Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Jacobstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSint Jacobstraat 37-0027-0027-002C-108C-101


Naastliggers vanSint Jacobstraat 3
ten oostende Rommelhaven
ten zuidenSint Jacobstraat 5
ten westende Sint Jacobstraat
ten noordenSint Jacobstraat 1


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0003r van 9 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 1achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0020r van 6 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 1achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0026v van 27 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 1achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0107v van 9 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 1achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0172r van 4 apr 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 2oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0057r van 5 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Feb Willems


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0075v van 22 dec 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Trijn
naastligger ten zuidenwijlen Pieter Sandes


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0088r van 25 aug 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 3Sint Jacobstraat [staat: Catterugh]665‑00‑00 gghuis
koperGerleff Aetes, gehuwd metmr. schoenmaker
koperJantien Boeles
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHendrick Jansen mesmaker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDouwe Oenes
verkoperSicke Elensmr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerloff Aetes, mr. schoenmaker x Jantien Boeles kopen een huis in de Catterugh. Ten Z. mesmaker Hendrick Jansen, ten N. Douwe Oenes. Gekocht van Sicke Reins?, mr. chirurgijn, voor 665 gg.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0086v van 9 jun 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 2oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Douwe Oenes


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0155r van 8 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 3Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]1480‑00‑00 cghuis
koperAene Aenes, gehuwd metlakenkoper te Terschelling
koperGriet Sibrens te Terschelling
huurderN. N. 40‑00‑00 gg
naastligger ten oostende kamers van de erfgenamen van wijlen Sicke Johannis
naastligger ten zuidenhet huis van Hendrick Jansen* mesmaker
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenhet huis bewoond door Douwe Oenes
naastligger ten noordensteeg met uitgang naar de Vallaten
verkoperJantien Boeles, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Gerlof Atismr. schoenmaker


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0242r van 4 sep 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kamer van Ane Anes kramer


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0015r van 20 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 5achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSirck Feddes
naastligger ten noordenvrije uitgang naar Greolts Siurdts


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0015r van 20 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 5achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSirck Feddes
naastligger ten noordenvrije uitgang naar Greolts Siurdts


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0038v van 10 mei 1655 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 3Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]1100‑00‑00 ggkamer waar tegenwoordig de gortmolen in staat
koperJantien Boeles
huurder voor 4 jarenN. N.
naastligger ten oostenSirck Feddes
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jacob Gerryts
naastligger ten westenhet huis bewoond door Douwe Oenes
naastligger ten noordenGreolt Aeges smid
verkoperde desolate boedel van wijlen Ane Anes* c.u.kramer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJantien Boeles koopt (2) een kamer waar tegenwoordig een gortmolen in staat, oz. Catrug. Ten O. Sirck Feddes, ten Z. de erven Jacob Gerryts, ten W. het huis bewoond door Douwe Oenes, ten N. Greolt Aeges smid. Gekocht van (burgemeesters Jan Sanstra en H. Wringer als commissarissen in de desolate boedel van) w. Ane cramer c.u., voor 1100 gg (1+2).


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0038v van 10 mei 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 3Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]1100‑00‑00 gghuis
koperJantien Boeles
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende kamer van de erfgenamen van wijlen Sicke Johannes
naastligger ten zuidenwijlen Hendrick Jansen* mesmaker
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenhet huis bewoond door Douwe Oenes
verkoperde desolate boedel van wijlen Ane Anes* c.u.kramer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJantien Boeles koopt (1) een huis oz. Catrug. Ten O. de kamer van de erven Sicke Johannes, ten Z. w. Hendrick [Jansen] mesmaker, ten W. de catrug, ten N. het huis bewoond door Douwe Oenes. Grondpacht 4 cg. Gekocht van (burgemeesters Jan Sanstra en H. Wringer als commissarissen in de desolate boedel van) w. Ane cramer c.u., voor 1100 gg (1+2).


1659 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 203 folio 254r van 26 jan 1659 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Sint Jacobstraat 3
inventarisantJantien Boeles
requirantDirck Clasen curator ex testamento
requirantCornelis Dousen de Boer curator ex testamento
requirantIede Dircx Alma curator ex testamento
Ittie Clases dienstmaagd in het sterfhuis
inleiding bij de boedelinventarisatie[0254r] Besegelinge gedaen ten sterffhuise van Jantien Boeles ex officio ten overstaen van praesiderende burgemeester dr. Jacobus Hillebrants daertoe verordonneerde commissaris geadsocieert met den secretaris dr. Dominico Wringer den 26en januarij 1659 een eken kevij daerop geset vier zegels een clein cantoorke daerop gedruickt vier zegels een eeken kaske daerop geset twe zegels Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ende gemaeckt bij ons praesiderende burgemeester dr. Jacobus Hillebrants daertoe verordonneerde commissaris ende geadsocieert met dr. Dominicus Wringer secretaris aldaer ten sterfhuise van Jantie Boeles van alle d' goederen aldaer bevonden op 't versoeck van Dirck Clasen, Cornelis Dousen d' Boer, ende Iede Dircx Alma tot reddinge van des sterfhuis testamente genomineert, op 't aengeven van Ittie Clases des overledenis dienstmaegt naedat sij den belofte aen handen van d' praesiderende burgemeester heeft gepresteert om alles getrouuelijk te sullen aengeven. Actum den 26en januarij 1659.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002ra van 23 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 5achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende plaats van de weduwe van wijlen Sierck Feddes* wagenmaker
naastligger ten noordenplaats


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002ra van 23 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 5achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende plaats van de weduwe van wijlen Sierck Feddes* wagenmaker
naastligger ten noordenplaats


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0019r van 8 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 5achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende plaats van de weduwe van wijlen Sierk Feddes* wagenmaker
naastligger ten noordenN. N.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0019r van 8 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 5achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende plaats van de weduwe van wijlen Sierk Feddes* wagenmaker
naastligger ten noordenN. N.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0097v van 5 mei 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 3Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]800‑00‑00 gghuis met een plaatsje en een vrije uit- en ingang in de steeg ten oosten
koperSioerd Bartels c.u.ijzerkramer
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
huurderPytter Folckerts kistmaker47‑00‑00 gg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenSioerd Bartels ijzerkramer
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenAucke Jansen Haselaer
verkoperLourens Michiels c.u.schipper


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0118r van 24 nov 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 3Sint Jacobstraat OZ of Katterug750‑00‑00 cghuis
koperJan Olckes mr. glasmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSioerd Bartels
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Aucke Jansens
verkoperSioerd Bartels


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0191r van 31 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Olckes


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 1rSint Jacobstraat 3Jan Olkes, glasmakerf. 100-00-00


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0041va van 6 mrt 1681 (het 8e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 3[niet vermeld]290‑18‑00 cggrondpacht van 0-12-00 cg
koper provisioneelFredrick Bourman
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Jan Olkis0‑12‑00 cg
verkoperde stad Harlingen: armvoogdij


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0067r van 12 nov 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 4een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Olkes


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0162v van 8 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Olckes glasmaker


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0341r van 30 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Olkes
naastligger ten zuidenHylke Martens


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-002 , folio 129Sint Jacobstraat 3huis
eigenaarJan Ockes wed.
gebruikerJan Ockes wed.
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-002 , folio 84rSint Jacobstraat 3huis
eigenaarWouter Arents
gebruikerWouter Arents
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan17‑6‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0034v van 15 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 3Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]200‑00‑00 cghuis
koperWouter Arens c.u.mr. schoenmaker
naastligger ten oostenJan Bolman
naastligger ten zuidenAte Ates
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenClaes Wouters
verkoperDriekie Abes
verkoperSjoukje Abes


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0056v van 10 dec 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWouter Arents


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0074v van 21 apr 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 2oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaes Wouters


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0136v van 8 mrt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWouter Arents
naastligger ten zuideneen kamer


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-002 , folio Sint Jacobstraat 3huis
eigenaarWouter Arends
gebruikerWouter Arends
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0044v van 16 nov 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 2oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerrit Hendriks


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0304r van 22 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 4twee_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0320r van 7 mei 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 1achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0345r van 14 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 1voor, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWouter Arents mr. schoenmaker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-002 , folio 84vSint Jacobstraat 3huis
eigenaarWouter Arents
gebruikerWouter Arents
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0137v van 4 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 1voor, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWouter Arents


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0027r van 8 dec 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWouter Arents


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-002Sint Jacobstraat 3Wouter Arends, bestaande uit 3 personen12‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-002 , folio 84vSint Jacobstraat 3huis
eigenaarWouter Arents
gebruikerWouter Arents
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0227v van 14 jul 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgemeester Munter c.soc.


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-002, fol. 118rSint Jacobstraat 3Wouter Arents , bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenwagtgeldophaelder28:7:00 cg4:14:00 cgbestaet maetigh wel


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0217v van 14 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 1achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-002 , folio 85vSint Jacobstraat 3huis
eigenaarArent Wouters
gebruikerWepke Doedes wed.
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0257v van 3 feb 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSytske Dirks


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0179v van 16 jan 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenArent Wouters


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-002 , folio 85vSint Jacobstraat 3huis
eigenaarArent Wouters
gebruikerWepke Doedes wed.
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0240r van 8 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPyter Roussen


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0017r van 11 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenArent Wouters


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-002 , folio 145vSint Jacobstraat 3huis
eigenaarArent Wouters
gebruikerJarig Hendriks wed.
huurwaarde50‑00‑00 cg
af: lasten02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0052r van 6 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenArend Wouters Baksma


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-002 , folio 145vSint Jacobstraat 3huis
eigenaarArend Wouters
gebruikerJacob Ysaacs
huurwaarde52‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-002 , folio 145vSint Jacobstraat 3huis
eigenaarArend Wouters
gebruikerArend Wouters
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0044v van 6 dec 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 3Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]600‑00‑00 cghuis en twee kamers
koperYpe Simons, gehuwd metwinkelier
koperLijsbeth Sichmans winkelier
naastligger ten oostentwee verkochte kamers
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jacob Hendriks
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenJelle P. Horrius
verkoperJeltje Arends Baksma, gehuwd met
verkoperClaas Louwrens Costermr. slager


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-002, pag. 104Sint Jacobstraat 3Ype Symons


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-002 , pag. 142Sint Jacobstraat 3Ype Symons 2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-108Sint Jacobstraat 3Simon Ypes de Groot... eigenaar van wijk A-163, gebruiker is Pieter Annes Bakker, bakker, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-108, eigenaar en medegebruiker is IJpe S. de Groot, winkelier, 1814. (GAH204); S. IJ. dG. en Sjouwkje Tijssen ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-108Sint Jacobstraat 3Ype Symons de Groot... in 1826, koopt een huis in 1802; BS ovl 1826; 1832 overlijdens, ovl 1844; eigenaar en gebruiker van wijk C-108, winkelier, medegebruiker is Symon IJ. de Groot, 1814. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Sint Jacobstraat 3Y.S. de Grootfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-108Sint Jacobstraat 3Ype S de GrootYpe S de grootwinkelier
C-108Sint Jacobstraat 3Ype S de GrootSymon Y de Groot


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 642Sint Jacobstraat 3Johannes Drost winkelierHarlingenhuis en erf (180 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-108Sint Jacobstraat 3Johannes Heins Drost... BS huw 1817, huw 1819, ovl 1840, ovl 1868; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk C-108; VT1839; J.H.D. eigenaar van perceel nr. 642 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 179, huis en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-108Sint Jacobstraat 3Saakje W Kruinoud 46 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-108; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-108Sint Jacobstraat 3Sierk Laases Wijnalda... W, en Gerritje Jelles; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1821, huw 1827, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk C-108, wijk G-285, 292; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk F-229; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
C-108Sint Jacobstraat 3J Drost stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-108Grote Sluis51 jmetzelaarHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
C-108Grote Sluis46 jMakkumv, rooms katholiek, gehuwd
C-108Grote Sluis21 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-108Grote Sluis19 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-108Grote Sluis17 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-108Grote Sluis9 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-108Grote Sluis16 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 204 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-108Sint Jacobstraat 3Jan Drost, overleden op 9 augustus 184051 jr, metselaar, overleden St. Jacobstraat C 108, man van Saakje Willems Krijn, winkeliersche, vader van minderjarige Hein, Willem, Pieter, Grietje, Sybrandus en Christina Jans Drost. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-108Sint Jacobstraat 3Saakje Willems Krijn... op 18 mei 1817 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1817, dienstbaar, wonende te HRL, winkelierse in 1851, ovl wijk C-108, wonende te HRL. 1840, dv Willem Jansen en Gaatske Sijbrens Visser/de Boer; BS huw 1817, ovl 1840, huw ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 642Sint Jacobstraat C-108Bernardus H Drost woonhuis


1866 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-108Sint Jacobstraat 3Tjeske Lieuwes de Jong... dJ, en Lijsbert Pekema; BS huw 1827, ovl 1855, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-046, 106, 200, wijk C-108, wijk G-285, ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 642Sint Jacobstraat C-101 Hartog Parfumeur woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 642Sint Jacobstraat 3 (C-101)fa. H. Parfumeurwoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
St. Jacobstraat firma H. Parfumeurjongens: , meisjes:
vrouwen:
damesconfectie


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Sint Jacobstraat 3H. Parfumeur83lingeriefabr. ''t Noorden'


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Sint Jacobstraat 3H. Parfumeur83Lingeriefabr. ''t Noorden'


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 3H. Parfumeur83Metaalhandel


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 3H. Parfumeur83Metaalhandel


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 3H. Parfumeur83Metaalh.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 3H. Parfumeur83Metaalh.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 3H. Parfumeur83Metaalh.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 3H. Parfumeur83Metaalh.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Sint Jacobstraat 3F. Keilmanhorloger
Sint Jacobstraat 3G. Keilmanhorloger
Sint Jacobstraat 3H. Keilmanhorloger


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 3G. Keilman26Uurw., g., zilv. en optiek


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 3G. Keilman491Uurw., g., zilv. en optiek


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.G. Keilman491Uurw., g., zilv. en optiek


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.G. Keilman491Uurw., g., zilv. en optiek


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.G. Keilman491Uurw., g., zilv. en optiek


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.G. Keilman491Uurw., g., zilv. en optiek


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
St. Jacobstraat 3F.J. (Folkert) Keilman


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sint Jacobstraat 3beeldbepalend pand9 van 10ca. 1920


2023
0.1835880279541


  terug