Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Jacobstraat 17
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSint Jacobstraat 177-008 7-009 C-115C-108


Naastliggers vanSint Jacobstraat 17
ten oostenVoorstraat 73
ten zuidenSint Jacobstraat 19
ten westende Sint Jacobstraat
ten noordenSint Jacobstraat 15


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0171r van 15 aug 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Claes Freerks


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0171v van 15 aug 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0180r van 31 okt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0310r van 21 apr 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 17Sint Jacobstraat OZ500‑00‑00 GGwoonhuis
koperWillem Gijsberts, 1/2 huis
eigenaar van 1/2Willem Gijsberts
verpachter grondde weduwe en erfgenamen van wijlen Sibrant Edes 2‑02‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Jantyen Hendricks0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenClaes Arians
naastligger ten westenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJantyen Hendricks
verkoperHuybert Claesen, broeder van
verkoperGerryt Claesen, broeder van
verkoperFreerck Claesen


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0110v van 24 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMartien Hessels, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Gijs Willems


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 1vSint Jacobstraat 17Willem Gijses, schoenmaker (mr. -)f. 0-00-00


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0037va van 14 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenUylckjen Martens, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Willem Gieses mr. schoenmaker


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0031r van 2 okt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMarten Willems, gehuwd metmr. zadel- en schoenmaker
naastligger ten westenPyttie Servaas


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-008Sint Jacobstraat 17huis
eigenaarwed. Marten Willems
gebruikerwed. Marten Willems
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0304v van 24 okt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Marten Willems


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-008Sint Jacobstraat 17huis
eigenaarJan Jacobs
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpro deo begeert


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-008Sint Jacobstraat 17huis
eigenaarJan Jacobs
gebruikerJan Jacobs
opmerkingpro deo begeert


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0003r van 11 mrt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPytje Serwaes


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0139r van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPytie Serwaes*


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0263v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 17Sint Jacobstraat OZ [staat: Sint Jacobistraat off soo genaamde Katterugh]100‑00‑00 CG1/3 huis
koper van 1/2Symon Fockes koopman
koper van 1/2Rinke Heeres koopman
huurderAbe Jansen
naastligger ten oostenSymon Fockes q.q.koopman
naastligger ten oostenRinke Heeres q.q.koopman
naastligger ten zuidenSipke Hennes bakker
naastligger ten westenSint Jacobstraat
naastligger ten noordenReinder Swaal
verkoperOtte Sybes Salverda te Harlingen
verkoperGijsbert Sybes Salverda te Harlingen
verkoperTrijntie Sybes Salverda te Harlingen
verkoperHeyltie Sybes Salverda, gehuwd met te Harlingen
verkoperPhilippus Lucas Salverda


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-008Sint Jacobstraat 17huis
eigenaarJan Jacobs
gebruikerAbbe Jansen
huurwaarde31‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑03‑06 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-008 Sint Jacobstraat 17Hendrik Dirks, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-008Sint Jacobstraat 17huis
eigenaarFokke Abbes kind.
gebruikerHindrik Dirks
huurwaarde31‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑12‑12 CG


1749 - quotisatiebron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 6477, "Kohieren van de quotisatie, Harlingen"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanberoepaanslagverhogingomschrijving
7-008, fol. 119Sint Jacobstraat 17wed. Fokke Abbes, bestaande uit 1 volwassene en 0 kinderenspoelster£ 006-12-0£ 1seer gering


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0140r van 20 jun 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Focke Abbes


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0124r van 16 dec 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 17Sint Jacobstraat of Katterug317‑00‑00 GGhuis en een 2e huis erachter
koperSimon Fokkes Backer mr. koperslager
huurderJohannes Jansen c.u.
naastligger ten oosten*steeg waarin een vrije uit- en ingang naar de Voorstraat
naastligger ten oostenDoede Vosma
naastligger ten zuidenSimon Fokkes Backer mr. koperslager
naastligger ten westenSint Jacobstraat of Katterug
naastligger ten noordenhet huis bewoond door Jacob slotmaker
verkoper van 1/2Marten Fokkestimmerman
verkoper van 1/2Marijke Fokkes, gehuwd met
verkoper van 1/2Teewis Jacobs Backer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Fokkes Backer, mr. koperslager koopt huis en huis erachter, oz. Sint Jacobsstraat met vrij in- en uitgang door een steeg naar de Voorstraat. Ten O. Doede Vosma, ten W. de straat, ten Z. de koper, ten N. Jacob Slotmaker. Gekocht van timmerman Marten Fokkes en Mayke Fokkes x Teewis Jacobs Backer, elk voor 1/2.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0004r van 19 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 17Sint Jacobstraat OZ of Katterug314‑21‑00 GGhuis
koperDirk Jans, gehuwd metwolkammer
koperTettje Foppes
huurderSytze Pieters metselaar24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSipke Dirks IJsbrands
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordende weduwe van Folkert de Haas
verkoperSimon Fokkes Bakkeroud mr. koperslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Jans, wolkammer x Tettje Foppes kopen een huis oz. Sint Jacobstraat of Katrug. Geen grondpacht. Ten O. B. Coelmans, ten Z. Sipke Dirks IJsbrands, ten W. de Katrug, ten N. wd. Folkert de Haas. Gekocht van Simon Fokkes Bakker, mr. koperslager, voor 314 gg.


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0035r van 19 mrt 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Zeilmaker


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0238v van 16 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Jans


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-009, pag. 142Sint Jacobstraat 17Dirk Jans wed1‑00‑00 cg


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51003 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 54 van 4 jun 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-115Sint Jacobstraat 17koopaktefl. 275huis C-115
 
verkoperTettie Foppes (wv Dirk Jans)
koperEva Besling (wv Frederik Eedes)


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-115Sint Jacobstraat 17Harmen Freerks Lemsmageb 1809 HRL, ovl 24 nov 1813 HRL; wijk C-115, zv Freerk eyses L, en Eva Besling; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-115Sint Jacobstraat 17Freerk Freerks Lemsmageb 1811 HRL, ovl 19 jul 1814 HRL; wijk C-115, zv Freerk eyses L en Eva Besling; BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-115Sint Jacobstraat 17Freerk eyses... kwartier, no. 80, 28 jaar, ongehuwd, 1 mrt ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-115Sint Jacobstraat 17Freek Eyzes wedFreerk Eyzes wedwinkeliersche


1831 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 3 van 8 jan 1831
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-115Sint Jacobstraat 17koopaktefl. 225huis C-115
 
verkoperEva Besling (wv Auke Ypes Molenaar)
koperAugustinus Decker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 635Sint Jacobstraat 17wed. Freerk Eizes van LemsmaHarlingenhuis en erf (36 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-115Sint Jacobstraat 17Jan Henricus Gastrik... bewijs, 1 dec 1808; ondertrouw HRL; oud 62 jaar, geb Kirchheinden en won, . HRL. 1839, koopman, wijk C-115; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-115Sint Jacobstraat 17Maria Elisabeth Gastrikgeb 15 feb 1810 HRL, ovl 12 mei 1884 HRL, ongehuwd, dv Johannes G, en Maria Koelman; BS ovl 1884; bev.reg. HRL 1851 wijk B-037; oud 28 jaar, (vnm: Maria A. ), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-115; VT 1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-115Sint Jacobstraat 17Maria Koelmans... bewijs, 1 dec 1808; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb Sluis, Belgi?, en wonende te HRL. 1839, wijk C-115; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-115KatrugJohannes H Gastrik62 jkoopmanKrichheinden in Pruissenm, rooms katholiek, gehuwd
C-115KatrugMaria Koelmans55 jSluis in Vlaanderenv, rooms katholiek, gehuwd
C-115KatrugMaria Elisabeth Gastrik28 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-115KatrugAnna Maria Gastrik23 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-115KatrugMaria Louza Gastrik20 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-115KatrugMaria Otto Gastrik*1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 508 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-115Sint Jacobstraat 17Augustinus de Dekker, overleden op 23 april 184774 jr, geboren Lokeren/Oost-Vlaanderen 6/3/1774, mr. kleermaker, overleden St. Jacobstraat C 115, wednr. Maria-Johanna Buitenaar, man van Maria Coulbaut (mede testamentair erfgenaam), vader van Johanna-Maria Augustinus de Dekker, tapster (vrouw van Johannes van Elst, ge(r)stverkoper) (uit 1e huwelijk), legaten voor RK-gemeente (fl. 80,-). Saldo fl. 811,85. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51025 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 33 van 16 jun 1847
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-115Sint Jacobstraat 17koopaktefl. 2021/2 deel in huis in de Sint Jacobstraat, C-115
 
verkoperJohanna Maria Decker (gehuwd met Johannes van Elst)
verkoperJacobus Cornelius Rooswinkel
koperMaria Coulbaut (wv Augustinus de Decker)


1851 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51029 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 51 van 13 sep 1851
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-115Sint Jacobstraat 17koopaktefl. 450huis C-115
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperTiete van der Veer


1859 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 23-02-1859
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Sint Jacobstraat 17, HarlingenSint Jacobstraat 17H.K. Eijsmagoud- en zilversmid


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 635Sint Jacobstraat C-115Tiete van der Veerwoonhuis


1875 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50052 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 39 en 45 van 10 mrt 1875
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-115Sint Jacobstraat 17provisionele toewijzing en inhoudingfl. 4002winkelhuis C-115
 
verkoper en inhouderTiete van der Veer
provisioneel koperWillem van der Meulen (timmerknecht)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 635Sint Jacobstraat C-108Laauwe Cupidowoonhuis


1895 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49096 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 996 van 4 nov 1895
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-108Sint Jacobstraat 17koopaktefl. 800huis en erf aan de Sint Jacobstraat C-108
 
verkoperAnne Klazes Wietsma
koperGrietje Wietsma
koperJohanna Wietsma


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 635Sint Jacobstraat 17 (C-108)Grietje Wietsmawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Sint Jacobstraat 17mej. J. Wijtsmamodiste


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sint Jacobstraat 17beeldbepalend pand6 van 10
  terug