Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vijverstraat 24
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Vijverstraat 24 (niet bekend) (niet bekend) F-243 F-238
Naastliggers vanVijverstraat 24
ten oostenVijverstraat 26
ten zuidende Pothondjessteeg
ten westenVijverstraat 22
ten noordende Vijverstraat


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0116v van 16 mrt 1650 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jacob Anskes


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0024v van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 24Vijverstraat ZZhuis
 
aanhandelaarAnne Buues mr. koperslager0-00-00 GG
huurder voor 1 jaarBenjemyn Hansen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVijverstraat
verwandelaarSeerp Lammertsbrouwer


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0021v van 6 feb 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Annes


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0035r van 15 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Annes


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0089v van 1 dec 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Martien Annes


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0281v van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 24Vijverstraat ZZhuis
 
koperFeddrik Alberts, gehuwd met171-00-00 GG
koperRinske Cornelus
naastligger ten oostenHaye Keimpes bierdrager
naastligger ten zuidenPothondjessteeg
naastligger ten westenJacob Jacobs
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperRinske Jans, weduwe van
verkoperwijlen Mareus Alberts


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0142r van 23 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFeddriks Allerts


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0267r van 21 okt 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFeddrik Alberts


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0271v van 23 mrt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFeddrik Alberts


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0199r van 18 feb 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 24Vijverstraat ZZhuis
 
koperTjebbe Alles, gehuwd metscheepstimmerman550-00-00 CG
koperMettje Ages
naastligger ten oostenGerryt Tjallings
naastligger ten zuidenPothondjessteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenGerryt Tjallings
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperRinske Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Feddrik Allerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjebbe Alles, scheepstimmerman x Mettje Ages koopt een huis met de totale inboedel, in de Vijverstraat. Ten O. en W. Gerrit Tjallings, ten Z. een steeg, ten N. die straat. Gekocht van Rinske Cornelis wv Feddrick Alberts voor 550 cg.


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0262r van 28 jun 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 24Vijverstraat ZZhuis
 
koperJohannes Andries, gehuwd met650-00-00 CG
koperFroukje Harmens
naastligger ten oostenGerryt Tjallings
naastligger ten zuidenPothondjessteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenGerryt Tjallings
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperTjebbe Alles, gehuwd metscheepstimmerman
verkoperMettje Ages
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Andries x Froukjen Harmens koopt een huis zz. Vijverstraat? Ten O. en W. Gerryt Tjallings, ten Z. een steeg, ten N. die straat. Gekocht van Tjebbe Alles, scheepstimmerman.


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0204v van 6 mei 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 24Vijverstraat ZZhuis
 
koperChristiaan Christoffels, gehuwd metkok op het Statenjacht150-00-00 GG
koperGrietje Sikkes Builard
huurder oudGeert Harmens
huurder nieuwSydse Saakes scheepstimmerman45-00-00 CG
naastligger ten oostenTjerk van Benthem n.u.
naastligger ten zuidenPothondjessteeg [staat: doorlopende steeg]
naastligger ten westenTjerk van Benthem n.u.
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperAndries Johannis de Jongmr. ververAlkmaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaChristiaan Christoffels, kok op het Statenjacht x Grietie Sikkes Builard koopt een huis zz. Vijverstraat, verhuurd aan Geert Harmens. Ten O. en W. Tjerk van Benthem, ten Z. een doorlopende steeg, ten N. de Vijverstraat. Gekocht van Pieter van Arum, als gelastigde van Andries Johannes de Jong, mr. verver te Alkmaar, voor 150 gg.


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0158r van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenChristiaan* Christoffels


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-243Vijverstraat 24Bernardus Heins Drost... HRL 1851 wijk G-043; gebruiker van wijk B-164; eigenaar is Lamb. Atlas, 1814. (GAH204); id. van wijk F-243, winkelknegt; eigenaar is Christoffel Christoffels wed. erven, 1814. (GAH204); oud 52 jaar, geb en wonende ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-243Vijverstraat 24Christoffel Christoffels... 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-243Vijverstraat 24Christoffel Christoffels wed & ervenBernardus Drost winkelknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1416Vijverstraat 24Arend Jans FaberHarlingengrofsmidsknegthuis en erf (54 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-243Vijverstraat 24Aukje Bernardus Proost... HRL 1851 wijk E-130, wijk F-319, 320, wijk G-067; oud 51 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-243; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-243Vijverstraat 24Neeltje Fokkes Jagersma... genoegzaam bewijs, 7 jul 1804; ondertrouw HRL; oud 58 jaar, geb Witmarsum en wonende te HRL. 1839, wijk F-243; VT1839; kind: Fokke Arends Faber, geb 27 feb 1809, ged 26 mrt 1809 Grote Kerk HRL, moeder als: N. Sikkes ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-243VijverstraatNeeltie Jagersma58 jWitmarsumv, protestant, weduwe, geen
F-243VijverstraatAukje Bernardus51 jFranekerv, protestant, weduwe
F-243VijverstraatBernardus de Boer24 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-243Vijverstraat 24Baukje Johannes Feddema... D-043, wijk F-129, 243, wijk B-170, 352; oud 50 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk D-084; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1416F-243 (Vijverstraat)Willem Wagenaarwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1416F-238 (Vijverstraat)Willem Wagenaarwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1416Vijverstraat 24 (F-238)Siebe Wagenaar (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Vijverstraat 24Joh. de Jongreiziger
Vijverstraat 24aJ.Bijlsmabootwerker
  terug