Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Spinhuisstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSpinhuisstraat 9(niet bekend)(niet bekend)H-073H-084
 huisnummer lager  huisnummer hogerSpinhuisstraat 94- 4- H-153H-


Naastliggers vanSpinhuisstraat 9
ten oostenSpinhuisstraat 11
ten zuidende Spinhuisstraat
ten westenSpinhuisstraat 7
ten noordenRozengracht 14


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0084r van 17 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0069r van 19 aug 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0097r van 2 feb 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende grote lijnbaan


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0178v van 13 apr 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0009v van 9 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPouuels Jansens Innama


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0220v van 9 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgemeester Paulus Jansen Ennema


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0238r van 19 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte, een hof Bontekoe


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0058v van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0022r van 2 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet hoff van Barent de Fries kapitein


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0139v van 22 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende hof van Baernt Hiddes de Vries kapitein


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0215v van 18 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende hof van Baernt Hiddes kapitein


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0270v van 20 jan 1689 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: straat en gang van de oude lijnbaan]


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0174v van 10 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spinhuisstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Joost Michiels


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0045v van 24 apr 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: Baanpad en stadsvesten]


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0015r van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: baanpad]


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0126v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: baanpad en stadsvesten]


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0151v van 10 apr 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Paulus koopman


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0305r van 27 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenenkele kamers aan het bolwerk


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-153Spinhuisstraat 9Roelof Jacobsgeb 1807 Leeuwarden, ovl 2 aug 1812 HRL; wijk H-153, zv Jacob Jongs en Baukje Saagmans; BS ovl 1812


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-153Spinhuisstraat 9Weltje Jacobsgeb 1799 Leeuwarden, ovl 6 aug 1812 HRL; wijk H-153, dv Jacob Jongs en Baukje Saagmans; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-073Spinhuisstraat 9Gerryt Johannes Olinjus... Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1803, BS ovl 1812, huw 1824, ovl 1858; gebruiker van wijk H-073, gealimenteerd; eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-073Spinhuisstraat 9Jan Wytses Vettevogel... sjouwer, Pieter Gabbes wed., 1814. (GAH204); id. van wijk G-332, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk H-073; gebruiker Gerrijt J. Olinjus, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk H-074; gebruikers Anske Pieters ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-073Spinhuisstraat 9J W Vettevogel ervenGerryt Johannes Olinjus gealimenteerd
H-153Spinhuisstraat 9 de Stad casern


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 183 en 184 van 13 aug 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-073Spinhuisstraat 9provisionele en finale toewijzing(20) woning achter de twaalf nieuwe huizen H-073
 
verkoperAkke Jans Vettevogel (weduwe van)
verkoperwijlen Laas Spannenburg
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
erflaterwijlen Jan Wytzes Vettevogel (gehuwd met)
erflaterGeertje Norel
koperJohannes Norel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1887Spinhuisstraat 9Jacob Pieters PoelstrabakkerHarlingenhuis (18 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1913Spinhuisstraat 9de Stad HarlingenHarlingenhuis (30 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-073Spinhuisstraat 9Trijntje Pieters de Boer... dv Pieter de B., en Sijtske Sippes; BS huw 1815, ovl 1847; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-073; VT1839; deze bewijzen bestaande in een acte van Geboorte en Bekendheid behooren bij de Huwelijks acte van ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-153Spinhuisstraat 9Louwrens Westerhof... bev.reg. HRL 1851 wijk H-144; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, opziener der spinfabriek, wijk H-153; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-153Spinhuisstraat 9Marijke Battelesoud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-153; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-073Bij de Kleine SluisTrijntie de Boer56 jHarlingenv, protestant, weduwe
H-073Bij de Kleine SluisSipke Schellingwouw [Schellenwo22 jOosterbierum [Harlingen]m, protestant, ongehuwd
H-073Bij de Kleine SluisJanke Schellingwouw [Schellenwo24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-153Lourens Westerhof44 jopziener der spinfabriekHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
H-153Marijke Battels42 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
H-153Bernardus Westerhof3 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-153Marijke Westerhof16 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-153Anthonie Westerhof11 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-073Spinhuisstraat 9Maaike IJverson... met Sjoerd Lepstra, (gk), N.H., dv Pieter IJ, en Trijntje Boersma; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk H-073; oud 30 jaar, (vnm: Meyke), geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk G-281; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-073Spinhuisstraat 9Simon Hiddes de Weerd... Schutterij, 2e huwt met Sjoukje Broersma, (gk), op 20 jan 1858 HRL, werkman 1851, N.H., ovl wijk H-073, zv Hidde Sipkes dW, en Tietje Durks (de Boer); dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1835, huw 1858, ovl ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-073Spinhuisstraat 9Trijntje Tjebbes Boersmageb 1773 Boer, ovl 9 feb 1855 HRL, 1e huwt met Pieter IJverson, 2e huwt met Abraham Boon, N.H., dv Tjebbe B., en ... ; BS ovl 1852; 1855 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk H-073


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-153Spinhuisstraat 9Antje Hendriks Tamsma... Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1820, huw 1824, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk A-209, 211, wijk E-175, wijk H-153, 191; derk Michiels en A.H.T., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1887Over de waschbleek H-073erv. Gerben Meijerwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1887Nieuweburen H-084Kersje Wouwenaarwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4882Spinhuisstraat 9 (H-084)Meindert A. Meinsma (te Haarlem)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Spinhuisstraat 9D. de Bruinwerkman gemeente reiniging
Spinhuisstraat 9C. Riemtransportarbeider


1937 - variabron: Raadsvergadering 21 juni
adresgegevens
Spinhuisstraat 9Onbewoonbaar verklaard
  terug