Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Odolphisteeg 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSint Odolphisteeg 86-0876-0876-084E-181E-171


Naastliggers vanSint Odolphisteeg 8
ten oostende Sint Odolphisteeg
ten zuidenSint Odolphisteeg 10
ten noordenSint Odolphisteeg 6


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0149r van 4 mrt 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLijsbeth Intes


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0260r van 3 mei 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLijbeth Intes


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0336v van 19 dec 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 8Sint Odolphisteeg [staat: Oleffsteegh]00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondSybrich Pieters te Leeuwarden 1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHans Arents zoutdrager
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenHendrick Saves
naastliggerCornelis Ides Feytema medegebruiker steeg ten noorden
verkoper q.q.Hylcke Sybes, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Johannes Jacobs, geauthoriseerde curatores over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Lijsbeth Intes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (de mombaars over) de nagelaten weeskinderen van Gerbrandt Sickes, (a) Oleffsteech


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0343r van 23 jan 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 8Sint Odolphisteeg [staat: Oleffsteeg]182‑14‑00 gghuis
koper provisioneelPibe Goossens glasmaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHans Arents zoutdrager
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordensteeg waarvan medegebruik
naastligger ten noordenHendrick Saves
verkoper (gesuccumbeerde)N. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van de weeskinderen Gerbrant Sickes, (a) een huis in de Oleffsteech. Ten Z. zoutdrager Hans Arents, ten N. Hendrck Saves en een openbare steeg. Onlangs provisioneel verkocht aan Pier glaes?, voor 182 GG 14 st.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0116ar van 24 okt 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0177r van 9 okt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0094v van 21 sep 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0094v van 21 sep 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 8Sint Odolphisteeg50‑00‑00 cggrondpacht van 1-10-00 cg
koperTrijn Jacobs, weduwe van te Leeuwarden
koperwijlen Jan Roeloffs
eigenaar perceelgrondpacht uit de kamer van Lolle Saeckes1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSybrich Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Jepp Roeloffsbakker te Leeuwarden


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0173r van 18 feb 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLolle Saeckes


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0108r van 5 mei 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0014r van 2 okt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLolle Sakes


1639 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 195 folio 5r van 12 sep 1639 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Sint Odolphisteeg 8
inventarisantNeel Obbes, weduwe van
wijlen Lolle Saeckes
requirantIdtie Lolles
requirantOtte Lolles
requirant q.q.Foecke Jansen, curator
requirant q.q.Fecke Hessels, curatoren over
requiranthet nagelaten weeskind van wijlen Lolle Saeckes


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0093v van 19 jan 1640 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 8Olijffsteeg00‑00‑00 cghuis
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van Gosse Pyters* glaesker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerryt Jobs
verkoperde erfgenamen van wijlen Lolle Saeckes


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0095v van 26 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 8Sint Odolphisteeg WZ214‑00‑00 gghuis
koperPieter Gijsberts
koperNeltie Ariens
verpachter grondSibrich Pieters 1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hans Arents zoutdrager
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordengemene steeg
verkoperNicolaus Jacobausprocureur fiscaal
verkoperoud burgervaandrig Sibrand Hessels


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0100r van 1 mrt 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0123v van 10 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Gijsbarts


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0272v van 23 jul 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPytter Gijsberts


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0142r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Gisbaerts


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0108v van 13 okt 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPytter Gijsberts


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0122v van 12 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Gijsberts


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0149v van 19 okt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Gijsberts


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0208v van 19 sep 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPytter Ghijsberts


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0138r van 15 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 8Sint Odolphisteeg WZ [staat: Olijfsteeg]130‑00‑00 gghuis
koperClaes Gerrits Buis, enmr. slager
koperLuitien Gerrits putgraver
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: Olijfsteeg]
naastligger ten zuidenhet huis van Hielkien Foppes
naastligger ten westenoud vaandrig Haring Pieter Falk
naastligger ten noordenhet huis van Templaer
verkoperNeeltie Ariens, weduwe van
verkoperwijlen Pytter Gijsberts


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0127v van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerryt Willems Buys


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0184v van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 8Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odolphisteeg]300‑00‑00 cghuis
koperHarmen Jacobs, gehuwd metmr. slotmaker
koperClaeske Willems
naastligger ten zuidenhuis en erf van Reyner Templar
naastligger ten westenhuis en erf van Reyner Templar
naastligger ten noordenAgge Baske
naastligger ten noordenSint Odolphisteeg
verkoperGerryt Willemshuistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Jacobs (Radsma), mr. slotmaker x Claeske Willems koopt een huis wz. Sint Odolphisteeg. Ten O. die steeg, ten Z. en W. het huis en erf van Reyner Templar, ten N. Agge Baske. Gekocht van Gerryt Willems, huistimmerman, voor 300 cg.


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0350v van 25 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Son


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0367v van 8 nov 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet verkochte huis van Claeske Hendrix Camp, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Reynert Templar


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0117r van 9 dec 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordentuin en huis genaamd de Son


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0037v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende school van Jan van Swyten
naastligger ten zuidenwoning en plaats van Jentie Ockes n.u.


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0251r van 6 apr 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 8Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odolphisteeg]400‑00‑00 cghuis
koperJacob Harmens, gehuwd metmr. slotmaker
koperTrijntje Tjeerds
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: Odolphisteeg]
naastligger ten zuidenJentje Ockes
naastligger ten westenJan van Swyten
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Age Baske
verkoperHarmen Jacobs, gehuwd mettrekveerschipper op Dokkum
verkoperClaeske Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Harmens (Radsma), mr. slotmaker x Trijntie Tjeerds koopt een huis wz. Sint Odolphisteeg, bewoond door de koper en de verkoper. Ten O. die steeg, ten W. Jan van Swieten, ten Z. Jantje Ockes, ten N. erven Agge Baske. Gekocht van Harmen Jacobs (Radsma), trekveerschipper van Harlingen op Dokkum x Claeske Willems, voor 400 cg.


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0281v van 1 mrt 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende school van Jan van Swieten
naastligger ten zuidende woning en paats van Jentje Ockes n.u.


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0029v van 11 sep 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Jansen havencherger


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0194r van 2 apr 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Harmens


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-087 , folio 120Sint Odolphisteeg 8huis
eigenaarJacob Harmens
gebruikerJacob Harmens
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-087 , folio 78vSint Odolphisteeg 8huis
eigenaarJacob Harmens
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan6‑8‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-087 , folio Sint Odolphisteeg 8huis
eigenaarJacob Harmens
gebruikerHendrik Cornelis
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-087 , folio 79rSint Odolphisteeg 8huis
eigenaarJacob Harmens
gebruikerHarmen Radsma
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑00 cg
opmerking[voor de tweede maal vermeld als 6-087]


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-087Sint Odolphisteeg 8Felten Gerrits, bestaande uit 2 personen04‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-087 , folio 79rSint Odolphisteeg 8huis
eigenaarJacob Harmens
gebruikerVelten Gerrits
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑06‑04 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-087, fol. 108vSint Odolphisteeg 8Felten Gerrits cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenkuiper, mr.15:16:00 cg2:12:00 cgbestaet reedelijk


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0159r van 17 okt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJ. H. Radsma


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-087 , folio 80rSint Odolphisteeg 8huis
eigenaarJacob Harmens
gebruikerFelten Gerryts
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0019v van 27 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenUlbe Sybrens


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0177v van 12 dec 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 8Sint Odolphisteeg WZ bij de Raadhuispijp126‑00‑00 gghuis
koper door niaaroud burgerkolonel Jacob Tjeerds Ratsma mr. horlogemaker
geniaarde koperSybrand Feykes Camsma
geniaarde koperJoost Zeemanstadsbode
huurderJan Everts c.u. en c.s.
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenJacob Ratsma
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenObbe Hendriks
verkoperhuisman Ulbe Sybrens, zoon van te Witmarsum
verkoperhuisman Sybren Ulbes te Witmarsum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Tjeerds Radsma, mr. horlogemaker, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen oud-burgerkolonel Sybrand Feikes Camsma en stadsbode Joost Zeeman, een huis wz. Odolphisteeg bij de Raadhuispijp, verhuurd aan Jan Everts en anderen. Met beschrijving van het huis. Ten O. die steeg, ten W.?, ten Z. Jacob Tjeerds Radsma, ten N. Obbe Hendriks. Zie de condities. Gekocht van Ulbe Sybrens, huisman te? en zijn vader Sybren Ulbes, huisman, voor 126 gg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-087 , folio 80rSint Odolphisteeg 8huis
eigenaarMinne Feddes
gebruikerMinne Feddes
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-084 , folio 136vSint Odolphisteeg 8huis
eigenaarJacob Radsma
gebruikerAdolph P. Pas
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerAdolph P. Pas
huurwaarde26‑00‑00 cg
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
af: lasten02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0151v van 25 okt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Tjeerds Radsma


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0235v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Tjeerds Radsma


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0035v van 18 mrt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 8Sint Odolphisteeg WZ188‑14‑00 gghuis
koper door niaarHoyte Lieuma c.u.zilversmid
geniaarde koperAdam Roerich, en zijn broer
geniaarde koperSamuel Roerich
huurderBenjamin Levy
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenHoyte Lieuwma
naastligger ten westenJohannes Frank
naastligger ten noordenJan Everts
verkoper q.q.vroedsman Harmen Ratsma, curator over
verkoperJacob Tjeerds Ratsma, gehuwd met
verkoperHendrina Bijlsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHoyte Lieuwma, mr. silversmid voor hemzelf en als voogd over zijn vrouw kopen, na niaar societatis en vicinitatis tegen Adam en Samuel Roerich, een braave huizinge c.a. in de Odolphisteeg. Geen grondpacht. Ten O. de Odolphisteeg, ten Z. Hoyte Lieuwma, ten W. Johannes Frank, ten N. Jan Everts. Gekocht van (de gerepudieerde boedel van) Jacob Tjeerds Ratsma en Hendrina Bijlsma, voor 188 gg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-084 , folio 136vSint Odolphisteeg 8huis
eigenaarHoite Lieuwma
gebruikerA. Pas
huurwaarde30‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-084 , folio 136vSint Odolphisteeg 8huis
eigenaarHoyte Lieuwma
gebruikerAdolph Parz
huurwaarde30‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0104v van 19 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan E. Akkringa


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0104v van 19 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 8Sint Odolphisteeg WZ900‑00‑00 cghuis en bleekveld
koperJan van der Heide, gehuwd metmr. verver
koperTrijntje Bokkes
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenJan Thomas
naastligger ten westenJan Botes
naastligger ten noordenJan E. Akkringa
verkoper van 1/2Grietje Fokkes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Hoyte Lieuwmamr. zilversmid
verkoper van 1/6Jacomina H. Lieuwma, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen Marcelis Tamboezer
verkoper van 1/6meerderjarige jongman Fokke H. Lieuwma
verkoper van 1/6meerderjarige vrijster Anna Lieuwma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan v.d. Weide, mr. verver x Trijntje Bakker koopt (a) huis en bleekveld wijk E-180. Ten O. de Odolphisteeg, ten W. Jan Botes, ten Z. Jan Thomas, ten N. Jan E. Akkringa. Met mandelige steeg ten W., waar door ook Johs. Frank van `t huis 'de Zon' vrij in- en uitgang heeft naar de Odolphisteeg. Gekocht van Grietje Fokkes wv Hoyte Lieuwma, mr. zilversmid voor 1/2 en Jacomien Hoytes Lieuwma wv Marcellus Tamboezer, Fokke H. Lieuwma en Anna Lieuwma samen voor de helft, als erven van hun vader H. Lieuwma.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0189v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan van der Heide


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-084 , pag. 133Sint Odolphisteeg 8Jan van der Heide 2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-181Sint Odolphisteeg 8Jan Eeuwes van der Heyde... Gooitkes wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-180, verwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-181, verfwinkel, 1814. (GAH204); J.E. vd H., ende Trijntje Bokkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-181Sint Odolphisteeg 8Jan van der HeydeJan van der Heydeverfwinkel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1124Sint Odolphisteeg 8erven Jan van der Heide (verwer)Harlingenpakhuis of bergplaats (90 m²)


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-181Sint Odolphisteeg 8Tjitske Stalstra, overleden op 19 april 1848(Certificaat van onvermogen), 19 jr (9/4/1829), overleden St. Odolphisteeg E 181. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-181Sint Odolphisteeg 8Petrus Daum... Herst. Ev. Luth., zv Johannes D., en Maria Zweitser; BS huw 1833, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk E-181, wijk H-070, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1124Sint Odolphisteeg E-181Hendrik H. Faber werkplaats


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 08 mrt 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
E-181Sint Odolphisteeg 8Een timmerwinkel in de Sint Odolphisteeg, in gebruik bij S., Rodenhuis c.s.. Provisioneel verkocht op 20 mrt 1872 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3125St. Odolphisteeg E-171 Jacob Torenbeek werkplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3125Sint Odolphisteeg 8 (E-171)fa. J. Torenbeektimmerwinkel


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
St. Odolphisteeg J. Torenbeekjongens: , meisjes:
vrouwen:
timmerman


2023
0.12469291687012


  terug