Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vijver 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Vijver 7 (niet bekend) (niet bekend) E-105 E-112


Huisnaam in: 1631
Gebruik:
Naam: maccum
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanVijver 7
ten zuidende Vijverstraat
ten westende Vijver
ten noordenKleine Bredeplaats 20


aangrenzende stegensteeg
Vijver 7naamloze steeg ten noorden
Vijver 7Tabakspijpmakerssteeg ten zuiden


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0059v van 5 mrt 1625 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenIdts Sibolts


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 22v van okt 1631 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Vijver 7Piter? Jansen, viskoper X..? Lieuwes? koopt een huis c.a. op de Vijver, waar nu 'Maccum' uitsteekt. Ten O. de Heerestraat, ten W. de hof van Pouwels Jansen, ten Z. blokmaker Hendrick, ten N. de hof van Reyner Hendricks. Gekocht van Jacob Anskes x Trijn Jans, voor 363 gg.


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0030r van 17 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenVijver [staat: Viverstraat]


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0030r van 17 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0165v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmannus Sapiedes conrector
naastligger ten westenlege plaats


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0234r van 2 okt 1664 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 7Vijverstraat OZoud huis en plaats met een loods erachter en een steeg ten zuiden
 
koperHarmannus Sapeides c.u.pastor750-00-00 GG
naastligger ten oostenhet nieuwe achterhuis van Sibolt Andries
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende weduwe van Huibert Sents
naastligger ten westenVijverstraat
naastligger ten noordenHein Rienks
verkoperJetske Pieters, weduwe vanSneek
wijlen Ype Tiepkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmannus Sapaeides, tegenwoordig Pastor te Warns, koopt een oud huis met een loods erachter, oz. Vijver, met een steeg ten Z. Ten O. het nieuwe huis van Sibout Andries, ten Z. wd. Huibert Sents, ten W. de straat, ten N. Hein Rienks. Geen grondpacht. De koper en Sibout Andries zullen samen de ledige plaets met put en bak tussen beide woningen onderhouden en de plaets mag niet worden bebouwd zonder beider toestemming. Gekocht van Jetske Pieters wv Ipe Tjepkes te Sneek, voor 750 GG.


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024v van 30 okt 1670 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 7Vijverstraat OZhuis
 
koperJan Willems, enmr. metselaar440-00-00 GG
Pytter Jacobstimmerman
naastligger ten oostenhet achterhuis van Siebolt Andries
naastligger ten zuidende weduwe van Huibert Sents
naastligger ten westenVijverstraat
naastligger ten noordenHein Rienx
verkoperHarmannus Sapeidispredikant (V.D.M.)Warns
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Willems, mr. metselaar, en Pyter Jacobs, timmerman, kopen een huis c.a. oz. Vijver. Ten O. het achterhuis van Sibolt Andries, ten Z. wd. Huibert Sents, ten W. die straat, ten N. Hein Rienks. Gekocht van ds. Harmannus Sapaeides te Warns, voor 440 gg.


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0200r van 1 mei 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 7Vijver OZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperAart Jacobs, gehuwd metmr. chirurgijn40-00-00 GG
Tietske Oepkes
naastligger ten oostenwijlen hopman Swerms
naastligger ten zuidenJeltie Cornelis, weduwe van
wijlen Eelke Sybrandtsschipper (wijd-)
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenwijlen hopman Seerp Lammerts Swerms
verkoperJacob Sanstraequipagemeester Raden van Friesland


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0165v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0254r van 14 dec 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 7Vijver OZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperUlbe Hendricks, gehuwd met200-00-00 CG
Neeltie Clases
naastligger ten oostenWybe Pieters Grauda
naastligger ten zuidenJan Gerrits Hemert
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordende erven van Rienck Heins
verkoperoud burgemeester Aert Jacobides, en
Yde Pietersmr. timmerman


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0165v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0165v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0272v van 30 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 7Vijver OZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperTjeerd Fockes Esta burgerkoopman147-00-00 GG
naastligger ten oostende erven van Wybe Grauda
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenHein Rienx
verkoperde erven van Neeltje Claeses


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0384v van 21 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 7Vijver OZhuis
 
koperMaike Hilles, weduwe van500-00-00 CG
wijlen Jan Haringskompasmaker
naastligger ten oostenSalomon Gerlofs
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenSybren Wybrens
naastligger ten westenVijver
naastligger ten noordenN. N.
verkoperLeeukjen Meinderts, weduwe van
wijlen Hendrik Jacobsvarensgezel


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0165v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0150r van 13 nov 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 7Vijver OZ met ten zuiden een eigen deftige steeg [staat: Vijverstraat]huis en tuin
 
koper door niaarvroedsman Sjoerd Bouwes Bosscha, gehuwd metmr. gortmaker406-00-00 GG
geniaarde koperJelle Hayes, gehuwd metmr. schoenmaker
Gryttie Lieuwes
naastligger ten oostenvroedsman Sjoerd Bouwes Bosscha
naastligger ten zuidenLieuwe Sieverds de Bruin
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenGrytie Hessels
verkoperHeyn Rienks


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0259r van 7 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Bosscha


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0259r van 7 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0259r van 7 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0259r van 7 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0259r van 7 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0259r van 7 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0259r van 7 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0323v van 19 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0323v van 19 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1812 - bewonersadresnaamgegevens
E-105Vijver 7Johannes Bambachgeb 23 sep 1811 HRL, ovl 9 dec 1812 HRL; Vijverstraat wijk E-105, zv Bartholomeus B., en Anna Schoot; BS geb 1811, ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-105Vijver 7Berend Eelkes... (GAH204); woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. ... 10522">(alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-105Vijver 7Engbert Jansovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk E-105, medegebruikers zijn Marten H. van Dijk, wijnwerker, Jacobus Beuker, turfdrager, Berend Eelkes en Jan Douwes, eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-105Vijver 7Jacobus Beuker... 1801 HRL, H. Beuker, geb 1808 HRL; BS ovl 1827; 1830 overlijdens, ovl 1831, ovl 1834; gebruiker van wijk E-105, turfdrager; medegebruikers Marten H. van Dijk, wijnwerker, Engbert Jans wed., Berend Eelkes, Jan Douwes; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-105Vijver 7Jan Cornelis Schiere... 1814. (GAH204); id. van wijk E-090; gebruiker Sietse S. Wyma, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk E-105; gebruikers Marten H. van Dijk, wijnwerker, Engbert Jans wed., Jacobus Beuker, turfdrager, Berend Eelkes, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-105Vijver 7Jan Douwes(mogelijk dezelfde als hierboven); gebruiker van wijk E-105; medegebruikers Marten H. van Dijk, wijnwerker, Engbert Jans wed., Jacobus Beuker, turfdrager, Berend Eelkes; eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-105Vijver 7Marten Heeres van Dijk... HRL 1810, BS ovl 1814, huw 1815, huw 1817, huw 1818, ovl 1825, ovl 1830, ovl 1834; gebruiker van wijk E-105, wijnwerker; medegebruikers Engbert Jans wed., Jacobus Beuker, turfdrager, Berend Eelkes, Jan Douwes; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-105Vijver 7Jan Schiere Marten H van Dijk wijnwerker
E-105Vijver 7Engbert Jans wed
E-105Vijver 7Jacobus Beuker turfdrager
E-105Vijver 7Berend Eelkes
E-105Vijver 7Jan Douwes


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-105Vijver 7Aukje Paulus Boone, overleden op 5 november 18314 jr, dochter van Paulus Boone (op de Vijver E 105) en Vroukje Wellinga, zuster van minderjarige Paulus, Anne en Sieske Paulus Boone. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1224Vijver 7Simon Jans SchiereHarlingenkoopmanhuis (48 m²)


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-105Vijver 7Aafke Jans, overleden op 24 maart 1838Vijverstraat E 105, wed. Izaak Zwanenburg. (aangegeven door armvoogden). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-105Vijver 7Aake Jans Kamerling... Kramer; dopen Grote Kerk HRL 1800 BS huw 1828, ovl 1846; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-105; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-105Vijver 7Dirk Rinses Jager... wijk F-112, supp wijk H-254; oud 44 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk E-105; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-105Vijver 7Fokeltje Gerbensoud 45 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk E-105; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-105Vijver 7Frouwkje Paulus Wellinga... bewijs, 14 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 48 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk E-105; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-105Vijver 7Hendrik Oostendorp... O, en Riekje Douwes; BS ovl 1848; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, verver en glazemaker, wijk E-105; VT1839; en Mintje Arjens Oostendorp, tweelingen, geb 30 dec 1789, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL, zv ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-105Vijver 7Maaike Eeltjes... van genoegzaam bewijs 20 apr 1805; ondertrouw HRL; oud 76 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-105; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-105Vijver 7Trijntie de Vriesoud 47 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk E-105; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-105Vijver 7Trijntje Faber... en wonende te HRL, wijk F-140; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-105Op de VijverFroukje Wellinga48 jBolswardgezin 1, v, protestant, weduwe
E-105Op de VijverPaulus Boone26 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, bakkersknegt
E-105Op de VijverAnna Boone19 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverSietske Boone15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverMayke Eeltjes76 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
E-105Op de VijverHendrikus Oostendorp50 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd, verwer en glazemak.
E-105Op de VijverJohannes Oostendorp18 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverPieter Oostendorp16 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverDirk Rinses Jager44 jWorkumgezin 3, m, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
E-105Op de VijverFokeltie Gerbens45 jWorkumgezin 3, v, protestant, gehuwd
E-105Op de VijverAkke Kamerling39 jHarlingengezin 4, v, protestant, weduwe
E-105Op de VijverLieuwe de Jong10 jHarlingengezin 4, m, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverTrijntie H [de] Okkes [Vries]47 jHindelopengezin 5, v, protestant, weduwe
E-105Op de VijverStoffel [Christoffel] Lijflander20 jHarlingen*gezin 5, m, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverAllert [Aldert] Lijflander18 jHarlingen*gezin 5, m, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverCornelis [Kornelis] Lijflander16 jHarlingen*gezin 5, m, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverAntje [Anna] Lijflander11 jHarlingen*gezin 5, v, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverJaike [Jeike] Lijflander10 jHarlingen*gezin 5, v, protestant, ongehuwd


1847 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1224 Hendrik Godthelpvan voren verfraaid


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-105Vijver 7Marten van der Veen... A 31 jul 1852 Medemblik, zv Edse vdV, en Jantje Feenstra; BS ovl 1869; bev.reg. Ha18 51 wijk A-254, wijk E-105, 311, wijk F-135, wijk H-174, 199, 220, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1224E-105 (Vijverstraat)Sjoerd Schoonhoffwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3596E-112 (Kleine Breedeplaats)Hermanus Gerardus Schoonhoffwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1225Vijver 7 (E-104)Gerrit Spoelstra


1933 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Vijver 7, HarlingenVijver 7R. Eijgelaargrafversieringen, bouwwerken, schoorsteenmantels


1965 - adresboekadresnaam
Vijver 7D.J.S. (Dirk) Postma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Vijver naast 7beeldbepalend pand4 van 10
  terug