Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vijver 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Vijver 5 8-097 8-086 E-104 E-103
Naastliggers vanVijver 5
ten oostenKleine Bredeplaats 18
ten zuidenKleine Bredeplaats 20
ten westende Vijver
ten noordenVijver 3


aangrenzende stegensteeg
Vijver 5naamloze steeg ten zuiden


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0079r van 26 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTrijn Stevens brandewijnbrandster


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0122r van 5 dec 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 5Vijver OZ [staat: Vijverstraat]huis daer het Vergulden Hart uuythanckt
 
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pyter Cornelis
naastligger ten westenVijver [niet vermeld]
naastligger ten noordenReyn Paals
verkoperde erfgenamen van wijlen Egbert Jans, gehuwd met
verkoperwijlen Catharina Stevens


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0130v van 16 jan 1613 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 5Vijver OZ [staat: Vijverstraat]huis daert Gulden Hart uuythanckt
 
koper provisioneelenen Pier Piers 203-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenVijver [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Engbert Jans, gehuwd metuurwerksteller
verkoperwijlen Trijn Stevens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild (3) een huis in de Vijverstraat daert gulden hart vuythanckt, waaruit Engbert Jansen uuyrwercksteller x Trijn Stevens versturven zijn. Provisioneel geboden door Pier Piers voor 203 GG.


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0063v van 2 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 5Vijver OZ [staat: Vijverstraat]huis met ledige plaats daer 't Gulden Hart uuthanght
 
koperFonger Buwes, gehuwd met340-00-00 GG
koperHouck Annes
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Ammel Aernts 7-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns
naastligger ten westenVijver [staat: straat]
naastligger ten noordenReyn Paals
verkoperTijs Tijsses, gehuwd met
verkoperMaycke Tijsses


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0369r van 13 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFonger Bouues


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0102r van 21 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFonger Buues


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0108v van 4 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFonger Bouwes


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0113r van 4 mrt 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFonger Bouwes


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0161v van 14 jan 1627 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 5Vijver OZ [staat: Vijverstraat]eeuwige rente van 5-00-00 GG uit een huis daer het Vergulden Hart uuthanght
 
koperMaria de Block, gehuwd met400-00-00 GG
koperSebastiano Pruyssen griffier
koperGrytien de Block, gehuwd met
koperdr. Joannis Scheltinga secretaris rekenkamer
koperAnna de Block
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Fonger Bouues7-00-00 CG
geniaarde koperJacob Tyebbes Popta, gehuwd metkoopman
geniaarde koperAntie Pieters
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMaria de Block, gehuwd metAmsterdam
verkoperDirck CroeserchirurgijnAmsterdam


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0166r van 21 mrt 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0002v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 5Vijver OZ [staat: Vijverstraat]nieuw gebouwd huis en 1/2 plaats
 
koperHeyn Riencx, gehuwd metgrootschipper950-00-00 GG
koperNeeltie Pytters
naastligger ten oostenPytter Jansen visjager
naastligger ten zuidenIpe Tiercx
naastligger ten westenVijver [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperIpe Meynertsmr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeyn Riencx, grootschipper x Neeltie Pytters


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0250v van 10 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHein Riencx schipper


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0156v van 31 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHeyn Riencx


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHein Riencx schipper


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0190r van 22 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHeyn Riencx schipper


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0234r van 2 okt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHein Rienks


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024v van 30 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHein Rienx


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0224v van 29 okt 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0063ra van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenRienck Heyns


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0200r van 1 mei 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenwijlen hopman Seerp Lammerts Swerms


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0075r van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 5Vijver OZ [staat: Vijverstraat]woning
 
koperRienck Heins wijdschipper40-00-00 CG
naastligger ten oostenJanke Wybes
naastligger ten zuidenvroedsman Aert Jacobs
naastligger ten zuidensteeg waarin vrij in- en uitgang
naastligger ten westenRienck Heins
naastligger ten noordenJan Fransen
verkoper van 1/4Coert Coertsen
verkoper van 1/4Uilkjen Idses, gehuwd met
verkoper van 1/4Pyter Jelles
verkoper van 1/4Clara Coerts, gehuwd met
verkoper van 1/4Jan Andries
verkoper van 1/8Ruyrd Tjeerdtswijdschipper
verkoper van 1/8Antie Asmus


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0181v van 18 sep 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSimon Cornelis


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0254r van 14 dec 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Rienck Heins


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-097Vijver 5huis
eigenaarJan Bostijn
gebruikerJetse Pyters
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0020r van 28 mei 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSimen Cornelis


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-097Vijver 5huis
eigenaarJan Bostijn
gebruikerJeltie Pyters
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-8-1720


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0174r van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSimon Cornelis


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-097 Vijver 5hoff
eigenaarwed. ds. van Sloten
gebruiker
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0272v van 30 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHein Rienx


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0384v van 21 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-097 Vijver 5hoff
eigenaarwed. ds. van Slooten
gebruikerwed. ds. van Slooten
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0024v van 8 mrt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHein Rients


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0166v van 23 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHein Rients


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0038v van 10 mei 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHein Rients


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-097 Vijver 5hof
eigenaarwed. erv. ds. van Slooten
gebruikerwed. erv. ds. van Slooten
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-12 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0150r van 13 nov 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 5Vijver OZ met ten zuiden een eigen deftige steeg [staat: Vijverstraat]huis en tuin
 
koper door niaarvroedsman Sjoerd Bouwes Bosscha mr. gortmaker406-00-00 GG
geniaarde koperJelle Hayes, gehuwd metmr. schoenmaker
geniaarde koperGryttie Lieuwes
naastligger ten oostenvroedsman Sjoerd Bouwes Bosscha
naastligger ten zuidenLieuwe Sieverds de Bruin
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenGrytie Hessels
verkoperHeyn Rienks


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0149r van 28 apr 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSjoerd Bouwes Bosscha


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0224v van 30 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sjoerd Bosscha


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0135v van 17 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMigchiel Nauta n.u.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0022v van 26 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0262r van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenThomas Jans


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0017r van 4 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 5Vijver OZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperThomas Jantjens, gehuwd met800-00-00 CG
koperAntje Feitzes
naastligger ten oostenPoppe Perzijn
naastligger ten zuidenHylkjen Sjouwkes, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Gerlof Wiegers
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenMeile Dirks Faber
verkoperGrietje Bosscha, weduwe van
verkoperwijlen Michiels Nautastrandmeester


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-086 Vijver 5Hartog Jacobs6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-104Vijver 5Isaak T Zwanenburgeigenaar en gebruiker van wijk E-104, timmerknegt, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 4:4:0 (GAH650)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-104Vijver 5Isaak T Swanenburg Isaak T Swanenburg timmerknegt


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 47 van 16 mrt 1815
adressoortbedraggebruik
E-104Vijver 5koopaktefl. 15huis in de wijde steeg bij de haven E-104
 
verkoperAkke Jans Vettevogel
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
koperGosse Abes


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 18 van 10 feb 1825
adressoortbedraggebruik
E-104Vijver 5koopaktefl. 150huis E-104
 
verkoperYzaak Thomas Zwanenburg
verkoperAafke Jans
koperJohannes Norel
koperTaetske van der Haak


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1225Vijver 5Roelof PeizelHarlingenbakkerhuis en erf (85 m²)


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-104Vijver 5Rixie Voets, overleden op 6 augustus 1837vrouw van Roelof Peizel, bakker Vijverstraat E 104 (erft vruchtgebruik), moeder van Cornelis Roelofs Peizel, bakkersknecht. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-104Vijver 5Aagje Jans Kuipers... geb en ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-118, wijk G-361; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-104; VT1839; geb 23 aug 1791, ged 13 sep 1791 Grote Kerk HRL, dv Jan Jansen Kuiper en Rinske ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-104Vijver 5Christiaan Ruitenoud 36 jaar, geb Veendam en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk E-104; VT 1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-104Vijver 5Trijntie Schuitoud 32 jaar, geb Enkhuizen en wonende te HRL. 1839, wijk E-104; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-104Op de VijverChristiaan Ruiten36 jVeendamgezin 1, m, protestant, gehuwd, zeeman
E-104Op de VijverTrijntie Schuit32 jEnkhuizengezin 1, v, protestant, gehuwd
E-104Op de VijverFennegine Ruiten2 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-104Op de VijverAagje Kuipers51 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe, geen


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-104Vijver 5Eeke Dirksgeb 1789 HRL, ovl 29 sep 1858 HRL, ongehuwd, Nederlands Hervormd; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk E-103, 104


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-104Vijver 5Geertje Sybesgeb 1785 HRL, N.H., bev.reg. HRL 1851 wijk E-103, 104, wijk H-108, supp wijk G-437


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1225E-104 (Vijverstraat)Cornelis R. Peijzelwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1225E-103 (Vijver)Anne Klases Wijtsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1227Vijver 5 (E-103)Albertus van der Schootwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Vijver 5 Bauke Siebesmagardenier
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Vijver 5R.Eijgelaarsteenhouwer


1933 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Vijver 5, HarlingenVijver 5R. Eijgelaargrafversieringen, bouwwerken, schoorsteenmantels


1965 - adresboekadresnaam
Vijver 5J.J. (Jan) Bergsma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Vijver 5beeldbepalend pand9 van 10
  terug