Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Jacobstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Jacobstraat 12 7-061 7-066 C-121 C-112
Naastliggers vanSint Jacobstraat 12
ten oostende Sint Jacobstraat
ten zuidenSint Jacobstraat 14
ten westenVoorstraat 67
ten noordenSint Jacobstraat 8
ten noordenSint Jacobstraat 10


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0136r van 14 jan 1599 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAelcke Taeckes
naastligger ten zuidenAelcke Taeckes
naastligger ten zuidenFenneken Louwes
naastligger ten zuidenFenneken Louwes


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0234v van 11 jun 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0095r van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 12Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]huis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-13-07 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Wabbo Wabbes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Seger Botis
verkoper van 1/4Berent Harmens
verkoper van 1/4de kinderen van Lambert Freercks
verkoper van 1/4het kind van Pieter Jacobs, gehuwd met
verkoper van 1/4Griet Harmens
verkoper van 1/4het kind van Johannis Harmens, gehuwd met
verkoper van 1/4Trijntie Joostes


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0160v van 7 nov 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0161r van 14 nov 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFedde Clasen korfmaker
naastligger ten zuidenFedde Clasen korfmaker


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0126r van 14 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 12Sint Jacobstraat WZ [staat: Catrugh]huis
 
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen4-13-00 CG
bewonerPyter Tueniskorfmaker
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenAntke Wabes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Aucke Tiercx
verkoper q.q.Jan Rogiers, curator
verkoper q.q.Arian Clasen, curatoren over
verkoper van 1/3Geertie Feddes
verkoper van 1/3Antie Feddes, gehuwd met
verkoper van 1/3Remmert Clasen
verkoper van 1/3Geeske Feddes, gehuwd met
verkoper van 1/3Symen Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (Jan Rogiers en Arian Clasen als curatoren over) Geertie Feddes voor 1/3, en Antie Feddes x Remmert Classen [voor 1/3], en Geeske Feddes x Symen Jacobs [voor 1/3], een huis wz. Catrugh, waar korfmaker Pyter Tuenis in woont. Ten Z. Antke Wabes, ten N. wd. Aucke Tiercx. Grondpacht 4 gulden 13 st. aan de Stad.


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0130r van 18 jan 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPyter korfmaker
naastligger ten zuidenPyter korfmaker


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0047r van 31 dec 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 12Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]huis
 
koperN. N.
bewonerAntje, weduwe van
bewonerwijlen Piter Teunis
naastligger ten zuidenAntie Wabes
naastligger ten noordenThomas Piters vetermaker
verkoperAntje voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Piter Teunis


1638 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Sint Jacobstraat 12, HarlingenSint Jacobstraat 12'S.I.E.
1638'


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0109v van 21 jun 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSimen Dirx
naastligger ten zuidenSimen Dirx


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0055r van 24 dec 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 12Sint Jacobstraat hoek [staat: Katterug]1/2 huis
 
koper door niaarGerrit Wabbes 300-00-00 GG
geniaarde koperJacob Rinses
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperIge Wabbes


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0225r van 30 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 12Sint Jacobstraat WZ of Katterughuis
 
koperHessel Geles c.u.750-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenburgemeester Jan Rogiers de Gavere
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenmr. Sixtus Elens
verkoperJonger Wabbesproevenier gasthuis Leeuwarden


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0109v van 21 jun 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0042v van 13 okt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 12Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]huis
 
koperJan Heerts, gehuwd metmr. goudsmid867-14-00 GG
koperMarijcke Vos
toehaakeen halve rozenobel voor de vrouw van de verkoper
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende weduwe en de erfgenamen van wijlen burgemeester Jan Rogiers de Gavere
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenmr. Egbert Gruyter
eerdere eigenaarde ouders van Jonger Wabbes
verkoperHessel CeliskoopmanLeeuwarden


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0109v van 21 jun 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0109v van 21 jun 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0109v van 21 jun 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0109v van 21 jun 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0109v van 21 jun 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-061Sint Jacobstraat 12huis
eigenaarOtte Jurriens
gebruikerOtte Jurriens
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-061Sint Jacobstraat 12huis
eigenaarOtte Jurriens
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-3-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-061 Sint Jacobstraat 12huis
eigenaarOtte Jurjens
gebruikerOtte Jurjens
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0200r van 22 feb 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 12Sint Jacobstraat WZ of zogenaamde Katterug]huis
 
koperoud burgerhopman Junius van Alama, gehuwd met400-14-00 GG
koperYdurverda Nauta
verpachter grondde stad Harlingen1-03-08 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat
naastligger ten westenFolkert van der Plaats
naastligger ten zuidenals bewoner Marnstra procureur
naastligger ten noordenDoopsgezinde Gemeente woning
verkoperYbeltie Hiddes, weduwe van
verkoperwijlen Jurjen Ottes
verkoperYbeltie Hiddes, nu gehuwd met
verkoperJan Schut
verkoperYbeltie Hiddes, erfgenaam van haar schoonvader
erflaterwijlen Otte Jurjensgarenhandelaar
verkoper q.q.ds. Frederickus Botterweg, gelastigde vanoudste predikant
verkoper q.q.Pieter van der Hulst, voogdHaarlem
verkoper q.q.Jan Olthof, voogden vanHaarlem
verkoperJan Tangena, nagelaten zoon van
erflaterwijlen Johannis Tangena, gehuwd met
erflaterwijlen Antie Ottes
verkoper q.q.de stad Harlingen: weesvoogdij, alimentatores van
verkoperde nagelaten kinderen van Jacob Ottes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJunius van Alema, oud-bugerhopman x Eduarda? Nauta koopt een huis in de Sint Jacobstraat of Katterug. Ten O. die straat, ten W. Folkert v.d. Plaats, ten Z. de procureur Marnstra, ten N. een Doopsg. woning. Gekocht van Ybeltje Hiddes wv Jurjen Ottes, voor 400 gg. (Lange ingewikkelde acte over de erfenis).


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0310r van 21 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenoud burgerhopman Junius van Alama


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0017r van 11 dec 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenoud burgerhopman Junius Alema


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-061 Sint Jacobstraat 12huis
eigenaarJunius Alema
gebruikerWouter Sipkes
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-06-10 CG


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0019r van 24 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 12Sint Jacobstraat WZ of de zgn. Katterughuis
 
koperGijsbert Wiltschut koopman326-07-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-03-08 CG
huurderAntje Jans 42-00-00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat
naastligger ten zuidenAbbe Jansen
naastligger ten westenFolkert van der Plaats
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoperoud burgemeester Junyus van Alema, gehuwd metkoopman
verkoperYouarda Sierks Nauta


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-061 Sint Jacobstraat 12Antje Jans, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal02-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-061 Sint Jacobstraat 12huis
eigenaarJunius van Alema
gebruikerAntje Jansen
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-18-02 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0139r van 27 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 12Sint Jacobstraat of Katterughuis
 
koperSjoerd Andries, gehuwd metwinkelier176-07-00 GG
koperAmerenske Teyes winkelier
verpachter grondde stad Harlingen2-03-08 CG
huurderPhilippus Ysacks
naastligger ten oostenSint Jacobstraat of Katterug
naastligger ten zuidenAbbe Jans
naastligger ten westenFolkert van der Plaets
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente
verkoperGijsbert Wildschutkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Andries x Amarenske Feyes, winkeliers, kopen een huis in de St. Jacobstraat of zogenaamde Katterugh, bewoond door Philippus Ysacks. Grondpacht 2 cg. 3 st. 8 pn. aan de Stad. Ten O. de straat, ten Z. Abbe Jans, ten W. Folkert van der Plaats, ten N. een doopsgezinde gemeente woning. Gekocht van Gijsbert Wildschut, koopman, voor 176 gg 7 st.


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0188r van 1 dec 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 12Sint Jacobstraat WZ [niet vermeld]huis
 
koperYttje Feikes Felsma, weduwe van520-00-00 CG
koperwijlen Jan Dijxma
verpachter grondde stad Harlingen2-03-00 CG
huurdermilitairen
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidenAbbe Cornelis
naastligger ten westenFolkert van der Plaets
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente
verkoperSjoerd Andries, gehuwd metmr. timmerman
verkoperAmarinske Teyes


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0022r van 7 sep 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 12Sint Jacobstraat [staat: Katterug]1/2 huis
 
koperEvert Beva mr. reidmaker141-21-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-03-08 CG
huurderJohannes Waller mr. blikslager30-00-00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidenAbbe Jansen
naastligger ten westenFolkert van der Plaets
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente
verkoperTabe Jansenvarensgezel


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0038v van 6 sep 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 12Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]huis
 
koperJohannes Waller mr. blikslager525-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen2-03-08 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten westenFolkert van der Plaats
naastligger ten zuidenJan Abbes
naastligger ten noordenDoopsgezinde Gemeente woning
verkoperEvert Beva, samen metkoopman
verkopermeerderjarige vrijster Janke Dijxma


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0071v van 27 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Waller


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0148r van 18 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Waller


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0033r van 12 mrt 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Waller


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-068 Sint Jacobstraat 12Hendrik Draijer, 36 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-066 Sint Jacobstraat 12Jacob Kerkhooven3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-121Sint Jacobstraat 12Jac Kerkhoveneigenaar van wijk C-121, gebruiker is Jan vd Vleugel, kleermaker, 1814 (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-121Sint Jacobstraat 12Jan van der Vleugel... bij F. Heuffers en N. Kloppenburg, 1811; huw Grote Kerk HRL 1793, BS huw 1811, ovl 1821; gebruiker wijk C-121, kleermaker; eigenaar is Jac. Kerkhoven, 1814. (GAH204); J. vdV. en Foekje Jans van der Moolen, beide van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-121Sint Jacobstraat 12Jacob Kerkhoven Jan van der Vleugel kleermaker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 624Sint Jacobstraat 12wed. Pieter van KlaverenHarlingenwinkelierschehuis (32 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-121Sint Jacobstraat 12Eva Wiebes Meelman... 1840, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk C-123; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-121; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-121Sint Jacobstraat 12Mietje van Klaverenoud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, hoedjemaakster, wijk C-121; VT 1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-121Sint Jacobstraat 12Teuntje Wybesgeb 1789 ... , dienstmaagd van dhr T. Stephany, doet overlijdensaangifte van Duconia M. Lemke; BS ovl 1811; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-121; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-121KatrugEva Wybes60 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe, winkeliersche
C-121KatrugMietje van Klaveren29 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd, hoedjemaakster
C-121KatrugJetske van Klaveren23 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd, naaister


1853 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-121Sint Jacobstraat 12Eva Meelman, overleden op 12 februari 1853St. Jacobistraat C 121, wed. Pieter van Klaveren, moeder van Jetske (vrouw van Pieter A. Bisschop, schipper), Elisabeth (vrouw van Jacobus Schrage, koopman) en Maria Pieters van Klaveren, stroohoedjesmaakster. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1856 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-121Sint Jacobstraat 12Petronella Jacobus Rooswinkel, overleden op 4 december 1856geboren 7/3/1856, dochter van Jacobus Cornelius Rooswinkel, letterzetter St. Jacobistraat C 121 (wednr. Ida Benning) en Maria van Klaveren, hoedjesmaakster, zuster van minderjarige Eva Jacobus Rooswinkel, halfzuster van Elisabeth-Maria-Henrica en minderjarige Fredericus-Dominicus, Henricus- Hermanus-Franciscus, Geertruida-Josina, Maria-Jacoba, Catharina-Petronella en Justina-Johanna Jacobus Rooswinkel (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 624C-121 (Sint Jacobstraat)Maria van Klaverenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 624C-112 (Sint Jacobstraat)Maria van Klaveren, vrouw v. J.C. Rooswinkelwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 624Sint Jacobstraat 12 (C-112)Petronella K. Rooswinkelwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Jacobstraat 12mej. P.Rooswinkelnaaister
Sint Jacobstraat 12Kl.Totvisscher


1936 - kentekenadresnaam
B-22632
St. Jacobstraat 12Albertus Kaspers


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 12J. Glas & Co.631Bloemisten


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.J. Glas & Co.631Bloemisten


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.J. Glas & Co.631Bloemisten


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sint Jacobstraat 12rijksmonument 20434
  terug