cgstal en wagenhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1306Sint Christoffelsteeg 5Sjoerd Hannema zoutziederHarlingenpakhuis (114 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-257Sint Christoffelsteeg 5Aukje Sybrens Molenaar... N.H., dv Sijbren Pieters M, en Maartje Dirks Zijlstra; BS huw 1823, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk E-257; geb 3 apr 1789, ged 26 apr 1789 Grote Kerk HRL, dv Sibren Pieters Molenaar en Maartje Dirks ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1306Stokersteeg E-211Pieter C. Hamstra woonhuis
Sectie A nr. 1306Stokersteeg E-212Elisabeth J. Hannema wed. J. Hanekuijk disteleerderij


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2642Stokersteeg E-209 Leendert Hannema pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2642Sint Christoffelsteeg 5 (E-209)Leendert Hannemabergplaats


2023
0.06940484046936


  terug