Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Odolphisteeg 20
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSint Odolphisteeg 206-082 6-078 1/2E-175E-166


Naastliggers vanSint Odolphisteeg 20
ten oostende Sint Odolphisteeg
ten zuidenSint Odolphisteeg 22
ten noordenSint Odolphisteeg 18


aangrenzende stegen
adresheeft
Sint Odolphisteeg 20naamloze steeg ten noorden


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0110r van 9 sep 1694 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 20Sint Odolphisteeg [staat: Odulphisteeg]85‑14‑00 GGgrondpacht van 2-16-00 CG
koperJoannes Schuttenius notaris
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van oud burgemeester Bylaen2‑16‑00 CG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Hendrick Coenraedts Ludinga


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-082Sint Odolphisteeg 20huis
eigenaarmr. Claes Jansen
gebruikermr. Claes Jansen
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-082Sint Odolphisteeg 20huis
eigenaarClaes Jansen
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG
opmerkingbetaeld aen den executeur


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-082Sint Odolphisteeg 20huis
eigenaarClaes Jansen
gebruikerClaes Jansen
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0259r van 22 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJarig Westra


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0100r van 27 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerryt Jansen


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0099r van 27 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 20Sint Odolphisteeg WZ250‑14‑00 GGhuis
koperGerryt Jansen Wijngaerden, gehuwd met
koperYmkjen Douwes
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Schuttenius 2‑16‑00 CG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenJan Olivier
naastligger ten westenHarmen Agema
naastligger ten noordende kamer van Sikke Douwes
naastligger ten noordenHarmen Ratsma
verkoper enJarig Westralakenkoper
verkoperBeatrix Westra, gehuwd met
verkoperHarmanus Gongrijpwijnhandelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Jansen Wijngaarden x Ymkjen Douwes koopt een huis in de Sint Odolphisteeg, door 3 gezinnen bewoond, met vrij achter in- en uitgang door een steeg tussen dit huis en de camer die door Sikke Douwes is gekocht. Ten O. de Odolphisteeg, ten W. Harmen Ages Agema, ten Z. Jan Olivier, ten N. Sikke Douwes (12?) en Harmen Radsma (10?). Gekocht van Jarig Westra, lakenkoper, en Beatrix Westra x Harmanus Gongrijp, wijnhandelaar, voor 250 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-082Sint Odolphisteeg 20huis
eigenaarClaas Jansen
gebruikerClaas Jansen
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0007v van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerrit Jansen


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0121v van 16 okt 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 20Odolphisteeg204‑14‑00 GGhuis
koperJan Olivier, gehuwd metschoolmeester
koperJaepjen Sonnema
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Schuttenius notaris2‑16‑00 CG
naastligger ten oostenOdolphisteeg
naastligger ten zuidenJan Olivier schoolmeester
naastligger ten westenHarmen Agema
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenCornelis Ulbes
verkoperGerrit Jansen Wijngaarden, gehuwd metmr. kleermaker
verkoperYmkjen Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Olivier, schoolmeester x Jaapjen Sonnema kopen huis wz. Odolphisteeg, door 3 gezinnen bewoond, met vrij in- en uitgang door een steeg tussen dit huis en de camer van Cornelis Ulbes. Ten O. de Sint Odolphisteeg, ten W. Harmen Ages Agema, ten Z. de koper, ten N. Cornelis Ulbes. Gekocht van Gerrit Jansen Wijngaarden, mr. kleermaker x Ymkjen Douwes, voor 204 gg.


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0012v van 6 okt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Olivier


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-082Sint Odolphisteeg 20huis
eigenaarBeernt Geersma
gebruikerMaeyke Meyntes
huurwaarde07‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑05‑08 CG


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0246v van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJ. Olivier


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0220av van 4 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenoud burgemeester J. Olivier


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0034r van 9 mrt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Oliviers


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0291v van 6 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFedde Adams


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0128r van 11 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAdam Lentz


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-0781/2, pag. 132Sint Odolphisteeg 20Adam Lentz1‑08‑14 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-175Sint Odolphisteeg 20Adam Lentz... A.L. eigenaar van wijk E-174, gebruiker is Hendr. Bakker, oud schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-175, gebruiker is Melle de Vrind wed., 1814. (GAH204); wed. A.L. gebruiker van wijk E-221, medegebruikers zijn ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-175Sint Odolphisteeg 20Melle de Vrind... spek, vlees en wordt 1805-1809; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1820; wed. M. dV., gebruiker wijk E-175; eigenaar is Adam Lentz erven, 1814. (GAH204); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650); ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-175Sint Odolphisteeg 20Adam Lents ervenMelle de Vrind wed


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1118Sint Odolphisteeg 20Lourens LentzbestellerHarlingenhuis (51 m²)


1832 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49025 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 323 en 335 van 21 nov 1832
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-175Sint Odolphisteeg 20provisionele en finale toewijzingfl. 302twee huizen in de St. Odolphisteeg E-174 en E-175
 
verkoperGeertje Martens Potma (weduwe van Lourents Adams Lentz)
verkoperNeeltje Adams Lentz
verkoperPieter Cornelis Martens
koperJan Wiersma


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 23 nov 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
E-175Sint Odolphisteeg 20Huizinge met annexen naast E-174 in de Sint Odolphi steeg. Finaal verkocht op 28 nov 1832 in het Heeren-logement door notaris Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-175Sint Odolphisteeg 20Jan Dirks Wiersma... 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk E-206; oud 46 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, spekslager, wijk E-175; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-175Sint Odolphisteeg 20Lena J Verschooroud 46 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk E-175; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-175Sint Odolphisteeg 20J D Wiersma stemgerechtigde


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 42 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-175Sint Odolphisteeg 20Jan Tjebbes de Groot, overleden op 4 februari 183971 jr, werkman, overleden St. Odolphisteeg E 175, gehuwd, vader van Tjebbe, schoenmakersknecht, Klaas, boekenbindersknecht, Pieter, molenaarsknecht, Rein, gleibakkersknecht (thans schutter in dienst), Zytse, idem en Ietje Jans de Groot, naaister. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-175Jan Dirks Wiersma46 jspekslagerWijnaldumm, protestant, gehuwd
E-175Lena Jacobs Verschoor46 jGroningenv, protestant, gehuwd
E-175Dirk Wiersma18 jHitzumm, protestant, ongehuwd
E-175Cornelis Wiersma9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-175Nanne Wiersma6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-175Yda Wiersma20 jHitzumv, protestant, ongehuwd
E-175Jeltie Wiersma7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-175Liena Wiersma4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-175Sint Odolphisteeg 20Hendericus Bakker, overleden op 11 december 18415 mnd (geboren 2/8/1841), overleden Kerkstraat E 175. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 151) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-175Sint Odolphisteeg 20Clazina M. des Tombe, overleden op 14 augustus 1846M.=Margaretha, 18 mnd, geboren Nijmegen 7/2/1845, overleden Voorstraat E 175 Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 106 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-175Sint Odolphisteeg 20Cornelis Jans Wiersma, overleden op 17 augustus 184616 jr (geboren 5/3/1830), overleden St. Odolphisteeg E 175, zoon van Jan Dirks Wiersma, slager en Leena Jacobus Verschoor, broer van Trientje (vrouw van Wessel IJlstra, mr. kleermaker), Ida (vrouw van Sytze de Groot, kleibakkersknecht), Durk, slager en minderjarige Jeltje, Nanne en Leena Jans Wiersma Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-175Sint Odolphisteeg 20Antje Hendriks Tamsma... 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1820, huw 1824, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk A-209, 211, wijk E-175, wijk H-153, 191; derk Michiels en A.H.T., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-175Sint Odolphisteeg 20Hielkje W. van der Hoekgeb 1778/85 HRL, ovl 18 mrt 1857 HRL, huwt met Christiaan de Vries; BS ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-175, wijk G-303, supp wijk G-402; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-201; VT1839


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-175Sint Odolphisteeg 20Lykle Rimkema... (gk), werkman, N.H., zv Lambertus R, en Sjoukje Venema; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk A-171, wijk E-175; oud 34 jaar, geb Parrega (!), en wonende te HRL. 1839, wijk G-108; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1118Sint Odolphisteeg E-175Jan Wiersmawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3246St. Odolphisteeg E-166Dirk Jans Wiersmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3246Sint Odolphisteeg 20 (E-166)Herke Wiersmawoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
St. Odolphisteeg 20H. Wiersmajongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
slagerij


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
St. Odolphisteeg 20 Herke Wiersmaslagerf. 1500f. 1800


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Adolphisteeg 20H. Wiersma166Vleeeschhouwerij en spekslagerij, handel in fijne vleeschw.


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Adolphisteeg 20H. Wiersma166Vleeeschhouwerij en spekslagerij, handel in fijne vleeschw.


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. AdolphisteegH. Wiersma166Vleeeschh. en speksl., vleeschw.


1923 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-6910
St. Odolphisteeg 20Thomas Wiersma


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. OdolphisteegH. Wiersma166Vleeeschh. en speksl., vleeschw.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. OdolphisteegH. Wiersma166Vleeeschh. en speksl.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. OdolphisteegH. Wiersma166Vleeeschh. en speksl.


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Sint Odolphisteeg 20, HarlingenSint Odolphisteeg 20Fa. H. Wiersmaslagerij, rund-, gemest kalfs- en varkensvleesch


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Sint Odolphisteeg 20B. Wiersmaslager


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. OdolophisteegH. Wiersma166Vleeschh.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
St. Odolphisteeg 20H. (Harmen) Anema


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 8361Sint Odolphisteeg 20gemeentelijk monument11 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8361Sint Odolphisteeg 20
  terug