Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vijverstraat 20
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVijverstraat 208-1158-1158-121F-245F-240


Naastliggers vanVijverstraat 20
ten oostenVijverstraat 22
ten zuidenGrote Ossenmarkt 17
ten westenVijverstraat 18
ten noordende Vijverstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Vijverstraat 20Pothondjessteeg ten oosten


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0090v van 3 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0237v van 1 mei 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0146r van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJelle Auckes
naastligger ten noordenJoan Ammama lid Gedeputeerde Staten van Friesland


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0032ra van 10 mei 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 20Vijverstraat ZZ waar het Wit Paerdt uithangt1117‑08‑00 gg1/2 huis
koper provisioneelAlewijn Pybes het Witte Paard
verpachter grondLieuwe Jansen koopman1‑06‑00 cg
naastligger ten oostenJan Sybes c.s.
naastligger ten zuidengrote stal
naastligger ten westende kamer van Claes Pytters
naastligger ten noordenVijverstraat
naastliggervrije steeg
naastliggerHomme Dircks
naastliggerde weduwe van wijlen Ruierd Hilbrandts commandeur
verkoperJohan Ammama mede voor zijn kinderen, weduwnaar vanlid Gedeputeerde Staten van Friesland
verkoperwijlen juffrouw Catharina de* Fries*


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0032va van 10 mei 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 20achterVijverstraat ZZ [niet vermeld]1261‑22‑00 gggrote stal met een wagenhuis ten westen
koper provisioneelLolcke Obbes
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van wijlen Ruierd Hilbrandts commandeur
naastligger ten noordenhet huis waar het Witte Paerdt uithangt het Witte Paard
verkoperJohan Ammama mede voor zijn kinderen, weduwnaar vanlid Gedeputeerde Staten van Friesland
verkoperwijlen juffrouw Catharina de Fries


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0069r van 19 nov 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijversteeg 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLolke Obbes
naastligger ten westenAlewijn Pybes


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0195r van 29 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijversteeg 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Lolcke Obbes
naastligger ten westenAlewijn Pybes


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0269r van 20 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijversteeg 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlewijn Piebes
naastligger ten westenLolcke Obbes


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0349r van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlewijn Piebes


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0354r van 8 mrt 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 20Vijverstraat ZZ bij de put, hoek163‑15‑00 gghoekhuis
koperSaeke Tjebkes c.soc., gehuwd metoud wijdschipper
koperUylckjen Warners
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenAlewijn Pybes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVijverstraat [staat: straat]
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen Sybren Buwes, gehuwd mettrekschipper op Leeuwarden
verkoperwijlen Antie Tjebkes


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0375r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTaeke schoolmeester


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0080r van 21 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaas IJsenbeeck mr. timmerman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-115 , folio 157Vijverstraat 20huis
eigenaarClaes IJsenbeek erven
gebruikerJan Doedes
gebruikerImmetie Intema
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
grondpacht aanDoedtie Lieuwes erven
grondpacht totaal01‑06‑00 cg
aanslag grondpacht00‑06‑08 cg


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0296r van 11 apr 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes IJsenbeek


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-115 , folio 103vVijverstraat 20huis
eigenaarPieter Scheltema
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan25‑7‑1720
grondpacht aanDoetje Lieuwes erven
grondpacht totaal01‑06‑00 cg
aanslag grondpacht00‑06‑08 cg
aansl. grondp. voldaan16‑8‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0089v van 1 dec 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPyter Jansen Scheltema n.u.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-115 , folio Vijverstraat 20huis
eigenaarPyter Scheltema
gebruikerPyter Scheltema
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
grondpacht aanDoetje Lieuwes erven
grondpacht totaal01‑06‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-115 , folio 104rVijverstraat 20huis
eigenaarPyter Scheltema
gebruikerPyter Scheltema
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
grondpacht aanDoettie Lieuwes erven
grondpacht totaal01‑06‑00 cg
aanslag grondpacht00‑06‑08 cg


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0179r van 10 sep 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijversteeg 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Scheltema koopman


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0267r van 21 okt 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPothondjessteeg [staat: doorgaande steeg]


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-115Vijverstraat 20Pieter J. Scheltema, bestaande uit 5 personen20‑00‑00 cg05‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-115 , folio 104rVijverstraat 20huis
eigenaarPytter Scheltema
gebruikerPytter Scheltema
huurwaarde totaal19‑06‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑00 cg


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0247v van 15 dec 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Scheltema koopman


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-115, fol. 145rVijverstraat 20Pieter Scheltema cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderencoopman60:16:00 cg10:2:00 cgbestaet wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-115 , folio 105rVijverstraat 20huis
eigenaarPyter Scheltema
gebruikerPyter Scheltema
huurwaarde totaal19‑06‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-115 , folio 105rVijverstraat 20huis
eigenaarPyter Scheltama
gebruikerPyter Scheltama
huurwaarde totaal19‑06‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-121 , folio 175vVijverstraat 20huis
eigenaarHinne Sannes
gebruikerSybrand Hingst
huurwaarde65‑00‑00 cg
bij: afgeloste grondpacht01‑08‑00 cg
huurwaarde totaal66‑08‑00 cg
af: lasten02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal63‑18‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑12‑04 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0068v van 5 okt 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 20Vijverstraat ZZ 18/201311‑14‑00 ggdubbelhuis
koperPieter Hylkes, gehuwd metmr. timmerman
koperLolkie Scheltema
huurderSybren Hingst
huurderKlaas Anjus c.u.mr. scheepstimmerman
naastligger ten oostenKeimpe Douwes
naastligger ten zuidenLijske Jans e.a.
naastligger ten zuidenAanneke Jans e.a.
naastligger ten westenburgerkolonel Jan de Reus
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperFoekje Pieters Scheltema, gehuwd met
verkoperHinne Sannesmr. bakker te IJlst


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0301r van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 20Vijverstraat ZZ 18/201500‑00‑00 ggdubbel huis
koperJarig Cornelis, gehuwd met
koperJanke Piebes
huurder grootste huisHendrik Arriaans scheepstimmerman
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen K. D. Vlasblom
naastligger ten zuidenburgemeester Syds Schaaf
naastligger ten westenstadskolonel Jan de Reus
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperJanke Scheltema, gehuwd met
verkoperRudolf Nauta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJarig Cornelis x Janke Piebes kopen dubbel huis op de Vijverstraat, verdeeld in twee bijzondere woningen. Het grootste thans bewoond door Hendrik Arians, scheepstimmerman, het andere door N.N. Geen grondpacht. Ten O. erven K.D. Vlasblom, ten Z. burgemeester Syds Schaaf, ten W. stadscollonel Jan de Reus, ten N. de straat. Gekocht van Janke Scheltema, huisvrouw van dr. Rudolph Nauta en met dezelve haar man gesterkt, woonachtig te Franeker, voor 1500 gg. ofwel 2100 cg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-121 , folio 175vVijverstraat 20huis
eigenaarJarig Cornelis
gebruikerJarig Cornelis
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0025r van 15 apr 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 20Vijverstraat ZZ 18/202100‑00‑00 cgdubbel huis
koper van 1/2Johannes Adema koopman
koper van 1/2Jan Krop, gehuwd met
koper van 1/2Sipkje Christiaans
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Keimpe Douwes Vlasbloem
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan de Reus
naastligger ten zuidenburgemeester Syds Schaaf
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperJarig Cornelis, gehuwd met
verkoperJanke Pieters


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-121 , folio 175vVijverstraat 20huis
eigenaarJan v.d. Veen q.q.
gebruikerLourens P. Louw
huurwaarde70‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal67‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑05‑06 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0203r van 22 jun 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 20Vijverstraat ZZ 18/201000‑00‑00 ggdubbel woonhuis
koperWillem Pieters te Akkrum de Gekroonde Zeevaart
koperEelco de Vries te Akkrum
huurderLouw P. Louw c.u.70‑00‑00 cg
huurderWillem Dirks c.u.34‑00‑00 cg
naastligger ten noordenVijverstraat
naastligger ten westenChristiaan Christoffels
verkoper q.q.Hotze Romkes, curatorkoopman
verkoper q.q.Jan van der Veen, curatoren overkoopman
verkoperWillem Pieters, houder van een reversael ten laste van te Akkrum
verkoperEelco de Vries, houder van een reversael ten laste van te Akkrum
verkoperJohannes Adama
verkoperJan Crop
verkoperSepkjen Christiaans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Pieters en Eelco de Vries, beide te Akkrum, kopen een dubbel huis zz.Vijverstraat, genaamd de gekroonde zeevaart. Ten W. Christiaan Christoffels, ten N. de straat.


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0237r van 15 jun 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenherberg de Hoop


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0006v van 17 mei 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenherberg de Hoop


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0061r van 31 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijversteeg 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenherberg de Hoop


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0303r van 27 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 20Vijverstraat ZZ 18/20521‑00‑00 cgdubbel huis
koperSymon Schuurman, gehuwd met
koperSepkje Christiaans
huurder deel in gebruik als herbergElsje Steen
huurder deel in gebruik als herbergwijlen Frans Brouwenstein
huurder deel in gebruik als herbergChristina Brouwenstein
huurder deel in gebruik als herbergwijlen Louw P. Louw
huurder het andere deelsergeant majoor van Haagen c.u.
naastligger ten oostenPothondjesteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten zuidende Lutherse Gemeente
naastligger ten westenChristiaan Christoffels
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoper van 1/2Elisabeth Gerrits, weduwe van te Akkrum
verkoper van 1/2wijlen Willem Pieters
verkoper van 1/2Margen Zijlstra, gehuwd met
verkoper van 1/2D. Nieuwbuurmedicinae doctor
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(18 en 20) Symon Schuurman x Sipkje Christiaans koopt een groot, dubbel huis c.a., zz. Vijverstraat, deels verhuurd als herberg aan Elsje Steen wv Frans Brouwenstein, en Christina Brouwenstein wv Louw P. Louw. En ook deels verhuurd aan serg. majoor Van Haagen. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de nieuwe Lutherse Kerk en anderen, ten W. Christiaan Christoffels, ten N. de Vijverstraat. Gekocht van Elisabeth Gerrits wd. Willem Pieters te Akkrum voor 1/2, en Marjan Zijlstra x med. dr. Dirk Nieuwbuur voor 1/2, voor 521 gg.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-129, pag. 129Vijverstraat 20Symon Schuurmans


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0158r van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenChristiaan Christoffels


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0174r van 29 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijversteeg 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSymon Schuurmans


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-121 , pag. 171Vijverstraat 20Symon Schuurman 2‑10‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-245Vijverstraat 20Helenageb 1783 ... , ovl 19 jan 1812 HRL; ten huize van de castelein S.D. Schuurmans wijk F-245, Vijverstraat; BS ovl 1812


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-245Vijverstraat 20Neeltje de Graafgeb 1787 ... , ovl 5 apr 1813 HRL; wijk F-245; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-245Vijverstraat 20Simon Douwes Schuurman... Kingma op 10 jul 1796 HRL, kastelein in 1826, wonende te te HRL. in 1812 in de Vijverstraat wijk F-245 (aangever), kinderen: Christiaan Symons S, geb 10 feb 1800 HRL, Sjoerdtje S, geb 1797 HRL, Anna S, geb 3 ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Vijverstraat 20S. Schuurmanfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-245Vijverstraat 20Simon SchuurmansSimon Schuurmanskastelein


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-245Vijverstraat 20Simon SchuurmansSimon Schuurmanskastelein
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Vijverstraat 20 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-245Vijverstraat 20Sipkje Christiaans Kingma... Kerk HRL 1796, BS ovl 1812, huw 1826, ovl 1847; oud 69 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, tapperse, wijk F-245; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-245VijverstraatSipkje Cristiaans Kingma69 jtapperscheHarlingenv, protestant, weduwe


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Vijverstraat 20 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Vijverstraat 20 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Vijverstraat 20 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-245Vijverstraat 20Jouwerke Johannes Woudenga, overleden op 19 december 1847(Certificaat van onvermogen), 20 jr, geboren Dronrijp 25/2/1827, overleden Vijverstraat F 245, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51028 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 8 en 12 van 6 mrt 1850
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-245Vijverstraat 20provisionele en finale toewijzingfl. 400huis genaamd de Stoomboot in de Vijverstraat F-245
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperDieuwke Thomas Dijkstra (wv jan gerbens ferwerda)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-245Vijverstraat 20Anna Knoop... Gerbens); BS huw 1837, ovl 1839, huw 1840, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk D-069, wijk E-008, wijk F-245, 317, wijk G-013, wijk H-010, 157, supp wijk G-397; oud 41 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1855 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49053 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 135 en 140 van 13 dec 1855
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-245Vijverstraat 20provisionele en finale toewijzingfl. 950huis F-245
 
verkoperCornelis Keyzer
koperLubertus Jans Kroese


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-245Vijverstraat 20Doetje Jacobsgeb 1790 HRL, ovl 3 jul 1864 HRL; wijk F-245, ongehuwd, dv Jacob Teunis en Baatje Pieters; BS ovl 1864; geb 10 jul 1789, ged 28 jul 1789 Grote Kerk HRL, dv Jakob Teunis en Baartje Pieters


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4080Vijverstraat F-240 Jan Lubbertus Kroese woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4495Vijverstraat 20 (F-240)Trijntje Bastra (wed. M. v.d. Molen, en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Vijverstraat 20J. Weverhoutwerker
Vijverstraat 20aJ. Schoottransportarbeider


2023
0.14952993392944


  terug