Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Spinstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Spinstraat 11(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)H-H-187


Naastliggers vanSpinstraat 11
ten oostende Steenhouwersstraat
ten zuidende Spinstraat
ten westende Spinstraat
ten noordenSteenhouwersstraat 6


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0157r van 31 dec 1626 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinstraat 11Zuiderhaven ZZ aan de voors. hovinge101‑00‑00 gghoekhuis
koper finaalN. N.
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat en lijnbaan]
naastligger ten westende andere kamer van de verkoper
naastligger ten noordenHenninck Lampes
verkoperN. N.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0147v van 1 mei 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinstraat 11Spinstraat NZ aan de hof van wijlen Jacob Lous124‑00‑00 gghoekhuis
koperWillem Beernts, gehuwd met
koperJeltie Lammerts
verpachter grondhet grote huis 1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Admiraliteit in Friesland: lijnbaan
naastligger ten noordende hof van wijlen Jacob Lous
naastligger ten noordenHenning Lampes
verkoperHarnius Amama, gehuwd met
verkoperJancke Moriaus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Beernts x Jeltie Lammerts kopen een hoekhuis staande aan de hof van wl. Jacob Lous. Ten O. de Steenhouwersstraat, ten W.?, ten Z. de straat en de lijnbaan, ten N. Henning Lampen en die hof. Belast met 30 stuivers grondpacht aan de eigenaars van het grote huis. Gekocht van Harnius Amama x Jancke Moriaus, voor 624 GG.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0161r van 31 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spinstraat 9oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Berents
naastligger ten oostenWillem Berents


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0042r van 24 sep 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinstraat 11Spinstraat NZ [staat: hoek bij de Lange Lijnbaan achter de hof van kapitein Jan Gerckes Hoptilla]00‑00‑00 cghuis
koperTiepke Sioerts, gehuwd met
koperJantjen Elinghs
verpachter grondJan Gerckes Hoptilla kapitein1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: Lijnbaan en straat]
naastligger ten westenJarich Frieses
naastligger ten noordenJan Gerckes Hoptilla kapitein
verkoperWillem Beerns, gehuwd met
verkoperJel Lamberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiepcke Sioert x Jantjen Elinghs wandelkopen een huis in de nieuwe stad bij de lange lijnbaan achter de hof van kapitein Jan Gerckes Hoptilla, zijnde een hoek. Ten Z. en O. de straat, ten W. Jarich Sieses, ten N. kapitein Jan Gerckes Hoptilla. Grondpacht 30 st aan kapitein Jan Gerckes Hoptilla.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0007r van 18 dec 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinstraat 11Spinstraat NZ [niet vermeld]280‑00‑00 gghuis
koperGerrit Cornelis c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidende lange lijnbaan
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSioerd Tiepkes c.u.koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Cornelis c.u.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0022v van 3 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinstraat 11Lange lijnbaan, op de170‑00‑00 gghuis
koperHendrick Takes c.u.
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jan Gerckes Hoptilla 1‑10‑00 cg
protesteert vanwege grondpachtChristina Rogeau, weduwe van
protesteert vanwege grondpachtwijlen burgemeester Schelto Aitsma [staat: Etsma]
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Aitsema secretaris
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Aitsema secretaris
verkoperde weduwe van wijlen Gerrit Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Takes c.u. kopen een huis bij de lange lijnbaan. Ten O. en Z. de straat, ten W. en N. de wv de secretaris Aitsema. Grondpacht 30 st aan de erven Jan Gerckes Hoptilla. Gekocht van de wv Gerrit Cornelis voor 170 gg.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0180r van 2 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinstraat 11Spinstraat NZ [staat: bij de lange lijnbaan]200‑00‑00 gghuis
koperGuilleaen Willem Willems mr. linnenwever
verpachter grondsecretaris A. Adius 1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordensecretaris A. Adius
verkoperHendrick Taekes c.u.grootschipper


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 4, fol. 26rSpinstraat 11Willem Willems, wever (linnen-)f. 0-00-00


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0079r van 6 okt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinstraat 11Steenhouwersstraat WZ op de hoek178‑00‑00 cghuis
koperJan Hendriks, gehuwd metlinnenwever
koperJidtie Jans
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten westenAndries Jansen gleibakker
naastligger ten noordende hof van A. Widenbrugh ontvanger
verkoperBerber Jans, weduwe van
verkoperwijlen Willem Willemsmr. linnenwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hendriks, linnenwever x IJdtie Jans koopt huis in de zogen. Steenhouwersstraat. Ten O. die straat, ten W. gleibakker Andries Jansen, ten Z. de stadsvesten, ten N. de hof van de Ontvanger Widenbrugh. Gekocht van Berber Jans wv mr. linnenwever Willem Willems.


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0181v van 8 okt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinstraat 11Steenhouwersstraat WZ hoek130‑00‑00 cghuis
koperJan Alles, gehuwd metbrouwersgezel
koperSytske Bauckes
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten westenAndries Jansen gleibakker
naastligger ten noordenontvanger generaal P. Widenbrugh
verkoperde stad Harlingen: huiszittende armen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Alles (Rauwerda?), brouwersgezel x Sytske Bauckes koopt een huis op de zuidwesthoek van de Steenhouwersstraat. Ten O. die straat, ten W. Andries Jansen, gleibakker, ten Z. de Stadsvesten, ten N. de hof v.d. Ontvanger-generaal Widenbrug. Gekocht van de voogden der huiszittende Armen, voor 130 cg.


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0219r van 15 apr 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinstraat 11Spinstraat NZ [staat: Steenhouwersstraat hoek stadsvesten]141‑00‑00 cghuis
koperdr. Alexander Widenbrugh c.u.ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten westende koper Alexander Widenbrugh c.u.ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland
naastligger ten noordende koper Alexander Widenbrugh c.u.ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland
verkoperJan Alles, gehuwd met
verkoperSydske Baukes


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0072v van 5 feb 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinstraat 11Spinstraat [staat: achterstraat bij de steenhouwersstraat]225‑00‑00 gghuis
koperAlbert Bolman mr. verver en glasmaker
koperJelle Jacobi stadsbouwmeester
koperHarmen Gonggrijp adjunct executeur
koperJohannes van Beemen mr. metselaar
naastligger ten oostenHendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: Achterstraat bij de Steenhouwersstraat]
naastligger ten westenE.M. van Beyma
naastligger ten noordenJan Rutgers
verkoper q.q.Hendrik Philip Stambke, gelastigde vanadvocaat Hof van Friesland
verkoperPieter Baerend van Wijdenbrugritmeester van een compagnie huzaren onder het korps van te 's-Gravenhage
verkoperRhijngrave van Salmkolonel in dienst van de Verenigde Nederlanden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Bolman, mr. verwer en glaazemaker, Jelle Jacobi, stadsbouwmeester, Harmen Gonggrijp, executeur en Johannes van Beemen, mr. metzelaar, kopen een huis aan de agterstraat omtrent de Steenhouwersstraat, (tegen)over de spinsolder. Ten O. de verkoper, ten W. Eduart Marius van Beyma, ten Z. de openbare straat, ten N. Jan Rutgers. Gekocht van Pieter Baerends van Wijdenbrugh.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0029v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinstraat 11Spinstraat NZ [staat: wijk H-159 achter de zgn. Nakene Mannen]41‑05‑00 cghuis
koperWopke Joerds koopman
huurderGeert Harmens c.u.22‑00‑00 cg
naastligger ten oostenKlaas Koster
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJelle Jacobi
naastligger ten noordendr. A. van Ring
verkoperAlbert Bolman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWopke Djoerds koopt huis wijk H-154, achter 'de Nakende Mannen'. Ten O. Klaas Koster, ten W. Jelle Jacobi, ten Z. de straat, ten N. dr. A. van Ring. Gekocht van Albert Bolman, koopman.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 4, fol. 26rSpinstraat 11Willem Willems, wever (linnen-)f. 0-00-00
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Spinstraat 11 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Spinstraat 11 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Spinstraat 11 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Spinstraat 11 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4258Spinstraat 11 (H-187)Thomas Dijkstrawerkplaats


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Spinstraat 11aP. Nielsentransportarbeider


2023
0.076117992401123


  terug