Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vijverstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerVijverstraat 168-1128-1128-118F-247F-242
   huisnummer hogerVijverstraat 168-1138-1138-119F-247F-242


Naastliggers vanVijverstraat 16
ten oostenVijverstraat 18
ten zuidenGrote Ossenmarkt 13
ten westende Vijverstraat
ten noordende Vijverstraat


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0090v van 3 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende stalling destijds van burgemeester Heere Jans
naastligger ten westende stalling nu gekocht door Jan Luyties smid


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0237v van 1 mei 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende uitgang van de hof van burgermr. Hans Harmens


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0155v van 8 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHomme Dircks


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0032va van 10 mei 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 20achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Ruierd Hilbrandts commandeur


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 10rVijverstraat 16Homme Dirx, stuurmanf. 0-00-00


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0016ra van 10 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHomme Dirx
naastligger ten oostenniet verder dan de plaats van Alewijn Pybes


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0262v van 18 feb 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHomme [staat: Hobbe] Dircks


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0036r van 9 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHomme Dircks stuurman


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0375r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende tuin van Neeltie Heeres
naastligger ten westenJentie Hommes
naastligger ten westende tuin van Claes Pyters


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0375v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJentie Hommes


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0178r van 18 jun 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 16Vijverstraat ZZ100‑00‑00 cgwoning
koper door niaarJan Jacobs mr. vleeshouwer
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 cg
geniaarde koperLieuwe Stoffels c.u.
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Claes IJsenbeek
naastligger ten zuidenJan Jacobs de Reus
naastligger ten westenJan Jacobs de Reus
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperde stad Harlingen: weesvoogdij


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-112 , folio 157Vijverstraat 16stal
eigenaarJan Jacobs wed.
gebruikerJan Jacobs wed.
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
grondpacht aanDoedtie Lieuwes erven
grondpacht totaal01‑06‑06 cg
aanslag grondpacht00‑06‑08 cg
opmerkingledig
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-113 , folio 157Vijverstraat 16kamer
eigenaarJan Jacobs wed.
gebruikerJelle Sybes wed.
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
grondpacht aanDoedtie Lieuwes erven
grondpacht totaal00‑07‑00 cg
aanslag grondpacht00‑01‑12 cg
opmerkinginsolvent


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-112 , folio 103vVijverstraat 16stal
eigenaarJan Jacobs wed.
opmerkingleedich
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
grondpacht aanDoetje Lieuwes erven
grondpacht totaal01‑06‑00 cg
aanslag grondpacht00‑06‑08 cg
aansl. grondp. voldaan16‑8‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-113 , folio 103vVijverstraat 16kaemer
eigenaarLambert Reus
opmerkinginsolvent
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
grondpacht aanDoetje Lieuwes erven
grondpacht totaal00‑07‑00 cg
aanslag grondpacht00‑01‑12 cg
aansl. grondp. voldaan16‑8‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0071v van 3 mrt 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLammert Jans de Reus


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-112 , folio Vijverstraat 16stal
eigenaarGerrit Tjallings
gebruikerGerrit Tjallings
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑00‑00 cg
grondpacht aanDoetje Lieuwes erven
grondpacht totaal01‑06‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-113 , folio Vijverstraat 16woning
eigenaarwed. Lammert Reus
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpauper
grondpacht aanDoetje Lieuwes erven
grondpacht totaal00‑07‑00 cg
aanslag grondpacht00‑01‑06 cg
opmerkinginsolvent


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-112 , folio 104rVijverstraat 16stal
eigenaarGerryt Tjallings
gebruikerGerryt Tjallings
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-113 , folio 104rVijverstraat 16woning
eigenaarLammert Reus wed.
gebruikerLijsbet Teunis
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
grondpacht aanDoettie Lieuwes erven
grondpacht totaal00‑07‑00 cg
aanslag grondpacht00‑01‑06 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-112 , folio 104rVijverstraat 16stal
eigenaarGerrit Tjallings
gebruikerGerrit Tjallings
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑01‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-113 , folio 104rVijverstraat 16woning
eigenaarwed. Lammert Reus
gebruikerLijsbet Teunis
huurwaarde totaal24‑07‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg
opmerkingwaarvan 7 stuivers afgeloste grondpacht


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0119r van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenmr. Jan de Reus


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-112 , folio 105rVijverstraat 16stal
eigenaarGerryt Tjallings
gebruikerGerryt Tjallings
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑01‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-113 , folio 105rVijverstraat 16woning
eigenaarLammert Reus wed.
gebruikerLijsbeth Teunis
huurwaarde totaal24‑07‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑08‑08 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-112 , folio 105rVijverstraat 16huis
eigenaarGerryt Tjallings
gebruikerGerryt Tjallings
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑01‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-113 , folio 105rVijverstraat 16huis
eigenaarLammert Reus wed.
gebruikerLijsbert Teunis
huurwaarde totaal24‑07‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑08‑08 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-118 , folio 175vVijverstraat 16stal
eigenaarGerryt Tjallings erven
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingbeklemd onder no. 8-132
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-119 , folio 175vVijverstraat 16huis
eigenaarJan de Reus
gebruikerCornelis Gabes
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal25‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑12‑10 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-118 , folio 175vVijverstraat 16huis
eigenaarSytske Vlasblom
gebruikerClaas Hendriks
huurwaarde35‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal34‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑05‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-119 , folio 175vVijverstraat 16huis
eigenaarJan de Reus
gebruikerCorn. Gabbes
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal25‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑12‑10 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0210r van 14 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJarig Cornelis


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-118 , folio 175vVijverstraat 16huis
eigenaarSydske Vlasbloem
gebruikerRoelof Hendriks wed.
huurwaarde33‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal32‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑18‑04 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-119 , folio 175vVijverstraat 16huis
eigenaarChristiaan Christoffels
gebruikerCornelis Gabbes
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal25‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑12‑10 cg


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0298r van 25 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenherberg de Hoop


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-118 , pag. 170Vijverstraat 16Israel Cats 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-247Vijverstraat 16Barend Gomp van Geldergebruiker van wijk F-247, koopman, eigenaar is Christ. Christ. wed. erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-247Vijverstraat 16Christoffel Christoffels... 1814. (GAH204); id. van wijk F-243; gebruiker is Bern. Drost, winkelknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-247; gebruiker is Barend Gompert van Gelder, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk F-249; gebruiker is Pieter ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-247Vijverstraat 16wed & erven Christoffel Christoffels Barend Gomperts van Gelderkoopman


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 328 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-247Vijverstraat 16Geertje Waayer, overleden op 27 mei 182964 jr, Grote Kerkstraat F 247, wed. Gerardus-Wilhelmus Hendrikus van Lahr, moeder van Marijke (wed. Bartle de Vries), arbeidster, Antje (vrouw van Jan van der Werff, koekbakkersknecht, Aaltje, naaister en Cornelis Alders Postma, matroos. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1427Vijverstraat 16Sjouke van der Woude trekschipperHarlingenhuis en erf (60 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1428Vijverstraat 16Willem Suringar koopmanLeeuwardenerf (45 m²)


1838 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1428Vijverstraat 16 Willem ZwaalHarlingennieuwe houtschuur op een koud steed


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-247Vijverstraat 16Dieuwke Anes Molenaar... Hendriks en Marijke Tjepkes Blok; dopen Grote Kerk HRL 1805, huw 1829, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk F-247; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-185; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-247Vijverstraat 16Sipkie Balkstraoud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-247; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-247VijverstraatSipkie Balkstra49 jgeenHarlingenv, protestant, weduwe
F-247VijverstraatHendrik van der Werf20 jkleermakerHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-247VijverstraatDoede van der Werf16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-247VijverstraatBauke van der Werf12 jgeenHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-247VijverstraatJetje van der Werf14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-247Vijverstraat 16Martinus Thomas van Slooten... Jaanes vS, en Siepkje Abes; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1829, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk F-247; oud 33 jaar, geb en wonb. HRL. 1839, winkelier, wijk F-185; VT1839; M. v. S. eigenaar van perceel nr. 345 ... (alles)


1856 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49054 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 48 en 52 van 2 apr 1856
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-247Vijverstraat 16provisionele en finale toewijzingfl. 402huis in de Vijverstraat F-247
 
verkoperWopke Sjoukes van der Woude
koperGooike Abes van Slooten


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1427Vijverstraat F-247Harmanus Schrage woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1427Vijverstraat F-242 Gooike Abes van Slooten woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1427Vijverstraat 16 (F-241)Willem van der Meijwoonhuis
Sectie A nr. 1427Vijverstraat 16 (F-241)Willem van der Meijwoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Vijverstraat 16L.J. (Lolke) Gutman


2023
0.073523044586182


  terug