Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Odolphisteeg 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Odolphisteeg 10 6-088 6-084 E-180 E-171
Naastliggers vanSint Odolphisteeg 10
ten oostende Sint Odolphisteeg
ten zuidenSint Odolphisteeg 12
ten noordenSint Odolphisteeg 8


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0149r van 4 mrt 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 10Olephsteeghuis
 
koperGijsbert Willems, gehuwd met100-00-00 GG
koperJannecken Gosses
verpachter grondTrijn 1-00-00 CG
verpachter grondwijlen Jacob Wolters
naastliggerTjalcke Claes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende koper Gijsbert Willems c.u.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLijsbeth Intes
verkoperJan Salvus, gehuwd met
verkoperAnna Jochums
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijsbert Willems x Jannecken Gosses kopen huis in Oleph steeg. Ten Z. de kopers, ten N. Lijsbeth Intes. Grondpacht 2 st. Gekocht van Jan Salvis x Anna Johannis.


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0260r van 3 mei 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 10Sint Odolphisteeg [staat: Olephsteeg]kamer
 
koperHans Arnts, geassisteerd door75-00-00 GG
koperGaats Geryts
verpachter grondN. N. 1-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGijsberth Willems c.u.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLijbeth Intes
verkoperGijsberth Willems, geassisteerd door
verkoperJanneken Gosses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Arnts en Gaats Gerryts kopen kamer in Olephsteeg. Ten N. Lijsbeth Intes, ten Z. de verkoper. Grondpacht 20 st. Gekocht van Gijsberth Willems x Janneken Gosses, voor 75 gg.


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0116ar van 24 okt 1612 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 10Sint Odolphisteeg WZ [staat: Oliffsteyg]kamer met weefwinkel, recht achter de woning van Hans Aerents, met vrije steeg
 
koperTonis Hendricks, gehuwd met415-03-08 GG
koperAntie Arians
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGijsbert Willems, gehuwd metHaarlem
verkoperJanneke GossesHaarlem


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0116ar van 24 okt 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHans Aerents zoutdrager


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0108r van 5 mei 1633 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 10Sint Odolphisteeg WZ recht achter het vorige in deze akte verkochte huiskamer of weefwinkel
 
koperMichiel Coerts c.u.200-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoperdr. Andreus Heemstra c.soc.secretaris


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0108r van 5 mei 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHans Arents zoutdrager


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0093v van 19 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis van Gosse Pyters* glaesker


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0095v van 26 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hans Arents zoutdrager


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0108v van 13 okt 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 10Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odulphysteeg]huis
 
koperFoppe Hylckes 150-00-00 CG
verpachter grondgemeensman Hendrick Coenraeds 1-00-00 CG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPytter Gijsberts
verkoperArnt Hendricx Hoffman


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0138r van 15 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis van Hielkien Foppes


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0184v van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Reyner Templar


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0350v van 25 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 10Sint Odolphisteeg WZ [staat: Olysteeg]woning
 
koperGerrit Camp c.u.60-00-00 CG
huurderHarmen Crol mr. linnenwever
naastligger ten oostenHarmen slotmaker
naastligger ten zuidenClaeske Camp
naastligger ten westende mouterij van Wassenaer rentmeester
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Son
verkoperClaeske Camp, weduwe van
verkoperwijlen Reyner Templar
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Gerrit Camp koopt woning wz. Sint Odolphisteeg. Ten O. Harmen, slotmaker, ten W. de rentmeester Wassenaar, ten Z. de verkoper, ten N. het huis 'de Zon'. Gekocht van Claaske Camp wv Reyner Templar.


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0117r van 9 dec 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 10Sint Odolphisteeg WZwoning met een in en uitgang in de Odolphisteeg door een steegje ten zuiden van het huis van Claesje Camp
 
koperJan van Switten, gehuwd metschoolmeester90-00-00 CG
koperElisabeth de Maber
huurderTjallingh wever
naastligger ten oostenHarmen slotmaker
naastligger ten zuidenClaesje Camp
naastligger ten westende heer Wassenaer koopman
naastligger ten noordentuin en huis genaamd de Son
verkoperJaepjen Boudewijns, weduwe van
verkoperwijlen Gerrit Camp
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jan van Swieten, schoolmeester x Elisabeth de Maber koopt een huis, in- en uitgaande in de Odolphisteeg door een steegje ten Z. van Claasje Camps, waardoor ook het huis 'de Son' een vrij in- en uitgang etc. heeft over de plaets. Ten O. Harmen, slotmaker, ten W. Wassenaar, ten Z. Claaske Camps, ten N. het huis 'de Son'. Gekocht van Jaepjen Boudewijns wv Gerrit Camps, voor 90 cg.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0268r van 10 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0251r van 6 apr 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJentje Ockes


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0029v van 11 sep 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 10Sint Odolphisteeg WZ [niet vermeld]woning eerder als school gebruikt
 
koperJacob Harmens, gehuwd metmr. slotmaker80-00-00 CG
koperTrijntie Tjeerds
naastligger ten oostende koper Jacob Harmens, gehuwd metmr. slotmaker
naastligger ten oostenTrijntie Tjeerds
naastligger ten zuidenJentie Ockes
naastligger ten zuidenWerp Bastiaens
naastligger ten westenburgemeester Wassenaar
naastligger ten noordenDirk Jansen havencherger
verkoperJan van Swieten, gehuwd metschoolmeester van het weeshuis
verkoperElisabeth de Mabes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jacob Harmens, mr. slotmaker x Trijntie Tjeerds koopt een woning die door de verkoper werd gebruikt als school. Ten O. de koper, ten W. burgemeester Wassenaar, ten Z. Jentje Ockes en Werp Bastiaens, ten N. het huis 'de Son' van Dirk Jansen, havencherger. Het 'schooltje' is in- en uit te gaan in de Sint Odolphisteeg door een steegje ten Z. van het huis van Jentje Ockes en Werp Bastiaens. Het huis 'de Son' heeft door dat steegje vrij in- en uitgang over de plaats. Gekocht van Jan van Swieten, schoolmeester van het Stadsweeshuis x Elisabeth de Mabes?, voor 80 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-088Sint Odolphisteeg 10huis
eigenaarDirk Huges
gebruikernotaris Schuttenius
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-088Sint Odolphisteeg 10huis
eigenaarDirk Huges
gebruikerde not. Schuttenius
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-3-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-088 Sint Odolphisteeg 10huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikernotaris Jacob Wiggama
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-088 Sint Odolphisteeg 10huis
eigenaarJohannes Taekes
gebruikerJacob Wigmana
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-088 Sint Odolphisteeg 10huis
eigenaarJohannes Taekes
gebruiker
opmerkingleedigh


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0019v van 27 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 10Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odolphisteeg]huis en tuin
 
koperJacob Tjeerdts Radsma, gehuwd metmr. horlogemaker700-00-00 CG
koperHinke Jans Bijlsma
huurderJacob Tjeerdts Radsma c.u.
naastligger ten oostenOdolphisteeg
naastligger ten zuidende weduwe van Werp Bastiaans
naastligger ten westensteegje
naastligger ten noordenUlbe Sybrens
naastliggerhuis de Zon van Obbe Hendrix
verkoperJacob Harmens Radsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Tjeerds Radsma, mr. horlogemaker x Hinke Jans Bijlsma koopt een huis en tuin wz. Sint Odolphisteeg. Ten O. die steeg, ten W. een mandelige steeg, ten Z. wd. Worp? Bastiaans, ten N. Ulbe Sybrens. Het huis en het huis 'de Zon' van Obbe Hendrix Rademaker hebben vrij in- en uitgang naar de Odolphisteeg door het steegje ten W. Gekocht van Jacob Harmens Radsma, voor 700 cg.


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0164r van 22 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Radsma


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0177v van 12 dec 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJacob Ratsma


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0235v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 10Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odolphisteeg]huizen en tuin
 
koperHuite Jans Luwma, gehuwd met875-00-00 CG
koperGrietje Fokkes
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidende weduwe van vroedsman Harmen Radsma
naastligger ten noordenJacob Tjeerds Radsma
naastligger ten westensteeg
verkoperJacob Tjeerds Radsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHoite Jans Lieuwma x Grietje Fokkes koopt huis en tuin wz. Odolphisteeg. Ten O. deze steeg, ten W. een mandelige steeg waardoor dit huis en het huis 'de Zon' van Johannes Frank en ook wd. H. Radsma een vrije in- en uitgang hebben in de Odolphisteeg. Gekocht van Jacob Tjeerds Radsma.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0035v van 18 mrt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHoyte Lieuwma


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-083 Sint Odolphisteeg 10Jan van der Heijde, 36 jaar, gehuwd


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0104v van 19 jun 1808 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 10Sint Odolphisteeg WZhuis
 
koperJan van der Heide, gehuwd met900-00-00 CG
koperTrintje Bokkes
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenoud burgemeester J. Frank
naastligger ten noordenJan E. Akkringa
verkoper van 1/2Grietje Fokkes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Hoyte Lieuwmamr. zilversmid
verkoper van 1/6Jacomina H. Lieuwma, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen Marcelis Tamboezer
verkoper van 1/6meerderjarige jongman Fokke H. Lieuwma
verkoper van 1/6meerderjarige vrijster Anna Lieuwma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan v.d. Weide, mr. verver x Trijntje Bakker koopt (b) Huis naast, ten N. van het vorige, wijk E-181, met ten O. de Odolphisteeg, ten W. Johs Frank, ten Z. perceel a), ten N. Jan E. Akkringa. Gekocht van Grietje Fokkes wv Hoyte Lieuwma, mr. zilversmid voor 1/2 en Jacomien Hoytes Lieuwma wv Marcellus Tamboezer, Fokke H. Lieuwma en Anna Lieuwma samen voor de helft, als erven van hun vader H. Lieuwma.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0104v van 19 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Thomas


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-084 Sint Odolphisteeg 10Jan van der Heide2-00-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
E-180Sint Odolphisteeg 10Frans Jans van der Heidegeb 20 feb 1804 HRL, ovl 3 mei 1813 HRL; wijk E-180, ged 19 mrt 1804 HRL, zv Jan vdH, en Trijntje Bokkes Overberg; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1813


1813 - bewonersadresnaamgegevens
E-180Sint Odolphisteeg 10Gooitje Jans van der Heidegeb 1806 HRL, ovl 30 aug 1813 HRL; wijk E-180, zv Jan dvH., en Trijntje Bokkes Overberg; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-180Sint Odolphisteeg 10Baukje Wijgageb 1811 HRL, ovl 28 feb 1814 HRL; wijk E-180, dv Enne W, en Metje Harmens; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-180Sint Odolphisteeg 10Jan Eeuwes van der Heyde... eigenaar van wijk C-144, gebruiker is Bokke Gooitkes wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-180, verwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-181, verfwinkel, 1814. (GAH204); J.E. vd H., ende Trijntje Bokkes, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-180Sint Odolphisteeg 10Jan van der Heyde Jan van der Heyde verwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1123Sint Odolphisteeg 10erven Jan Eeuwes van der HeideHarlingen(verwer)huis en erf (148 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-180Sint Odolphisteeg 10Jan van der Heide, overleden op 12 maart 1834verver/glazenmaker St. Odolphisteeg E 180, wednr. NN, man van Gatske Posthuma, idem, vader van Aaltje (wed. Piebe Coenraads Bakker), Rinske, Aafke (vrouw van Simon Miedema, koopman) en wijlen Johannes Jans van der Heide (man van Jacoba van Eeken, vader van minderjarige Trijntje en Grietje Johannes van der Heide) en van minderjarige Eeuwe en Jan Jans van der Heide (uit huwelijk met Gatske). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-180Gatske Posthuma51 jFranekerv, protestant, weduwe, verwer en glazemaker
E-180Eeuwe van der Heide14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-180Jan van der Heide11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-180Leentie Bakker8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-180Akke Boonstra18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-180Sint Odolphisteeg 10Elisabeth van der Woude... vdW, en Eva ... ; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-180; oud 66 jaar, geb Wolvega en wonende te HRL. 1839, wijk E-150; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-180Sint Odolphisteeg 10Gatske Gatses Posthuma... E-212, 264, supp wijk E-342; oud 51 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, verver en glazemaker wijk E-180; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-180Sint Odolphisteeg 10Maria van der Woudegeb 1810 Franeker, ovl 15 dec 1864 HRL; wijk G-173, ongehuwd, EvL, dv Andries vdW, en Aafke Doekes; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk E-180, supp wijk G-402


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1123E-180 (Sint Odolphisteeg)Jan Faberwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 08 mrt 1872
E-180Sint Odolphisteeg 10Eene logeabele wel ingerigte huizinge met erf in de Sint Odolphisteeg, in gebruik bij S., Rodenhuis c.s.. Provisioneel verkocht op 20 mrt 1872 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3126E-171 (St. Odolphisteeg)Jacob Torenbeekwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3126Sint Odolphisteeg 10 (E-171)fa. J. Torenbeekwoonhuis
  terug