Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Odolphisteeg 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSint Odolphisteeg 136-093 6-090 E-187E-179


Naastliggers vanSint Odolphisteeg 13
ten oostenLanen 43
ten zuidenLanen 41
ten westende Sint Odolphisteeg
ten noordenSint Odolphisteeg 11


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0529v van 30 nov 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Lourens


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0214v van 1 mei 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Lourens


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0255v van 4 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 13Sint Odolphisteeg [staat: Odolphisteeg]200‑08‑00 GGkamer
koperCornelis Willems schoenmaker
verpachter grondRinse Martens 0‑03‑08 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenRein Lolckes c.soc.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRein Lolckes c.soc.
verkoperMaeicke Joostes, weduwe van
verkoperwijlen Dirck Wopkes


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0050v van 12 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 13Sint Odolphisteeg OZ [staat: Olisteeg]315‑00‑00 GGkamer met winkel
koperWybren Heeres c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑03‑08 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenRinse Boldewijn
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenAte Intes
verkoperCornelis Willems


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0061r van 19 jan 1656 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 13Sint Odolphisteeg [staat: odulphisteeg]315‑00‑00 GGgrondpacht van 0-03-08 CG
koperburgemeester Hesselus Wringer
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Maeycke Joostes, weduwe van0‑03‑08 CG
eigenaar perceelwijlen Dirck Wopkes
verkoperde boedel van wijlen Idzart van Hittinga


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006r van 21 jan 1665 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 13Sint Odolphisteeg630‑00‑00 CGgrondpacht van 0-03-08 CG
koperJelte Ruierdts
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Wibren Heeres Coster0‑03‑08 CG
verkoperde weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringer


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024ra van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWybren Heres Coster


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0162v van 1 mei 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 13Sint Odolphisteeg OZ [staat: Odolphisteeg]210‑00‑00 GGhuis
koperWeyntien Hendrix, weduwe van
koperwijlen Joannes Hylckes Hanekuyck
verpachter grondde stad Harlingen0‑03‑08 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenRommert Jansen
naastligger ten westenSint Odolphisteeg
naastligger ten noordenSybren Haytses rogverschieter
verkoperWybren Heeres Coster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWeintie Hendrix wv Hylke Johannes Hanekuik koopt een huis oz. Sint Odolphisteeg. Ten W. die steeg, ten Z. Rommert Jansen, ten N. Sybren Haytses, rogschieter. Gekocht van Wybren Heeres, koster (Coster?), voor 210 gg.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0058v van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sibren Haitses rogmeter


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-093Sint Odolphisteeg 13huis
eigenaarHinke Joukes erven
gebruikerClaes Bartels
huurwaarde11‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-093Sint Odolphisteeg 13huis
eigenaarHinke Joukes erven
gebruikerClaes Bartels
huurwaarde11‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan17‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-093Sint Odolphisteeg 13huis
eigenaarHylke D. Hanekuik
gebruikerwed. Andries Schiere
huurwaarde11‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑17‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-093Sint Odolphisteeg 13huis
eigenaarerven Hylke D. Hanekuik
gebruikerwed. Andrys Schiere
huurwaarde17‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑16‑10 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0191v van 29 sep 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 13Sint Odolphisteeg OZ130‑00‑00 GGhuis
koperDirk Pytters, huismr. timmerman
huurderJacob Ottes c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenBauke Harkes
naastligger ten westenSint Odolphisteeg
naastligger ten noordenIJsbrant van Velsen
verkoper van 2/3Ewert Hylkes Hanekuik, broer vankoopman
verkoperDouwe Hylkes Hanekuik, broers vankoopman
verkoper van 1/3Stijntie Hylkes Hanekuik


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-093Sint Odolphisteeg 13huis
eigenaarDirk Pytters
gebruikerwed.
opmerkingleedigh


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0070v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 13Sint Odolphisteeg OZ51‑00‑00 GGhuis
koperLamkjen Sierks, weduwe van
koperwijlen Meynert van Hoek
naastligger ten oostenGosse Pieters Persijn
naastligger ten zuidenElske Huiberts
naastligger ten westenSint Odolphisteeg
naastligger ten noordenJacob Baukes
verkoperGerryt Gerrytsturfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLamkjen Sierks wed. Meynert van Hoek koopt huis oz. Odolphisteeg. Ten O. Gosse Pieters Persijn, ten Z. Elske Huiberts, ten W. de Odolphisteeg, ten N. Jacob Baukes. Gekocht van Gerryt Gerryts, turfdrager, voor 51 GG 7 st.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0205r van 3 mrt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFreek Wouters


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0015r van 5 feb 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 13Sint Odolphisteeg OZ235‑21‑00 GGwoning
koperMeindert Jans Vogelzang, gehuwd met
koperAntje Martens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSint Odolphisteeg
naastligger ten noordenCornelis* Zijlstra havenmeester
verkoper q.q.Take Stephany, gelastigde vanprocureur fiscaal
verkoperFreerk Woutersvarensgezel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeindert Jans Vogelzang x Antje Martens kopen een huis oz. Odophisteeg. Ten W. de Odolphisteeg, ten N. havenmeester Zijlstra. Gekocht van (de gelastigde van) Freerk Wouters, varensgezel, voor 235 GG 21 st.


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0062r van 8 okt 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFreerk Wouters


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-091, pag. 96Sint Odolphisteeg 13Meindert Jans


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-090, pag. 134Sint Odolphisteeg 13Meindert Jans0‑16‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-187Sint Odolphisteeg 13Meindert Jansen Vogelsang... tersaake de inbreng van M.J.V. in okt ingekomen, 19 feb 1771. (GAH1102); eigenaar en gerbruiker van wijk E-187, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204); weduwe M.V. eigenaresse van perceel nr. 1275 te HRL, woonplaats HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-187Sint Odolphisteeg 13Meindert Vogelzang Meindert Vogelzang gleybakkersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1275Sint Odolphisteeg 13wed. Meindert VogelzangHarlingenhuis (30 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-187Sint Odolphisteeg 13Antie Martensoud 75 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-187; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-187Sint Odolphisteeg 13Antje Meinderts Vogelsang... 1827, ovl 1846, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk E-220; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-187; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-187Antie Martens75 jHarlingenv, protestant, weduwe
E-187Lammert de Vrij8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-187Antie Vogelzang43 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1275Sint Odolphisteeg E-187Reinder Tj. Wijnaldawoonhuis


1879 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50056 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 57 en 61 van 5 mrt 1879
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-187Sint Odolphisteeg 13provisionele en finale toewijzingfl. 1217huis E-187
 
verkoperJan Beerends Baantjer
koperTjitze de Wilde


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3901St. Odolphisteeg E-179Jan B. Baantjerwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3901Sint Odolphisteeg 13 (E-179)Johannes W. Rumpwoonhuis


1915 - schoolgeld
vermeld adresnaam
Sint Odolphisteeg 13Cyprianus Germans


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
St. Odolphisteeg 13 Cijpianes R. Germans jr.sigarenmakerf. 800f. 1500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Sint Odolphisteeg 13C.R. Germanssigarenmaker


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Odolphisteeg 13H. Puite514Brandst.h.


1949 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Sint Odolphisteeg 13, HarlingenSint Odolphisteeg 13H. Puitebrandstoffenhandel


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. OdolphisteegH. Puite514Brandst.h.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. OdolphisteegH. Puite514Brandst.h.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
St. Odolphisteeg 13A.J. (Albertus) Weijermars


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 8613Sint Odolphisteeg naast 13gemeentelijk monument13 van 20
Sint Odolphisteeg 13rijksmonument 20618


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8613Sint Odolphisteeg 13
  terug