Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vijver 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVijver 88-0888-0888-093/2E-097E-084


Naastliggers vanVijver 8
ten oostende Vijver
ten zuidenVijver 10
ten westenVijver 6tuin
ten noordenVijver 6


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0146r van 2 mei 1641 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPiter Jansen


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0060r van 20 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Pieckes


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0155r van 23 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Piekes


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0033v van 7 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 8Vijver WZ [staat: Vijverstraat]650‑00‑00 cghuis
koperSweerd Tomas c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidenJan Gerloffs
naastligger ten westende hof van oud burgemeester Buwe Tomas
naastligger ten noordenMeinert Claasen
verkoperTjallingh Rintjes, gehuwd metwijdschipper
verkoperGeertje Atzes


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0080r van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenwijlen vroedsman Sweerd Thomas


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0047v van 6 jul 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Sweerdt Thomas


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0368v van 22 nov 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Symen Cornelis


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0260v van 13 dec 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 8Vijver WZ [staat: Vijverstraat]150‑00‑00 cghuis
koperJetske Jans, weduwe van
koperwijlen Jacob Tjebbes
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
huurderTrijntie akkermaakster
naastligger ten oostenVijver [staat: Vijverstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Freerk Boon
naastligger ten westende hof van Jan Pieters
naastligger ten noordenHielck Rinses*, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Meyndert Claeses*
verkoperburgemeester Symen Cornelyskoopman


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0393v van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJetske Jans


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-088 , folio 154Vijver 8woning
eigenaarPieter Claesens
gebruikerOutger Reiners wed.
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-088 , folio 101vVijver 8huis
eigenaarPieter Claesens
gebruikerHessel Jansens wed.
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan26‑8‑1720


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0232r van 24 jun 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Schink c.u.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-088 , folio Vijver 8huis
eigenaarPyter Clasen
gebruikerSymon Wessels
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0272v van 23 jun 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 8Vijver WZ [staat: Vijverstraat]250‑00‑00 cghuis en losse goederen
koperJan Johannes, gehuwd met
koperTrijntje Pytters
huurderWytse Wessels c.u.
naastligger ten oostenVijver [staat: straat]
naastligger ten zuidenIJsbrant Jansen
naastligger ten westenPieter Jansen Oldaen
naastligger ten noordenJan Johannes, gehuwd met
naastligger ten noordenTrijntje Pytters
verkoper van 1/4Jacob Jansenmr. huistimmerman
verkoper van 1/4Jelske Jansen, gehuwd met
verkoper van 1/4Wopke Johannesturfdrager
verkoper van 1/2Jacob Pytters buitenslands verblijvende vrijgezel


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0288r van 24 nov 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Johannes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-088 , folio 102rVijver 8huis
eigenaarJan Johannes
gebruikerJan Johannes
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0018v van 15 feb 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 8Vijver WZ [staat: Vijverstraat]284‑00‑00 gghuis of woning
koperWybe Taekes, gehuwd metmatroos op het Prinsenjacht
koperAntie Tjerks
huurderHendrik Arjens c.u.
naastligger ten oostenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidenIJsebrand Jansen
naastligger ten westende tuin van Cornelis Oudaans koopman
naastligger ten noordenBerend Ames
verkoper q.q.Gerlof Yemes q.q., curator over
reversaalhouderde kinderen van wijlen Claas Douwes Falkens
verkoper q.q.Sara Pieters, alimentatorse, gehuwd met
verkoper q.q.Jan Jansenmr. bontwever
verkoperAaltie Jans, nagelaten dochter van
erflaterwijlen Jan Johannis, gehuwd met
erflaterwijlen Trijntie Pieters


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-088Vijver 8Wybe Taekes, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-088 , folio 102rVijver 8huis
eigenaarWybe Taekes
gebruikerWybe Taekes
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-088, fol. 142vVijver 8Wybe Taekes cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 1 kindmatroos op 't Princejagt17:8:00 cg2:18:00 cgbestaet maetigh


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0012v van 31 aug 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWybe Taekes


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0274r van 3 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWybe Taekes


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0206v van 27 apr 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWybe Taekes


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-088 , folio 103rVijver 8huis
eigenaarWybe Taekes
gebruikerWybe Taekes
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-088 , folio 103rVijver 8huis
eigenaarWybe Taekes
gebruikerWybe Taekes
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0067v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende woning gekocht door Jan Spitske c.u.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0066v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 8Vijver WZ wijk E-097280‑00‑00 cghuis
koperJan Spitske, gehuwd metboekdrukker
koperSjoerdtje Jans Krol
huurderTeeke Folkerts c.u.27‑00‑00 cg
naastligger ten oostenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidende woning gekocht door Claas Foppes
naastligger ten westende tuin van de weduwe van wijlen Claas Heins
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSijke Wybes, weduwe van
verkoperwijlen Klaas Symonswijdschipper


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 53001 (notaris Hendrik Jans Smith) repertoire nr. 21 van 26 dec 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-097Vijver 8koopaktefl. 205huis westzijde Vijver E-097
 
verkoperJan Spitske
ten oostende Vijver [staat: Vijverstraat]
ten zuidenKlaas Foppes
ten westende weduwe van Klaas Heins
ten noordende weduwe van Klaas Heins
koperDouwe Cornelis de Roos


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0336r van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 8Vijver WZ wijk E-097250‑00‑00 cghuis
koperDouwe Cornelis de Roos
naastligger ten oostenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidenKlaas Foppes
naastligger ten westende weduwe van wijlen Klaas Heins
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Klaas Heins
verkoperJan Spitskeboekdrukker


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-093/2 , pag. 168Vijver 8Douwe de Roos 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-097Vijver 8Douwe Cornelis de Roos... 1839, ovl 1878; eigenaar van wijk D-084; gebruiker Geert Panjer, schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-097; gebruiker Jacob B. Noorman, timmerknegt, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk G-208, pakhuisknegt; eigenaar ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-097Vijver 8Jacob Bartels Noorman... geb 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803 1811, BS huw 1812, ovl 1826, ovl 1844, ovl 1853; gebruiker van wijk E-097, timmerknegt; eigenaar is Douwe de Roos, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-097Vijver 8Douwe de RoosJacob B Noormantimmerknegt


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 242 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-097Vijver 8Antje Sipkes Heemstra, overleden op 27 mei 1823vrouw van Jan Hendriks de Groot, blokmakersknecht (Vijverstraat E 97), moeder van minderjarige Hendrik, Ieke en Imkje Jans de Groot. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 219 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-097Vijver 8Barber Reins Otma, overleden op 19 januari 1828vrouw van Jan H. de Groot, mr. mastenmaker Vijverstr E 97, moeder van minderjarige Pietje Jans de Groot. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1209Vijver 8Hubert Jans en Comp.Harlingenhuis (36 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-097Vijver 8Juliana Johannes Bakker... BS huw 1833, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-097; VT1839; geb 10 jul 1792, ged 31 jul 1792 Grote Kerk HRL, dv Johannes Bakker en Maria ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-097VijverstraatJuliane Johs. Bakker48 jHarlingenv, protestant, weduwe
E-097VijverstraatElisabeth Keller17 jFranekerv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1144 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-097Vijver 8Anne Barts van der Werf, overleden op 12 mei 184858 jr (geboren 24/11/1789), overleden Vijverstraat E 97, scheepstimmerman, gehuwd, vader van Klaas, timmerman, Foekje (vrouw van Jacob Lieuwes van Loon, touwslager), Bart, metselaar en Rigtje Annes van der Werf, dienstmeid. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1404 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-097Vijver 8Rigtje Annes van der Werf, overleden op 15 december 184824 jr, geboren Franeker 21/3/1824, overleden Vijverstraat E 97, ongehuwd, zuster van Klaas, timmerman, Foekje (vrouw van Jacob Lieuwes van Loon, touwslager) en Bart Annes van der Werf, metselaar/houtsteksknecht. Saldo fl. 59,22. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1209Vijverstraat E-097Willem Lichtendahl en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1209Vijver E-084 Jan Lieuwes van Loon woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1299Vijver 8 (E-084)Homme Poortpakhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Vijver 8K.J. (Kornells) Leijen


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Vijver 8beeldbepalend pand7 van 10


2023
0.15850591659546


  terug